SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN EN 60546-1 (18 0436) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Regulátory s analógovými signálmi na použitie v systémoch riadenia priemyselných procesov. Časť 1: Metódy hodnotenia spôsobilosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60546-1 (18 0436)

Dátum vydania: 01.06.2011

Regulátory s analógovými signálmi na použitie v systémoch riadenia priemyselných procesov. Časť 1: Metódy hodnotenia prevádzkových vlastností

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60546-2 (18 0436)

Dátum vydania: 01.03.2011

Regulátory s analógovými signálmi na použitie v systémoch riadenia priemyselných procesov. Časť 2: Pokyny na preberacie a kusové skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 60546-2 (18 0436) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Regulátory s analógovými signálmi na použitie v systémoch riadenia priemyselných procesov. Časť 2: Pokyny na preberacie a kusové skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 60654-1 (18 0421)

Dátum vydania: 01.12.2001

Prevádzkové podmienky pre meracie a riadiace zariadenia priemyselných procesov. Časť 1: Klimatické podmienky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 60654-2 (18 0421)

Dátum vydania: 01.12.2001

Prevádzkové podmienky pre meracie a riadiace zariadenia priemyselných procesov. Časť 2: Napájanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60654-2/Z1 (18 0421)

Dátum vydania: 01.12.2001

Prevádzkové podmienky pre meracie a riadiace zariadenia priemyselných procesov. Časť 2: Napájanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 60654-3 (18 0421)

Dátum vydania: 01.12.2001

Prevádzkové podmienky pre meracie a riadiace zariadenia priemyselných procesov. Časť 3: Mechanické vplyvy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60654-3/Z1 (18 0421)

Dátum vydania: 01.12.2001

Prevádzkové podmienky pre meracie a riadiace zariadenia priemyselných procesov. Časť 3: Mechanické vplyvy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 60654-4 (18 0421)

Dátum vydania: 01.12.2001

Prevádzkové podmienky pre meracie a riadiace zariadenia priemyselných procesov. Časť 4: Vplyvy korózie a erózie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60654-4/Z1 (18 0421)

Dátum vydania: 01.12.2001

Prevádzkové podmienky pre meracie a riadiace zariadenia priemyselných procesov. Časť 4: Vplyvy korózie a erózie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 60873 (18 0431) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Metódy hodnotenia spôsobilosti elektrických a pneumatických analógových zapisovacích prístrojov na použitie v systémoch riadenia priemyselných procesov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60873-1 (18 0431)

Dátum vydania: 01.07.2004

Elektrické a pneumatické analógové zapisovacie prístroje na použitie v systémoch riadenia priemyselných procesov. Časť 1: Metódy hodnotenia funkčných vlastností

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60873-2 (18 0431)

Dátum vydania: 01.08.2004

Elektrické a pneumatické analógové zapisovacie prístroje na použitie v systémoch riadenia priemyselných procesov. Časť 2: Návod na kontrolu a na rutinné skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 61069-1 (18 0451) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Meranie a riadenie priemyselných procesov. Hodnotenie vlastností systému s cieľom posúdiť systém. Časť 1: Všeobecné úvahy a metodika

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61069-1 (18 0451)

Dátum vydania: 01.04.2017

Meranie, riadenie a automatizácia priemyselných procesov. Hodnotenie vlastností systému s cieľom posúdiť systém. Časť 1: Terminológia a základné pojmy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61069-2 (18 0451)

Dátum vydania: 01.04.2017

Meranie, riadenie a automatizácia priemyselných procesov. Hodnotenie vlastností systému s cieľom posúdiť systém. Časť 2: Metodika posudzovania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 61069-2 (18 0451) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Meranie a riadenie priemyselných procesov. Hodnotenie vlastností systému s cieľom posúdiť systém. Časť 2: Metodika posudzovania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 61069-3 (18 0451) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Meranie a riadenie priemyselných procesov. Hodnotenie vlastností systému s cieľom posúdiť systém. Časť 3: Posudzovanie funkčnosti systému

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61069-3 (18 0451)

Dátum vydania: 01.04.2017

Meranie, riadenie a automatizácia priemyselných procesov. Hodnotenie vlastností systému s cieľom posúdiť systém. Časť 3: Posudzovanie funkčnosti systému

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61069-4 (18 0451)

Dátum vydania: 01.04.2017

Meranie, riadenie a automatizácia priemyselných procesov. Hodnotenie vlastností systému s cieľom posúdiť systém. Časť 4: Posudzovanie spôsobilosti systému

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 61069-4 (18 0451) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Meranie a riadenie priemyselných procesov. Hodnotenie vlastností systému s cieľom posúdiť systém. Časť 4: Posudzovanie spôsobilosti systému

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 61069-5 (18 0451) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Meranie a riadenie priemyselných procesov. Hodnotenie vlastností systému s cieľom posúdiť systém. Časť 5: Posudzovanie spoľahlivosti systému

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61069-5 (18 0451)

Dátum vydania: 01.03.2017

Meranie, riadenie a automatizácia priemyselných procesov. Hodnotenie vlastností systému s cieľom posúdiť systém. Časť 5: Posudzovanie spoľahlivosti systému

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61069-6 (18 0451)

Dátum vydania: 01.03.2017

Meranie, riadenie a automatizácia priemyselných procesov. Hodnotenie vlastností systému s cieľom posúdiť systém. Časť 6: Posudzovanie obsluhovateľnosti systému

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 61069-6 (18 0451) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Meranie a riadenie priemyselných procesov. Hodnotenie vlastností systému s cieľom posúdiť systém. Časť 6: Posudzovanie obsluhovateľnosti systému

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 61069-7 (18 0451) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Meranie a riadenie priemyselných procesov. Hodnotenie vlastností systému s cieľom posúdiť systém. Časť 7: Posudzovanie bezpečnosti systému

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61069-7 (18 0451)

Dátum vydania: 01.03.2017

Meranie, riadenie a automatizácia priemyselných procesov. Hodnotenie vlastností systému s cieľom posúdiť systém. Časť 7: Posudzovanie bezpečnosti systému

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61069-8 (18 0451)

Dátum vydania: 01.03.2017

Meranie, riadenie a automatizácia priemyselných procesov. Hodnotenie vlastností systému s cieľom posúdiť systém. Časť 8: Posudzovanie nedefinovaných vlastností systému

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 61069-8 (18 0451) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Meranie a riadenie priemyselných procesov. Hodnotenie vlastností systému s cieľom posúdiť systém. Časť 8: Posudzovanie nedefinovaných vlastností systému

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62419 (18 0452)

Dátum vydania: 01.11.2009

Riadiaca technika. Pravidlá označovania meracích prístrojov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 62832-1 (18 0460)

Dátum vydania: 01.04.2021

Meranie, riadenie a automatizácia priemyselných procesov. Rámec digitálnej výroby. Časť 1: Všeobecné zásady

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 62832-2 (18 0460)

Dátum vydania: 01.04.2021

Meranie, riadenie a automatizácia priemyselných procesov. Rámec digitálnej výroby. Časť 2: Prvky modelu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 62832-3 (18 0460)

Dátum vydania: 01.04.2021

Meranie, riadenie a automatizácia priemyselných procesov. Rámec digitálnej výroby. Časť 3: Aplikácia digitálnej výroby pre manažérstvo životného cyklu výrobných systémov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 62890 (18 0453)

Dátum vydania: 01.01.2021

Meranie, riadenie a automatizácia priemyselných procesov. Manažérstvo životného cyklu pre systémy a komponenty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 17296-2 (18 0410)

Dátum vydania: 01.03.2017

Aditívna výroba. Všeobecné princípy. Časť 2: Prehľad kategórií procesu a východískový produkt (ISO 17296-2: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 17296-3 (18 0411)

Dátum vydania: 01.03.2017

Aditívna výroba. Všeobecné princípy. Časť 3: Hlavné charakteristiky a príslušné skúšobné metódy (ISO 17296-3: 2014)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 17296-4 (18 0412) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2017

Aditívna výroba. Všeobecné princípy. Časť 4: Všeobecný prehľad spracovania údajov (ISO 17296-4: 2014)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN IEC 60654-1 (18 0421) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1993

Prevádzkové podmienky pre meracie a riadiace zariadenia priemyselných procesov. Časť 1: Teplota, vlhkosť a barometrický tlak

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CLC IEC/TR 63069 (18 0451)

Dátum vydania: 01.07.2020

Meranie, riadenie a automatizácia priemyselných procesov. Štruktúra funkčnej bezpečnosti a ochrany

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac