Tlačiť

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
SK SK
STN 18 6501 (18 6501) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1993

Manipulačné priemyselné roboty. Slovník

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 18 6501 (18 6501) zrušená

Dátum vydania: 14.07.1988

PRIEMYSELNE ROBOTY. NAZVY A DEFINICIE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 18 6503 (18 6503) zrušená

Dátum vydania: 03.05.1991

Priemyselné roboty. Súradnicové systémy a pohyby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 18 6505 (18 6505) zrušená

Dátum vydania: 10.08.1987

Priemyselné roboty. Klasifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 18 6506 (18 6506) zrušená

Dátum vydania: 10.08.1987

Priemyselné roboty. Nomenklatúra základných ukazovateľov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 18 6507 (18 6507) zrušená

Dátum vydania: 10.08.1987

Priemyselné roboty. Rady menovitej nosnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 18 6508 (18 6508)

Dátum vydania: 11.01.1990

Priemyselné roboty. Všeobecné technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 18 6509 (18 6509) zrušená

Dátum vydania: 11.01.1990

Priemyselné roboty. Mechanické prepojenia (interfaces). Kruhové mechanické prepojenia (tvar A)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 18 6510 (18 6510)

Dátum vydania: 12.09.1988

Priemyselné roboty. Propojenia. Technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 18 6511 (18 6511)

Dátum vydania: 14.07.1988

Priemyselné roboty. Cyklické, polohové a dráhové riadiace systémy. Technické požiadavky a metódy skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 18 6520 (18 6520) zrušená

Dátum vydania: 21.09.1989

Stavebnicovo-modulárne priemyselné roboty. Výkonné moduly. Klasifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 29946 (18 6506) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1996

Manipulačné priemyselné roboty. Prezentácia charakteristík

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62381 (18 6532) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2007

Automatické systémy v priemyselných procesoch. Preberacie testy vo výrobnom závode (FAT), v mieste inštalácie (SAT) a počas testov integrácie (SIT)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62381 (18 6532)

Dátum vydania: 01.10.2012

Automatické systémy v priemyselných procesoch. Preberacie testy vo výrobnom závode (FAT), v mieste inštalácie (SAT) a počas testov integrácie (SIT)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 775 (18 6504) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1995

Manipulačné priemyselné roboty. Bezpečnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10218-1 (18 6515) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2006

Roboty pre priemyselné prostredie. Bezpečnostné požiadavky. Časť 1: Robot (ISO 10218-1: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10218-1 (18 6515) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2009

Roboty pre priemyselné prostredie. Bezpečnostné požiadavky. Časť 1: Robot (ISO 10218-1: 2006, ISO 10218-1/Cor 1: 2007)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10218-1 (18 6515)

Dátum vydania: 01.01.2012

Roboty pre priemyselné prostredie. Bezpečnostné požiadavky. Časť 1: Robot (ISO 10218-1: 2011)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10218-2 (18 6515)

Dátum vydania: 01.01.2012

Roboty pre priemyselné prostredie. Bezpečnostné požiadavky. Časť 2: Robotický systém a integrácia (ISO 10218-2: 2011)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 11593 (18 6512) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2002

Manipulačné priemyselné roboty. Automatické systémy výmeny koncového efektora. Slovník a prezentácia charakteristík (ISO 11593:1996)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 13482 (18 6540)

Dátum vydania: 01.06.2014

Roboty a robotické zariadenia. Bezpečnostné požiadavky na nepriemyselné roboty. Robot na nezdravotnú osobnú starostlivosť (ISO 13482: 2014)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14539 (18 6513) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2003

Manipulačné priemyselné roboty. Manipulácia s predmetom typovými chápadlami na zovretie. Slovník a prezentácia charakteristík (ISO 14539:2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15187 (18 6514) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2003

Manipulačné priemyselné roboty. Grafické používateľské prostredie na programovanie a ovládanie robotov (GUI-R) (ISO 15187:2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 8373 (18 6501) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2002

Manipulačné priemyselné roboty. Slovník (ISO 8373:1994)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 9283 (18 6502) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Manipulačné priemyselné roboty. Technické parametre a súvisiace skúšobné metódy (ISO 9283:1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 9409-1 (18 6509) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2000

Manipulačné priemyselné roboty. Mechanické prepojenia. Časť 1: Platne (tvar A) (ISO 9409-1:1996)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 9409-1 (18 6509) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2004

Manipulačné priemyselné roboty. Mechanické prepojenia. Časť 1: Platne (ISO 9409-1:2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 9409-2 (18 6509) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2004

Manipulačné priemyselné roboty. Mechanické prepojenia. Časť 2: Hriadele (ISO 9409-2: 2002)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 9409-2 (18 6509) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2000

Manipulačné priemyselné roboty. Mechanické prepojenia. Časť 2: Hriadele (tvar A) (ISO 9409-2:1996)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 9787 (18 6503) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Manipulačné priemyselné roboty. Súradnicové systémy a terminológia pohybov (ISO 9787:1999)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 9946 (18 6506) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Manipulačné priemyselné roboty. Uvádzanie charakteristických vlastností (ISO 9946:1999)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 11161 (18 6531) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Priemyselné automatizované systémy. Bezpečnosť integrovaných výrobných systémov. Základné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 9283 (18 6502) zrušená

Dátum vydania: 01.03.1995

Manipulačné priemyselné roboty. Pracovné charakteristiky a zodpovedajúce skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 9283/Z1 (18 6502) zrušená

Dátum vydania: 21.08.1998

Manipulačné priemyselné roboty. Pracovné charakteristiky a zodpovedajúce skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO/IEC 9506-3+Amd.2 (18 6530) zrušená

Dátum vydania: 01.03.1999

Priemyselné automatizované systémy. Špecifikácia výrobnej správy. Časť 3: Sprievodná norma pre robotiku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac