SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 01 6301 (01 6301) zrušená

Dátum vydania: 04.07.1985

Jednotný systém technológie prípravy výroby v strojárstve. Technologická príprava výroby. Základné názvoslovie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 6306 (01 6306) zrušená

Dátum vydania: 23.02.1987

Jednotný systém technologickej prípravy výroby v strojárstve. Základné požiadavky na technologickú prípravu výroby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 6330 (01 6330) zrušená

Dátum vydania: 13.07.1981

Sústava technologickej dokumentácie RVHP. Spoločné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 6332 (01 6332) zrušená

Dátum vydania: 13.07.1981

Sústava technologickej dokumentácie RVHP. Etapy vypracovania a druhy dokumentov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 6334 (01 6334) zrušená

Dátum vydania: 13.07.1981

Sústava technologickej dokumentácie RVHP. Umiestňovanie popisových polí pre základné údaje a ich obsah

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 6336 (01 6336) zrušená

Dátum vydania: 13.07.1981

Sústava technologickej dokumentácie RVHP. Titulný list

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 6340 (01 6340) zrušená

Dátum vydania: 13.07.1981

Sústava technologickej dokumentácie RVHP. Oporné, upínacie a polohovacie prvky. Grafické značky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 6340/a (01 6340) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1983

Sústava technologickej dokumentácie RVHP. Oporné, upínacie a polohovacie prvky. Grafické značky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 6370 (01 6370) zrušená

Dátum vydania: 07.03.1986

Jednotný systém technologickej prípravy výroby v strojárstve. Triedenie a kódovanie informácií v technologickej príprave výroby. Základné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16524 (01 6305)

Dátum vydania: 01.05.2021

Strojárske výrobky. Metodika na zníženie environmentálnych vplyvov pri návrhu a vývoji výrobku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 16524 (01 6305) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2014

Strojárske výrobky. Metodika na zníženie environmentálnych vplyvov pri návrhu a vývoji výrobku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 17004 (01 6304)

Dátum vydania: 01.03.2017

Strojárske výrobky. Podmienky na prípravu modelov environmentálnej komunikácie na základe sektorových partikularít

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac