SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN EN 13503-3 (19 5250) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Očné implantáty. Vnútroočné šošovky. Časť 3: Mechanické vlastnosti a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13503-5 (19 5250) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Očné implantáty. Vnútroočné šošovky. Časť 5: Biokompatibilita

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13503-6 (19 5250) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2003

Očné implantáty. Vnútroočné šošovky. Časť 6: Životnosť a stabilita počas skladovania a dopravy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13503-7 (19 5250) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2002

Oftalmologické implantáty. Vnútroočné šošovky. Klinické hodnotenie (mod ISO 11979-7:2001)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13503-8 (19 5250) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Očné implantáty. Vnútroočné šošovky. Časť 8: Základné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 13503-8 (19 5250) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2002

Oftalmologické implantáty. Vnútroočné šošovky. Časť 8: Základné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 10340 (19 5201) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2000

Optika a optické prístroje. Kontaktné šošovky. Skúšobné metódy na stanovenie extrahovateľných látok (ISO 10340:1995)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10344 (19 5216) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Optika a optické prístroje. Kontaktné šošovky. Soľný roztok na skúšanie kontaktných šošoviek (ISO 10344:1996)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11539 (19 5224) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2001

Očná optika. Kontaktné šošovky. Triedenie kontaktných šošoviek a materiálov na kontaktné šošovky (ISO 11539:1999)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11978 (19 5222) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Očná optika. Prostriedky na ošetrovanie kontaktných šošoviek. Informácie dodávané výrobcom (ISO 11978:2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11978 (19 5222) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2015

Očná optika. Kontaktné šošovky a prostriedky na ich ošetrovanie. Označovanie (ISO 11978: 2014)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11978 (19 5222)

Dátum vydania: 01.03.2018

Očná optika. Kontaktné šošovky a prostriedky na ich ošetrovanie. Označovanie (ISO 11978: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11978/A1 (19 5222)

Dátum vydania: 01.06.2021

Očná optika. Kontaktné šošovky a prostriedky na ich ošetrovanie. Označovanie (ISO 11978: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11984 (19 5215) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Očná optika. Kontaktné šošovky. Určenie pružnosti a lámavosti v ohybe tvrdých kontaktných šošoviek (ISO 11984:1999)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11986 (19 5226)

Dátum vydania: 01.06.2018

Očná optika. Kontaktné šošovky a prostriedky na ošetrovanie kontaktných šošoviek. Stanovenie absorpcie a uvoľňovania konzervačných látok (ISO 11986: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11986 (19 5226) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2011

Očná optika. Kontaktné šošovky a prostriedky na ošetrovanie kontaktných šošoviek. Stanovenie ochrany absorpcie a priepustnosti (ISO 11986: 2010)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 11986 (19 5226) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Očná optika. Kontaktné šošovky. Starostlivosť o kontaktné šošovky. Pokyny na stanovenie ochrany absorpcie a priepustnosti (ISO 11986: 1999)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 13696 (19 5220) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Optika a optické prístroje. Skúšobné metódy na radiačný rozptyl optických komponentov (ISO 13696:2002)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 13696 (19 5220)

Dátum vydania: 01.09.2022

Optika a fotonika. Skúšobná metóda na celkový rozptyl optických komponentov (ISO 13696: 2022)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 8321-2 (19 5204) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Očná optika. Časť 2: Špecifikácia materiálu (ISO 8321-2:2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 9337-1 (19 5217) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Kontaktné šošovky. Časť 1: Metóda používania fokometra s manuálnym zaostrením (ISO 9337-1:1999)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 9340 (19 5218) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Optika a optické prístroje. Kontaktné šošovky. Určenie napätia tvrdých kontaktných šošoviek (ISO 9340:1996)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 9363-1 (19 5225) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2001

Optika a optické prístroje. Kontaktné šošovky. Stanovenie cytotoxicity materiálu na kontaktné šošovky. Časť 1: Skúška na agare a skúška inhibície rastu (ISO 9363-1:1994)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P ENV 14027 (19 5205) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Metóda simulácie riešenia pred detekciou niklu z pozinkovaných rámov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac