SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
STN 20 0300 (20 0300) zrušená

Dátum vydania: 04.08.1966

VSEOBECNE~PODMINKY PRO MERENI GEOMETRICKE PRESNOSTI OBRABECICH A TVARECICH~STROJU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 20 0300/A (20 0300) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1984

VSEOBECNE~PODMINKY PRO MERENI GEOMETRICKE PRESNOSTI OBRABECICH A TVARECICH~STROJU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 20 0300-1 (20 0300) zrušená

Dátum vydania: 26.05.1983

Obrábacie stroje na kovy. Meranie geometrickej presnosti obrábacích strojov. Všeobecné požiadavky na skúšky presnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 20 0300-1/a (20 0300) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1986

Obrábacie stroje na kovy. Meranie geometrickej presnosti obrábacích strojov. Všeobecné požiadavky na skúšky presnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 20 0300-1/b (20 0300) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1990

Obrábacie stroje na kovy. Meranie geometrickej presnosti obrábacích strojov. Všeobecné požiadavky na skúšky presnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 20 0300-10 (20 0300) zrušená

Dátum vydania: 26.11.1984

Obrábacie stroje na kovy. Meranie geometrickej presnosti obrábacích strojov. Metódy merania rovnobežnosti smeru pohybu pracovnej jednotky s rovinou alebo osou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 20 0300-11 (20 0300) zrušená

Dátum vydania: 26.11.1984

Obrábacie stroje na kovy. Meranie geometrickej presnosti obrábacích strojov. Metódy merania kolmosti smeru pohybu pracovnej jednotky na rovinu alebo os

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 20 0300-12 (20 0300)

Dátum vydania: 28.03.1985

Obrábacie stroje na kovy. Meranie geometrickej presnosti obrábacích strojov. Metódy komplexnej previerky priamočiarosti a rovnobežnosti dráhy pohybu pracovnej jednotky s rovinou alebo osou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 20 0300-13 (20 0300)

Dátum vydania: 28.03.1985

Obrábacie stroje na kovy. Meranie geometrickej presnosti obrábacích strojov. Metódy merania obvodového hádzania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 20 0300-14 (20 0300) zrušená

Dátum vydania: 26.11.1984

Obrábacie stroje na kovy. Meranie geometrickej presnosti obrábacích strojov. Metódy merania osového hádzania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 20 0300-15 (20 0300) zrušená

Dátum vydania: 26.11.1984

Obrábacie stroje na kovy. Meranie geometrickej presnosti obrábacích strojov. Metóda komplexného merania rovnobežnosti a priamočiarosti dvoch rovinných plôch skúšobného obrobku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 20 0300-16 (20 0300) zrušená

Dátum vydania: 26.11.1984

Obrábacie stroje na kovy. Meranie geometrickej presnosti obrábacích strojov. Metódy merania stálosti rozmerov valcových skúšobných obrobkov jednej série

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 20 0300-17 (20 0300) zrušená

Dátum vydania: 28.03.1985

Obrábacie stroje na kovy. Meranie geometrickej presnosti obrábacích strojov. Metódy komplexnej previerky priamočiarosti a kolmosti dráhy pohybu pracovnej jednotky na rovinu alebo os

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 20 0300-18 (20 0300) zrušená

Dátum vydania: 13.12.1985

Obrábacie stroje na kovy. Meranie geometrickej presnosti obrábacích strojov. Metódy merania súosovosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 20 0300-19 (20 0300) zrušená

Dátum vydania: 13.12.1985

Obrábacie stroje na kovy. Meranie geometrickej presnosti obrábacích strojov. Metódy merania zhodnosti výšky osí vzhľadom na spoločnú základnú rovinu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 20 0300-2 (20 0300) zrušená

Dátum vydania: 26.05.1983

Obrábacie stroje na kovy. Meranie geometrickej presnosti obrábacích strojov. Metódy kontroly presnosti. Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 20 0300-20 (20 0300) zrušená

Dátum vydania: 13.12.1985

Obrábacie stroje na kovy. Meranie geometrickej presnosti obrábacích strojov. Metódy merania najmenšieho menovitého posuvu pracovnej jednotky pri postupnom nastavovaní jej polohy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 20 0300-21 (20 0300) zrušená

Dátum vydania: 29.04.1986

Obrábacie stroje na kovy. Meranie geometrickej presnosti obrábacích strojov. Metódy merania kolmosti smeru dvoch posuvov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 20 0300-22 (20 0300) zrušená

Dátum vydania: 29.04.1986

Obrábacie stroje na kovy. Meranie geometrickej presnosti obrábacích strojov. Metódy merania ekvidištancie trajektórií dvoch posuvov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 20 0300-23 (20 0300) zrušená

Dátum vydania: 13.12.1985

Obrábacie stroje na kovy. Meranie geometrickej presnosti obrábacích strojov. Metóda merania zhodnosti výšky osi od základnej roviny pri otáčaní pracovnej jednotky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 20 0300-24 (20 0300) zrušená

Dátum vydania: 29.04.1986

Obrábacie stroje na kovy. Meranie geometrickej presnosti obrábacích strojov. Metódy merania čelného hádzania plôch skúšobného obrobku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 20 0300-25 (20 0300) zrušená

Dátum vydania: 08.12.1986

Obrábacie stroje na kovy. Meranie geometrickej presnosti obrábacích strojov. Metódy merania rovnobežnosti osi s rovinou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 20 0300-26 (20 0300) zrušená

Dátum vydania: 08.12.1986

Obrábacie stroje na kovy. Meranie geometrickej presnosti obrábacích strojov. Metódy merania kolmosti osi na rovinu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 20 0300-27 (20 0300) zrušená

Dátum vydania: 08.12.1986

Obrábacie stroje na kovy. Meranie geometrickej presnosti obrábacích strojov. Metódy merania stálosti vzdialenosti medzi dráhou pohybu pracovnej jednotky stroja a skutočnou plochou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 20 0300-28 (20 0300) zrušená

Dátum vydania: 08.12.1986

Obrábacie stroje na kovy. Meranie geometrickej presnosti obrábacích strojov. Metóda merania rôznobežnosti dvoch osí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 20 0300-29 (20 0300) zrušená

Dátum vydania: 02.02.1987

Obrábacie stroje na kovy. Meranie geometrickej presnosti obrábacích strojov. Metódy merania stálosti priemerov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 20 0300-3 (20 0300) zrušená

Dátum vydania: 19.06.1984

Obrábacie stroje na kovy. Meranie geometrickej presnosti obrábacích strojov. Metódy merania kruhovitosti skúšobného obrobku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 20 0300-30 (20 0300) zrušená

Dátum vydania: 09.11.1987

Obrábacie stroje na kovy. Meranie geometrickej presnosti obrábacích strojov. Metódy merania stálosti polohy pracovnej jednotky pri dosiahnutí stanovenej polohy alebo pri dosiahnutí narážky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 20 0300-30/b (20 0300) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1990

Obrábacie stroje na kovy. Meranie geometrickej presnosti obrábacích strojov. Metódy merania stálosti polohy pracovnej jednotky pri dosiahnutí stanovenej polohy alebo pri dosiahnutí narážky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 20 0300-31 (20 0300) zrušená

Dátum vydania: 27.10.1989

Obrábacie stroje na kovy. Meranie geometrickej presnosti obrábacích strojov. Metódy merania presnosti polohovania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 20 0300-4 (20 0300) zrušená

Dátum vydania: 19.06.1984

Obrábacie stroje na kovy. Meranie geometrickej presnosti obrábacích strojov. Metódy merania rovnobežnosti dvoch rovinných plôch skúšobného obrobku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 20 0300-5 (20 0300) zrušená

Dátum vydania: 19.06.1984

Obrábacie stroje na kovy. Meranie geometrickej presnosti obrábacích strojov. Metódy merania kolmosti dvoch rovinných plôch skúšobného obrobku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 20 0300-6 (20 0300) zrušená

Dátum vydania: 19.06.1984

Obrábacie stroje na kovy. Meranie geometrickej presnosti obrábacích strojov. Metóda merania čelného hádzania pracovných jednotiek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 20 0300-7 (20 0300) zrušená

Dátum vydania: 26.11.1984

Obrábacie stroje na kovy. Meranie geometrickej presnosti obrábacích strojov. Metódy merania priamočiarosti pohybu pracovných jednotiek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 20 0300-8 (20 0300) zrušená

Dátum vydania: 26.11.1984

Obrábacie stroje na kovy. Meranie geometrickej presnosti obrábacích strojov. Metódy merania priamosti plôch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 20 0300-9 (20 0300) zrušená

Dátum vydania: 26.11.1984

Obrábacie stroje na kovy. Meranie geometrickej presnosti obrábacích strojov. Metódy merania stálosti uhlového nastavenia pohyblivej pracovnej jednotky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 20 0301 (20 0301) zrušená

Dátum vydania: 11.12.1963

OBRABECI STROJE NA KOVY. PRESNOST~HROTOVYCH~SOUSTRUHU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 20 0302 (20 0302) zrušená

Dátum vydania: 25.04.1957

PRESNOST VELKYCH~HROTOVYCH~SOUSTRUHU.~OBEZNY PRUMER NAD LOZEM 1000 AZ 4000 mm

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 20 0304 (20 0304) zrušená

Dátum vydania: 21.03.1955

OBRABECI STROJE NA KOVY. PRESNOST REVOLVEROVYCH SOUSTRUHU SE SVISLOU HLAVOU (PRUMER PRUCHOZIHO MATERIALU DO 63 mm)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 20 0305 (20 0305) zrušená

Dátum vydania: 28.02.1956

OBRABECI STROJE NA KOVY. PRESNOST REVOLVEROVYCH SOUSTRUHU S VODOROVNOU HLAVOU (PRUMER PRUCHOZIHO MATERIALU DO 63 mm)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 20 0306 (20 0306) zrušená

Dátum vydania: 04.08.1971

Obrábacie stroje na kovy. Presnosť jednovretenových poloautomatických sústruhov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 20 0307 (20 0307) zrušená

Dátum vydania: 28.12.1979

OBRABECI STROJE NA KOVY. PRESNOST JEDNOVRETENOVYCH SOUSTRUZNICKYCH AUTOMATU REVOLVEROVYCH

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 20 0312 (20 0312) zrušená

Dátum vydania: 19.09.1957

OBRABECI STROJE NA KOVY.PRESNOST VELKYCH SVISLYCH ~SOUSTRUHU (DVOUSTOJANOVYCH) . OBEZNY PRUMER 5000 AZ 12500 mm

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 20 0315 (20 0315) zrušená

Dátum vydania: 10.07.1963

OBRABECI STROJE NA KOVY. PRESNOST~BRUSEK NA~VNITRNI~BROUSENI

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 20 0316 (20 0316) zrušená

Dátum vydania: 10.07.1963

OBRABECI STROJE NA KOVY. PRESNOST~BRUSEK~BEZHROTOVYCH

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 20 0318 (20 0318) zrušená

Dátum vydania: 30.07.1955

Obrábacie stroje na kovy. Presnosť zvislých vŕtačiek stojanových

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 20 0319 (20 0319) zrušená

Dátum vydania: 30.03.1967

Obrábacie stroje na kovy. Presnosť zvislých vŕtačiek stĺpových. stolových a radových

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 20 0320 (20 0320) zrušená

Dátum vydania: 29.01.1985

OBRABECI STROJE NA KOVY. PRESNOST SVISLYCH SOURADNICOVYCH VRTACEK

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 20 0321 (20 0321) zrušená

Dátum vydania: 11.11.1982

OBRABECI~STROJE NA~KOVY.~PRESNOST~OTOCNYCH~VRTACEK

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 20 0322 (20 0322) zrušená

Dátum vydania: 10.07.1963

PRESNOST~VODOROVNYCH~VYVRTAVACEK STOLOVYCH

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 20 0323 (20 0323) zrušená

Dátum vydania: 19.09.1957

OBRABECI STROJE NA KOVY. PRESNOST~VELKYCH VODOROVNYCH~VYVRTAVACEK S PRICNYM STOLEM. PRUMER VRETENA: 200 AZ 315 mm

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 20 0324 (20 0324) zrušená

Dátum vydania: 19.09.1957

OBRABECI STROJE NA KOVY. PRESNOST VELKYCH~VODOROVNYCH~VYVRTAVACEK DESKOVYCH. PRUMER VRETENA: 200 AZ 315 mm

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 20 0327 (20 0327) zrušená

Dátum vydania: 04.08.1971

Presnosť súradnicových vyvrtávačiek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 20 0328 (20 0328) zrušená

Dátum vydania: 30.11.1954

PRESNOST~UNIVERSALNICH~FREZEK

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 20 0328 (20 0328) zrušená

Dátum vydania: 19.10.1989

Obrábecí stroje na kovy. Presnost konzolovych frézek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 20 0328/A (20 0328) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1973

PRESNOST~UNIVERSALNICH~FREZEK

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 20 0329 (20 0329) zrušená

Dátum vydania: 30.11.1954

OBRABECI STROJE NA KOVY. PRESNOST~VODOROVNYCH~FREZEK

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 20 0329/A (20 0329) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1973

OBRABECI STROJE NA KOVY. PRESNOST~VODOROVNYCH~FREZEK

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 20 0330 (20 0330) zrušená

Dátum vydania: 30.11.1954

OBRABECI STROJE NA KOVY. PRESNOST~SVISLYCH~FREZEK

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 20 0333 (20 0333) zrušená

Dátum vydania: 10.07.1963

Obrábacie stroje na kovy. Presnosť samočinných kopírovacích frézok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 20 0335 (20 0335) zrušená

Dátum vydania: 12.12.1955

Obrábacie stroje na kovy. Presnosť hobľovačiek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 20 0339 (20 0339) zrušená

Dátum vydania: 08.10.1956

Obrábacie stroje na kovy. Presnosť zvislých obrážačiek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 20 0340 (20 0340) zrušená

Dátum vydania: 15.12.1956

Obrábacie stroje na kovy. Presnosť vodorovných obrážačiek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 20 0344 (20 0344) zrušená

Dátum vydania: 29.09.1955

Obrábacie stroje na kovy. Presnosť univerzálnych nástrojových brúsok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 20 0345 (20 0345) zrušená

Dátum vydania: 10.07.1963

OBRABECI STROJE NA KOVY. PRESNOST~HROTOVYCH~BRUSEK

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 20 0346 (20 0346) zrušená

Dátum vydania: 20.03.1959

OBRABECI STROJE NA KOVY. PRESNOST~ROVINNYCH~BRUSEK VODOROVNYCH SE SIRKOU UPINACI PLOCHY STOLU DO 315 mm

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 20 0347 (20 0347) zrušená

Dátum vydania: 20.03.1959

Obrábacie stroje na kovy. Presnosť rovinných brúsok zvislých so šírkou upínacej plochy stola do 630 mm

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 20 0353 (20 0353) zrušená

Dátum vydania: 15.03.1962

Obrábacie stroje na kovy. Presnosť jednovretenových sústružníckych automatov s posuvným vreteníkom. Priemer priechodzieho materiálu do 25 mm

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 20 0355 (20 0355) zrušená

Dátum vydania: 20.11.1965

OBRABECI STROJE NA KOVY. PRESNOST~SVISLYCH ODVALOVACICH~FREZEK NA OZUBENI

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 20 0355/A (20 0355) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1980

OBRABECI STROJE NA KOVY. PRESNOST~SVISLYCH ODVALOVACICH~FREZEK NA OZUBENI

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 20 0356 (20 0356) zrušená

Dátum vydania: 22.11.1965

PRESNOST~POLOAUTOMATICKYCH~SVISLYCH ODVALOVACICH~FREZEK NA OZUBENI

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 20 0357 (20 0357) zrušená

Dátum vydania: 31.03.1959

OBRABECI STROJE NA KOVY. PRESNOST~SVISLYCH~OBRAZECEK NA CELNI OZUBENA KOLA. ROZSAH NEJVETSICH PRUMERU OBRAZENYCH KOL 200 AZ 1000 mm

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 20 0358 (20 0358) zrušená

Dátum vydania: 05.05.1967

Obrábacie stroje na kovy. Presnosť odvaľovacích brúsok na ozubenia s brúsiacou závitovkou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 20 0390 (20 0390) zrušená

Dátum vydania: 26.05.1983

Obrábacie stroje na kovy. Meranie pracovnej presnosti obrábacích strojov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 20 0395 (20 0395) zrušená

Dátum vydania: 26.05.1983

Obrábacie stroje na kovy. Triedenie obrábacích strojov podľa presnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 20 0395/a (20 0395) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1990

Obrábacie stroje na kovy. Triedenie obrábacích strojov podľa presnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 1701 (20 0328) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1993

Preberacie podmienky pre frézky so stolom meniteľnej výšky, s vodorovnou alebo zvislou osou vretena. Skúšky presnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 1701/0 (20 0328) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1993

Preberacie podmienky pre frézky so stolom meniteľnej výšky, s vodorovnou alebo zvislou osou vretena. Časť 0: Všeobecné údaje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 1708 (20 0301)

Dátum vydania: 13.05.1991

Preberacie podmienky univerzálnych hrotových sústruhov. Skúšky presnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 1986 (20 0346)

Dátum vydania: 17.04.1991

Preberacie podmienky pre rovinné brúsky s vodorovnou osou brúsiaceho vretena a vratným pohybom stola. Skúšky presnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 2407 (20 0315) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1992

Preberacie podmienky pre brúsky na vnútorné brúsenie s vodorovným vretenom. Skúšky presnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 2423 (20 0321)

Dátum vydania: 01.10.1992

Preberacie podmienky pre otočné vŕtačky s výškovo nastaviteľným ramenom. Skúšky presnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 2433 (20 0345) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1992

Preberacie podmienky hrotových brúsok s pohyblivým stolom. Skúšky presnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 2772-1 (20 0318) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1995

Preberacie podmienky zvislých stojanových vŕtačiek. Skúšky presnosti. 1. časť: Skúšky geometrickej presnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 2772-2 (20 0318) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1995

Preberacie podmienky zvislých stojanových vŕtačiek. Skúšky presnosti. 2. časť: Skúšky pracovnej presnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 2773-1 (20 0319)

Dátum vydania: 01.09.1995

Preberacie podmienky zvislých stĺpových vŕtačiek. Skúšky presnosti. 1. časť: Skúšky geometrickej presnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 2773-2 (20 0319)

Dátum vydania: 01.09.1995

Preberacie podmienky zvislých stĺpových vŕtačiek. Skúšky presnosti. 2. časť: Skúšky pracovnej presnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 3070/0 (20 0325) zrušená

Dátum vydania: 01.03.1992

Preberacie podmienky pre vodorovné vyvrtávačky. Skúšky presnosti. Časť 0: Všeobecné údaje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 3070/2 (20 0324) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1992

Preberacie podmienky pre vodorovné vyvrtávačky. Skúšky presnosti. Časť II: Vyvrtávačky doskové

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 3070/3 (20 0323) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1992

Preberacie podmienky pre vodorovné vyvrtávačky. Skúšky presnosti. Časť 3: Vyvrtávačky s priečnym stolom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 3070-1 (20 0322) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1992

Preberacie podmienky vodorovných vyvrtávačiek. Skúšky presnosti. Časť 1: Vyvrtávačky stolové

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 3190 (20 0326)

Dátum vydania: 01.04.1992

Preberacie podmienky súradnicových vŕtačiek jednovretenových alebo s revolverovou hlavou so zvislou osou vretena. Skúšky presnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 3655 (20 0312)

Dátum vydania: 10.05.1991

Preberacie podmienky zvislých sústruhov jedno- a dvojstojanových s jednou pevnou alebo prestaviteľnou upínacou doskou. Všeobecné ustanovenia a skúšky presnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 3686 (20 0320) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1993

Preberacie podmienky pre súradnicové vŕtačky so stolom stálej výšky jednovretenové alebo s revolverovou hlavou so zvislou osou vretena. Stroje s vysokou presnosťou. Skúšky presnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 3875 (20 0316) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1992

Preberacie podmienky bezhrotových brúsok. Skúšky presnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 6155/1 (20 0307) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1993

Preberacie podmienky revolverových sústruhov so zvislou alebo vodorovnou osou hlavy a jednovretenových sústružníckych automatov. Skúšky presnosti. Časť 1: Najväčší priemer obrábanej tyče väčší než 25 mm

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 6155/2 (20 0307) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1993

Preberacie podmienky revolverových sústruhov so zvislou alebo vodorovnou osou hlavy a jednovretenových sústružníckych automatov. Skúšky presnosti. Časť 2: Najväčší priemer obrábanej tyče 25 mm a skľučovadlový priemer do 160 mm

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 8636-1 (20 0329) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1995

Preberacie podmienky rovinných frézok. Skúšky presnosti. 1. časť: Frézky s pevným portálom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 8636-2 (20 0330) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1995

Preberacie podmienky rovinných frézok. Skúšky presnosti. 2. časť: Frézky s posuvným portálom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac