Tlačiť

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN ISO 5734 (20 5830)

Dátum vydania: 01.04.1992

Preberacie podmienky mechanických deliacich prístrojov pre obrábacie stroje. Skúšky presnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 7572 (20 5810)

Dátum vydania: 01.04.1992

Podmienky preberania a inštalácie nepohyblivých upínacích dosiek obrábacích strojov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 8956 (20 5840)

Dátum vydania: 01.04.1992

Preberacie podmienky kopírovacích zariadení pre sústruhy, zabudovaných alebo prídavných. Skúšky presnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac