SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 22 0000 (22 0000) zrušená

Dátum vydania: 25.07.1953

Rozdelenie a označovanie náradia. Všeobecné údaje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 22 0001 (22 0001) zrušená

Dátum vydania: 22.01.1960

Rozdelenie a číslovanie náradia triedy 22. Nástroje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 22 0010 (22 0010) zrušená

Dátum vydania: 20.06.1975

Obrábanie. Základné pojmy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 22 0011 (22 0011) zrušená

Dátum vydania: 28.03.1985

Nástroje na kovy. Rezné nástroje. Geometria rezných častí nástrojov. Základné pojmy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 22 0011/A (22 0011) zrušená

Dátum vydania: 01.03.1988

Nástroje na kovy. Rezné nástroje. Geometria rezných častí nástrojov. Základné pojmy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 22 0012 (22 0012) zrušená

Dátum vydania: 21.09.1990

Obrábacie nástroje. Termíny a definície základných pojmov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 22 0016 (22 0016)

Dátum vydania: 01.11.1992

Rezné nástroje. Frézy. Názvoslovie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 22 0020 (22 0020)

Dátum vydania: 28.03.1985

Diamanty a diamantové nástroje. Termíny a definície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 22 0071 (22 0071)

Dátum vydania: 06.09.1973

Názvoslovie rezných nástrojov na ozubenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 3002/1 (22 0011)

Dátum vydania: 01.05.1993

Rezné nástroje. Základné veličiny pri rezaní a brúsení. Časť 1: Geometria aktívnej časti rezných nástrojov. Základné termíny, súradnicové sústavy, nástrojové a pracovné uhly, lamače triesky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 3002-2 (22 0013)

Dátum vydania: 01.09.1995

Rezné nástroje. Základné veličiny pri rezaní a brúsení. 2. časť: Geometria aktívnej časti rezných nástrojov. Všeobecné prevodové vzorce, vzťahujúce sa na nástrojové a pracovné uhly

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 3002-3 (22 0014)

Dátum vydania: 01.09.1995

Rezné nástroje. Základné veličiny pri rezaní a brúsení. 3. časť: Geometrické a kinematické veličiny pri rezaní

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 3002-4 (22 0036)

Dátum vydania: 01.09.1995

Rezné nástroje. Základné veličiny pri rezaní a brúsení. 4. časť: Sily, práca a výkon

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 3002-5 (22 0017)

Dátum vydania: 01.09.1995

Rezné nástroje. Základné veličiny pri rezaní a brúsení. 5. časť: Základná terminológia brúsnych operácií používajúcich brúsiace kotúče

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 3685 (22 0030)

Dátum vydania: 12.10.1999

Skúšanie trvanlivosti sústružníckych nástrojov s jednou reznou hranou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 5419 (22 0015)

Dátum vydania: 01.01.1993

Rezné nástroje. Skrutkovicové vrtáky. Termíny, definície a typy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 8688-1 (22 0031)

Dátum vydania: 01.02.1993

Rezné nástroje. Testovanie trvanlivosti pri frézovaní. Časť 1: Rovinné frézovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 8688-2 (22 0032)

Dátum vydania: 01.03.1993

Rezné nástroje. Skúšanie trvanlivosti pri frézovaní. Časť 2: Čelné frézovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac