SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 01 8500 (01 8500) zrušená

Dátum vydania: 29.08.1988

Základné názvoslovie v doprave

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 01 8500 (01 8500)

Dátum vydania: 01.04.2000

Základné názvoslovie v doprave

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 01 8505 (01 8505)

Dátum vydania: 01.08.1997

Cestovné poriadky verejnej osobnej dopravy. Značky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 01 8510 (01 8510)

Dátum vydania: 01.05.2000

Názvoslovie služobného odvetvia železničnej dopravy a prepravy. Dopravná prevádzka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 01 8511 (01 8511)

Dátum vydania: 01.07.2001

Terminológia služobného odvetvia železničnej dopravy a prepravy. Prepravná prevádzka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 01 8521 (01 8521)

Dátum vydania: 01.11.1996

Názvoslovie cestnej dopravy a prepravy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 01 8551 (01 8551)

Dátum vydania: 01.01.2000

Názvoslovie mestskej hromadnej dopravy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12253 (01 8525)

Dátum vydania: 01.01.2005

Telematika v cestnej doprave a preprave. Vyhradená komunikácia krátkeho dosahu pomocou majákového vozidla. Fyzikálna úroveň na báze nosiča 5,8 GHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12795 (01 8538)

Dátum vydania: 01.12.2003

Telematika v cestnej doprave a preprave. Jednoúčelová komunikácia s krátkym dosahom (DSRC). Vrstva údajového spojenia DSRC. Stredný prístup a kontrola logického spojenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12834 (01 8536)

Dátum vydania: 01.05.2004

Telematika v cestnej doprave a preprave. Jednoúčelová komunikácia s krátkym dosahom (DSRC). Aplikačná úroveň DSRC

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12896 (01 8549) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2006

Telematika v cestnej doprave a preprave. Verejná preprava. Referencie o modelových informáciách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12896-1 (01 8549)

Dátum vydania: 01.03.2017

Verejná doprava. Referenčný dátový model. Časť 1: Spoločné koncepty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12896-2 (01 8549)

Dátum vydania: 01.03.2017

Verejná doprava. Referenčný dátový model. Časť 2: Verejná dopravná sieť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12896-3 (01 8549)

Dátum vydania: 01.03.2017

Verejná doprava. Referenčný dátový model. Časť 3: Informácie o čase a plánovaní prevádzky vozidiel

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12896-4 (01 8549)

Dátum vydania: 01.01.2020

Verejná doprava. Referenčný dátový model. Časť 4: Monitorovanie a riadenie prevádzky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12896-5 (01 8549)

Dátum vydania: 01.01.2020

Verejná doprava. Referenčný dátový model. Časť 5: Manažment cestovného

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12896-6 (01 8549)

Dátum vydania: 01.01.2020

Verejná doprava. Referenčný dátový model. Časť 6: Informácie o cestujúcich

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12896-7 (01 8549)

Dátum vydania: 01.01.2020

Verejná doprava. Referenčný dátový model. Časť 7: Manažment vodičov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12896-8 (01 8549)

Dátum vydania: 01.01.2020

Verejná doprava. Referenčný dátový model. Časť 8: Manažment informácií a štatistika

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13149-1 (01 8557) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2005

Verejná preprava. Vozidlový park v cestnej doprave a systémy riadenia. Časť 1: Definovanie WORLDFIP-u a pravidlá použitia na palubný prenos údajov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13149-2 (01 8557) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2005

Verejná preprava. Vozidlový park v cestnej doprave a systémy riadenia. Časť 2: Špecifikácia káblovania WORLDFIP-u

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13149-4 (01 8557) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2005

Verejná preprava. Vozidlový park v cestnej doprave a systémy riadenia. Časť 4: Všeobecné pravidlá pre vozidlá s prenosom v CANopen

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13149-5 (01 8557) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2005

Verejná preprava. Vozidlový park v cestnej doprave a systémy riadenia. Časť 5: Špecifikácie káblovania v CANopen

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13372 (01 8559)

Dátum vydania: 01.01.2005

Telematika v cestnej doprave a preprave (RTTT). Vyhradená komunikácia krátkeho dosahu. Profily na použitie v RTTT

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15213-1 (01 8574)

Dátum vydania: 01.10.2013

Inteligentné dopravné systémy. Vyhľadávacie systémy na navrátenie ukradnutých vozidiel. Časť 1: Referenčná architektúra a terminológia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15213-2 (01 8574)

Dátum vydania: 01.10.2013

Inteligentné dopravné systémy.Vyhľadávacie systémy na navrátenie ukradnutých vozidiel. Časť 2: Prvky správy o bežnom stave

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15213-3 (01 8574)

Dátum vydania: 01.10.2013

Inteligentné dopravné systémy. Vyhľadávacie systémy na navrátenie ukradnutých vozidiel. Časť 3: Rozhranie a systémové požiadavky vo vzťahu ku komunikačnému systému s krátkym dosahom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15213-4 (01 8574)

Dátum vydania: 01.10.2013

Inteligentné dopravné systémy. Vyhľadávacie systémy na navrátenie ukradnutých vozidiel. Časť 4: Rozhranie a systémové požiadavky vo vzťahu ku komunikačnému systému s dlhým dosahom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15213-5 (01 8574)

Dátum vydania: 01.10.2013

Inteligentné dopravné systémy. Vyhľadávacie systémy na navrátenie ukradnutých vozidiel. Časť 5: Rozhranie správ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15509 (01 8541) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2007

Telematika v cestnej doprave a preprave. Elektronický výber poplatkov (EVP). Profil aplikácie interoperability pre DSRC

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15509 (01 8541)

Dátum vydania: 01.02.2015

Elektronický výber poplatkov (EVP). Profil aplikácie interoperability pre DSRC

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15531-1 (01 8533)

Dátum vydania: 01.01.2016

Verejná doprava. Služobné rozhranie pre informácie v reálnom čase týkajúce sa prevádzkovania verejnej dopravy. Časť 1: Kontext a rámec

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15531-2 (01 8533)

Dátum vydania: 01.01.2016

Verejná doprava. Služobné rozhranie pre informácie v reálnom čase týkajúce sa prevádzkovania verejnej dopravy. Časť 2: Komunikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15531-3 (01 8533)

Dátum vydania: 01.01.2016

Verejná doprava. Služobné rozhranie pre informácie v reálnom čase týkajúce sa prevádzkovania verejnej dopravy. Časť 3: Prevádzkové služobné rozhranie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15722 (01 8587) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2015

Inteligentné dopravné systémy. Elektronická bezpečnosť. Minimálna množina dát pre eCall

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15722 (01 8587)

Dátum vydania: 01.03.2021

Inteligentné dopravné systémy. Elektronická bezpečnosť. Minimálna množina dát pre eCall

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15722 (01 8587) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2011

Telematika v cestnej doprave. Elektronická bezpečnosť. Minimálny súbor dát pre eCall

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15876-1 (01 8581) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2010

Elektronický výber poplatkov. Vyhodnotenie zhody palubnej jednotky a zariadenia na pozemnej komunikácii podľa EN 15509. Časť 1: Štruktúra skúšobnej zostavy a účely skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15876-1 (01 8581)

Dátum vydania: 01.04.2017

Elektronický výber poplatkov. Vyhodnotenie zhody palubnej jednotky a zariadenia na pozemnej komunikácii podľa EN 15509. Časť 1: Štruktúra skúšobnej zostavy a účely skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15876-1+A1 (01 8581) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2012

Elektronický výber poplatkov. Vyhodnotenie zhody palubnej jednotky a zariadenia na pozemnej komunikácii podľa EN 15509. Časť 1: Štruktúra skúšobnej zostavy a účely skúšky (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15876-2 (01 8581) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2011

Elektronický výber poplatkov. Hodnotenie zhody palubného a postranného cestného zariadenia s EN 15509. Časť 2: Súbor abstraktných skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15876-2 (01 8581)

Dátum vydania: 01.04.2017

Elektronický výber poplatkov. Hodnotenie zhody palubného a postranného cestného zariadenia s EN 15509. Časť 2: Súbor abstraktných skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16062 (01 8590)

Dátum vydania: 01.10.2015

Inteligentné dopravné systémy. Elektronická bezpečnosť. Aplikačné protokoly vysokej úrovne (HLAP) eCall používajúce siete spínané obvodmi GSM/UMTS

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16062 (01 8590) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2012

Inteligentné dopravné systémy. Elektronická bezpečnosť. Aplikačné protokoly vysokej úrovne (HLAP) eCall

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16072 (01 8591) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2012

Inteligentné dopravné systémy. Elektronická bezpečnosť. Prevádzkové požiadavky na celoeurópske eCall

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16072 (01 8591)

Dátum vydania: 01.10.2015

Inteligentné dopravné systémy. Elektronická bezpečnosť. Prevádzkové požiadavky na celoeurópske eCall

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16102 (01 8595)

Dátum vydania: 01.05.2012

Inteligentné dopravné systémy. eCall. Prevádzkové požiadavky na podporu tretej strany

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16157-1 (01 8594)

Dátum vydania: 01.06.2019

Inteligentné dopravné systémy. Špecifikácie výmeny dát v DATEX II pre riadenie dopravy a dopravné informácie. Časť 1: Súvislosti a rámec

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16157-2 (01 8594)

Dátum vydania: 01.08.2019

Inteligentné dopravné systémy. Špecifikácie výmeny dát v DATEX II pre riadenie dopravy a dopravné informácie. Časť 2: Odkazovanie na polohu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16157-3 (01 8594)

Dátum vydania: 01.06.2019

Inteligentné dopravné systémy. Špecifikácie výmeny dát v DATEX II pre riadenie dopravy a dopravné informácie. Časť 3: Zverejňovanie situácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16157-4 (01 8594)

Dátum vydania: 01.07.2021

Inteligentné dopravné systémy. Špecifikácie výmeny dát v Datex II na riadenie dopravy a dopravné informácie. Časť 4: Zobrazovanie značiek s premennými symbolmi (VMS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16157-5 (01 8594)

Dátum vydania: 01.12.2020

Inteligentné dopravné systémy. Špecifikácie výmeny dát v Datex II na riadenie dopravy a dopravné informácie. Časť 5: Zobrazovanie meraných a spracovaných údajov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16157-7 (01 8594)

Dátum vydania: 01.06.2019

Inteligentné dopravné systémy. Špecifikácie výmeny dát v DATEX II pre riadenie dopravy a dopravné informácie. Časť 7: Prvky spoločných údajov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16312 (01 8522)

Dátum vydania: 01.07.2013

Inteligentné dopravné systémy. Automatická registrácia vozidiel a zariadení (AVI/AEI). Interoperabilný aplikačný profil AVI/AEI a identifikácia elektronického registra pomocou vyhradenej komunikácie krátkeho dosahu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16454 (01 8519)

Dátum vydania: 01.01.2016

Inteligentné dopravné systémy. Elektronická bezpečnosť. Testovanie zhody eCall od začiatku do konca

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 28701 (01 8524)

Dátum vydania: 01.07.2013

Inteligentné dopravné systémy. Verejná doprava. Identifikácia pevných objektov vo verejnej doprave (IFOPT)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 12813 (01 8573) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2016

Elektronický výber poplatkov. Komunikácia na kontrolu zhody pre autonómne systémy (ISO 12813: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 12813 (01 8573)

Dátum vydania: 01.06.2020

Elektronický výber poplatkov. Komunikácia na kontrolu zhody pre autonómne systémy (ISO 12813: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 12813/A1 (01 8573) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2017

Elektronický výber poplatkov. Komunikácia na kontrolu zhody pre autonómne systémy (ISO 12813: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 12855 (01 8599) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2016

Elektronický výber poplatkov. Výmena informácií medzi poskytovaním služieb a spoplatnením mýta (ISO 12855: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 12855 (01 8599)

Dátum vydania: 01.08.2022

Elektronický výber poplatkov. Výmena informácií medzi poskytovaním služieb a spoplatnením mýta (ISO 12855: 2022)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 12855 (01 8599) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2012

Elektronický výber poplatkov. Výmena informácií medzi poskytovaním služieb a spoplatnením mýta (ISO 12855: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 12855/AC (01 8599) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2013

Elektronický výber poplatkov. Výmena informácií medzi poskytovaním služieb a spoplatnením mýta (ISO 12855: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 13140-1 (01 8586)

Dátum vydania: 01.06.2017

Elektronický výber poplatkov. Hodnotenie zhody palubného a postranného cestného zariadenia s ISO/TS 13141. Časť 1: Štruktúra súboru skúšok a ciele skúšok (ISO 13140-1: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 13140-2 (01 8586)

Dátum vydania: 01.06.2017

Elektronický výber poplatkov. Hodnotenie zhody palubného a postranného cestného zariadenia s EN ISO 13141. Časť 2: Abstraktná skúšobná zostava (ISO 13140-2: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 13141 (01 8579)

Dátum vydania: 01.05.2016

Elektronický výber poplatkov. Lokalizácia zvýšenia komunikácie pre autonómne systémy (ISO 13141: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 13141/A1 (01 8579)

Dátum vydania: 01.12.2017

Elektronický výber poplatkov. Lokalizácia zvýšenia komunikácie pre autonómne systémy (ISO 13141: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 13143-1 (01 8585) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2017

Elektronický výber poplatkov. Hodnotenie zhody palubného a postranného cestného zariadenia s ISO/TS 12813. Časť 1: Štruktúra súboru skúšok a ciele skúšok (ISO 13143-1: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 13143-1 (01 8585)

Dátum vydania: 01.06.2021

Elektronický výber poplatkov. Hodnotenie zhody palubného a postranného cestného zariadenia s ISO 12813. Časť 1: Štruktúra súboru skúšok a ciele skúšok (ISO 13143-1: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 13143-2 (01 8585)

Dátum vydania: 01.06.2017

Elektronický výber poplatkov. Hodnotenie zhody palubného a postranného cestného zariadenia s EN ISO/TS 12813. Časť 2: Súbor abstraktných skúšok (ISO 13143-2: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14814 (01 8568)

Dátum vydania: 01.06.2006

Telematika v cestnej doprave a preprave. Automatická identifikácia vozidiel a vybavenia. Referenčná architektúra a terminológia (ISO 14814:2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14815 (01 8566)

Dátum vydania: 01.01.2006

Telematika v cestnej doprave a preprave. Automatická identifikácia vozidiel a vybavenia. Špecifikácia systému (ISO 14815:2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14816 (01 8567)

Dátum vydania: 01.03.2006

Telematika v cestnej doprave a preprave. Automatická identifikácia vozidla a zariadenia. Číslovanie a dátová štruktúra (ISO 14816: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14816/A1 (01 8567)

Dátum vydania: 01.12.2019

Telematika v cestnej doprave a preprave. Automatická identifikácia vozidla a zariadenia. Číslovanie a dátová štruktúra (ISO 14816: 2005)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14819-1 (01 8548)

Dátum vydania: 01.07.2021

Inteligentné dopravné systémy. Správy o dopravných a cestovných informáciách (TTI) sprostredkované kódovaním údajov o cestnej premávke. Časť 1: Kódovací protokol pre rádiový dátový systém. Kanál dopravných informácií (RDS-TMC) používajúci ALERT-C (ISO 14819-1: 2021)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14819-1 (01 8548) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2014

Inteligentné dopravné systémy. Dopravné a cestovné informácie (TTI). Správy TTI sprostredkované kódovaním údajov o cestnej premávke. Časť 1: Kódovací protokol pre rádiový dátový systém. Kanál dopravných informácií (RDS-TMC) používajúci ALERT-C (ISO 14819-1: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14819-1 (01 8548) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2005

Dopravné a cestovné informácie (TTI). Správy TTI sprostredkované kódovaním údajov o cestnej premávke. Časť 1: Kódovací protokol pre rádiový dátový systém. Kanál dopravných informácií (RDS-TMC) používajúci ALERT-C (ISO 14819-1: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14819-1 (01 8548) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2003

Dopravné a cestovné informácie (TTI). Správy TTI sprostredkované kódovaním údajov o cestnej premávke. Časť 1: Kódovací protokol pre rádiový dátový systém. Kanál dopravných informácií (RDS-TMC) používajúci ALERT - C (ISO 14819- 1: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14819-1/AC (01 8548) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2006

Dopravné a cestovné informácie (TTI). Správy TTI sprostredkované kódovaním údajov o cestnej premávke. Časť 1: Kódovací protokol pre rádiový dátový systém. Kanál dopravných informácií (RDS-TMC) používajúci ALERT-C (ISO 14819-1: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14819-2 (01 8548) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2005

Dopravné a cestovné informácie (TTI). Správy TTI sprostredkované kódovaním údajov o cestnej premávke. Časť 2: Kódy udalostí a informácií pre rádiový dátový systém. Kanál dopravných správ (RDS-TMC)(ISO 14819-2: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14819-2 (01 8548) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2003

Dopravné a cestovné informácie (TTI). Správy TTI sprostredkované kódovaním údajov o cestnej premávke. Časť 2: Kódy udalostí a informácií pre rádiový datasystém. Kanál dopravných informácií (RDS-TMC) (ISO 14819- 2: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14819-2 (01 8548) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2014

Inteligentné dopravné systémy. Dopravné a cestovné informácie (TTI). Správy TTI sprostredkované kódovaním údajov o cestnej premávke. Časť 2: Kódy udalostí a informácií pre rádiový dátový systém. Kanál dopravných správ (RDS-TMC) (ISO 14819-2: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14819-2 (01 8548)

Dátum vydania: 01.07.2021

Inteligentné dopravné systémy. Správy o dopravných a cestovných informáciách (TTI) sprostredkované kódovaním údajov o cestnej premávke. Časť 2: Kódy udalostí a informácií pre rádiový dátový systém. Kanál dopravných správ (RDS-TMC) používajúci ALERT-C (ISO 14819-2: 2021)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14819-3 (01 8548)

Dátum vydania: 01.07.2021

Inteligentné dopravné systémy. Správy o dopravných a cestovných informáciách (TTI) sprostredkované kódovaním údajov o cestnej premávke. Časť 3: Odkazovanie na polohu pre rádiový dátový systém. Kanál dopravných správ (RDS-TMC) používajúci ALERT-C (ISO 14819-3: 2021)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14819-3 (01 8548) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2014

Inteligentné dopravné systémy. Dopravné a cestovné informácie (TTI). Správy TTI sprostredkované kódovaním údajov o cestnej premávke. Časť 3: Odkazovanie na polohu pre ALERT-C (ISO 14819-3:2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14819-3 (01 8548) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2004

Dopravné a cestovné informácie (TTI). Správy TTI sprostredkované kódovaním údajov o cestnej premávke. Časť 3: Odkazovanie na polohu pre ALERT-C (ISO 14819-3:2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14819-3 (01 8548) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2005

Dopravné a cestovné informácie (TTI). Správy TTI sprostredkované kódovaním údajov o cestnej premávke. Časť 3: Odkazovanie na polohu pre ALERT-C (ISO 14819-3:2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14819-6 (01 8548) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2006

Dopravné a cestovné informácie - TTI cez kódovanie dopravných správ. Časť 6: Šifrovanie a podmienený prístup k systému rozhlasových údajov, kanál dopravných správ, kódovanie ALERT C (ISO 14819-6:2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14819-6 (01 8548) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2010

Dopravné a cestovné informácie (TTI). Správy TTI sprostredkované kódovaním údajov o cestnej premávke. Časť 6: Šifrovanie a podmienený prístup v rádiovom dátovom systéme. Kódovanie kanála dopravných správ ALERT C (ISO 14819-6: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14823 (01 8547)

Dátum vydania: 01.12.2017

Inteligentné dopravné systémy. Slovník grafických údajov (ISO 14823: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 14825 (01 8550) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2009

Inteligentné dopravné systémy. Súbory geografických údajov (GDF). Súhrnná špecifikácia údajov (ISO 14825: 2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14825 (01 8550) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2004

Inteligentné dopravné systémy. Súbory geografických dát (GDF). Súhrnná špecifikácia dát (ISO 14825:2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14825 (01 8550)

Dátum vydania: 01.01.2012

Inteligentné dopravné systémy. Súbory geografických údajov (GDF). Súhrnná špecifikácia údajov (ISO 14825: 2011)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14906 (01 8571) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2012

Telematika v cestnej doprave a preprave. Elektronické zhromažďovanie poplatkov. Stanovenie použiteľných rozhraní pre vyhradenú komunikáciu krátkeho dosahu (ISO 14906: 2011)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14906 (01 8571) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2005

Telematika v cestnej doprave a preprave. Elektronické zhromažďovanie poplatkov. Stanovenie použiteľných rozhraní pre vyhradenú komunikáciu krátkeho dosahu (ISO 14906:2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14906 (01 8571)

Dátum vydania: 01.06.2019

Elektronický výber poplatkov. Stanovenie použiteľných rozhraní pre vyhradenú komunikáciu krátkeho dosahu (ISO 14906: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14906/A1 (01 8571)

Dátum vydania: 01.09.2020

Elektronický výber poplatkov. Stanovenie použiteľných rozhraní pre vyhradenú komunikáciu krátkeho dosahu (ISO 14906: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14906/A1 (01 8571) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2015

Telematika v cestnej doprave a preprave. Elektronické zhromažďovanie poplatkov. Stanovenie použiteľných rozhraní pre vyhradenú komunikáciu krátkeho dosahu (ISO 14906: 2011)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14906/AC (01 8571) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2013

Telematika v cestnej doprave a preprave. Elektronické zhromažďovanie poplatkov. Stanovenie použiteľných rozhraní pre vyhradenú komunikáciu krátkeho dosahu (ISO 14906: 2011)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 14907-1 (01 8572)

Dátum vydania: 01.11.2020

Elektronický výber poplatkov. Skúšobné postupy pre používateľa a pevné zariadenia. Časť 1: Opis skúšobných postupov (ISO 14907-1: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>