SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
SK SK
STN EN ISO 10360-1 (25 2011)

Dátum vydania: 01.11.2002

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Akceptačné a verifikačné skúšky súradnicových meracích strojov (CMM). Časť 1: Slovník (ISO 10360-1:2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 10360-1/AC (25 2011)

Dátum vydania: 01.07.2006

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Akceptačné a verifikačné skúšky súradnicových meracích strojov (CMM). Časť 1: Slovník (ISO 10360-1:2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10360-10 (25 2011) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2016

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Akceptačné a verifikačné skúšky súradnicových meracích systémov (CMS). Časť 10: Laserový zameriavač na dvojbodové meranie vzdialenosti (ISO 10360-10: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10360-10 (25 2011)

Dátum vydania: 01.01.2022

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Akceptačné a verifikačné skúšky súradnicových meracích systémov (CMS). Časť 10: Laserový zameriavač (ISO 10360-10: 2021)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10360-12 (25 2011)

Dátum vydania: 01.06.2017

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Akceptačné a verifikačné skúšky súradnicových meracích systémov (CMS). Časť 12: Meracie kĺbové rameno súradnicových meracích strojov (CMM) (ISO 10360-12: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10360-13 (25 2011)

Dátum vydania: 01.01.2022

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Akceptačné a verifikačné skúšky súradnicových meracích systémov (CMS). Časť 13: Optické 3D CMS (ISO 10360-13: 2021)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10360-2 (25 2011)

Dátum vydania: 01.05.2010

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Akceptačné a verifikačné skúšky súradnicových meracích strojov (CMM). Časť 2: CMM používané na meranie dĺžkových rozmerov (ISO 10360-2: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 10360-2 (25 2011) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2003

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Akceptačné a verifikačné skúšky súradnicových meracích strojov (CMM). Časť 2: CMM používané na meranie dĺžkových rozmerov (ISO 10360-2: 2001)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 10360-3 (25 2011)

Dátum vydania: 01.09.2002

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Akceptačné a verifikačné skúšky súradnicových meracích strojov (CMM). Časť 3: CMM, ktorých štvrtou osou je os otáčania stola (ISO 10360-3:2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 10360-4 (25 2011) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2002

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Akceptačné a verifikačné skúšky súradnicových meracích strojov (CMM). Časť 4: CMM používané v režime merania skenovaním (ISO 10360-4: 2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 10360-4/AC (25 2011) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2006

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Akceptačné a verifikačné skúšky súradnicových meracích strojov (CMM). Časť 4: CMM používané v režime merania skenovaním (ISO 10360-4: 2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN ISO 10360-5 (25 2011) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2002

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Akceptačné a verifikačné skúšky súradnicových meracích strojov (CMM). Časť 5: CMM používajúce snímacie systémy s viacnásobnými dotykmi (ISO 10360-5:2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10360-5 (25 2011)

Dátum vydania: 01.10.2020

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Akceptačné a verifikačné skúšky súradnicových meracích systémov (CMS). Časť 5: Súradnicové meracie stroje (CMM) používajúce snímacie systémy s jedným a viacnásobným dotykom pomocou diskrétneho bodu a/alebo režimu merania skenovaním (ISO 10360-5: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10360-5 (25 2011) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2011

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Akceptačné a verifikačné skúšky súradnicových meracích strojov (CMM). Časť 5: CMM používajúce snímacie systémy s jedným a viacnásobným dotykom (ISO 10360-5: 2010)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 10360-6 (25 2011)

Dátum vydania: 01.11.2003

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Akceptačné a verifikačné skúšky súradnicových meracích strojov (CMM). Časť 6: Odhad chýb vo výpočte Gaussových pridružených prvkov (ISO 10360-6: 2001)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 10360-6/AC (25 2011)

Dátum vydania: 01.12.2010

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Akceptačné a verifikačné skúšky súradnicových meracích strojov (CMM). Časť 6: Odhad chýb vo výpočte Gaussových pridružených prvkov (ISO 10360-6: 2001)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10360-7 (25 2011)

Dátum vydania: 01.10.2011

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Akceptačné a verifikačné skúšky súradnicových meracích strojov (CMM). Časť 7: CMM vybavené obrazovými snímacími systémami (ISO 10360-7: 2011)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10360-8 (25 2011)

Dátum vydania: 01.04.2014

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Akceptačné a verifikačné skúšky súradnicových meracích strojov (CMM). Časť 8: CMM vybavené optickými senzormi vzdialenosti (ISO 10360-8: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10360-9 (25 2011)

Dátum vydania: 01.04.2014

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Akceptačné a verifikačné skúšky súradnicových meracích strojov (CMM). Časť 9: Súradnicové meracie stroje s viacsondovými systémami (ISO 10360-9: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15530-3 (25 2005)

Dátum vydania: 01.02.2012

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Súradnicové meracie stroje (CMM). Postup na stanovenie neistoty merania. Časť 3: Použitie kalibrovaných obrobkov alebo etalónov (ISO 15530-3: 2011)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN ISO/TS 15530-1 (25 2005)

Dátum vydania: 01.07.2015

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Súradnicové meracie stroje (CMM). Postup na stanovenie neistoty merania. Časť 1: Prehľad a metrologické charakteristiky (ISO/TS 15530-1: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN ISO/TS 15530-3 (25 2005) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2008

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Súradnicové meracie stroje (CMM). Postup na stanovenie neistoty merania. Časť 3: Použitie kalibrovaných obrobkov alebo etalónov (ISO/TS 15530-3: 2004)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac