SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 28 4000 (28 4000) zrušená

Dátum vydania: 13.05.1976

Koľajové vozidlá. Názvoslovie bŕzd a brzdenia železničných vozidiel

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 28 4002 (28 4002) zrušená

Dátum vydania: 13.05.1976

Železničné koľajové vozidlá. Značky na kreslenie schém brzdových a vzduchových zariadení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 28 4002/a (28 4002) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1989

Železničné koľajové vozidlá. Značky na kreslenie schém brzdových a vzduchových zariadení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13452-1 (28 4010)

Dátum vydania: 01.12.2003

Železnice. Brzdenie. Brzdné systémy v hromadnej preprave. Časť 1: Výkonnostné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13452-2 (28 4010)

Dátum vydania: 01.12.2003

Železnice. Brzdenie. Brzdné systémy v hromadnej preprave. Časť 2: Skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14198 (28 4005) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2005

Železnice. Brzdenie. Požiadavky na brzdovú sústavu vlakov ťahaných rušňom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14198 (28 4005) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2017

Železnice. Brzdenie. Požiadavky na brzdovú sústavu vlakov ťahaných rušňom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14198+A1 (28 4005) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2019

Železnice. Brzdenie. Požiadavky na brzdovú sústavu vlakov ťahaných rušňom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14198+A2 (28 4005)

Dátum vydania: 01.10.2021

Železnice. Brzdenie. Požiadavky na brzdovú sústavu vlakov ťahaných rušňom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14535-1 (28 4011)

Dátum vydania: 01.09.2019

Železnice. Brzdové kotúče pre železničné vozidlá. Časť 1: Brzdové kotúče nalisované alebo natiahnuté za tepla na nápravu alebo hnací hriadeľ, rozmery a požiadavky na kvalitu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14535-1 (28 4011) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2006

Železnice. Brzdové kotúče pre železničné vozidlá. Časť 1: Brzdové kotúče nalisované alebo natiahnuté za tepla na nápravu alebo hnací hriadeľ, rozmery a požiadavky na kvalitu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14535-1+A1 (28 4011) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2011

Železnice. Brzdové kotúče pre železničné vozidlá. Časť 1: Brzdové kotúče nalisované alebo natiahnuté za tepla na nápravu alebo hnací hriadeľ, rozmery a požiadavky na kvalitu (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14535-2 (28 4011) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2011

Železnice. Brzdové kotúče pre železničné vozidlá. Časť 2: Brzdové kotúče namontované na koleso, rozmery a požiadavky na kvalitu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14535-2 (28 4011)

Dátum vydania: 01.09.2019

Železnice. Brzdové kotúče pre železničné vozidlá. Časť 2: Brzdové kotúče namontované na koleso, rozmery a požiadavky na kvalitu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14535-3 (28 4011)

Dátum vydania: 01.05.2016

Železnice. Brzdové kotúče pre železničné vozidlá. Časť 3: Brzdové kotúče, brzdný výkon a trecie dvojice, klasifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15179 (28 4006)

Dátum vydania: 01.02.2008

Železničné aplikácie. Brzdenie. Požiadavky na brzdový systém osobných vozňov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15220 (28 4012)

Dátum vydania: 01.02.2017

Železnice. Indikátory bŕzd

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15220-1 (28 4012) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2009

Železnice. Indikátory bŕzd. Časť 1: Pneumatické indikátory bŕzd

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15220-1+A1 (28 4012) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2011

Železnice. Indikátory bŕzd. Časť 1: Pneumatické indikátory bŕzd (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15327-1 (28 4007) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2009

Železnice. Výstražný subsystém pre cestujúcich. Časť 1: Všeobecné požiadavky a rozhranie medzi cestujúcimi a núdzovým brzdovým systémom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15328 (28 4027)

Dátum vydania: 01.01.2021

Železnice. Brzdenie. Brzdové obloženie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15329 (28 4024)

Dátum vydania: 01.09.2019

Železnice. Brzdenie. Držiaky brzdových klátikov a kliny brzdových klátikov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15329 (28 4024) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2015

Železnice. Brzdenie. Držiaky brzdových klátikov a kliny brzdových klátikov koľajových vozidiel

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15355 (28 4013) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2009

Železnice. Brzdenie. Rozvádzače

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15355 (28 4013)

Dátum vydania: 01.11.2019

Železnice. Brzdenie. Rozvádzače a vypínače brzdy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15355+A1 (28 4013) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2011

Železnice. Brzdenie. Rozvádzače (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15595 (28 4020) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2009

Železnice. Brzdenie. Protisklzové zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15595 (28 4020)

Dátum vydania: 01.06.2019

Železnice. Brzdenie. Protišmykové zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15595/AC (28 4020)

Dátum vydania: 01.08.2021

Železnice. Brzdenie. Protišmykové zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15595+A1 (28 4020) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2011

Železnice. Brzdenie. Protisklzové zariadenia (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15611 (28 4016) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2009

Železnice. Brzdenie. Regulačné ventily

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15611 (28 4016)

Dátum vydania: 01.10.2020

Železnice. Brzdenie. Regulačné ventily

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15611+A1 (28 4016) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2011

Železnice. Brzdenie. Regulačné ventily (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15612 (28 4017) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2009

Železnice. Brzdenie. Akceleračný ventil brzdovej rúrky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15612 (28 4017)

Dátum vydania: 01.12.2020

Železnice. Brzdenie. Akcelerátor brzdenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15612+A1 (28 4017) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2011

Železnice. Brzdenie. Akceleračný ventil brzdovej rúrky (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15624 (28 4014) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2009

Železnice. Brzdenie. Prepínacie zariadenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15624 (28 4014)

Dátum vydania: 01.08.2021

Železnice. Brzdenie. Prepínacie zariadenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15624+A1 (28 4014) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2011

Železnice. Brzdenie. Prepínacie zariadenie (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15625 (28 4015) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2009

Železnice. Brzdenie. Prístroje na automatické snímanie premenného zaťaženia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15625 (28 4015)

Dátum vydania: 01.08.2021

Železnice. Brzdenie. Prístroje na automatické snímanie premenného zaťaženia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15625+A1 (28 4015) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2011

Železnice. Brzdenie. Prístroje na automatické snímanie premenného zaťaženia (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15734-1 (28 4021) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2011

Železnice. Brzdové systémy vysokorýchlostných vlakov. Časť 1: Požiadavky a definície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15734-1/AC (28 4021) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2013

Železnice. Brzdové systémy vysokorýchlostných vlakov. Časť 1: Požiadavky a definície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15734-1+A1 (28 4021)

Dátum vydania: 01.05.2022

Železnice. Brzdové systémy vysokorýchlostných vlakov. Časť 1: Požiadavky a definície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15734-2 (28 4021) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2011

Železnice. Brzdové systémy pre vysokorýchlostné vlaky. Časť 2: Skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15734-2/AC (28 4021) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2013

Železnice. Brzdové systémy pre vysokorýchlostné vlaky. Časť 2: Skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15734-2+A1 (28 4021)

Dátum vydania: 01.05.2022

Železnice. Brzdové systémy vysokorýchlostných vlakov. Časť 2: Skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15806 (28 4018) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2011

Železnice. Brzdenie. Statické skúšky bŕzd

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16185-1 (28 4008) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2015

Železnice. Brzdové systémy vlakových jednotiek. Časť 1: Požiadavky a definície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16185-1+A1 (28 4008)

Dátum vydania: 01.11.2020

Železnice. Brzdové systémy vlakových jednotiek. Časť 1: Požiadavky a definície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16185-2 (28 4008) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2015

Železnice. Brzdové systémy vlakových jednotiek. Časť 2: Skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16185-2+A1 (28 4008)

Dátum vydania: 01.05.2020

Železnice. Brzdové systémy vlakových jednotiek. Časť 2: Skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16207 (28 4022) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2015

Železnice. Brzdenie. Funkčné a výkonnostné kritériá systémov magnetickej koľajnicovej brzdy na použitie v železničných koľajových vozidlách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16207+A1 (28 4022)

Dátum vydania: 01.05.2020

Železnice. Brzdenie. Funkčné a výkonnostné kritériá systémov magnetickej koľajnicovej brzdy na použitie v železničných koľajových vozidlách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16241 (28 4081) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2014

Železnice. Nastavovač odľahlosti zdrží

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16241+A1 (28 4081)

Dátum vydania: 01.05.2017

Železnice. Nastavovač odľahlosti zdrží

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16334 (28 4007) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2014

Železnice. Varovný systém cestujúcich. Požiadavky na systém

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16334-1+A1 (28 4007)

Dátum vydania: 01.09.2022

Železnice. Varovný systém cestujúcich. Požiadavky na systém pre železničné dráhy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16334-2 (28 4007)

Dátum vydania: 01.08.2020

Železnice. Varovný systém cestujúcich. Časť 2: Požiadavky na systém pre mestské koľajové dráhy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16451 (28 4023)

Dátum vydania: 01.11.2015

Železnice. Brzdenie. Držiak brzdového obloženia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16452 (28 4025) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2015

Železnice. Brzdenie. Brzdové klátiky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16452+A1 (28 4025)

Dátum vydania: 01.09.2019

Železnice. Brzdenie. Brzdové klátiky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16834 (28 4009)

Dátum vydania: 01.10.2019

Železnice. Brzdenie. Výkonnosť bŕzd

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17065 (28 4026)

Dátum vydania: 01.01.2019

Železnice. Brzdenie. Postup skúšania osobného vozňa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 17315 (28 4019)

Dátum vydania: 01.08.2019

Železnice. Brzdenie. Výpočet brzdnej vzdialenosti na špecifické skúšanie protišmykových zariadení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac