SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 30 0306 (30 0306)

Dátum vydania: 14.09.1987

Cestné vozidlá. Špeciálne nákladné vozidlá. Ergonomické a bezpečnostné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 30 0310 (30 0310) zrušená

Dátum vydania: 28.02.1985

Cestné vozidlá. Skriňové vozidlá všeobecného určenia. Základné parametre a technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 30 0311 (30 0311) zrušená

Dátum vydania: 29.08.1990

Valníkové karosérie cestných vozidiel. Vnútorné rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 30 0330 (30 0330)

Dátum vydania: 04.02.1986

Cestné vozidlá. Cisternové automobilové návesy na prepravu cementu. Základné parametre a technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1501-1 (30 0352) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2001

Vozidlá na odvoz odpadu a prislúchajúce vyklápacie zariadenia. Všeobecné požiadavky na bezpečnosť. Časť 1: Automobily na odvoz odpadu s vyklápacím zariadením vzadu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1501-1 (30 0352) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2012

Vozidlá na odvoz odpadu. Všeobecné požiadavky a požiadavky na bezpečnosť. Časť 1: Automobily na odvoz odpadu s vyklápacím zariadením vzadu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1501-1 (30 0352)

Dátum vydania: 01.08.2021

Vozidlá na odvoz odpadu. Všeobecné požiadavky a požiadavky na bezpečnosť. Časť 1: Automobily na odvoz odpadu s vyklápacím zariadením vzadu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1501-1/A1 (30 0352) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2004

Vozidlá na odvoz odpadu a prislúchajúce vyklápacie zariadenia. Všeobecné požiadavky na bezpečnosť. Časť 1: Automobily na odvoz odpadu s vyklápacím zariadením vzadu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1501-1/A1 (30 0352) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2005

Vozidlá na odvoz odpadu a prislúchajúce vyklápacie zariadenia. Všeobecné požiadavky na bezpečnosť. Časť 1: Automobily na odvoz odpadu s vyklápacím zariadením vzadu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1501-1+A1 (30 0352) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2017

Vozidlá na odvoz odpadu. Všeobecné požiadavky a požiadavky na bezpečnosť. Časť 1: Automobily na odvoz odpadu s vyklápacím zariadením vzadu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1501-1+A1 (30 0352) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2015

Vozidlá na odvoz odpadu. Všeobecné požiadavky a požiadavky na bezpečnosť. Časť 1: Automobily na odvoz odpadu s vyklápacím zariadením vzadu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1501-1+A2 (30 0352) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2010

Vozidlá na odvoz odpadu a prislúchajúce vyklápacie zariadenia. Všeobecné požiadavky na bezpečnosť. Časť 1: Automobily na odvoz odpadu s vyklápacím zariadením vzadu (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1501-2 (30 0352) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2005

Vozidlá na odvoz odpadu a prislúchajúce vyklápacie zariadenia. Všeobecné požiadavky na bezpečnosť. Časť 2: Automobily na odvoz odpadu s vyklápacím zariadením na boku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1501-2 (30 0352)

Dátum vydania: 01.08.2021

Vozidlá na odvoz odpadu. Všeobecné požiadavky a požiadavky na bezpečnosť. Časť 2: Automobily na odvoz odpadu s vyklápacím zariadením na boku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1501-2+A1 (30 0352) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2010

Vozidlá na odvoz odpadu a prislúchajúce vyklápacie zariadenia. Všeobecné požiadavky na bezpečnosť. Časť 2: Automobily na odvoz odpadu s vyklápacím zariadením na boku (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1501-3 (30 0352) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2008

Vozidlá na odvoz odpadu a prislúchajúce vyklápacie zariadenia. Všeobecné požiadavky na bezpečnosť. Časť 3: Vozidlá na odvoz odpadu s nakladaním vpredu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1501-3 (30 0352)

Dátum vydania: 01.08.2021

Vozidlá na odvoz odpadu. Všeobecné požiadavky a požiadavky na bezpečnosť. Časť 3: Vozidlá na odvoz odpadu s nakladaním vpredu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1501-4 (30 0362)

Dátum vydania: 01.03.2008

Vozidlá na odvoz odpadu a prislúchajúce vyklápacie zariadenia. Všeobecné a bezpečnostné požiadavky. Časť 4: Postup skúšania hlučnosti vozidiel na odvoz odpadu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1501-5 (30 0352) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2012

Vozidlá na odvoz odpadu. Všeobecné požiadavky a požiadavky na bezpečnosť. Časť 5: Zdvíhacie zariadenia pre automobily na odvoz odpadu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1501-5 (30 0352)

Dátum vydania: 01.08.2021

Vozidlá na odvoz odpadu. Všeobecné požiadavky a požiadavky na bezpečnosť. Časť 5: Zdvíhacie zariadenia pre automobily na odvoz odpadu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 15429-1 (30 0380)

Dátum vydania: 01.06.2008

Zametacie stroje. Časť 1: Triedenie a terminológia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15429-2 (30 0380)

Dátum vydania: 01.06.2013

Zametacie stroje. Časť 2: Požiadavky na vyhotovenie a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15429-3 (30 0380)

Dátum vydania: 01.09.2015

Zametacie stroje. Časť 3: Účinnosť zberu častíc. Skúšanie a hodnotenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15429-4 (30 0380)

Dátum vydania: 01.09.2015

Zametacie stroje. Časť 4: Symboly pre ovládače operátora a iné displeje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15436-1 (30 0392) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2009

Zariadenia na údržbu pomocného cestného pozemku. Časť 1: Terminológia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15436-2 (30 0392) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2009

Zariadenie na údržbu pomocného cestného pozemku. Časť 2: Posúdenie výkonu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15436-2 (30 0392)

Dátum vydania: 01.11.2015

Zariadenie na údržbu pomocného cestného pozemku. Časť 2: Posúdenie výkonu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15436-3 (30 0392)

Dátum vydania: 01.11.2015

Zariadenia na údržbu pomocného cestného pozemku. Časť 3: Triedenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16815 (30 0354)

Dátum vydania: 01.09.2019

CleANopen. Aplikačný profil pre komunálne vozidlá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 1929-1 (30 0372)

Dátum vydania: 01.03.2001

Nákupné vozíky. Časť 1: Požiadavky a skúšanie nákupných vozíkov so zariadením na prepravu detí alebo bez neho

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1929-2 (30 0372)

Dátum vydania: 01.08.2005

Nákupné vozíky. Časť 2: Požiadavky, skúšanie a údržba nákupných vozíkov s alebo bez detskej sedačky, vhodných na používanie na osobných dopravníkoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1929-3 (30 0372)

Dátum vydania: 01.08.2005

Nákupné vozíky. Časť 3: Požiadavky a skúšanie nákupných vozíkov s pridaným odkladacím zariadením na tovar s alebo bez detskej sedačky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1929-4 (30 0372)

Dátum vydania: 01.08.2005

Nákupné vozíky. Časť 4: Požiadavky a skúšanie nákupných vozíkov s prídavným odkladacím zariadením na tovar s alebo bez detskej sedačky, vhodných na používanie na osobných dopravníkoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1929-7 (30 0372)

Dátum vydania: 01.08.2005

Nákupné vozíky. Časť 7: Požiadavky a skúšanie nákupných vozíkov s držiakom na batoľa a detskou sedačkou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 15436-3 (30 0392) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2009

Zariadenia na údržbu pomocného cestného pozemku. Časť 3: Triedenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 16596 (30 0353)

Dátum vydania: 01.05.2014

Elektro-elektronické rozhranie medzi podvozkom kabíny a nadstavbou automobilov na odvoz odpadu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 16815 (30 0354) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2016

CleANopen. Aplikačný profil pre komunálne vozidlá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac