SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 30 0506 (30 0506)

Dátum vydania: 30.11.1976

Dlhodobá skúška motorov cestných vozidiel

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 30 0506/a (30 0506)

Dátum vydania: 01.12.1977

Dlhodobá skúška motorov cestných vozidiel

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 30 0507 (30 0507)

Dátum vydania: 05.05.1972

Dlhodobá skúška cestných motorových vozidiel

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 30 0509 (30 0509)

Dátum vydania: 02.05.1978

Cestné motorové vozidlá. Stanovenie požadovaného oktánového čísla benzínových motorov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 30 0510 (30 0510)

Dátum vydania: 23.09.1960

Zisťovanie základnej spotreby paliva cestných motorových vozidiel

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 30 0510/a (30 0510)

Dátum vydania: 01.11.1987

Zisťovanie základnej spotreby paliva cestných motorových vozidiel

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 30 0515 (30 0515)

Dátum vydania: 02.02.1987

Spotreba paliva. Nákladné automobily a autobusy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 30 0521 (30 0521)

Dátum vydania: 30.12.1955

Statická kontrola cestných vozidiel. Kontrola základných rozmerov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 30 0522 (30 0522)

Dátum vydania: 15.09.1976

Statická kontrola cestných vozidiel. Kontrolná skúška hmotnosti cestných vozidiel

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 30 0536 (30 0536) zrušená

Dátum vydania: 12.10.1987

Vykurovacie a ohrievacie zariadenia pre cestné a zvláštne motorové vozidlá. Technické požiadavky. Skúšanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 30 0536/a (30 0536) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1990

Vykurovacie a ohrievacie zariadenia pre cestné a zvláštne motorové vozidlá. Technické požiadavky. Skúšanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 30 0536/b (30 0536) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1990

Vykurovacie a ohrievacie zariadenia pre cestné a zvláštne motorové vozidlá. Technické požiadavky. Skúšanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 30 0550 (30 0550) zrušená

Dátum vydania: 25.02.1966

ZKOUSKY~BRZD

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 30 0552 (30 0552)

Dátum vydania: 29.01.1970

Zisťovanie stopových a obrysových priemerov zatáčania a prejazdnosti kruhovým oblúkom cestných motorových vozidiel

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 30 0554 (30 0554)

Dátum vydania: 14.03.1974

Cestné motorové vozidlá. Dojazdová skúška cestných motorových vozidiel

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 30 0556 (30 0556)

Dátum vydania: 01.04.1992

Cestné vozidlá. Rýchlostné vlastnosti. Metódy skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 30 0556 (30 0556) zrušená

Dátum vydania: 22.04.1959

SILNICNI ZKOUSKY~MOTOROVYCH VOZIDEL.ZKOUSKY~ZRYCHLENI (AKCELERACE)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 30 0560 (30 0560)

Dátum vydania: 08.04.1970

Perovanie vozidiel. Meranie dynamických súčiniteľov pri jazde vozidla cez prekážky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 30 0566 (30 0566)

Dátum vydania: 04.07.1975

Cestné vozidlá. Skúšky chladenia motora vo vozidle

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 30 0580 (30 0580) zrušená

Dátum vydania: 20.11.1984

Kontrola cestných vozidiel po generálnej oprave a ich dielov po celkovej oprave

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 17003 (30 0531)

Dátum vydania: 01.02.2022

Cestné vozidlá. Valcová skúšobňa bŕzd vozidiel s celkovou hmotnosťou (GVW) viac ako 3,5 tony. Bezpečnostné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 1585 (30 0501)

Dátum vydania: 01.10.1998

Cestné vozidlá. Metóda skúšania motora. Čistý výkon

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 3468 (30 0541)

Dátum vydania: 01.09.1995

Osobné automobily. Odmrazovacie systémy čelného skla. Skúšobná metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 3469 (30 0543)

Dátum vydania: 01.09.1995

Osobné automobily. Ostrekovacie systémy čelného skla. Skúšobná metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 3469/Amd1 (30 0543)

Dátum vydania: 01.07.2013

Osobné automobily. Ostrekovacie systémy čelného skla. Skúšobná metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 3470 (30 0542)

Dátum vydania: 01.09.1995

Osobné automobily. Odhmlievacie systémy čelného skla. Skúšobná metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 3795 (30 0577)

Dátum vydania: 01.09.1995

Cestné vozidlá, traktory, poľnohospodárske a lesnícke stroje. Stanovenie horľavosti materiálov použitých v interiéri vozidla

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 4106 (30 0502)

Dátum vydania: 02.09.1998

Cestné vozidlá. Motocykle. Metóda skúšania motora. Čistý výkon

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 4164 (30 0503)

Dátum vydania: 01.10.1998

Cestné vozidlá. Mopedy. Metóda skúšania motora. Čistý výkon

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 7860 (30 0511)

Dátum vydania: 01.09.2004

Motocykle. Metóda merania spotreby paliva

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 7860 (30 0511) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1995

Cestné vozidlá. Motocykle. Metóda merania spotreby paliva

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac