SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 30 3603 (30 3603) zrušená

Dátum vydania: 20.11.1984

Elektrické, vzduchotlakové a hydraulické spojenia automobilov, prívesov a návesov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 30 3603/a (30 3603) zrušená

Dátum vydania: 01.03.1990

Elektrické, vzduchotlakové a hydraulické spojenia automobilov, prívesov a návesov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 30 3603/b (30 3603) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1990

Elektrické, vzduchotlakové a hydraulické spojenia automobilov, prívesov a návesov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 30 3606 (30 3606)

Dátum vydania: 25.03.1975

Cestné motorové vozidlá. Vzájomná zapojiteľnosť ťahačov a prívesov. Rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 30 3607 (30 3607)

Dátum vydania: 22.01.1957

Ťažné háky pre cestné motorové vozidlá. Technické dodacie predpisy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 30 3607/a (30 3607)

Dátum vydania: 01.02.1978

Ťažné háky pre cestné motorové vozidlá. Technické dodacie predpisy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 30 3642 (30 3642) zrušená

Dátum vydania: 13.01.1983

Tlmiče teleskopické kvapalinové cestných vozidiel. Metódy skúšok na skúšobnej stolici

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 30 3651 - ISO 1103 (30 3651) zrušená

Dátum vydania: 16.11.1985

Cestné vozidlá. Spojovacie gule. Rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 30 3652 - ISO 3853 (30 3652) zrušená

Dátum vydania: 16.11.1985

Cestné vozidlá. Ťažné zariadenie so spojovacou guľou. Skúška pevnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 30 3660 (30 3660)

Dátum vydania: 27.05.1964

Závesy prívesov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 30 3661 (30 3661)

Dátum vydania: 18.07.1975

Cestné motorové vozidlá. Závesy 50 pre cestné vozidlá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 30 3662 (30 3662) zrušená

Dátum vydania: 29.04.1986

Otočné kruhy prívesov. Typy, základné parametre a pripojovacie rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 30 3663 (30 3663) zrušená

Dátum vydania: 20.07.1990

Točnice návesových ťahačov. Typy, základné parametre a technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 30 3663 (30 3663) zrušená

Dátum vydania: 30.08.1984

TOCNICE~AUTOMOBILOVYCH~TAHACU.~TYPY, ZAKLADNI~ROZMERY A TECHNICKE POZADAVKY

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 30 3663/Z1 (30 3663) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1998

Točnice návesových ťahačov. Typy, základné parametre a technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 30 3664 (30 3664) zrušená

Dátum vydania: 29.03.1961

Závesné zariadenia návesu. Točnica návesového ťahača

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 30 3664/a (30 3664) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1987

Závesné zariadenia návesu. Točnica návesového ťahača

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 30 3665 (30 3665) zrušená

Dátum vydania: 30.08.1984

Návesné čapy automobilových návesov. Typy a základné rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 30 3665/a (30 3665) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1987

Návesné čapy automobilových návesov. Typy a základné rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 30 3669 (30 3669) zrušená

Dátum vydania: 27.10.1978

Cestné vozidlá. Ťažné zariadenia. Pripojovacie rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 30 3669/A (30 3669) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1984

Cestné vozidlá. Ťažné zariadenia. Pripojovacie rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 30 3682 (30 3682)

Dátum vydania: 25.03.1975

Cestné motorové vozidlá. Oko 50 oja cestných prívesov. Rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 30 3685 (30 3685) zrušená

Dátum vydania: 03.05.1979

Automobilové prívesy a návesy. Nápravy. Základné rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 1102 (30 3658)

Dátum vydania: 01.09.2004

Cestné nákladné vozidlá. Oko oja prívesu s veľkosťou 50 mm pre systém čap-oko. Zameniteľnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 1102 (30 3658) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1992

Cestné vozidlá. Mechanické spojenia medzi ťažnými vozidlami a prívesmi systému čap - oko 50 mm

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 1103 (30 3651)

Dátum vydania: 01.09.2004

Cestné vozidlá. Spojovacie gule pre karavany a ľahké prívesy. Rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 1726 (30 3605) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1992

Cestné vozidlá. Mechanické spojenia ťahačov a návesov. Zameniteľnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 3584 (30 3669) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1995

Cestné vozidlá. Upevnenie mechanických spojovacích zariadení na zadnom priečnom nosníku nákladných automobilov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 3584 (30 3669)

Dátum vydania: 01.09.2004

Cestné vozidlá. Mechanické spojovacie zariadenia. Zameniteľnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 3842 (30 3664)

Dátum vydania: 01.09.2004

Cestné vozidlá. Montáž točnice. Zameniteľnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 3842 (30 3664) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1998

Cestné vozidlá. Montáž točnice návesového ťahača

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 3853 (30 3652)

Dátum vydania: 01.06.2000

Cestné vozidlá. Spájacie ťažné zariadenia vozidiel ku ťažným karavanom alebo ľahkým prívesom. Skúška mechanickej pevnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 7641 (30 3681)

Dátum vydania: 01.05.2020

Cestné vozidlá. Prívesy do 3,5 t. Pevnostný výpočet oceľového oja

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN ISO 8755 (30 3659) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1992

Cestné vozidlá. Mechanické spojenia medzi ťažnými vozidlami a prívesmi systému čap - oko 40 mm

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac