SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 01 0601 (01 0601)

Dátum vydania: 03.05.1984

Spoľahlivosť v technike. Technické objekty. Pravidlá na stanovenie kritérií porúch a medzných stavov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0602 (01 0602)

Dátum vydania: 08.05.1985

Spoľahlivosť v technike. Hľadiská triedenia porúch a medzných stavov objektov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0606 (01 0606)

Dátum vydania: 26.09.1980

Spoľahlivosť v technike. Postup voľby nomenklatúry normovaných ukazovateľov spoľahlivosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0611 (01 0611)

Dátum vydania: 18.01.1983

Spoľahlivosť v technike. Pravidlá na stanovenie bodových a intervalových odhadov ukazovateľov spoľahlivosti. Parametrické metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0611/a (01 0611)

Dátum vydania: 01.05.1990

Spoľahlivosť v technike. Pravidlá na stanovenie bodových a intervalových odhadov ukazovateľov spoľahlivosti. Parametrické metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0631 (01 0631)

Dátum vydania: 26.09.1980

Spoľahlivosť v technike. Systém zberu prevádzkových informácií. Základné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 01 0641 (01 0641)

Dátum vydania: 04.02.1986

Spoľahlivosť v technike. Plánovanie pozorovaní

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 01 0641/a (01 0641)

Dátum vydania: 01.06.1988

Spoľahlivosť v technike. Plánovanie pozorovaní

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0642 (01 0642)

Dátum vydania: 12.01.1987

Spoľahlivosť v technike. Metódy určovania a overovania normalizovaných ukazovateľov spoľahlivosti. Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 01 0643 (01 0643)

Dátum vydania: 27.10.1986

Spoľahlivosť v technike. Plány skúšok spoľahlivosti. Charakteristiky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0651 (01 0651)

Dátum vydania: 13.07.1981

Spoľahlivosť v technike. Preberacie plány jedným výberom založené na exponenciálnom rozdelení doby bezporuchovej prevádzky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0652 (01 0652)

Dátum vydania: 20.11.1980

Spoľahlivosť v technike. Preberacie plány porovnávaním jedným výberom založené na Weibullovom rozdelení doby bezporuchovej prevádzky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 0660 (01 0660) zrušená

Dátum vydania: 10.11.1986

Spoľahlivosť v technike. Údržba. Termíny a definície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 01 0676 (01 0676) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2002

Analýza stromu poruchových stavov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 01 0676/Z1 (01 0676) zrušená

Dátum vydania: 15.02.2002

Analýza stromu poruchových stavov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 01 0680 (01 0680)

Dátum vydania: 04.12.1984

Spoľahlivosť v technike. Technologické systémy. Všeobecné požiadavky na metódy odhadu spoľahlivosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60300-1 (01 0690) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2004

Manažérstvo spoľahlivosti. Časť 1: Systémy manažérstva spoľahlivosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60300-1 (01 0690) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2002

Manažérstvo spoľahlivosti. Časť 1: Program manažérstva spoľahlivosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60300-1 (01 0690)

Dátum vydania: 01.04.2015

Manažérstvo spoľahlivosti. Časť 1: Pokyny na manažérstvo a použitie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60300-2 (01 0690) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2000

Manažérstvo spoľahlivosti. Časť 2: Prvky a úlohy programu spoľahlivosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60300-2 (01 0690) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2004

Manažérstvo spoľahlivosti. Časť 2: Návody na manažérstvo spoľahlivosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60300-3-1 (01 0690)

Dátum vydania: 01.02.2005

Manažérstvo spoľahlivosti. Časť 3-1: Návod na používanie. Metódy analýzy spoľahlivosti. Metodické usmernenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60300-3-11 (01 0690)

Dátum vydania: 01.05.2010

Manažérstvo spoľahlivosti. Časť 3-11: Návod na používanie. Údržba zameraná na bezporuchovosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60300-3-12 (01 0690)

Dátum vydania: 01.08.2011

Manažérstvo spoľahlivosti. Časť 3-12: Návod na používanie. Integrovaná logistická podpora

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60300-3-12 (01 0690) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2004

Manažérstvo spoľahlivosti. Časť 3-12: Návod na používanie. Integrovaná logistická podpora

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60300-3-14 (01 0690)

Dátum vydania: 01.10.2004

Manažérstvo spoľahlivosti. Časť 3-14: Návod na používanie. Údržba a zabezpečovanie údržby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60300-3-15 (01 0690)

Dátum vydania: 01.05.2010

Manažérstvo spoľahlivosti. Časť 3-15: Návod na používanie. Technické zabezpečenie spoľahlivosti systému

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60300-3-16 (01 0690)

Dátum vydania: 01.06.2009

Manažérstvo spoľahlivosti. Časť 3-16: Návod na používanie. Pokyny na špecifikáciu zabezpečenia služieb údržby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60300-3-2 (01 0690)

Dátum vydania: 01.08.2005

Manažérstvo spoľahlivosti. Časť 3-2: Návod na používanie. Zber údajov o spoľahlivosti z prevádzky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60300-3-3 (01 0690) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2005

Manažérstvo spoľahlivosti. Časť 3-3: Návod na používanie. Náklady počas životnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60300-3-3 (01 0690)

Dátum vydania: 01.12.2017

Manažérstvo spoľahlivosti. Časť 3-3: Návod na používanie. Náklady počas životnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60300-3-4 (01 0690)

Dátum vydania: 01.06.2008

Manažérstvo spoľahlivosti. Časť 3-4: Návod na používanie. Návod na špecifikáciu požiadaviek na spoľahlivosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60706-2 (01 0661)

Dátum vydania: 01.12.2006

Udržiavateľnosť zariadení. Časť 2: Požiadavky a štúdie udržiavateľnosti počas etapy dizajnu a vývoja

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60706-3 (01 0661)

Dátum vydania: 01.02.2007

Udržiavateľnosť zariadení. Časť 3: Overovanie a zber, analýza a prezentácia údajov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60706-5 (01 0661)

Dátum vydania: 01.04.2008

Udržiavateľnosť zariadení. Časť 5: Skúšateľnosť a diagnostické skúšanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60812 (01 0679) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2006

Metódy analýzy spoľahlivosti systému. Postup analýzy spôsobu a dôsledku porúch (FMEA)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61014 (01 0645)

Dátum vydania: 01.05.2004

Programy zvyšovania bezporuchovosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61025 (01 0676)

Dátum vydania: 01.12.2007

Analýza stromu poruchových stavov (FTA)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61078 (01 0677) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2006

Metódy analýzy spoľahlivosti. Metóda blokového diagramu a boolová metóda spoľahlivosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 61078 (01 0677) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Metódy analýzy spoľahlivosti. Metóda blokového diagramu spoľahlivosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61078 (01 0677)

Dátum vydania: 01.06.2017

Blokové diagramy spoľahlivosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61078/Z1 (01 0677) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Metódy analýzy spoľahlivosti. Metóda blokového diagramu spoľahlivosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61124 (01 0644) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2006

Skúšanie bezporuchovosti. Skúšky zhody pre konštantnú intenzitu porúch a konštantný parameter prúdu porúch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61124 (01 0644)

Dátum vydania: 01.02.2013

Skúšanie bezporuchovosti. Skúšky zhody pre konštantnú intenzitu porúch a konštantný parameter prúdu porúch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61160 (01 0678)

Dátum vydania: 01.06.2006

Preskúmanie dizajnu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61163-1 (01 0644)

Dátum vydania: 01.06.2007

Preverovanie spoľahlivosti pri namáhaní. Časť 1: Opraviteľné súpravy vyrábané v dávkach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61164 (01 0647)

Dátum vydania: 01.09.2004

Zvyšovanie bezporuchovosti. Metódy štatistických skúšok a odhadov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61165 (01 0691)

Dátum vydania: 01.02.2007

Využitie metód podľa Markova

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61649 (01 0674)

Dátum vydania: 01.06.2009

Weibullova analýza

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61703 (01 0662)

Dátum vydania: 01.04.2017

Matematické vyjadrenie bezporuchovosti, pohotovosti, udržiavateľnosti a zabezpečenia údržby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61703 (01 0662) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2002

Matematické vyjadrenie bezporuchovosti, pohotovosti, udržiavateľnosti a zaistenie údržby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61703 (01 0662) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2003

Matematické vyjadrenie bezporuchovosti, pohotovosti, udržiavateľnosti a zabezpečenia údržby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 61709 (01 0649) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Elektronické súčiastky. Bezporuchovosť. Referenčné podmienky pre intenzity porúch a modely namáhania pre prepočty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61709 (01 0649)

Dátum vydania: 01.12.2017

Elektronické súčiastky. Bezporuchovosť. Referenčné podmienky pre početnosť porúch a modely namáhania pre prepočty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61709 (01 0649) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2012

Elektronické súčiastky. Bezporuchovosť. Referenčné podmienky pre intenzity porúch a modely namáhania pre prepočty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61710 (01 0650)

Dátum vydania: 01.01.2014

Mocninový model. Testy dobrej zhody a metódy odhadu parametrov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61882 (01 0693)

Dátum vydania: 01.01.2017

Štúdie identifikácie možných nebezpečných stavov a prevádzkyschopnosti (HAZOP štúdie). Návod na používanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61907 (01 0692)

Dátum vydania: 01.09.2010

Inžinierstvo spoľahlivosti komunikačných sietí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62308 (01 0644)

Dátum vydania: 01.06.2007

Spoľahlivosť zariadení. Metódy posudzovania spoľahlivosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62309 (01 0690)

Dátum vydania: 01.04.2005

Spoľahlivosť výrobkov so znova použitými časťami. Požiadavky na funkčnosť a skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62347 (01 0681)

Dátum vydania: 01.10.2007

Príručka k špecifikáciám spoľahlivosti systému

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62429 (01 0647)

Dátum vydania: 01.11.2008

Zvyšovanie bezporuchovosti. Záťažová skúška predčasných porúch špecifických komplexných systémov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62435-1 (01 0649)

Dátum vydania: 01.10.2017

Elektronické súčiastky. Dlhodobé skladovanie elektronických polovodičových súčiastok. Časť 1: Všeobecne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62435-2 (01 0649)

Dátum vydania: 01.10.2017

Elektronické súčiastky. Dlhodobé skladovanie elektronických polovodičových súčiastok. Časť 2: Mechanizmy poškodenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62502 (01 0677)

Dátum vydania: 01.06.2011

Metódy analýzy spoľahlivosti. Analýza stromu udalostí (ETA)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62506 (01 0644)

Dátum vydania: 01.01.2014

Metódy skúšania výrobkov zrýchlenou skúškou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62508 (01 0644)

Dátum vydania: 01.06.2011

Príručka ľudských aspektov spoľahlivosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62550 (01 0648)

Dátum vydania: 01.12.2017

Zásobovanie náhradnými dielmi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62551 (01 0677)

Dátum vydania: 01.08.2013

Metódy analýzy spoľahlivosti. Petriho siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62628 (01 0644)

Dátum vydania: 01.06.2013

Príručka softvérových aspektov spoľahlivosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62673 (01 0644)

Dátum vydania: 01.01.2014

Metodika posúdenia spoľahlivosti a zabezpečenia komunikačných sietí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62740 (01 0688)

Dátum vydania: 01.09.2015

Analýza primárnej príčiny (RCA)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62741 (01 0689)

Dátum vydania: 01.09.2015

Preukázanie požiadaviek spoľahlivosti. Prípad spoľahlivosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 60300-3-4 (01 0690)

Dátum vydania: 01.08.2022

Manažérstvo spoľahlivosti. Časť 3-4: Návod na používanie. Návod na špecifikáciu požiadaviek na spoľahlivosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 60812 (01 0675)

Dátum vydania: 01.03.2019

Analýza druhov a následkov porúch (FMEA a FMECA)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 61123 (01 0644)

Dátum vydania: 01.07.2020

Skúšky spoľahlivosti. Plány skúšok zhody pre pomer úspešnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 61163-2 (01 0644)

Dátum vydania: 01.09.2020

Preverovanie spoľahlivosti pri namáhaní. Časť 2: Komponenty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 62853 (01 0653)

Dátum vydania: 01.03.2019

Spoľahlivosť otvorených systémov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 62960 (01 0659)

Dátum vydania: 01.09.2020

Previerky spoľahlivosti počas životného cyklu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN IEC 60300-3-1 (01 0690) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1993

Riadenie spoľahlivosti. Časť 3: Návod na použitie. Oddiel 1: Metódy analýzy spoľahlivosti: Metodický návod

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 60300-3-2 (01 0690) zrušená

Dátum vydania: 22.07.1998

Manažérstvo spoľahlivosti. Časť 3: Návod na použitie. Oddiel 2: Zber údajov o spoľahlivosti z prevádzky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 60300-3-4 (01 0690) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2000

Manažérstvo spoľahlivosti. Časť 3: Návod na používanie. Oddiel 4: Návod na špecifikáciu požiadaviek na spoľahlivosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 60300-3-6 (01 0690) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2000

Manažérstvo spoľahlivosti. Časť 3: Návod na používanie. Oddiel 6: Softvérové aspekty spoľahlivosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 60300-3-9 (01 0690) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2000

Manažérstvo spoľahlivosti. Časť 3: Návod na používanie. Oddiel 9: Analýza rizika technických systémov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN IEC 60605-1 (01 0644) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1992

Skúšky bezporuchovosti zariadení. Časť 1: Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 60605-2 (01 0644)

Dátum vydania: 01.12.1998

Skúšky bezporuchovosti zariadení. Časť 2: Navrhovanie skúšobných cyklov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN IEC 60605-3-1 (01 0644) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1992

Skúšky bezporuchovosti zariadení. Časť 3-1: Odporúčané skúšobné podmienky. Prenosné zariadenia na vnútorné použitie - nízky stupeň simulácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN IEC 60605-3-2 (01 0644) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1992

Skúšky bezporuchovosti zariadení. Časť 3-2: Odporúčané skúšobné podmienky. Zariadenia na stacionárne použitie na miestach chránených proti poveternostným vplyvom - vysoký stupeň simulácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 60605-3-3 (01 0644) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1998

Skúšky bezporuchovosti zariadení. Časť 3: Odporúčané podmienky skúšok. Oddiel 3: Skúšobný cyklus 3: Zariadenie na stacionárne použitie na miestach čiastočne chránených proti poveternostným vplyvom. Nízky stupeň simulácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 60605-3-4 (01 0644) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1998

Skúšky bezporuchovosti zariadení. Časť 3: Odporúčané podmienky skúšok. Oddiel 4: Skúšobný cyklus 4: Zariadenie na prenosné a nestacionárne používanie. Nízky stupeň simulácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN IEC 60605-4 (01 0644) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1992

Skúšky bezporuchovosti zariadení. Časť 4: Podmienky na stanovenie bodových odhadov a medzí spoľahlivosti z určovacích skúšok bezporuchovosti zariadení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN IEC 60605-6 (01 0644) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1992

Skúšky bezporuchovosti zariadení. Časť 6: Testy platnosti predpokladu konštantnej intenzity porúch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN IEC 60706-1 (01 0661) zrušená

Dátum vydania: 01.06.1992

Pokyny na udržiavateľnosť zariadení. Časť 1: Oddiel 1, 2 a 3. Úvod, požiadavky a program udržiavateľnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 60706-2 (01 0661) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1998

Návod na udržiavateľnosť zariadení. Časť 2: Oddiel 5: Štúdie udržiavateľnosti počas etapy dizajnu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN IEC 60706-3 (01 0661) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1992

Pokyny na udržiavateľnosť zariadení. Časť 3: Oddiel 6 a 7. Overovanie a zber, analýza a prezentácia údajov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 60706-3/Z1 (01 0661) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2007

Pokyny na udržiavateľnosť zariadení. Časť 3: Oddiel 6 a 7. Overovanie a zber, analýza a prezentácia údajov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 60706-4 (01 0661) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1999

Návod na udržiavateľnosť zariadení. Časť 4: Oddiel 8: Plánovanie údržby a jej zabezpečovania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 60706-5 (01 0661) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1999

Návod na udržiavateľnosť zariadení. Časť 5: Oddiel 4: Diagnostické skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 60706-6 (01 0661) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1999

Návod na udržiavateľnosť zariadení. Časť 6: Oddiel 9: Štatistické metódy v hodnotení udržiavateľnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN IEC 60812 (01 0675) zrušená

Dátum vydania: 01.06.1992

Metódy analýzy spoľahlivosti systému. Postup analýzy spôsobu a dôsledku porúch (FMEA)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>