Tlačiť

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 30 5010 (30 5010) zrušená

Dátum vydania: 25.04.1983

Kontrolné a meracie prístroje automobilov. Pripojovacie rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 30 5012 (30 5012)

Dátum vydania: 04.01.1959

Automobilové prístroje. Koncovky ohybného pohonu. Rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 3930 (30 5015)

Dátum vydania: 01.09.2004

Cestné vozidlá. Prístroje na meranie emisií výfukových plynov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac