SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN EN 2000 (31 0400) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1999

Letectvo. Zabezpečenie kvality. Letecké výrobky podľa EN. Schválenie systému kvality výrobcov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 2424 (31 0460) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1999

Letectvo. Označovanie leteckých výrobkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 2424 (31 0460)

Dátum vydania: 01.09.2008

Letectvo a kozmonautika. Označovanie leteckých výrobkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 3042 (31 0410) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1999

Letectvo. Zabezpečenie kvality. Letecké výrobky podľa EN. Postup overovania spôsobilosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 4179 (31 0430) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Letectvo a kozmonautika. Kvalifikácia a preverovanie pracovníkov vykonávajúcich nedeštruktívne skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 4179 (31 0430) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2006

Letectvo a kozmonautika. Klasifikácia a preverovanie pracovníkov vykonávajúcich nedeštruktívne skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 4179 (31 0430) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2010

Letectvo a kozmonautika. Klasifikácia a preverovanie pracovníkov vykonávajúcich nedeštruktívne skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 4179 (31 0430) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2017

Letectvo a kozmonautika. Kvalifikácia a preverovanie pracovníkov vykonávajúcich nedeštruktívne skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 4179 (31 0430)

Dátum vydania: 01.05.2022

Letectvo a kozmonautika. Kvalifikácia a preverovanie pracovníkov vykonávajúcich nedeštruktívne skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9100 (31 0441)

Dátum vydania: 01.11.2018

Systémy manažérstva kvality. Požiadavky na organizácie v letectve, kozmonautike a obrane

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9100 (31 0441) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2010

Systémy manažérstva kvality. Požiadavky na organizácie v letectve, kozmonautike a obrane

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9101 (31 0439) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2008

Letectvo a kozmonautika. Systémy manažérstva kvality. Posudzovanie (podľa EN ISO 9001: 2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9101 (31 0439) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2011

Systémy manažérstva kvality. Požiadavky auditu na organizácie v letectve, kozmonautike a obrane

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9101 (31 0439) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2016

Systémy manažérstva kvality. Požiadavky auditu na organizácie v letectve, kozmonautike a obrane

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9101 (31 0439)

Dátum vydania: 01.11.2018

Systémy manažérstva kvality. Požiadavky auditu na organizácie v letectve, kozmonautike a obrane

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9102 (31 0436)

Dátum vydania: 01.05.2016

Letectvo a kozmonautika. Systémy kvality. Požiadavky na počiatočnú kontrolu výrobkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9102 (31 0436) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2006

Letectvo a kozmonautika. Systémy kvality. Počiatočná kontrola výrobkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9103 (31 0431) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2006

Letectvo a kozmonautika. Systémy manažérstva kvality. Manažérstvo zmeny kľúčových charakteristík

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9103 (31 0431)

Dátum vydania: 01.06.2015

Letectvo a kozmonautika. Systémy manažérstva kvality. Manažérstvo zmeny kľúčových charakteristík

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9103/AC (31 0431)

Dátum vydania: 01.06.2017

Letectvo a kozmonautika. Systémy manažérstva kvality. Manažérstvo zmeny kľúčových charakteristík

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9104 (31 0437) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2006

Letectvo a kozmonautika. Systémy manažérstva kvality. Požiadavky na certifikačné/registračné programy systému manažérstva kvality v letectve a v kozmonautike

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9104-001 (31 0437)

Dátum vydania: 01.08.2013

Letectvo a kozmonautika. Systémy manažérstva kvality. Časť 001: Požiadavky na certifikačné programy systému manažérstva kvality v letectve, kozmonautike a obrane

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9104-002 (31 0437) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2009

Letectvo a kozmonautika. Systémy manažérstva kvality. Časť 002: Požiadavky na kontrolu certifikačných/registračných programov systému manažérstva kvality v letectve a kozmonautike

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9104-002 (31 0437)

Dátum vydania: 01.12.2016

Letectvo a kozmonautika. Systémy manažérstva kvality. Časť 002: Požiadavky na kontrolu certifikačných/registračných programov systému manažérstva kvality v letectve a kozmonautike

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9104-003 (31 0437) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2009

Letectvo a kozmonautika. Systémy manažérstva kvality. Časť 003: Požiadavky na systém manažérstva kvality v letectve a kozmonautike (AQMS) na prípravu a kvalifikáciu audítorov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9104-003 (31 0437)

Dátum vydania: 01.11.2010

Letectvo a kozmonautika. Systémy manažérstva kvality. Časť 003: Požiadavky na systém manažérstva kvality v letectve a kozmonautike (AQMS) na prípravu a kvalifikáciu audítorov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9107 (31 0453)

Dátum vydania: 01.06.2019

Letectvo a kozmonautika. Systémy kvality. Autorizácia priameho dodávania. Usmernenie pre organizácie v letectve a kozmonautika

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9110 (31 0432)

Dátum vydania: 01.11.2018

Systémy manažérstva kvality. Požiadavky na organizácie vykonávajúce údržbu v letectve

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9110 (31 0432) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2010

Systémy manažérstva kvality. Požiadavky na organizácie vykonávajúce údržbu v letectve

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9110 (31 0432) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2015

Systémy manažérstva kvality. Požiadavky na organizácie vykonávajúce údržbu v letectve

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9110 (31 0432) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2006

Letectvo a kozmonautika. Systémy kvality. Model na zabezpečenie kvality pre organizácie vykonávajúce údržbu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9111 (31 0433)

Dátum vydania: 01.06.2006

Letectvo a kozmonautika. Systémy manažérstva kvality. Hodnotenie organizácií vykonávajúcich údržbu (na základe ISO 9001: 2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9114 (31 0444)

Dátum vydania: 01.05.2016

Letectvo a kozmonautika. Systémy kvality. Návod na priame dodávanie pre organizácie v letectve a kozmonautike

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9115 (31 0443) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2013

Systémy manažérstva kvality. Požiadavky na organizácie v letectve, kozmonautike a obrane. Dodávaný softvér (doplnok k EN 9100)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9115 (31 0443)

Dátum vydania: 01.01.2019

Systémy manažérstva kvality. Požiadavky na organizácie v letectve, kozmonautike a obrane. Dodávaný softvér (doplnok k EN 9100)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9116 (31 0445)

Dátum vydania: 01.05.2016

Letectvo a kozmonautika. Požiadavky na oznámenie zmeny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9117 (31 0446)

Dátum vydania: 01.03.2018

Letectvo a kozmonautika. Delegovaná verifikácia uvoľnenia výrobku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9120 (31 0434)

Dátum vydania: 01.11.2018

Systémy manažérstva kvality. Požiadavky na distribútorov v letectve, kozmonautike a obrane

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9120 (31 0434) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2010

Systémy manažérstva kvality. Požiadavky na distribútorov v letectve, kozmonautike a obrane

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9120 (31 0434) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2006

Letectvo a kozmonautika. Systémy manažérstva kvality. Požiadavky na distribútorov (na základe ISO 9001: 2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9121 (31 0435) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2006

Letectvo a kozmonautika. Systémy manažérstva kvality. Hodnotenie distribútorov (na základe ISO 9001: 2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9121 (31 0435)

Dátum vydania: 01.08.2009

Letectvo a kozmonautika. Systémy manažérstva kvality. Hodnotenie distribútorov (na základe ISO 9001: 2000)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9130 (31 0455)

Dátum vydania: 01.01.2021

Letectvo a kozmonautika. Systémy kvality. Uchovávanie záznamov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9131 (31 0440)

Dátum vydania: 01.01.2021

Letectvo a kozmonautika. Systémy manažérstva kvality. Dokumentácia a definícia údajov o nezhode

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9131 (31 0440) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2009

Letectvo a kozmonautika. Systémy manažérstva kvality. Dokumentácia na nezhodu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9131 (31 0440) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2016

Letectvo a kozmonautika. Systémy manažérstva kvality. Dokumentácia a definícia na nezhodu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9132 (31 0438) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2006

Letectvo a kozmonautika. Systémy manažérstva kvality. Požiadavky na kvalitu označovania súčiastok použitím dátovej matice

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9132 (31 0438)

Dátum vydania: 01.08.2017

Letectvo a kozmonautika. Systémy manažérstva kvality. Požiadavky na kvalitu označovania súčiastok použitím dátovej matice

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9133 (31 0448)

Dátum vydania: 01.01.2019

Letectvo a kozmonautika. Systémy manažérstva kvality. Kvalifikačné postupy pre štandardné produkty v letectve a kozmonautike

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9136 (31 0447)

Dátum vydania: 01.11.2018

Letectvo a kozmonautika. Analýza primárnej príčiny a riešenie problémov (metodika 9S)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9137 (31 0442)

Dátum vydania: 01.06.2012

Systémy manažérstva kvality. Pokyny na používanie AQAP 2110 v rámci EN 9100 Systému manažérstva kvality

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9138 (31 0454)

Dátum vydania: 01.05.2020

Letectvo a kozmonautika. Systémy manažérstva kvality. Štatistické požiadavky na prijatie produktu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9145 (31 0452)

Dátum vydania: 01.05.2019

Letectvo a kozmonautika. Požiadavky na pokročilé plánovanie kvality produktu a proces schvaľovania dielov do výroby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9146 (31 0451)

Dátum vydania: 01.05.2019

Letectvo a kozmonautika. Program na prevenciu proti poškodeniu cudzími predmetmi (FOD). Požiadavky na organizácie v letectve, kozmonautike a obrane

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9162 (31 0449)

Dátum vydania: 01.01.2019

Letectvo a kozmonautika. Programy na samoverifikáciu pracovníkmi v letectve a kozmonautike

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9200 (31 0411)

Dátum vydania: 01.05.2005

Letectvo a kozmonautika. Manažment projektu. Smernice na špecifikáciu riadenia projektov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9208 (31 0474)

Dátum vydania: 01.01.2022

Letectvo a kozmonautika. Manažérstvo programu. Vyhlásenie o potrebe. Usmernenie a formát na (požadovanú) technickú špecifikáciu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9223-100 (31 0473)

Dátum vydania: 01.09.2018

Manažérstvo programu. Manažérstvo konfigurácie. Časť 100: Návod na používanie zásad manažérstva konfigurácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9223-101 (31 0473)

Dátum vydania: 01.09.2018

Manažérstvo programu. Manažérstvo konfigurácie. Časť 101: Identifikácia konfigurácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9223-102 (31 0473)

Dátum vydania: 01.09.2018

Manažérstvo programu. Manažérstvo konfigurácie. Časť 102: Vykazovanie stavu konfigurácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9223-103 (31 0473)

Dátum vydania: 01.09.2018

Manažérstvo programu. Manažérstvo konfigurácie. Časť 103: Verifikácia, preskúmanie a audity konfigurácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9223-104 (31 0473)

Dátum vydania: 01.09.2018

Manažérstvo programu. Manažérstvo konfigurácie. Časť 104: Riadenie konfigurácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9223-105 (31 0473)

Dátum vydania: 01.09.2018

Manažérstvo programu. Manažérstvo konfigurácie. Časť 105: Slovník

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9239 (31 0472)

Dátum vydania: 01.11.2016

Letectvo a kozmonautika. Manažérstvo programu. Návod na manažérstvo rizika

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9278 (31 0450)

Dátum vydania: 01.02.2019

Letectvo a kozmonautika. Všeobecné zásady manažérstva zastaranosti chemikálií, materiálov a procesov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9320 (31 0471)

Dátum vydania: 01.06.2015

Letectvo a kozmonautika. Manažérstvo programu. Všeobecný návod na získavanie a dodávanie otvorených systémov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 62239-1 (31 0450)

Dátum vydania: 01.05.2019

Manažérstvo procesov pre leteckú elektroniku. Plán riadenia. Časť 1: Príprava a vedenie plánu riadenia elektronických súčiastok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 62668-1 (31 0450)

Dátum vydania: 01.03.2020

Manažérstvo procesov pre leteckú elektroniku. Prevencia falšovania. Časť 1: Zabránenie použitia falšovaných, podvodných a recyklovaných elektronických komponentov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 62668-2 (31 0450)

Dátum vydania: 01.02.2020

Manažérstvo procesov pre leteckú elektroniku. Prevencia falšovania. Časť 2: Riadiace elektronické súčiastky z nefranchisingových zdrojov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac