SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN EN 13290-1 (31 0501)

Dátum vydania: 01.01.2001

Manažérstvo projektu kozmického programu. Všeobecné požiadavky. Časť 1: Stratégia a zásady

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13290-2 (31 0501) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2002

Manažérstvo projektu kozmického programu. Všeobecné požiadavky. Časť 2: Štruktúra zlyhania projektu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13290-3 (31 0501) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2002

Manažérstvo projektu kozmického programu. Všeobecné požiadavky. Časť 3: Organizovanie projektu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13290-4 (31 0501) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2002

Manažérstvo projektu kozmického programu. Všeobecné požiadavky. Časť 4: Členenie a plánovanie projektu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13290-5 (31 0501) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2002

Manažérstvo projektu kozmického programu. Všeobecné požiadavky. Časť 5: Riadenie usporiadania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13290-6 (31 0501) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2002

Manažérstvo projektu kozmického programu. Všeobecné požiadavky. Časť 6: Riadenie informácií a dokumentácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13290-7 (31 0501) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2002

Manažérstvo projektu kozmického programu. Všeobecné požiadavky. Časť 7: Riadenie nákladov a termínov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13291-1 (31 0502) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2001

Zabezpečenie vybavenia kozmického programu. Všeobecné požiadavky. Časť 1: Stratégia a zásady

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13291-2 (31 0502) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2004

Zabezpečovanie výrobkov kozmického programu. Všeobecné požiadavky. Časť 2: Zabezpečenie kvality

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13291-3 (31 0502) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2004

Zabezpečovanie výrobkov kozmického programu. Všeobecné požiadavky. Časť 3: Materiály, mechanické časti a postupy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 13292 (31 0503) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2001

Normy na vybavenie kozmického programu. Stratégia a zásady

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 13701 (31 0504) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2003

Kozmické systémy. Terminológia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14089 (31 0510) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Zabezpečovanie výrobkov kozmonautiky. Kontrola materiálov s obmedzenou skladovateľnosťou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14090 (31 0511) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2002

Bezpečnosť výrobkov kozmického programu. Skúška zápalnosti na výber materiálov pre kozmický program

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14091 (31 0512) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2002

Bezpečnosť výrobkov kozmického programu. Skúška tepelného vákuového odplynenia na výber materiálov pre kozmický program

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14092 (31 0506) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2002

Kozmická technika. Kozmické prostredie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14093 (31 0507) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2002

Manažérstvo projektu kozmického programu. Organizácia a vykonávanie revízií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14097 (31 0513) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2002

Zabezpečovanie výrobkov kozmického programu. Neštandardný systém manažérstva

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14098 (31 0514) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2002

Zabezpečovanie výrobkov kozmického programu. Tepelná cyklická skúška na výber materiálov a procesov pre kozmický program

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14099 (31 0515) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2002

Zabezpečovanie výrobkov kozmického programu. Meranie odlupovania a priľnavosti povlakov a povrchových úprav použitím samolepiacich pások

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14100 (31 0516) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2002

Zabezpečovanie výrobkov kozmického programu. Zisťovanie plynných látok, ktoré sa uvoľňujú z výrobkov a zmontovaných dielcov určených na používanie v priestoroch posádky kozmických lodí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14101 (31 0517) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2002

Zabezpečovanie výrobkov kozmického programu. Výber materiálov vhodných na regulovanie tvorby trhlín od napätia pri korózii

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14160 (31 0505) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2002

Kozmická technika. Softvér

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14165 (31 0529) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2004

Normy kozmického programu. Skúška lámavosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14514 (31 0521) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2005

Normy kozmického programu. Funkčná analýza

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14607-1 (31 0531) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2005

Kozmická technika. Mechanika. Časť 1: Tepelná kontrola

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14607-2 (31 0531) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2005

Kozmická technika. Mechanika. Časť 2: Technika konštrukcií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14607-5-1 (31 0531) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2005

Kozmická technika. Mechanika. Časť 5-1: Tekutinový a elektrický pohon kozmických zariadení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14607-6 (31 0531) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2005

Kozmická technika. Mechanika. Časť 6: Pyrotechnika

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14607-7 (31 0531) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2005

Kozmická technika. Mechanika. Časť 7: Mechanické časti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14607-8 (31 0531) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2005

Kozmická technika. Mechanika. Časť 8: Materiály

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14612 (31 0520) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2004

Bezpečnosť vesmírnych výrobkov. Overenie a schválenie automatického vlnového impulzného spájkovania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14724 (31 0523)

Dátum vydania: 01.06.2004

Manažérstvo projektu kozmonautiky. Úprava noriem kozmického programu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14725 (31 0524) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2004

Kozmická technika. Overovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14736 (31 0526) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2004

Bezpečnosť vesmírnych výrobkov. Zabezpečenie kvality v testovacích strediskách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14737-1 (31 0527) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2004

Kozmická technika. Pozemné systémy a činnosti. Časť 1: Zásady a požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14737-2 (31 0527) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2004

Kozmická technika. Pozemné systémy a činnosti. Časť 2: Definície požiadaviek na dokumentáciu (DRD)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14738 (31 0528) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2004

Bezpečnosť vesmírnych výrobkov. Analýza rizík

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14776 (31 0532) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2005

Kozmická technika. Pozemné systémy a činnosti.Používanie telemetrie a paketu dát diaľkového prenosu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14777 (31 0530) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2005

Kozmická technika. Multipakčný návrh a skúška

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14824 (31 0525) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2004

Kozmická technika. Skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16601-00 (31 0541)

Dátum vydania: 01.07.2019

Kozmické systémy. Súbor noriem EN 16600. Popis, implementácia a všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16601-00-01 (31 0541)

Dátum vydania: 01.08.2015

Kozmické systémy. Terminológia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16601-10 (31 0541)

Dátum vydania: 01.08.2015

Manažérstvo projektu kozmického programu. Plánovanie projektu a implementácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16601-10-01 (31 0541)

Dátum vydania: 01.02.2015

Manažérstvo projektu kozmického programu. Časť 10-01: Organizácia a vykonávanie revízií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16601-40 (31 0541)

Dátum vydania: 01.02.2015

Manažérstvo projektu kozmického programu. Časť 40: Manažérstvo konfigurácie a informácií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16601-60 (31 0541)

Dátum vydania: 01.02.2015

Manažérstvo projektu kozmického programu. Časť 60: Riadenie nákladov a termínov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16601-80 (31 0541)

Dátum vydania: 01.02.2015

Manažérstvo projektu kozmického programu. Časť 80: Manažérstvo rizika

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16602-10 (31 0542)

Dátum vydania: 01.08.2017

Zabezpečovanie výrobkov kozmického programu. Manažérstvo zabezpečovania výrobkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16602-10-04 (31 0542)

Dátum vydania: 01.02.2015

Zabezpečovanie výrobkov kozmického programu. Riadenie kritických prvkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16602-10-09 (31 0542) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2015

Zabezpečovanie výrobkov kozmického programu. Systém riadenia nezhôd

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16602-10-09 (31 0542)

Dátum vydania: 01.09.2020

Zabezpečovanie výrobkov kozmického programu. Systém riadenia nezhôd

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16602-20 (31 0542)

Dátum vydania: 01.09.2020

Zabezpečovanie výrobkov kozmického programu. Zabezpečovanie kvality

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16602-20 (31 0542) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2015

Zabezpečovanie výrobkov kozmického programu. Zabezpečovanie kvality

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16602-20-07 (31 0542)

Dátum vydania: 01.03.2017

Zabezpečovanie výrobkov kozmického programu. Zabezpečenie kvality a bezpečnosti v testovacích strediskách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16602-20-08 (31 0542)

Dátum vydania: 01.03.2017

Zabezpečovanie výrobkov kozmického programu. Skladovanie, manipulácia a preprava konštrukčných častí kozmických zariadení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16602-20-10 (31 0542)

Dátum vydania: 01.02.2015

Zabezpečovanie výrobkov kozmického programu. Dostupné súčiastky používané v kozmických systémoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16602-30 (31 0542)

Dátum vydania: 01.11.2018

Zabezpečovanie výrobkov kozmického programu. Spoľahlivosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16602-30-02 (31 0542)

Dátum vydania: 01.02.2015

Zabezpečovanie výrobkov kozmického programu. Analýza príčin, následkov (a kritickosti) porúch (FMEA/FMECA)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16602-30-09 (31 0542)

Dátum vydania: 01.02.2015

Zabezpečovanie výrobkov kozmického programu. Analýza pohotovosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16602-30-11 (31 0542) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2015

Zabezpečovanie výrobkov kozmického programu. Zníženie zaťaženia. Komponenty EEE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16602-30-11 (31 0542)

Dátum vydania: 01.05.2022

Zabezpečovanie výrobkov kozmického programu. Zníženie zaťaženia. Komponenty EEE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16602-40 (31 0542)

Dátum vydania: 01.11.2018

Zabezpečovanie výrobkov kozmického programu. Bezpečnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16602-40-02 (31 0542)

Dátum vydania: 01.02.2015

Zabezpečovanie výrobkov kozmického programu. Analýza nebezpečenstva

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16602-40-12 (31 0542)

Dátum vydania: 01.02.2015

Zabezpečovanie výrobkov kozmického programu. Analýza stromu poruchových stavov. Upozornenie o prevzatí ECSS/IEC 61025

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16602-60 (31 0542)

Dátum vydania: 01.02.2016

Zabezpečovanie výrobkov kozmického programu. Elektrické, elektronické a elektromechanické (EEE) komponenty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16602-60-02 (31 0542)

Dátum vydania: 01.02.2015

Zabezpečovanie výrobkov kozmického programu. Vývoj ASIC a FPGA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16602-60-05 (31 0542)

Dátum vydania: 01.02.2015

Zabezpečovanie výrobkov kozmického programu. Všeobecné požiadavky na obstarávanie hybridných komponentov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16602-60-12 (31 0542)

Dátum vydania: 01.02.2015

Zabezpečovanie výrobkov kozmického programu. Návrh, výber, obstarávanie a používanie monolitických mikrovlnných integrovaných obvodov (MMIC)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16602-60-13 (31 0542)

Dátum vydania: 01.02.2016

Zabezpečovanie výrobkov kozmického programu. Požiadavky na používanie komerčne dostupných komponentov (COTS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16602-60-14 (31 0542) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2015

Zabezpečovanie výrobkov kozmického programu. Postupy opätovnej aktivácie. Komponenty EEE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16602-60-14 (31 0542)

Dátum vydania: 01.03.2021

Zabezpečovanie výrobkov kozmického programu. Postupy opätovnej aktivácie. Komponenty EEE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16602-60-15 (31 0542)

Dátum vydania: 01.02.2015

Zabezpečovanie výrobkov kozmického programu. Zabezpečovanie tvrdosti žiarenia. Komponenty EEE

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16602-70 (31 0542)

Dátum vydania: 01.04.2017

Zabezpečovanie výrobkov kozmického programu. Materiály, mechanické časti a procesy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16602-70-01 (31 0542)

Dátum vydania: 01.02.2015

Zabezpečovanie výrobkov kozmického programu. Kontrola čistoty a kontaminácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16602-70-02 (31 0542)

Dátum vydania: 01.02.2015

Zabezpečovanie výrobkov kozmického programu. Skúška tepelného vákuového odplynenia na výber materiálov pre kozmický program

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16602-70-03 (31 0542)

Dátum vydania: 01.02.2015

Zabezpečovanie výrobkov kozmického programu. Čierna anodizácia kovov s anorganickým farbivom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16602-70-04 (31 0542)

Dátum vydania: 01.02.2015

Zabezpečovanie výrobkov kozmického programu. Tepelné skúšanie na hodnotenie materiálov, procesov, mechanických častí a zostáv pre kozmický program

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16602-70-05 (31 0542)

Dátum vydania: 01.02.2015

Zabezpečovanie výrobkov kozmického programu. Detekcia organickej kontaminácie povrchov infračervenou spektroskopiou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16602-70-06 (31 0542)

Dátum vydania: 01.02.2015

Zabezpečovanie výrobkov kozmického programu. Skúšanie materiálov kozmického programu žiarením častíc a UV

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16602-70-07 (31 0542)

Dátum vydania: 01.02.2015

Zabezpečovanie výrobkov kozmického programu. Overovanie a schvaľovanie automatického mäkkého spájkovania vlnou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16602-70-08 (31 0542)

Dátum vydania: 01.08.2015

Zabezpečovanie výrobkov kozmického programu. Ručné spájkovanie vysoko spoľahlivých elektrických spojení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16602-70-09 (31 0542)

Dátum vydania: 01.08.2015

Zabezpečovanie výrobkov kozmického programu. Meranie tepelno-optických vlastností materiálov s riadenou teplotou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16602-70-10 (31 0542) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2015

Zabezpečovanie výrobkov kozmického programu. Kvalifikácia dosiek plošných spojov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16602-70-11 (31 0542) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2015

Zabezpečovanie výrobkov kozmického programu. Obstarávanie dosiek plošných spojov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16602-70-12 (31 0542)

Dátum vydania: 01.04.2017

Zabezpečovanie výrobkov kozmického programu. Pravidlá na návrh dosiek s plošnými spojmi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16602-70-13 (31 0542)

Dátum vydania: 01.08.2015

Zabezpečovanie výrobkov kozmického programu. Meranie pevnosti odlupovania a odtrhnutia povlakov a povrchových úprav použitím samolepiacich pások

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16602-70-14 (31 0542)

Dátum vydania: 01.06.2019

Zabezpečovanie výrobkov kozmického programu. Korózia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16602-70-15 (31 0542)

Dátum vydania: 01.01.2022

Zabezpečovanie výrobkov kozmického programu. Nedeštruktívne skúšanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16602-70-16 (31 0542)

Dátum vydania: 01.02.2022

Zabezpečovanie výrobkov kozmického programu. Lepenie v kozmických a nosných aplikáciách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16602-70-17 (31 0542)

Dátum vydania: 01.10.2020

Zabezpečovanie výrobkov kozmického programu. Skúšanie trvanlivosti povlakov a povrchovej úpravy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16602-70-18 (31 0542)

Dátum vydania: 01.04.2015

Zabezpečovanie výrobkov kozmického programu. Príprava, zostavenie a montáž koaxiálnych káblov RF

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16602-70-20 (31 0542)

Dátum vydania: 01.04.2015

Zabezpečovanie výrobkov kozmického programu. Stanovenie citlivosti na koróziu "červená hrdza" postriebrených medených drôtov a káblov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16602-70-21 (31 0542)

Dátum vydania: 01.04.2015

Zabezpečovanie výrobkov kozmického programu. Skúška zápalnosti na výber materiálov pre kozmický program

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16602-70-22 (31 0542)

Dátum vydania: 01.04.2015

Zabezpečovanie výrobkov kozmického programu. Kontrola materiálov s obmedzenou skladovateľnosťou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16602-70-26 (31 0542) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2015

Zabezpečovanie výrobkov kozmického programu. Lisovanie vysoko spoľahlivých elektrických spojení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16602-70-26 (31 0542)

Dátum vydania: 01.09.2019

Zabezpečovanie výrobkov kozmického programu. Lisovanie vysoko spoľahlivých elektrických spojení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16602-70-28 (31 0542)

Dátum vydania: 01.04.2015

Zabezpečovanie výrobkov kozmického programu. Oprava a modifikácia zostáv dosiek plošných spojov používaných v kozmickom programe

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16602-70-29 (31 0542)

Dátum vydania: 01.04.2015

Zabezpečovanie výrobkov kozmického programu. Zisťovanie plynných látok, ktoré sa uvoľňujú z výrobkov a zmontovaných dielcov určených na používanie v priestoroch posádky kozmických lodí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16602-70-30 (31 0542)

Dátum vydania: 01.04.2015

Zabezpečovanie výrobkov kozmického programu. Navíjanie drôtov pre vysoko spoľahlivé elektrické spojenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>