Tlačiť

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN EN 2484 (31 1050)

Dátum vydania: 01.05.1999

Letectvo. Nasnímanie výkresov na mikrofilm. Dierová karta pre 35 mm mikrofilm

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 2499 (31 1051)

Dátum vydania: 01.05.1999

Letectvo. Mikrofiš s výstupom z počítača. Mikrofiš A6

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 2544 (31 1052)

Dátum vydania: 01.05.1999

Letectvo. Znázornenie nitov na výkresoch prístrojov pre letectvo

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 2547 (31 1053)

Dátum vydania: 01.05.1999

Letectvo. Snímanie dokumentov. Mikrofilm 105 mm (Mikrofiš A6)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 2574 (31 1054)

Dátum vydania: 01.05.1999

Letectvo. Zvary. Údaje na výkresoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 2575 (31 1055)

Dátum vydania: 01.05.1999

Letectvo. Snímanie dokladov. 16 mm mikrofilm

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 2851 (31 1030)

Dátum vydania: 01.05.1999

Letectvo. Označenie častí a celkov okrem strojov. Údaje na výkresoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 4408-001 (31 1070)

Dátum vydania: 01.11.2005

Letectvo a kozmonautika. Technické výkresy. Zobrazovanie súčiastok z kompozitných materiálov. Časť 001: Všeobecné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 4408-002 (31 1070)

Dátum vydania: 01.11.2005

Letectvo a kozmonautika. Technické výkresy. Zobrazovanie súčiastok z kompozitných materiálov. Časť 002: Laminované súčiastky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 4408-003 (31 1070)

Dátum vydania: 01.11.2005

Letectvo a kozmonautika. Technické výkresy. Zobrazovanie súčiastok z kompozitných materiálov. Časť 003: Súčiastky s materiálmi v jadre

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 4408-004 (31 1070)

Dátum vydania: 01.11.2005

Letectvo a kozmonautika. Technické výkresy. Zobrazovanie súčiastok z kompozitných materiálov. Časť 004: Súčiastky vytvorené navíjaním

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 4408-005 (31 1070)

Dátum vydania: 01.11.2005

Letectvo a kozmonautika. Technické výkresy. Zobrazovanie súčiastok z kompozitných materiálov. Časť 005: Švy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 4408-006 (31 1070)

Dátum vydania: 01.11.2005

Letectvo a kozmonautika. Technické výkresy. Zobrazovanie súčiastok z kompozitných materiálov. Časť 006: Predbežné tvary

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 4617 (31 1005)

Dátum vydania: 01.10.2006

Letectvo a kozmonautika. Odporúčané postupy na normalizovanie podnikových noriem

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9100 (31 1056) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2004

Letectvo. Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (založené na ISO 9001: 2000) a systémy kvality. Model na zabezpečenie kvality v návrhu, vývoji, výrobe, montáži a obsluhe (založené na ISO 9001: 1994)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9133 (31 1057) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2005

Letectvo a kozmonautika. Systémy manažérstva kvality. Kvalifikačné postupy pre štandardné kozmické súčiastky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9300-002 (31 1060)

Dátum vydania: 01.01.2019

Letectvo a kozmonautika. LOTAR. Dlhodobá archivácia a získavanie digitálnej technickej dokumentácie výrobku ako 3D, CAD a PDM údaje. Časť 002: Požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9300-003 (31 1060)

Dátum vydania: 01.02.2013

Letectvo a kozmonautika. LOTAR. Dlhodobá archivácia a získavanie digitálnej technickej dokumentácie výrobku ako 3D, CAD a PDM údaje. Časť 003: Základy a koncepty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9300-004 (31 1060)

Dátum vydania: 01.06.2013

Letectvo a kozmonautika. LOTAR. Dlhodobá archivácia a získavanie digitálnej technickej dokumentácie výrobku ako 3D, CAD a PDM údaje. Časť 004: Popisné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9300-005 (31 1060)

Dátum vydania: 01.03.2018

Letectvo a kozmonautika. LOTAR. Dlhodobá archivácia a získavanie digitálnej technickej dokumentácie výrobku ako 3D, CAD a PDM údaje. Časť 005: Autentizácia a verifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9300-007 (31 1060)

Dátum vydania: 01.03.2018

Letectvo a kozmonautika. LOTAR. Dlhodobá archivácia a získavanie digitálnej technickej dokumentácie výrobku ako 3D, CAD a PDM údaje. Časť 007: Termíny a odkazy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9300-010 (31 1060)

Dátum vydania: 01.01.2019

Letectvo a kozmonautika. LOTAR. Dlhodobá archivácia a získavanie digitálnej technickej dokumentácie výrobku ako 3D, CAD a PDM údaje. Časť 010: Prehľad o toku údajov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9300-011 (31 1060)

Dátum vydania: 01.06.2013

Letectvo a kozmonautika. LOTAR. Dlhodobá archivácia a získavanie digitálnej technickej dokumentácie výrobku ako 3D, CAD a PDM údaje. Časť 011: Popis referenčných procesov „Príprava údajov“

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9300-012 (31 1060)

Dátum vydania: 01.06.2013

Letectvo a kozmonautika. LOTAR. Dlhodobá archivácia a získavanie digitálnej technickej dokumentácie výrobku ako 3D, CAD a PDM údaje. Časť 012: Popis referenčných procesov „Prijímanie“

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9300-013 (31 1060)

Dátum vydania: 01.06.2013

Letectvo a kozmonautika. LOTAR. Dlhodobá archivácia a získavanie digitálnej technickej dokumentácie výrobku ako 3D, CAD a PDM údaje. Časť 013: Popis referenčných procesov „Archívne uchovávanie“

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9300-014 (31 1060)

Dátum vydania: 01.06.2013

Letectvo a kozmonautika. LOTAR. Dlhodobá archivácia a získavanie digitálnej technickej dokumentácie výrobku ako 3D, CAD a PDM údaje. Časť 014: Popis referenčných procesov „Získavanie“

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9300-015 (31 1060)

Dátum vydania: 01.06.2013

Letectvo a kozmonautika. LOTAR. Dlhodobá archivácia a získavanie digitálnej technickej dokumentácie výrobku ako 3D, CAD a PDM údaje. Časť 015: Popis referenčných procesov „Odstraňovanie“

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9300-100 (31 1060)

Dátum vydania: 01.01.2019

Letectvo a kozmonautika. LOTAR. Dlhodobá archivácia a získavanie digitálnej technickej dokumentácie výrobku ako 3D, CAD a PDM údaje. Časť 100: Spoločné pojmy pre dlhodobú archiváciu a získavanie technických informácií CAD 3D

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9300-110 (31 1060)

Dátum vydania: 01.01.2019

Letectvo a kozmonautika. LOTAR. Dlhodobá archivácia a získavanie digitálnej technickej dokumentácie výrobku ako 3D, CAD a PDM údaje. Časť 110: Explicitná 3D geometria CAD

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9300-115 (31 1060)

Dátum vydania: 01.01.2019

Letectvo a kozmonautika. LOTAR. Dlhodobá archivácia a získavanie digitálnej technickej dokumentácie výrobku ako 3D, CAD a PDM údaje. Časť 115: Explicitná štruktúra zostáv CAD

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 9300-200 (31 1060)

Dátum vydania: 01.11.2018

Letectvo a kozmonautika. LOTAR. Dlhodobá archivácia a získavanie digitálnej technickej dokumentácie výrobku ako 3D, CAD a PDM údaje. Časť 200: Spoločné pojmy pre dlhodobú archiváciu a získavanie informácií o štruktúre produktov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac