SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN EN 2002-001 (31 2062)

Dátum vydania: 01.05.2006

Letectvo a kozmonautika. Kovové materiály. Skúšobné metódy. Časť 001: Skúška ťahom pri teplote okolia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 2002-002 (31 2062)

Dátum vydania: 01.05.2006

Letectvo a kozmonautika. Kovové materiály. Skúšobné metódy. Časť 002: Skúška ťahom pri zvýšenej teplote

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 2002-005 (31 2062)

Dátum vydania: 01.05.2008

Letectvo a kozmonautika. Kovové materiály. Skúšobné metódy. Časť 005: Skúška tečenia a medze pevnosti pri namáhaní ťahom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 2002-16 (31 2062)

Dátum vydania: 01.05.2020

Letectvo a kozmonautika. Kovové materiály. Skúšobné metódy. Časť 16: Nedeštruktívne skúšanie. Kapilárne skúšanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 2002-21 (31 2062)

Dátum vydania: 01.05.2020

Letectvo a kozmonautika. Kovové materiály. Skúšobné metódy. Časť 21: Skúšanie odliatkov prežarovaním

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 2004-1 (31 2061)

Dátum vydania: 01.05.1999

Letectvo. Metódy skúšania výrobkov z hliníka a zliatin hliníka. Časť 1: Stanovenie elektrickej vodivosti tvárnej zliatiny hliníka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 2004-5 (31 2061)

Dátum vydania: 01.05.1999

Letectvo. Metódy skúšania výrobkov z hliníka a zliatin hliníka. Časť 5: Stanovenie hrúbky plátovania a difúzie medi pri plátovaných polotovaroch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 2004-7 (31 2061)

Dátum vydania: 01.12.2017

Letectvo a kozmonautika. Metódy skúšania výrobkov z hliníka a zliatin hliníka. Časť 7: Referenčné doštičky na kalibráciu meradiel na určenie elektrickej vodivosti hliníka a zliatin hliníka na tvárnenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 2032-001 (31 2002)

Dátum vydania: 01.12.2014

Letectvo a kozmonautika. Kovové materiály. Časť 001: Používané označenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 2032-1 (31 2002) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Letectvo a kozmonautika. Kovové materiály. Časť 1: Používané označenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 2032-2 (31 2060)

Dátum vydania: 01.05.1999

Letectvo. Kovové materiály. Časť 2: Kódy pre stavy metalurgického spracovania pred odoslaním

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 2043 (31 2006)

Dátum vydania: 01.11.2013

Letectvo a kozmonautika. Kovové materiály. Všeobecné požiadavky na kvalifikáciu polotovarov (okrem výkovkov a odliatkov)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 2078 (31 2001)

Dátum vydania: 01.12.2002

Letectvo a kozmonautika. Kovové materiály. Výrobný plán, plán prehliadok, správa z prehliadok a skúšok. Definícia, všeobecné zásady, príprava a schválenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 2078 (31 2001) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1999

Letectvo. Kovové materiály. Výrobný plán. Plán previerok. Protokol o skúške. Popis a pravidlá použitia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 2600 (31 2007)

Dátum vydania: 01.06.2019

Letectvo a kozmonautika. Označovanie kovových polovýrobkov. Pravidlá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 2950 (31 2063)

Dátum vydania: 01.01.2009

Letectvo a kozmonautika. Skúšobné metódy. Zliatina na tvárnenie odolávajúca vysokým teplotám. Polotovary a výrobky. Podmienky pre makrografickú a mikrografickú skúšku. Atlas štruktúr a chýb

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 2951 (31 2021)

Dátum vydania: 01.11.2019

Letectvo a kozmonautika. Kovové materiály. Mikrografické stanovenie obsahu nekovových vtrúsenín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 2957 (31 2071)

Dátum vydania: 01.04.2020

Letectvo a kozmonautika. Metóda prípravy kovaných vzoriek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 3718 (31 2067)

Dátum vydania: 01.08.2012

Letectvo a kozmonautika. Kovové materiály. Skúšobné metódy. Kontrola rúr ultrazvukom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 3848 (31 2005)

Dátum vydania: 01.08.2002

Letectvo a kozmonautika. Kovové polotovary. Metódy merania odchýlky tvaru

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 3873 (31 2066)

Dátum vydania: 01.04.2011

Letectvo a kozmonautika. Kovové materiály. Skúšobné metódy. Stanovenie rýchlosti rastu únavových trhlín použitím skúšobných telies na rohové trhliny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 3875 (31 2014)

Dátum vydania: 01.12.2017

Letectvo a kozmonautika. Kovové materiály. Prídavný materiál na tvrdé spájkovanie. Technická špecifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 3987 (31 2064)

Dátum vydania: 01.04.2010

Letectvo a kozmonautika. Kovové materiály. Skúšobné metódy. Vysokocyklické skúšanie únavy s riadenou silou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 4000 (31 2003)

Dátum vydania: 01.12.2002

Letectvo a kozmonautika. Kovové materiály. Pravidlá popisu a návrhu rozmerových noriem kovových polovýrobkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 4050-1 (31 2068)

Dátum vydania: 01.02.2013

Letectvo a kozmonautika. Skúšobné metódy kovových materiálov. Skúšanie tyčí, plechov, výkovkov a polotovarov na kovanie ultrazvukom. Časť 1: Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 4050-2 (31 2068)

Dátum vydania: 01.02.2013

Letectvo a kozmonautika. Skúšobné metódy kovových materiálov. Skúšanie tyčí, plechov, výkovkov a polotovarov na kovanie ultrazvukom. Časť 2: Vykonávanie skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 4050-3 (31 2068)

Dátum vydania: 01.02.2013

Letectvo a kozmonautika. Skúšobné metódy kovových materiálov. Skúšanie tyčí, plechov, výkovkov a polotovarov na kovanie ultrazvukom. Časť 3: Referenčné doštičky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 4050-4 (31 2068)

Dátum vydania: 01.02.2013

Letectvo a kozmonautika. Skúšobné metódy kovových materiálov. Skúšanie tyčí, plechov, výkovkov a polotovarov na kovanie ultrazvukom. Časť 4: Preberacie kriériá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 4258 (31 2000)

Dátum vydania: 01.05.1999

Letectvo. Kovové materiály. Všeobecné členenie normalizácie. Väzby medzi typmi EN a ich použitím

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 4268 (31 2031)

Dátum vydania: 01.04.2013

Letectvo a kozmonautika. Kovové materiály. Zariadenia na tepelné spracovanie. Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 4500-001 (31 2004)

Dátum vydania: 01.02.2013

Letectvo a kozmonautika. Kovové materiály. Pravidlá na navrhovanie a vypracovanie materiálových noriem. Časť 001: Všeobecné pravidlá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 4500-003 (31 2004)

Dátum vydania: 01.02.2013

Letectvo a kozmonautika. Kovové materiály. Pravidlá na navrhovanie a vypracovanie materiálových noriem. Časť 003: Špecifické pravidlá na zliatiny odolávajúce vysokým teplotám

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 4500-004 (31 2004)

Dátum vydania: 01.02.2013

Letectvo a kozmonautika. Kovové materiály. Pravidlá na navrhovanie a vypracovanie materiálových noriem. Časť 004: Špecifické pravidlá na titán a zliatiny titánu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 4500-005 (31 2004)

Dátum vydania: 01.02.2013

Letectvo a kozmonautika. Kovové materiály. Pravidlá na navrhovanie a vypracovanie materiálových noriem. Časť 005: Špecifické pravidlá na ocele

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 4526 (31 2069)

Dátum vydania: 01.06.2013

Letectvo a kozmonautika. Kovové materiály. Skúšobné metódy. Skúšanie ťahom skúšobných vzoriek s ostrými vrubmi plechov a pásov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 4632-001 (31 2011)

Dátum vydania: 01.09.2008

Letectvo a kozmonautika. Zvárané a natvrdo spájkované zostavy konštrukcií v letectve a kozmonautike. Zvariteľnosť a spájkovateľnosť materiálov. Časť 001: Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 4632-002 (31 2011)

Dátum vydania: 01.09.2008

Letectvo a kozmonautika. Zvárané a natvrdo spájkované zostavy konštrukcií v letectve a kozmonautike. Zvariteľnosť a spájkovateľnosť materiálov. Časť 002: Homogenita hliníka a zliatiny hliníka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 4632-003 (31 2011)

Dátum vydania: 01.08.2010

Letectvo a kozmonautika. Zvariteľnosť a spájkovateľnosť materiálov v letectve a kozmonautike. Časť 003: Zváranie a spájkovanie homogénnych zostáv z nelegovanej a nízkolegovanej ocele

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 4632-004 (31 2011)

Dátum vydania: 01.02.2013

Letectvo a kozmonautika. Zvariteľnosť a spájkovateľnosť materiálov v letectve a kozmonautike. Časť 004: Zváranie a spájkovanie homogénnych zostáv z vysokolegovaných ocelí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 4632-005 (31 2011)

Dátum vydania: 01.05.2010

Letectvo a kozmonautika. Zvariteľnosť a spájkovateľnosť materiálov v letectve a kozmonautike. Časť 005: Homogenita žiaruvzdorných zliatin na báze niklu alebo kobaltu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 4632-006 (31 2011)

Dátum vydania: 01.09.2013

Letectvo a kozmonautika. Zvariteľnosť a spájkovateľnosť materiálov v letectve a kozmonautike. Časť 006: Homogenita zostáv zo zliatin titánu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 4677-001 (31 2013)

Dátum vydania: 01.09.2012

Letectvo a kozmonautika. Zvárané a natvrdo spájkované zostavy konštrukcií v letectve a kozmonautike. Spoje kovových materiálov zvárané elektrónovým lúčom. Časť 001: Kvalita zváraných spojov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 4678 (31 2012)

Dátum vydania: 01.01.2012

Letectvo a kozmonautika. Zvárané a spájkované súčiastky na konštrukcie v letectve a kozmonautike. Spoje kovových materiálov vyhotovené laserom. Kvalita zvarkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 6018 (31 2070)

Dátum vydania: 01.03.2018

Letectvo a kozmonautika. Kovové materiály. Skúšobné metódy. Stanovenie hustoty metódou presunu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 6072 (31 2065)

Dátum vydania: 01.12.2010

Letectvo a kozmonautika. Kovové materiály. Skúšobné metódy. Skúšanie únavy pri konštantnej amplitúde

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac