SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN EN 2003-009 (31 2512)

Dátum vydania: 01.08.2007

Letectvo a kozmonautika. Titán a zliatiny titánu. Skúšobné metódy. Časť 009: Stanovenie povrchového znečistenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 2003-010 (31 2512)

Dátum vydania: 01.08.2007

Letectvo a kozmonautika. Titán a zliatiny titánu. Skúšobné metódy. Časť 010: Odber vzoriek na stanovenie obsahu vodíka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 2545-1 (31 2541)

Dátum vydania: 01.05.1999

Letectvo. Polotovary a odliatky z titánu a zliatiny titánu. Technické podmienky. Časť 1: Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 2545-2 (31 2541)

Dátum vydania: 01.05.1999

Letectvo. Polotovary a odliatky z titánu a zliatiny titánu. Technické podmienky. Časť 2: Polotovary

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 2545-3 (31 2541)

Dátum vydania: 01.05.1999

Letectvo. Polotovary a odliatky z titánu a zliatiny titánu. Technické podmienky. Časť 3: Vzorky odliatkov a sériové odliatky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 2858-1 (31 2532)

Dátum vydania: 01.05.1999

Letectvo. Titán a zliatiny titánu. Polotovary na výkovky a výkovky. Technické podmienky. Časť 1: Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 2858-2 (31 2532)

Dátum vydania: 01.05.1999

Letectvo. Titán a zliatiny titánu. Polotovary na výkovky a výkovky. Technické podmienky. Časť 2: Polotovary na výkovky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 2858-3 (31 2532)

Dátum vydania: 01.05.1999

Letectvo. Titán a zliatiny titánu. Polotovary na výkovky a výkovky. Technické podmienky. Časť 3: Vzorky výkovkov a sériové výkovky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 2954-001 (31 2524)

Dátum vydania: 01.08.2010

Letectvo a kozmonautika. Makroštruktúra tvárnených výrobkov z titánu a zo zliatiny titánu. Časť 001: Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 2954-002 (31 2524)

Dátum vydania: 01.08.2010

Letectvo a kozmonautika. Makroštruktúra tvárnených výrobkov z titánu a zo zliatiny titánu. Časť 002: Makroštruktúra tyčí, profilov, polotovarov na výkovky a výkovkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 2955+AC (31 2505)

Dátum vydania: 01.05.1999

Letectvo. Recyklácia odpadu z titánu a zliatin titánu (obsahuje Zmenu AC:1995)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 3114-001 (31 2521)

Dátum vydania: 01.05.2007

Letectvo a kozmonautika. Skúšobná metóda. Mikroštruktúra tvárnených výrobkov (&+ß) zliatiny titánu. Časť 001: Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 3114-002 (31 2521)

Dátum vydania: 01.09.2007

Letectvo a kozmonautika. Skúšobná metóda. Mikroštruktúra tvárnených výrobkov (&+ß) zliatiny titánu. Časť 002: Mikroštruktúra tyčí, profilov, polotovarov na výkovky a výkovkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 3114-003 (31 2521)

Dátum vydania: 01.05.2007

Letectvo a kozmonautika. Skúšobná metóda. Mikroštruktúra tvárnených výrobkov (&+ß) zliatiny titánu. Časť 003: Mikroštruktúra hrubého plechu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 3114-004 (31 2521)

Dátum vydania: 01.05.2007

Letectvo a kozmonautika. Skúšobná metóda. Mikroštruktúra tvárnených výrobkov (&+ß) zliatiny titánu. Časť 004: Mikroštruktúra plechu na superplastické tvárnenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 3120 (31 2563)

Dátum vydania: 01.06.2012

Letectvo a kozmonautika. Zliatina titánu TI-P64003. Bezšvové rúry na tlakové systémy tvárnené za studena a žíhané na odstránenie vnútorného napätia, 4 mm <= D <= 51 mm, 690 MPa <= Rm <= 1 030 MPa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 3310 (31 2535)

Dátum vydania: 01.03.2012

Letectvo a kozmonautika. Zliatina titánu TI-P64001 (Ti-6Al-4V). Polotovary na kovanie bez tepelného spracovania určené na žíhané výkovky De <= 360 mm

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 3311 (31 2559)

Dátum vydania: 01.02.2010

Letectvo a kozmonautika. Zliatina titánu TI-P64001 (Ti-6Al-4V). Žíhané tyče na obrábanie, D < 110 mm

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 3312 (31 2536)

Dátum vydania: 01.06.2012

Letectvo a kozmonautika. Zliatina titánu Ti-6Al-4V. Žíhané výkovky De <= 150 mm

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 3314 (31 2566)

Dátum vydania: 01.10.2019

Letectvo a kozmonautika. Zliatina titánu TI-P64001. Homogenizačné žíhanie a starnutie, tyče na obrábanie D <= 75 mm

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 3315 (31 2539)

Dátum vydania: 01.05.2019

Letectvo a kozmonautika. Zliatina titánu TI-P64001. Homogenizačné žíhanie a starnutie, výkovky, De <= 75 mm

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 3351 (31 2565)

Dátum vydania: 01.02.2013

Letectvo a kozmonautika. Zliatina titánu Ti-4Al-4Mo-2Sn. Homogenizačné žíhanie a starnutie, výkovky, De <= 150 mm

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 3354 (31 2525)

Dátum vydania: 01.06.2013

Letectvo a kozmonautika. Zliatina titánu Ti-6Al-4V. Žíhané plechy na superplastické tvárnenie, a <= 6 mm

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 3355 (31 2564)

Dátum vydania: 01.07.2012

Letectvo a kozmonautika. Zliatina titánu TI-P64001 (Ti-6Al-4V). Žíhané ťahané profily De <= 150 mm, 900 MPa <= Rm <= 1 160 MPa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 3378 (31 2567)

Dátum vydania: 01.12.2019

Letectvo a kozmonautika. Titán TI-P99002. Žíhaný drôt na nity 1,6 mm <= D <= 10 mm

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 3451 (31 2538)

Dátum vydania: 01.12.2017

Letectvo a kozmonautika. Titán TI-P99002. Polotovary na kovanie triedy 2 bez tepelného spracovania určené na žíhané výkovky a alebo D <= 300 mm

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 3456 (31 2560)

Dátum vydania: 01.12.2012

Letectvo a kozmonautika. Zliatina titánu TI-P64001 (Ti-6Al-4V). Žíhané plechy a pásy valcované za tepla a <= 6 mm

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 3456 (31 2560) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2010

Letectvo a kozmonautika. Zliatina titánu TI-P64001 (Ti-6Al-4V). Žíhané plechy a pásy valcované za tepla a <= 6 mm

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 3459 (31 2562)

Dátum vydania: 01.08.2010

Letectvo a kozmonautika. Zliatina titánu TI-P63001 (Ti-4Al-4Mo-2Sn). Homogenizačné žíhanie a starnutie, hrubý plech, 6 mm < a <= 50 mm

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 3460 (31 2568)

Dátum vydania: 01.12.2019

Letectvo a kozmonautika. Titán TI-P99002. Žíhané tyče na obrábanie, a alebo D <= 150 mm, Rm => 390 MPa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 3464 (31 2561)

Dátum vydania: 01.01.2013

Letectvo a kozmonautika. Zliatina titánu Ti-6Al-4V. Žíhané hrubé plechy 6 mm < a <= 100 mm

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 3464 (31 2561) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2010

Letectvo a kozmonautika. Zliatina titánu TI-P64001 (Ti-6Al-4V). Žíhané hrubé plechy 6 mm < a <= 100 mm

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 3683 (31 2522)

Dátum vydania: 01.09.2007

Letectvo a kozmonautika. Skúšobné metódy. Tvárnené výrobky zo zliatiny titánu. Stanovenie obsahu primárneho ?. Metóda počítaním bodov a čiarová metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 3684 (31 2523)

Dátum vydania: 01.09.2007

Letectvo a kozmonautika. Skúšobné metódy. Tvárnené výrobky zo zliatiny titánu. Stanovenie teploty ß transus. Metalografická metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 3813 (31 2537)

Dátum vydania: 01.06.2013

Letectvo a kozmonautika. Zliatina titánu TI-P64001 (Ti-6Al-4V). Žíhané tyče a drôty pre kované spojovacie súčiastky, De <= 50 mm

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 3892 (31 2550)

Dátum vydania: 01.08.2002

Letectvo a kozmonautika. Titánová zliatina TI-W64001. Prídavný kov na zváranie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 3893 (31 2552)

Dátum vydania: 01.08.2002

Letectvo a kozmonautika. Titánová zliatina TI-W19001. Prídavný kov na zváranie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 3965 (31 2551)

Dátum vydania: 01.08.2002

Letectvo a kozmonautika. Titánová zliatina TI-B17001. Prídavný kov na tvrdé spájkovanie. Valcovaná fólia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 3976 (31 2511)

Dátum vydania: 01.05.2007

Letectvo a kozmonautika. Titán a zliatiny titánu. Skúšobná metóda. Chemická analýza na stanovenie obsahu vodíka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 4058 (31 2558)

Dátum vydania: 01.08.2002

Letectvo a kozmonautika. Prídavný materiál na zváranie v tvare tyčí a drôtu z titánu a titánových zliatin. Priemer 0,5 mm <= D <= 5 mm. Rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 4059 (31 2554)

Dátum vydania: 01.08.2002

Letectvo a kozmonautika. Prídavný kov na zváranie ocele. Tyče a drôty. Priemer 0,5 mm <= D <= 5,0 mm. Rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 4267 (31 2555)

Dátum vydania: 01.08.2002

Letectvo a kozmonautika. Kruhové tyče z titánu a titánových zliatin. Priemer 6 mm <= D <= 160 mm. Rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 4342 (31 2556)

Dátum vydania: 01.08.2002

Letectvo a kozmonautika. Titán TI-W99001. Prídavný kov na zváranie. Drôt a tyče

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 4675 (31 2534)

Dátum vydania: 01.11.2011

Letectvo a kozmonautika. Titán Ti-P63002 (Ti5Al5Mo5V3Cr0.4Fe), Rm => 1 300 MPa, Tyč De < 110 mm

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 4685 (31 2533)

Dátum vydania: 01.10.2011

Letectvo a kozmonautika. Titán Ti10V2Fe3Al. Tyče D < 110 mm, Rm => 1 240 MPa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 4800-001 (31 2531)

Dátum vydania: 01.04.2011

Letectvo a kozmonautika. Titán a zliatiny titánu. Technická špecifikácia. Časť 001: Hrubé plechy, plechy a pásy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 4800-002 (31 2531)

Dátum vydania: 01.04.2011

Letectvo a kozmonautika. Titán a zliatiny titánu. Technická špecifikácia. Časť 002: Tyče a profily

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 4800-003 (31 2531)

Dátum vydania: 01.04.2011

Letectvo a kozmonautika. Titán a zliatiny titánu. Technická špecifikácia. Časť 003: Rúry

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 4800-004 (31 2531)

Dátum vydania: 01.04.2011

Letectvo a kozmonautika. Titán a zliatiny titánu. Technická špecifikácia. Časť 004: Drôt

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 4800-005 (31 2531)

Dátum vydania: 01.04.2011

Letectvo a kozmonautika. Titán a zliatiny titánu. Technická špecifikácia. Časť 005: Materiál na kovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 4800-006 (31 2531)

Dátum vydania: 01.04.2011

Letectvo a kozmonautika. Titán a zliatiny titánu. Technická špecifikácia. Časť 006: Vzorkové a sériové výkovky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 4800-007 (31 2531)

Dátum vydania: 01.04.2011

Letectvo a kozmonautika. Titán a zliatiny titánu. Technická špecifikácia. Časť 007: Pretavované polovýrobky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 4800-008 (31 2531)

Dátum vydania: 01.04.2011

Letectvo a kozmonautika. Titán a zliatiny titánu. Technická špecifikácia. Časť 008: Vzorkové a sériové odliatky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac