Tlačiť

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN EN 2310 (31 7030)

Dátum vydania: 01.05.1999

Letectvo. Skúšobné metódy na stanovenie odolnosti nekovových materiálov proti plameňu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 2379 (31 7037)

Dátum vydania: 01.05.2019

Letectvo a kozmonautika. Tekutiny na skúšanie nekovových materiálov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 2744 (31 7020)

Dátum vydania: 01.05.1999

Letectvo. Nekovové materiály. Prednostné skúšobné teploty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 2824 (31 7033)

Dátum vydania: 01.03.2012

Letectvo a kozmonautika. Horľavosť nekovových materiálov pôsobením sálavého tepla a plameňov. Stanovenie hustoty dymu a zložiek plynu v dyme. Skúšobné zariadenia, prístroje a prostriedky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 2825 (31 7032)

Dátum vydania: 01.09.2011

Letectvo a kozmonautika. Horľavosť nekovových materiálov pôsobením sálavého tepla a plameňov. Stanovenie hustoty dymu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 2826 (31 7031)

Dátum vydania: 01.08.2011

Letectvo a kozmonautika. Horľavosť nekovových materiálov pôsobením sálavého tepla a plameňov. Stanovenie zložiek plynu v dyme

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 3844-1 (31 7034) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2012

Letectvo a kozmonautika. Horľavosť nekovových materiálov. Časť 1: Skúška s malým horákom, vertikálna. Stanovenie vertikálneho šírenia plameňa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 3844-1 (31 7034)

Dátum vydania: 01.03.2020

Letectvo a kozmonautika. Horľavosť nekovových materiálov. Časť 1: Skúška s malým horákom, vertikálna. Stanovenie vertikálneho šírenia plameňa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 3844-2 (31 7034)

Dátum vydania: 01.03.2020

Letectvo a kozmonautika. Horľavosť nekovových materiálov. Časť 2: Skúška s malým horákom, horizontálna. Stanovenie horizontálneho šírenia plameňa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 3844-2 (31 7034) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2012

Letectvo a kozmonautika. Horľavosť nekovových materiálov. Časť 2: Skúška s malým horákom, horizontálna. Stanovenie horizontálneho šírenia plameňa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 3844-3 (31 7034) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2012

Letectvo a kozmonautika. Horľavosť nekovových materiálov. Časť 3: Skúška s malým horákom, 45°. Stanovenie odolnosti materiálov proti šíreniu plameňa, šíreniu žeravenia a prieniku plameňa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 3844-3 (31 7034)

Dátum vydania: 01.03.2020

Letectvo a kozmonautika. Horľavosť nekovových materiálov. Časť 3: Skúška s malým horákom, 45°. Stanovenie odolnosti materiálov proti šíreniu plameňa, šíreniu žeravenia a prieniku plameňa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 3861 (31 7051)

Dátum vydania: 01.06.2013

Letectvo a kozmonautika. Nekovové materiály. Transparentnosť skla. Materiálová norma. Tepelne temperované sodnovápenaté floatové sklo

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 3862 (31 7052)

Dátum vydania: 01.06.2013

Letectvo a kozmonautika. Nekovové materiály. Transparentnosť skla. Materiálová norma. Chemicky temperované sodnovápenaté floatové sklo

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 3863 (31 7053)

Dátum vydania: 01.06.2013

Letectvo a kozmonautika. Nekovové materiály. Transparentnosť skla. Skúšobné metódy. Stanovenie rovinnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 3864 (31 7055)

Dátum vydania: 01.09.2013

Letectvo a kozmonautika. Nekovové materiály. Transparentnosť skla. Skúšobné metódy. Stanovenie pevnosti v ohybe

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 3866 (31 7054)

Dátum vydania: 01.06.2013

Letectvo a kozmonautika. Nekovové materiály. Transparentnosť skla. Skúšobné metódy. Stanovenie nerovnorodosti a povrchového zvlnenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 4385 (31 7011)

Dátum vydania: 01.08.2022

Letectvo a kozmonautika. Nekovové materiály. Všeobecné členenie normalizácie. Väzby medzi typmi noriem

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 4387 (31 7010)

Dátum vydania: 01.08.2022

Letectvo a kozmonautika. Nekovové materiály. Pravidlá na navrhovanie a vypracovanie technických špecifikácií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 6041 (31 7036)

Dátum vydania: 01.06.2018

Letectvo a kozmonautika. Nekovové materiály. Skúšobné metódy. Analýza nekovových materiálov (nevytvrdzovaných) diferenčnou snímacou kalorimetriou (DSC)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 6064 (31 7035)

Dátum vydania: 01.06.2018

Letectvo a kozmonautika. Analýza nekovových materiálov (vytvrdzovaných) na stanovenie stupňa vytvrdzovania diferenčnou snímacou kalorimetriou (DSC)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac