Tlačiť

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN EN 2243-1 (31 7522)

Dátum vydania: 01.05.2006

Letectvo a kozmonautika. Nekovové materiály. Konštrukčné lepidlá. Skúšobné metódy. Časť 1: Skúška šmykom jednoduchého preplátovaného spoja

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 2243-2 (31 7522)

Dátum vydania: 01.05.2006

Letectvo a kozmonautika. Nekovové materiály. Konštrukčné lepidlá. Skúšobné metódy. Časť 2: Skúška odlupovania kovu od kovu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 2243-2 (31 7522) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1999

Letectvo. Štrukturálne lepidlá. Metódy skúšania. Časť 2: Skúška odlupovania kovu od kovu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 2243-3 (31 7522) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1999

Letectvo. Štrukturálne lepidlá. Metódy skúšania. Časť 3: Skúška odlupovania kovu od voštinového stredu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 2243-3 (31 7522)

Dátum vydania: 01.05.2006

Letectvo a kozmonautika. Nekovové materiály. Konštrukčné lepidlá. Skúšobné metódy. Časť 3: Skúška odlupovania kovu od voštinového stredu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 2243-4 (31 7522)

Dátum vydania: 01.05.2006

Letectvo a kozmonautika. Nekovové materiály. Konštrukčné lepidlá. Skúšobné metódy. Časť 4: Skúška ťahom spojenia kovu a voštinového stredu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 2243-4 (31 7522) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1999

Letectvo. Štrukturálne lepidlá. Metódy skúšania. Časť 4: Ťahová skúška spojenia kovu a voštinového stredu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 2243-5 (31 7522) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1999

Letectvo. Štrukturálne lepidlá. Metódy skúšania. Časť 5: Skúška starnutia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 2243-5 (31 7522)

Dátum vydania: 01.05.2006

Letectvo a kozmonautika. Nekovové materiály. Konštrukčné lepidlá. Skúšobné metódy. Časť 5: Skúška starnutia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 2243-6 (31 7522)

Dátum vydania: 01.05.2006

Letectvo a kozmonautika. Nekovové materiály. Konštrukčné lepidlá. Skúšobné metódy. Časť 6: Určenie napätia a deformácie v šmyku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 2667-2 (31 7523)

Dátum vydania: 01.06.2018

Letectvo a kozmonautika. Nekovové materiály. Expanzné konštrukčné lepidlá. Skúšobné metódy. Časť 2: Skúšanie rúr šmykom v tlaku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 2667-3 (31 7523)

Dátum vydania: 01.04.2020

Letectvo a kozmonautika. Nekovové materiály. Expanzné konštrukčné lepiace filmy. Skúšobné metódy. Časť 3: Expanzný pomer a obsah prchavých látok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 2667-6 (31 7523)

Dátum vydania: 01.12.2002

Letectvo a kozmonautika. Nekovové materiály. Expanzné konštrukčné lepidlá. Skúšobné metódy. Časť 6: Stanovenie pohlcovania vody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 2757 (31 7528)

Dátum vydania: 01.09.2011

Letectvo a kozmonautika. Systém konštrukčných lepidiel. Skúšobná metóda. Stanovenie zvyškov po zaschnutí a zapálení základného lepidla

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 2781 (31 7529)

Dátum vydania: 01.11.2001

Letectvo. Nekovové materiály. Konštrukčné lepidlá. Skúšobné metódy. Stanovenie hrúbky základnej vrstvy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 3792 (31 7554)

Dátum vydania: 01.08.2022

Letectvo a kozmonautika. Anaeróbne polymerizovateľné zmesi. Technická špecifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 4106 (31 7524)

Dátum vydania: 01.06.2013

Letectvo a kozmonautika. Nekovové materiály. Systémy konštrukčných lepidiel. Pastovité lepidlá. Technická špecifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 4488 (31 7551)

Dátum vydania: 01.06.2013

Letectvo a kozmonautika. Nekovové materiály. Anaeróbne polymerizovateľné zmesi. Zaistenie závitu. Pevnosť v krute 2 Nm

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 4491 (31 7552)

Dátum vydania: 01.06.2013

Letectvo a kozmonautika. Nekovové materiály. Anaeróbne polymerizovateľné zmesi. Zaistenie závitu. Pevnosť v krute 16 Nm

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 4492 (31 7553)

Dátum vydania: 01.06.2013

Letectvo a kozmonautika. Nekovové materiály. Anaeróbne polymerizovateľné zmesi. Zaistenie závitu. Pevnosť v krute 19 Nm

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac