SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN EN 2329 (31 7610)

Dátum vydania: 01.05.1999

Letectvo. Textílie impregnované sklenými vláknami. Skúšobná metóda na stanovenie hmotnosti na jednotku plochy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 2330 (31 7611)

Dátum vydania: 01.05.1999

Letectvo. Textílie impregnované sklenými vláknami. Skúšobná metóda na stanovenie obsahu prchavých látok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 2331 (31 7612)

Dátum vydania: 01.05.1999

Letectvo. Textílie impregnované sklenými vláknami. Skúšobná metóda na stanovenie obsahu živice a vlákien a hmotnosti vlákien na jednotku plochy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 2332 (31 7613)

Dátum vydania: 01.05.1999

Letectvo. Textílie impregnované sklenými vláknami. Skúšobná metóda na stanovenie obsahu tekutosti živice

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 2374 (31 7614)

Dátum vydania: 01.05.1999

Letectvo. Sklené vlákna zosilnené formovacími a sendvičovými kompozíciami. Výroba skúšobných panelov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 2375 (31 7601)

Dátum vydania: 01.05.1999

Letectvo. Živicou preimpregnované materiály. Postup pri odbere vzoriek z výrobnej dávky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 2377 (31 7632)

Dátum vydania: 01.05.1999

Letectvo. Plasty zosilnené sklenými vláknami. Stanovenie interlamilárnej pevnosti v strihu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 2378 (31 7650)

Dátum vydania: 01.05.1999

Letectvo. Plasty zosilnené sklenými vláknami. Stanovenie absorpcie vody pri ponorení.

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 2489 (31 7651)

Dátum vydania: 01.05.1999

Letectvo. Plasty zosilnené sklenými vláknami. Stanovenie vplyvu skúšobnej tekutiny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 2743 (31 7634)

Dátum vydania: 01.12.2002

Letectvo a kozmonautika. Plasty zosilnené vláknami. Bežné postupy úpravy pred skúškou nezostarnutých materiálov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 2746 (31 7633)

Dátum vydania: 01.10.2001

Letectvo a kozmonautika. Plasty vystužené skleným vláknom. Skúška ohybom, metóda troch bodov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 2833-005 (31 7635)

Dátum vydania: 01.01.2014

Letectvo a kozmonautika. Reaktoplastové prepregy s obsahom sklených vlákien. Technická špecifikácia. Časť 005: Prepregy zo sklených vlákien alebo z fenolovej živice

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 3783 (31 7605)

Dátum vydania: 01.01.2014

Letectvo a kozmonautika. Vláknové kompozitné materiály. Normalizácia mechanických vlastností materiálov s vysokým obsahom vlákien

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 4718 (31 7636)

Dátum vydania: 01.07.2022

Letectvo a kozmonautika. Polyéteréterketón s 55 % objemu súvislého skleného vlákna (PEEK-GF55). Polotovar. Požiadavky na materiál

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac