SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN EN 2557 (31 7711)

Dátum vydania: 01.05.1999

Letectvo. Impregnované vlákna uhlíka. Stanovenie hmotnosti na jednotku plochy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 2558 (31 7712)

Dátum vydania: 01.05.1999

Letectvo. Impregnované vlákna uhlíka. Stanovenie podielu prchavých zložiek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 2559 (31 7713)

Dátum vydania: 01.05.1999

Letectvo. Impregnované vlákna uhlíka. Stanovenie podielu živice a vlákien a hmotnosti vlákien na jednotku plochy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 2560 (31 7723)

Dátum vydania: 01.11.2001

Letectvo. Uhlíkové prepregy. Stanovenie toku živice

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 2561 (31 7710)

Dátum vydania: 01.05.1999

Letectvo. Plasty zosilnené vláknami uhlíka. Jednosmerné lamináty. Ťahová skúška v smere rovnobežnom so smerom vlákien

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 2562 (31 7714)

Dátum vydania: 01.05.1999

Letectvo. Plasty zosilnené vláknami uhlíka. Jednosmerné lamináty. Ohybová skúška v smere rovnobežnom so smerom vlákien

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 2563 (31 7715)

Dátum vydania: 01.05.1999

Letectvo. Plasty zosilnené vláknami uhlíka. Jednosmerné lamináty. Stanovenie interlaminárnej pevnosti v strihu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 2564 (31 7724) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Letectvo. Lamináty s uhlíkovým vláknom. Stanovenie obsahu vlákna, živice a pórov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 2564 (31 7724)

Dátum vydania: 01.05.2019

Letectvo a kozmonautika. Lamináty s uhlíkovým vláknom. Stanovenie obsahu vlákna, živice a pórov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 2565 (31 7725)

Dátum vydania: 01.01.2014

Letectvo a kozmonautika. Príprava panelov zo živice zosilnených uhlíkovými vláknami na skúšobné účely

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 2597 (31 7718)

Dátum vydania: 01.11.2001

Letectvo. Plasty vystužené uhlíkovými vláknami. Jednosmerné kompozity. Skúška ťahom kolmo na smer vláken

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 2747 (31 7777)

Dátum vydania: 01.11.2001

Letectvo. Plasty vystužené skleným vláknom. Skúška ťahom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 2823 (31 7734)

Dátum vydania: 01.08.2017

Letectvo a kozmonautika. Plasty zosilnené vláknami. Stanovenie vplyvu vlhkej atmosféry na fyzické a mechanické vlastnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 2850 (31 7722)

Dátum vydania: 01.03.2018

Letectvo a kozmonautika. Reaktoplastové živice s uhlíkovými vláknami. Jednosmerné lamináty. Tlaková skúška v smere rovnobežnom so smerom vlákien

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 4717 (31 7735)

Dátum vydania: 01.07.2022

Letectvo a kozmonautika. Polyéteréterketón s 55 % objemu súvislého uhlíkového vlákna (PEEK-CF55). Polotovar. Požiadavky na materiál

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 6031 (31 7726)

Dátum vydania: 01.05.2016

Letectvo a kozmonautika. Plasty zosilnené vláknami. Skúšobná metóda. Stanovenie šmykových vlastností v rovine (± 45° skúška ťahom)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 6032 (31 7727)

Dátum vydania: 01.05.2016

Letectvo a kozmonautika. Plasty zosilnené vláknami. Skúšobná metóda. Stanovenie teplôt sklovatenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 6033 (31 7728)

Dátum vydania: 01.05.2016

Letectvo a kozmonautika. Plasty zosilnené uhlíkovými vláknami. Skúšobná metóda. Stanovenie energie interlaminárnej lomovej húževnatosti. Mód I. GIC

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 6034 (31 7729)

Dátum vydania: 01.05.2016

Letectvo a kozmonautika. Plasty zosilnené uhlíkovými vláknami. Skúšobná metóda. Stanovenie energie interlaminárnej lomovej húževnatosti. Mód II. GIIC

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 6035 (31 7730)

Dátum vydania: 01.05.2016

Letectvo a kozmonautika. Plasty zosilnené vláknami. Skúšobná metóda. Stanovenie pevnosti v ťahu na skúšobnej vzorke

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 6036 (31 7731)

Dátum vydania: 01.05.2016

Letectvo a kozmonautika. Plasty zosilnené vláknami. Skúšobná metóda. Stanovenie pevnosti v tlaku na skúšobnej vzorke

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 6037 (31 7732)

Dátum vydania: 01.05.2016

Letectvo a kozmonautika. Plasty zosilnené vláknami. Skúšobná metóda. Stanovenie únosnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 6038 (31 7733)

Dátum vydania: 01.05.2016

Letectvo a kozmonautika. Plasty zosilnené vláknami. Skúšobná metóda. Stanovenie pevnosti v tlaku po namáhaní rázom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac