SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 31 9809 (31 9809) zrušená

Dátum vydania: 06.12.1982

Rádiolokačné stanice na zabezpečenie pristátia. Základné hodnoty. Technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 31 9809/a (31 9809) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1984

Rádiolokačné stanice na zabezpečenie pristátia. Základné hodnoty. Technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 31 9810 (31 9810) zrušená

Dátum vydania: 06.12.1982

Prehľadové indikátory pre pozemné rádiolokačné stanice. Základné hodnoty. Technické požiadavky. Metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 31 9811 (31 9811) zrušená

Dátum vydania: 06.12.1982

Indikátory vzdušnej situácie pre ASRLP. Základné hodnoty. Technické požiadavky. Metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 31 9811/a (31 9811) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1986

Indikátory vzdušnej situácie pre ASRLP. Základné hodnoty. Technické požiadavky. Metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 31 9812 (31 9812) zrušená

Dátum vydania: 06.12.1982

Stanice rádiolokačné prehľadové. Metódy skúšok základných hodnôt

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 31 9812/a (31 9812) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1984

Stanice rádiolokačné prehľadové. Metódy skúšok základných hodnôt

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 31 9813 (31 9813) zrušená

Dátum vydania: 06.12.1982

Prehľadové rádiolokátory na riadenie letovej prevádzky. Typy, základné hodnoty a technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 31 9813/a (31 9813) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1983

Prehľadové rádiolokátory na riadenie letovej prevádzky. Typy, základné hodnoty a technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 31 9813/b (31 9813) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1985

Prehľadové rádiolokátory na riadenie letovej prevádzky. Typy, základné hodnoty a technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 31 9814 (31 9814) zrušená

Dátum vydania: 03.08.1988

Systémy sekundárnej rádiolokácie na riadenie letovej prevádzky. Zostava, typy zariadení a všeobecné technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 31 9815 (31 9815) zrušená

Dátum vydania: 05.09.1983

Zariadenia primárneho spracovania rádiolokačnej informácie. Typy, základné parametre, technické požiadavky. Metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 31 9816 (31 9816) zrušená

Dátum vydania: 07.03.1986

Zariadenia automatizovaných systémov riadenia letovej prevádzky. Metódy hodnotenia spoľahlivosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 31 9817 (31 9817) zrušená

Dátum vydania: 16.11.1985

Pozemné prístroje pre automatizované systémy riadenia letovej prevádzky. Metódy skúšok v pracovných a medzných klimatických podmienkach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 31 9818 (31 9818) zrušená

Dátum vydania: 16.11.1985

Rádiolokátory pojazdné. Základné parametre. Všeobecné technické požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 31 9819 (31 9819) zrušená

Dátum vydania: 02.06.1986

Pristávacie rádiolokátory. Metódy skúšok základných parametrov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 31 9821 (31 9821) zrušená

Dátum vydania: 29.04.1986

Meteorologické rádiolokačné stanice. Typy. Základné parametre a všeobecné technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 31 9822 (31 9822) zrušená

Dátum vydania: 29.04.1986

Meteorologické rádiolokačné stanice. Metódy skúšania základných parametrov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12312-1 (31 9860) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 1: Schody pre cestujúcich

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12312-1 (31 9860)

Dátum vydania: 01.06.2013

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 1: Schody pre cestujúcich

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12312-1+A1 (31 9860) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2009

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 1: Schody pre cestujúcich (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12312-10 (31 9860) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2006

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 10: Premiestňovacie transportéry kontajnerov a paliet

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12312-10+A1 (31 9860)

Dátum vydania: 01.08.2009

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 10: Premiestňovacie transportéry kontajnerov a paliet (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12312-11 (31 9860)

Dátum vydania: 01.08.2005

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 11: Kontajnerové/paletové vozíky a voľne nakladané prívesné vozidlá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12312-12 (31 9860) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2003

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 12: Zariadenia prevádzky pitnej vody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12312-12 (31 9860)

Dátum vydania: 01.11.2017

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 12: Zariadenia prevádzky pitnej vody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12312-12+A1 (31 9860) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2009

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 12: Zariadenia prevádzky pitnej vody (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12312-13 (31 9860) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2003

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 13: Zariadenia prevádzky toaliet

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12312-13 (31 9860)

Dátum vydania: 01.11.2017

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 13: Zariadenia prevádzky toaliet

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12312-13+A1 (31 9860) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2009

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 13: Zariadenia prevádzky toaliet (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12312-14 (31 9860)

Dátum vydania: 01.11.2014

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 14: Nástupné zariadenia pre cestujúcich s obmedzenou schopnosťou pohybu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12312-14 (31 9860) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2007

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 14: Vozidlá na prepravu cestujúcich s obmedzenou schopnosťou pohybu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12312-14+A1 (31 9860) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2009

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 14: Vozidlá na prepravu cestujúcich s obmedzenou schopnosťou pohybu (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12312-15 (31 9860) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2006

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 15: Vozíky na batožinu a vybavenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12312-15 (31 9860)

Dátum vydania: 01.09.2020

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 15: Vozíky na batožinu a vybavenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12312-15+A1 (31 9860) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2009

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 15: Vozíky na batožinu a vybavenie (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12312-16 (31 9860) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2006

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 16: Letecké štartovacie zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12312-16+A1 (31 9860)

Dátum vydania: 01.08.2009

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 16: Letecké štartovacie zariadenia (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12312-17 (31 9860) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2005

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 17: Klimatizačné zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12312-17+A1 (31 9860)

Dátum vydania: 01.08.2009

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 17: Klimatizačné zariadenia (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12312-18 (31 9860) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2005

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 18: Dusíkové a kyslíkové jednotky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12312-18+A1 (31 9860)

Dátum vydania: 01.08.2009

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 18: Dusíkové a kyslíkové jednotky (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12312-19 (31 9860) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2005

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 19: Letecké zdviháky, zdviháky náprav a hydraulické chvostové podpery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12312-19+A1 (31 9860)

Dátum vydania: 01.08.2009

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 19: Letecké zdviháky, zdviháky náprav a hydraulické chvostové podpery (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12312-2 (31 9860)

Dátum vydania: 01.09.2014

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 2: Vozidlá na prepravu potravín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12312-2 (31 9860) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2003

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 2: Vozidlá na prepravu potravín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12312-2+A1 (31 9860) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2009

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 2: Vozidlá na prepravu potravín (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12312-20 (31 9860) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2006

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 20: Pozemné elektrické napájacie zdroje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12312-20+A1 (31 9860)

Dátum vydania: 01.08.2009

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 20: Pozemné elektrické napájacie zdroje (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12312-3 (31 9860) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2017

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 3: Vozidlá s dopravnými pásmi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12312-3 (31 9860) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2004

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 3: Vozidlá s dopravnými pásmi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12312-3+A1 (31 9860) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2009

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 3: Vozidlá s dopravnými pásmi (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12312-3+A1 (31 9860)

Dátum vydania: 01.01.2021

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 3: Vozidlá s dopravnými pásmi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12312-4 (31 9860)

Dátum vydania: 01.09.2014

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 4: Spojovací tunel pre cestujúcich

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12312-4 (31 9860) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2004

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 4: Spojovací tunel pre cestujúcich

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12312-4+A1 (31 9860) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2009

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 4: Spojovací tunel pre cestujúcich (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12312-5 (31 9860) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2005

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 5: Letecké tankovacie zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12312-5 (31 9860)

Dátum vydania: 01.08.2021

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 5: Letecké tankovacie zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12312-5+A1 (31 9860) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2009

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 5: Letecké tankovacie zariadenia (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12312-6 (31 9860)

Dátum vydania: 01.09.2017

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 6: Odmrazovače a odmrazovacie zariadenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12312-6 (31 9860) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2004

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 6: Odmrazovače a odmrazovacie zariadenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12312-6+A1 (31 9860) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2009

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 6: Odmrazovače a odmrazovacie zariadenie (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12312-7 (31 9860) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2006

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 7: Letiskové presúvacie zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12312-7 (31 9860)

Dátum vydania: 01.04.2021

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 7: Letiskové presúvacie zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12312-7+A1 (31 9860) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2009

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 7: Letiskové presúvacie zariadenia (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12312-8 (31 9860)

Dátum vydania: 01.02.2019

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 8: Schody a plošiny pre údržbu alebo obsluhu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12312-8 (31 9860) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2005

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 8: Schody a plošiny pre údržbu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12312-8+A1 (31 9860) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2009

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 8: Schody a plošiny pre údržbu (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12312-9 (31 9860)

Dátum vydania: 01.06.2013

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 9: Nakladacie zariadenia kontajnerov a paliet

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12312-9 (31 9860) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2005

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 9: Nakladacie zariadenia kontajnerov a paliet

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12312-9+A1 (31 9860) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2009

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 9: Nakladacie zariadenia kontajnerov a paliet (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1915-1 (31 9801)

Dátum vydania: 01.06.2013

Vybavenie letiskových plôch. Všeobecné požiadavky. Časť 1: Základné bezpečnostné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1915-1 (31 9801) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Vybavenie letiskových plôch. Všeobecné požiadavky. Časť 1: Základné bezpečnostné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1915-1+A1 (31 9801) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2009

Vybavenie letiskových plôch. Všeobecné požiadavky. Časť 1: Základné bezpečnostné požiadavky (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1915-2 (31 9801) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Vybavenie letiskových plôch. Všeobecné požiadavky. Časť 2: Požiadavky na stabilitu a pevnosť, výpočty a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1915-2+A1 (31 9801)

Dátum vydania: 01.07.2009

Vybavenie letiskových plôch. Všeobecné požiadavky. Časť 2: Požiadavky na stabilitu a pevnosť, výpočty a skúšobné metódy (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1915-3 (31 9801) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2005

Vybavenie letiskových plôch. Všeobecné požiadavky. Časť 3: Metódy na meranie a zníženie kmitania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1915-3+A1 (31 9801)

Dátum vydania: 01.07.2009

Vybavenie letiskových plôch. Všeobecné požiadavky. Časť 3: Metódy na meranie a zníženie kmitania (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1915-4 (31 9801) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2005

Vybavenie letiskových plôch. Všeobecné požiadavky. Časť 4: Metódy na meranie a zníženie hluku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 1915-4+A1 (31 9801)

Dátum vydania: 01.07.2009

Vybavenie letiskových plôch. Všeobecné požiadavky. Časť 4: Metódy na meranie a zníženie hluku (Konsolidovaný text)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P ENV 50230 (31 9850)

Dátum vydania: 01.06.2001

Elektrické inštalácie osvetlenia letísk. Riadiace a regulačné systémy. Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P ENV 50231 (31 9851) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2001

Elektrické inštalácie osvetlenia letísk. Generátor na konštantný prúd. Špecifikácie zariadenia a skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P ENV 50232 (31 9852) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2001

Elektrické inštalácie osvetlenia letísk. Izolačný transformátor. Špecifikácie zariadenia a skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P ENV 50234 (31 9854)

Dátum vydania: 01.06.2001

Elektrické inštalácie osvetlenia letísk. Zábleskové svetlá. Špecifikácie zariadenia a skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P ENV 50235 (31 9855)

Dátum vydania: 01.06.2001

Elektrické inštalácie osvetlenia letísk. Návestné znaky. Špecifikácie zariadenia a skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac