SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
EN EN
STN EN 14744 (32 6721)

Dátum vydania: 01.01.2006

Lode vnútrozemskej plavby a námorné lode. Navigačné svetlá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 14744/AC (32 6721)

Dátum vydania: 01.04.2007

Lode vnútrozemskej plavby a námorné lode. Navigačné svetlá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50695 (32 6760)

Dátum vydania: 01.09.2021

Všeobecný núdzový výstražný systém verejného rozhlasu, komunikačný systém pre námorné aplikácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60872-1 (32 6783) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2001

Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Systém radarového vyhodnocovania. Časť 1: Prostriedky automatického radarového vyhodnocovania (ARPA). Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60872-2 (32 6784) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2001

Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Systém radarového vyhodnocovania. Časť 2: Prostriedky automatického sledovania (ATA). Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60872-3 (32 6791) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2002

Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Radarové plottery. Časť 3: Elektronické radarové plottery (EPA). Požiadavky na prevádzkovú spôsobilosť. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60936 (32 6778) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1999

Lodné radary. Požiadavky na prevádzku a funkčnú spôsobilosť. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60936/Z1 (32 6778) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Lodné radary. Požiadavky na prevádzku a funkčnú spôsobilosť. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN EN 60936/Z1 (32 6778) zrušená

Dátum vydania: 24.09.2001

Lodné radary. Požiadavky na prevádzku a funkčnú spôsobilosť. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60936-1 (32 6778) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Radar. Časť l: Lodný radar. Požiadavky na funkčnú spôsobilosť. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60936-1/A1 (32 6778) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2003

Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Radar. Časť l: Lodný radar. Požiadavky na funkčnú spôsobilosť. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60936-2 (32 6778) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Radar. Časť 2: Lodný radar pre rýchle plavidlá (HSC). Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60936-3 (32 6778) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2003

Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Radar. Časť 3: Radar so zariadením námorných máp. Požiadavky na funkčnú spôsobilosť. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60945 (32 6777)

Dátum vydania: 01.04.2003

Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60945 (32 6777) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2001

Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60945 (32 6777) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1997

Námorné navigačné zariadenie. Všeobecné požiadavky. Metódy skúšok a požadované výsledky skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61023 (32 6722) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2000

Námorné zariadenie na meranie rýchlosti a vzdialenosti (SMDE). Požiadavky na prevádzku a funkčnú spôsobilosť. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61023 (32 6722) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Námorné zariadenie na meranie rýchlosti a vzdialenosti (SDME). Požiadavky na funkčnú spôsobilosť. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61023 (32 6722)

Dátum vydania: 01.07.2008

Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Námorné zariadenie na meranie rýchlosti a vzdialenosti (SDME). Požiadavky na funkčnú spôsobilosť. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61023/Z1 (32 6722) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Námorné zariadenie na meranie rýchlosti a vzdialenosti (SMDE). Požiadavky na prevádzku a funkčnú spôsobilosť. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61075 (32 6780) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2000

Prijímače Loran-C pre lode. Minimálne požiadavky na funkčnú spôsobilosť. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61097-1 (32 6785) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2001

Celosvetový námorný tiesňový a bezpečnostný systém (GMDSS). Časť 1: Radarový odpovedač na vyhľadávanie a záchranu na mori (SART). Prevádzkové a funkčné požiadavky, skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61097-1 (32 6785)

Dátum vydania: 01.05.2008

Celosvetový námorný tiesňový a bezpečnostný systém (GMDSS). Časť 1: Radarový odpovedač na vyhľadávanie a záchranu na mori (SART). Prevádzkové a funkčné požiadavky, skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61097-14 (32 6785)

Dátum vydania: 01.09.2010

Celosvetový námorný tiesňový a bezpečnostný systém (GMDSS). Časť 14: AIS vysielač na vyhľadávanie a záchranu (AIS-SART). Prevádzkové a funkčné požiadavky, skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61108-1 (32 6780)

Dátum vydania: 01.08.2004

Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Globálny navigačný družicový systém (GNSS). Časť 1: Globálny polohovací systém (GPS). Prijímacie zariadenia. Normy funkčných vlastností, skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61108-1 (32 6780) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2000

Globálny navigačný družicový systém (GNSS). Časť 1: Globálny polohovací systém (GPS). Prijímacie zariadenie. Požiadavky na funkčnú spôsobilosť, skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61108-2 (32 6780)

Dátum vydania: 01.07.2000

Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Globálny navigačný družicový systém (GNSS). Časť 2: Globálny navigačný systém (GLONASS). Prijímacie zariadenie. Požiadavky na funkčnú spôsobilosť, skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61108-3 (32 6780)

Dátum vydania: 01.10.2010

Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Globálne navigačné družicové systémy (GNSS). Časť 3: Galileo. Prijímacie zariadenia. Požiadavky na prevádzku, skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61108-4 (32 6780)

Dátum vydania: 01.04.2005

Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Globálne navigačné družicové systémy (GNSS). Časť 4: Lodné prijímacie zariadenia námorných rádiových majákov DGPS a DGLONASS. Požiadavky na funkčné vlastnosti, skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61110 (32 6782)

Dátum vydania: 01.09.2000

Navigačný systém Omega a diferenciálne prijímače Omega pre lode. Požiadavky na prevádzku a spôsobilosť. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61135 (32 6781)

Dátum vydania: 01.01.2000

Navigačný systém Decca. Prijímače pre lode. Minimálne požiadavky na funkčnú spôsobilosť. Skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61162-1 (32 6781) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2000

Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhrania. Časť 1:Jeden hovor s mnohonásobným príjmom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61162-1 (32 6790) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie. Časť 1: Jeden vysielač (údajov) a mnoho prijímačov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61162-1 (32 6790) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2008

Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie. Časť 1: Jeden vysielač a viac prijímačov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61162-1 (32 6790) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2011

Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie. Časť 1: Jeden vysielač a viac prijímačov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61162-1 (32 6790)

Dátum vydania: 01.05.2017

Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhranie. Časť 1: Jeden vysielač a viac prijímačov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61162-2 (32 6781)

Dátum vydania: 01.10.2001

Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhrania. Časť 2: Jeden hovor (vysielač údajov) s mnohonásobným príjmom, prenos so zvýšenou rýchlosťou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61162-3 (32 6790)

Dátum vydania: 01.03.2009

Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhrania. Časť 3: Sieťový nástroj pre sériové údaje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61162-3/A1 (32 6790)

Dátum vydania: 01.11.2010

Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhrania. Časť 3: Sieťový nástroj pre sériové údaje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61162-3/A2 (32 6790)

Dátum vydania: 01.02.2015

Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhrania. Časť 3: Sieťový nástroj pre sériové údaje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61162-400 (32 6790)

Dátum vydania: 01.12.2002

Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhrania. Časť 400: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov. Prepojenie lodného systému. Úvod a všeobecné zásady

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61162-401 (32 6790)

Dátum vydania: 01.10.2002

Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhrania. Časť 401: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov. Prepojenie lodného systému. Aplikačný profil

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61162-402 (32 6790)

Dátum vydania: 01.06.2006

Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhrania. Časť 402: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov. Prepojenie lodných systémov. Požiadavky na dokumentáciu a skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61162-410 (32 6790)

Dátum vydania: 01.10.2002

Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhrania. Časť 410: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov. Prepojenie lodného systému. Požiadavky na transportný profil a základný transportný profil

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61162-420 (32 6790)

Dátum vydania: 01.10.2002

Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhrania. Časť 420: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov. Prepojenie lodného systému. Požiadavky na sprievodné normy a základné sprievodné normy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61162-450 (32 6790) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2011

Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhrania. Časť 450: Mnohonásobné vysielače údajov a mnohonásobné prijímače údajov. Ethernetové prepojenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61162-450/A1 (32 6790) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2016

Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhrania. Časť 450: Mnohonásobné vysielače údajov a mnohonásobné prijímače údajov. Ethernetové prepojenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61162-460 (32 6790) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2016

Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhrania. Časť 460: Mnohonásobné vysielače údajov a mnohonásobné prijímače údajov. Ethernetové prepojenie. Bezpečnosť a ochrana

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61174 (32 6786)

Dátum vydania: 01.04.2016

Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Elektronické zobrazovanie máp a informačný systém (ECDIS). Požiadavky na prevádzku a funkčné vlastnosti, skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61174 (32 6786) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2002

Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Elektronické zobrazovanie máp a informačný systém (ECDIS). Požiadavky na prevádzku a spôsobilosť, skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61174 (32 6786) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2009

Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Elektronické zobrazovanie máp a informačný systém (ECDIS). Požiadavky na prevádzku a spôsobilosť, skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61174 (32 6786) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2001

Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Systém zobrazovania elektronických máp a informačný systém (ECDIS). Prevádzkové a funkčné požiadavky, skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61209 (32 6788) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Integrovaný systém mostíka (IBS). Požiadavky na prevádzku a funkčnú spôsobilosť, skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61924 (32 6780)

Dátum vydania: 01.01.2007

Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Integrované navigačné systémy. Prevádzkové a výkonové požiadavky, skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61924-2 (32 6780)

Dátum vydania: 01.09.2013

Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Integrované navigačné systémy. Časť 2: Modulová štruktúra INS. Požiadavky na prevádzku a funkčné vlastnosti, skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61993-1 (32 6787)

Dátum vydania: 01.10.2001

Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Časť 1: Inštalácia lodného automatického systému odpovedača využívajúceho techniku digitálneho selektívneho volania (DSC) v pásme VHF. Požiadavky na prevádzku a funkčnú spôsobilosť, skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61993-2 (32 6787) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2002

Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Automatické identifikačné systémy (AIS). Časť 2: Prístroje triedy A univerzálneho automatického identifikačného systému (AIS) pre lode. Požiadavky na prevádzkovú spôsobilosť, skúšobné postupy a požadované výsledky skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61993-2 (32 6787) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2013

Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a prístroje. Automatické identifikačné systémy (AIS). Časť 2: Lodné prístroje triedy A automatického identifikačného systému (AIS). Požiadavky na prevádzkovú spôsobilosť, skúšobné postupy a požadované výsledky skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61996 (32 6791) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Lodný zapisovač údajov o plavbe (VDR). Požiadavky na funkčnú spôsobilosť. Metódy merania a požadované výsledky skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61996-1 (32 6791) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2009

Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Lodný záznamník údajov o plavbe (VDR). Časť 1: Záznamník údajov o plavbe (VDR). Požiadavky na funkčnú spôsobilosť, metódy skúšania a požadované výsledky skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61996-1 (32 6791)

Dátum vydania: 01.12.2013

Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Lodný záznamník údajov o plavbe (VDR). Časť 1: Požiadavky na funkčnú spôsobilosť, metódy skúšania a požadované výsledky skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61996-1/A1 (32 6791)

Dátum vydania: 01.10.2021

Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Lodný záznamník údajov o plavbe (VDR). Časť 1: Požiadavky na funkčnú spôsobilosť, metódy skúšania a požadované výsledky skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61996-1/AC (32 6791)

Dátum vydania: 01.05.2015

Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Lodný záznamník údajov o plavbe (VDR). Časť 1: Požiadavky na funkčnú spôsobilosť, metódy skúšania a požadované výsledky skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61996-2 (32 6791)

Dátum vydania: 01.03.2009

Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Lodný záznamník údajov o plavbe (VDR). Časť 2: Zjednodušený záznamník údajov o plavbe (S-VDR). Požiadavky na funkčnú spôsobilosť, metódy skúšania a požadované výsledky skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61996-2 (32 6791) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2007

Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Lodný zapisovač údajov o plavbe (VDR). Časť 2: Zjednodušený zapisovač údajov o plavbe (S-VDR). Požiadavky na funkčnú spôsobilosť, požadované výsledky skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62065 (32 6792) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Systémy riadenia dráhy. Požiadavky na prevádzku a funkčnú spôsobilosť. Metódy merania a vyžadované výsledky skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62065 (32 6792)

Dátum vydania: 01.11.2014

Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Systémy riadenia trasy. Požiadavky na prevádzku a funkčnú spôsobilosť, metódy merania a požadované výsledky skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62252 (32 6780)

Dátum vydania: 01.04.2005

Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Radary pre plavidlá, ktoré nie sú v zhode s kapitolou V IMO SOLAS. Požiadavky na funkčné vlastnosti, skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62287-1 (32 6793) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2007

Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Lodné zariadenia triedy B automatického identifikačného systému (AIS). Časť 1: Techniky viacnásobného prístupu s časovým delením reagujúce na nosnú (CSTDMA)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62287-1 (32 6793) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2011

Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Lodné zariadenia triedy B automatického identifikačného systému (AIS). Časť 1: Techniky viacnásobného prístupu s časovým delením reagujúce na nosnú (CSTDMA)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62287-1 (32 6793)

Dátum vydania: 01.01.2018

Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Lodné zariadenia triedy B automatického identifikačného systému (AIS). Časť 1: Techniky viacnásobného prístupu s detekciou nositeľa a časovým delením signálov (CSTDMA)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62287-1/A1 (32 6793) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2015

Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Lodné zariadenia triedy B automatického identifikačného systému (AIS). Časť 1: Techniky viacnásobného prístupu s časovým delením reagujúce na nosnú (CSTDMA)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62287-2 (32 6793) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2013

Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Lodné zariadenia triedy B automatického identifikačného systému (AIS). Časť 2: Metódy samoorganizovaného viacnásobného prístupu s časovým delením (SOTDMA)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62287-2 (32 6793)

Dátum vydania: 01.10.2017

Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Lodné zariadenia triedy B automatického identifikačného systému (AIS). Časť 2: Metódy samoorganizovaného viacnásobného prístupu s časovým delením (SOTDMA)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62288 (32 6755)

Dátum vydania: 01.02.2015

Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky, skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62288 (32 6755) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2009

Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62320-1 (32 6793) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2007

Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Automatický identifikačný systém (AIS). Časť 1: Základňové stanice AIS. Minimálne prevádzkové a výkonnostné požiadavky, metódy skúšania a požadované výsledky skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62320-1 (32 6793)

Dátum vydania: 01.08.2015

Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Automatický identifikačný systém (AIS). Časť 1: Základňové stanice AIS. Minimálne prevádzkové a výkonnostné požiadavky, metódy skúšania a požadované výsledky skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62320-1/A1 (32 6793) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2009

Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Automatický identifikačný systém (AIS). Časť 1: Základňové stanice AIS. Minimálne prevádzkové a výkonnostné požiadavky, metódy skúšania a požadované výsledky skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62320-2 (32 6793) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2009

Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Automatický identifikačný systém (AIS). Časť 2: Stanice AIS AtoN. Prevádzkové a výkonnostné požiadavky, metódy skúšania a požadované výsledky skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62320-2 (32 6793)

Dátum vydania: 01.06.2017

Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Automatický identifikačný systém (AIS). Časť 2: Stanice AIS AtoN. Prevádzkové a výkonnostné požiadavky, metódy skúšania a požadované výsledky skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62320-3 (32 6793)

Dátum vydania: 01.09.2015

Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Automatický identifikačný systém (AIS). Časť 3: Opakovacia stanica. Minimálne prevádzkové a výkonnostné požiadavky. Metódy skúšania a požadované výsledky skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62376 (32 6775)

Dátum vydania: 01.06.2011

Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Systémy elektronických máp (ECS). Prevádzkové a výkonové požiadavky. Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62388 (32 6778)

Dátum vydania: 01.02.2014

Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Lodný radar. Požiadavky na funkčnú spôsobilosť, skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62388 (32 6778) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2008

Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Lodný radar. Požiadavky na funkčnú spôsobilosť, skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62388/AC (32 6778)

Dátum vydania: 01.05.2015

Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Lodný radar. Požiadavky na funkčnú spôsobilosť, skúšobné metódy a vyžadované výsledky skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62616 (32 6794)

Dátum vydania: 01.09.2010

Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Palubný navigačný strážny poplašný systém (BNWAS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62729 (32 6770)

Dátum vydania: 01.01.2013

Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Lodné zariadenie na identifikáciu na dlhé vzdialenosti a sledovanie (LRIT). Prevádzkové požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62940 (32 6780)

Dátum vydania: 01.06.2017

Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Integrované komunikačné systémy (ICS). Požiadavky na prevádzku a funkčnú spôsobilosť, metódy skúšok a vyžadované výsledky skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 61108-5 (32 6780)

Dátum vydania: 01.09.2020

Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Globálne navigačné družicové systémy (GNSS). Časť 5: Navigačný satelitný systém BeiDou (BDS). Prijímacie zariadenie. Prevádzkové požiadavky, skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 61162-450 (32 6790)

Dátum vydania: 01.01.2019

Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhrania. Časť 450: Mnohonásobné vysielače údajov a mnohonásobné prijímače údajov. Ethernetové prepojenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 61162-460 (32 6790)

Dátum vydania: 01.01.2019

Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhrania. Časť 460: Mnohonásobné vysielače údajov a mnohonásobné prijímače údajov. Ethernetové prepojenie. Bezpečnosť a ochrana

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 61162-460/A1 (32 6790)

Dátum vydania: 01.08.2020

Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Digitálne rozhrania. Časť 460: Mnohonásobné vysielače údajov a mnohonásobné prijímače údajov. Ethernetové prepojenie. Bezpečnosť a ochrana

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 61924-2 (32 6780)

Dátum vydania: 01.07.2021

Námorná navigácia a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Integrované navigačné systémy (INS). Časť 2: Modulová štruktúra INS. Požiadavky na prevádzku a funkčné vlastnosti, skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 61993-2 (32 6787)

Dátum vydania: 01.03.2019

Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a prístroje. Automatické identifikačné systémy (AIS). Časť 2: Lodné prístroje triedy A automatického identifikačného systému (AIS). Požiadavky na prevádzkovú spôsobilosť, skúšobné postupy a požadované výsledky skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 62288 (32 6755)

Dátum vydania: 01.05.2022

Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Prezentácia navigačných informácií na lodných navigačných displejoch. Všeobecné požiadavky, skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 62923-1 (32 6780)

Dátum vydania: 01.03.2019

Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Manažérstvo výstražných signálov z mostíka. Časť 1: Požiadavky na prevádzku a funkčné vlastnosti, metódy skúšania a požadované výsledky skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 62923-2 (32 6780)

Dátum vydania: 01.03.2019

Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Manažérstvo výstražných signálov z mostíka. Časť 2: Identifikátory výstrahy a klastra a iné prídavné funkcie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 63135 (32 6793)

Dátum vydania: 01.05.2019

Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Automatické identifikačné systémy (AIS). Palubné zariadenia SAR. Prevádzkové a výkonové požiadavky, skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 63173-1 (32 6783)

Dátum vydania: 01.11.2021

Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Dátové rozhranie. Časť 1: Plán trasy S-421 založený na S-100

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>