SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 33 0010 (33 0010) zrušená

Dátum vydania: 17.12.1982

Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. Rozdelenie a pojmy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 33 0010/a (33 0010) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1984

Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. Rozdelenie a pojmy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 33 0050-4-48 (33 0050) zrušená

Dátum vydania: 16.11.1990

Elektrotechnické predpisy. Názvoslovie v elektrotechnike. Ochrany energetických systémov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 33 0050-471 (33 0050)

Dátum vydania: 01.05.1992

Elektrotechnické predpisy. Názvoslovie v elektrotechnike. Izolátory

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 0050-471/O1 (33 0050)

Dátum vydania: 01.12.2002

Elektrotechnické predpisy. Názvoslovie v elektrotechnike. Izolátory

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 33 0050-601 (33 0050)

Dátum vydania: 01.06.1995

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 601: Výroba, prenos a rozvod elektrickej energie. Všeobecne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 33 0050-601/A1 (33 0050)

Dátum vydania: 01.11.2002

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 601: Výroba, prenos a rozvod elektrickej energie. Všeobecne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 0050-601/O1 (33 0050)

Dátum vydania: 01.12.2002

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 601: Výroba, prenos a rozvod elektrickej energie. Všeobecne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 33 0050-602 (33 0050)

Dátum vydania: 01.10.1995

Medzinárodný elektrotechnický slovník. 602. kapitola: Výroba, prenos a rozvod elektrickej energie. Výroba

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 0050-602/O1 (33 0050)

Dátum vydania: 01.12.2002

Medzinárodný elektrotechnický slovník. 602. kapitola: Výroba, prenos a rozvod elektrickej energie. Výroba

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 33 0050-603 (33 0050)

Dátum vydania: 01.10.1995

Medzinárodný elektrotechnický slovník. 603. kapitola: Výroba, prenos a rozvod elektrickej energie. Plánovanie a riadenie elektrizačnej sústavy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 33 0050-603/A1 (33 0050)

Dátum vydania: 01.11.2002

Medzinárodný elektrotechnický slovník. 603. kapitola: Výroba, prenos a rozvod elektrickej energie. Plánovanie a riadenie elektrizačnej sústavy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 0050-603/O1 (33 0050)

Dátum vydania: 01.12.2002

Medzinárodný elektrotechnický slovník. 603. kapitola: Výroba, prenos a rozvod elektrickej energie. Plánovanie a riadenie elektrizačnej sústavy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 0050-604 (33 0050)

Dátum vydania: 01.10.1995

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 604: Výroba, prenos a rozvod elektrickej energie. Prevádzka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 33 0050-604/A1 (33 0050)

Dátum vydania: 01.11.2002

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 604: Výroba, prenos a rozvod elektrickej energie. Prevádzka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 0050-604/O1 (33 0050)

Dátum vydania: 01.12.2002

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 604: Výroba, prenos a rozvod elektrickej energie. Prevádzka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 33 0050-605 (33 0050)

Dátum vydania: 01.10.1995

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 605: Výroba, prenos a rozvod elektrickej energie. Elektrické stanice

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 0050-605/O1 (33 0050)

Dátum vydania: 01.12.2002

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 605: Výroba, prenos a rozvod elektrickej energie. Elektrické stanice

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 0050-826 (33 0050) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2000

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 826: Elektrické inštalácie budov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 33 0050-8-26 (33 0050) zrušená

Dátum vydania: 27.04.1989

Elektrotechnické predpisy. Názvoslovie v elektrotechnike. Elektrické inštalácie budov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN IEC 60050-131+A1 (33 0050)

Dátum vydania: 01.02.2003

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 131: Elektrické a magnetické obvody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN IEC 60050-151 (33 0050)

Dátum vydania: 01.10.1995

Medzinárodný elektrotechnický slovník. 151. kapitola: Elektrické a magnetické predmety

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 60050-151/O1 (33 0050)

Dátum vydania: 01.12.2002

Medzinárodný elektrotechnický slovník. 151. kapitola: Elektrické a magnetické predmety

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN IEC 60050-161 (33 0050)

Dátum vydania: 01.12.1993

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 161: Elektromagnetická kompatibilita

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 60050-161/A1 (33 0050)

Dátum vydania: 01.10.2000

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 161: Elektromagnetická kompatibilita

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 60050-161/A2 (33 0050)

Dátum vydania: 01.10.2000

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 161: Elektromagnetická kompatibilita

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 60050-161/O1 (33 0050)

Dátum vydania: 01.12.2002

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 161: Elektromagnetická kompatibilita

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 60050-191 (33 0050)

Dátum vydania: 01.09.1993

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 191: Spoľahlivosť a kvalita služieb

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 60050-191/A1+A2 (33 0050)

Dátum vydania: 01.03.2005

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 191: Spoľahlivosť a kvalita služieb

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 60050-191/O1 (33 0050)

Dátum vydania: 01.12.2002

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 191: Spoľahlivosť a kvalita služieb

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 60050-195 (33 0050)

Dátum vydania: 01.12.1999

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Časť 195: Uzemňovanie a ochrana pred úrazom elektrickým prúdom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 60050-195/A1 (33 0050)

Dátum vydania: 01.12.2002

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Časť 195: Uzemňovanie a ochrana pred úrazom elektrickým prúdom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN IEC 60050-212 (33 0050)

Dátum vydania: 01.11.2002

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 212: Tuhé, kvapalné a plynné izolanty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN IEC 60050-351 (33 0050)

Dátum vydania: 01.12.2002

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Časť 351: Automatické riadenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN IEC 60050-351 (33 0050) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1995

Medzinárodný elektrotechnický slovník. 351. kapitola: Automatické riadenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN IEC 60050-371 (33 0050)

Dátum vydania: 01.12.2002

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 371: Diaľkové ovládanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 60050-421 (33 0050)

Dátum vydania: 01.02.2000

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 421: Výkonové transformátory a tlmivky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 60050-426 (33 0050)

Dátum vydania: 01.06.2000

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 426: Elektrické zariadenia do výbušných atmosfér

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 60050-436 (33 0050)

Dátum vydania: 01.04.1999

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 436: Výkonové kondenzátory

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 60050-441 (33 0050)

Dátum vydania: 01.12.1999

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 441: Spínacie a riadiace zariadenia a poistky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 60050-441/A1 (33 0050)

Dátum vydania: 01.06.2003

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 441: Spínacie a riadiace zariadenia a poistky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 60050-442 (33 0050)

Dátum vydania: 01.07.2002

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 442: Elektrické príslušenstvo

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 60050-448 (33 0050)

Dátum vydania: 01.03.1999

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 448: Ochrana elektrizačnej sústavy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 60050-461+A1 (33 0050)

Dátum vydania: 01.06.1997

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 461: Elektrické káble

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 60050-461+A1/O1 (33 0050)

Dátum vydania: 01.12.2002

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 461: Elektrické káble

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN IEC 60050-466 (33 0050)

Dátum vydania: 01.02.2003

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 466: Vonkajšie elektrické vedenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN IEC 60050-486 (33 0050)

Dátum vydania: 01.05.2003

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 486: Akumulátorové články a batérie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 60050-541 (33 0050)

Dátum vydania: 01.08.1994

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 541: Plošné spoje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 60050-541/O1 (33 0050)

Dátum vydania: 01.12.2002

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 541: Plošné spoje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN IEC 60050-651 (33 0050)

Dátum vydania: 01.01.2004

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Časť 651: Práce pod napätím

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 60050-701 (33 0050)

Dátum vydania: 01.09.2000

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 701: Telekomunikácie, kanály a siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 60050-701/O1 (33 0050)

Dátum vydania: 01.11.2000

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 701: Telekomunikácie, kanály a siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 60050-702 (33 0050)

Dátum vydania: 01.12.2002

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 702: Kmity, signály a súvisiace zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 60050-704 (33 0050)

Dátum vydania: 12.10.1999

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 704: Prenos

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 60050-705 (33 0050)

Dátum vydania: 01.05.2002

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 705: Šírenie rádiových vĺn

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 60050-712 (33 0050)

Dátum vydania: 01.12.1999

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 712: Antény

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 60050-713 (33 0050)

Dátum vydania: 01.06.2002

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 713: Rádiokomunikácie: vysielače, prijímače, siete a prevádzka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 60050-714 (33 0050)

Dátum vydania: 01.12.2002

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 714: Spájanie a signalizácia v telekomunikáciách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 60050-715 (33 0050)

Dátum vydania: 01.11.2002

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 715: Telekomunikačné siete, telekomunikačný styk a prevádzka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 60050-716-1 (33 0050)

Dátum vydania: 01.08.2002

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 716-1: Digitálna sieť integrovaných služieb (ISDN). Časť 1: Všeobecné údaje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 60050-721 (33 0050)

Dátum vydania: 01.10.2000

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 721: Telegrafia, faksimile a dátová komunikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 60050-722 (33 0050)

Dátum vydania: 01.12.1999

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 722: Telefónia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 60050-723 (33 0050)

Dátum vydania: 01.11.2002

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 723: Rozhlasové a televízne vysielanie: zvuk, televízia, dáta

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 60050-723/A1 (33 0050)

Dátum vydania: 01.11.2002

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 723: Rozhlasové a televízne vysielanie: zvuk, televízia, dáta

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 60050-725 (33 0050)

Dátum vydania: 01.12.1999

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 725: Kozmické rádiokomunikácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 60050-725/Z1 (33 0050)

Dátum vydania: 01.06.2002

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 725: Kozmické rádiokomunikácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 60050-726 (33 0050)

Dátum vydania: 01.12.1999

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 726: Prenosové vedenia a vlnovody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 60050-731 (33 0050)

Dátum vydania: 01.10.2002

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 731: Prenos po optických vláknach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 60050-801 (33 0050)

Dátum vydania: 01.01.1999

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 801: Akustika a elektroakustika

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 60050-801/O1 (33 0050)

Dátum vydania: 01.12.2002

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 801: Akustika a elektroakustika

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN IEC 60050-806 (33 0050)

Dátum vydania: 01.11.2003

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 806: Záznam a reprodukcia zvuku a obrazu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN IEC 60050-806/A1 (33 0050)

Dátum vydania: 01.11.2003

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 806: Záznam a reprodukcia zvuku a obrazu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN IEC 60050-807 (33 0050)

Dátum vydania: 01.12.2003

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 807: Digitálny záznam zvukových a obrazových signálov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 60050-808 (33 0050)

Dátum vydania: 01.12.2005

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 808: Kamery neurčené na televízne vysielanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 60050-811 (33 0050)

Dátum vydania: 01.05.2001

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 811: Elektrická trakcia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN IEC 60050-821 (33 0050)

Dátum vydania: 01.02.2004

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 821: Návestenie a zabezpečovacie zariadenia železníc

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN IEC 60050-845 (33 0050)

Dátum vydania: 01.07.2001

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 845: Osvetlenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac