SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 33 0400 (33 0400) zrušená

Dátum vydania: 10.09.1979

Elektrotechnické predpisy. Koordinácia izolácie v elektrických sieťach s menovitým napätím nad 1 kV

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 33 0400/a (33 0400) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1988

Elektrotechnické predpisy. Koordinácia izolácie v elektrických sieťach s menovitým napätím nad 1 kV

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 0400/Z2 (33 0400) zrušená

Dátum vydania: 24.08.1995

Elektrotechnické predpisy. Koordinácia izolácie v elektrických sieťach s menovitým napätím nad 1 kV

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 33 0405 (33 0405) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1989

Elektrotechnické predpisy. Navrhovanie vonkajšej elektrickej izolácie podľa stupňa znečistenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 33 0420 (33 0420) zrušená

Dátum vydania: 16.03.1990

Elektrotechnické predpisy. Koordinácia izolácie elektrických zariadení nízkeho napätia. Vzdušné vzdialenosti a povrchové cesty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 0420-1 (33 0420) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2002

Koordinácia izolácie zariadení v sieťach nízkeho napätia. Časť 1: Zásady, požiadavky a skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 0420-1/Z1 (33 0420) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2004

Koordinácia izolácie zariadení v sieťach nízkeho napätia. Časť 1: Zásady, požiadavky a skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN 33 0420-3 (33 0420) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Koordinácia izolácie zariadení v sieťach nízkeho napätia. Časť 3: Použitie ochranných vrstiev na dosiahnutie koordinácie izolácie dosiek s plošnými spojmi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60071-1 (33 0400) zrušená

Dátum vydania: 12.10.1999

Koordinácia izolácie. Časť 1: Definície, zásady a pravidlá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60071-1 (33 0400) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2007

Koordinácia izolácie. Časť 1: Definície, zásady a pravidlá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60071-1 (33 0400) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2007

Koordinácia izolácie. Časť 1: Definície, zásady a pravidlá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60071-1/A1 (33 0400) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2010

Koordinácia izolácie. Časť 1: Definície, zásady a pravidlá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60071-1/Z1 (33 0400) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2007

Koordinácia izolácie. Časť 1: Definície, zásady a pravidlá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60071-2 (33 0400) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2000

Koordinácia izolácie. Časť 2: Pokyny na používanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60071-5 (33 0400)

Dátum vydania: 01.06.2015

Koordinácia izolácie. Časť 5: Postupy pre meničové stanice jednosmerného prúdu vysokého napätia (HVDC)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60664-1 (33 0420) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2004

Koordinácia izolácie zariadení v nízkonapäťových sieťach. Časť 1: Zásady, požiadavky a skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60664-1 (33 0420) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2004

Koordinácia izolácie zariadení v nízkonapäťových sieťach. Časť 1: Zásady, požiadavky a skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60664-1 (33 0420)

Dátum vydania: 01.05.2008

Koordinácia izolácie zariadení v nízkonapäťových sieťach. Časť 1: Zásady, požiadavky a skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60664-3 (33 0420) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2004

Koordinácia izolácie zariadení v sieťach nízkeho napätia. Časť 3: Použitie povlakov, zalievacích hmôt alebo výliskov na ochranu pred znečistením

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60664-3 (33 0420)

Dátum vydania: 01.11.2017

Koordinácia izolácie zariadení v nízkonapäťových sieťach. Časť 3: Použitie povlakov, zalievacích hmôt alebo výliskov na ochranu pred znečistením

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60664-3/A1 (33 0420) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2010

Koordinácia izolácie zariadení v sieťach nízkeho napätia. Časť 3: Použitie povlakov, zalievacích hmôt alebo výliskov na ochranu pred znečistením

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60664-4 (33 0420)

Dátum vydania: 01.10.2006

Koordinácia izolácie zariadení v nízkonapäťových sieťach. Časť 4: Zohľadnenie namáhania vysokofrekvenčným napätím

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60664-4/C1 (33 0420)

Dátum vydania: 01.07.2007

Koordinácia izolácie zariadení v nízkonapäťových sieťach. Časť 4: Zohľadnenie namáhania vysokofrekvenčným napätím

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60664-5 (33 0420) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2008

Koordinácia izolácie zariadení v nízkonapäťových sieťach. Časť 5: Komplexná metóda určovania vzdušných vzdialeností a povrchových ciest, ktoré sa rovnajú 2 mm alebo sú menšie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60664-5 (33 0420) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2004

Koordinácia izolácie zariadení v nízkonapäťových sieťach. Časť 5: Komplexná metóda určovania vzdušných vzdialeností a povrchových ciest, ktoré sa rovnajú 2 mm alebo sú menšie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 60071-1 (33 0400) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2020

Koordinácia izolácie. Časť 1: Definície, zásady a pravidlá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN IEC 60071-1 (33 0400)

Dátum vydania: 01.11.2020

Koordinácia izolácie. Časť 1: Definície, zásady a pravidlá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN IEC 60071-2 (33 0400)

Dátum vydania: 01.11.2020

Koordinácia izolácie. Časť 2: Pokyny na používanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 60071-2 (33 0400) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2019

Koordinácia izolácie. Časť 2: Pokyny na používanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 60664-1 (33 0420) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2020

Koordinácia izolácie zariadení v nízkonapäťových napájacích sieťach. Časť 1: Zásady, požiadavky a skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN IEC 60664-1 (33 0420)

Dátum vydania: 01.03.2022

Koordinácia izolácie zariadení v nízkonapäťových napájacích sieťach. Časť 1: Zásady, požiadavky a skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 60664-1/AC (33 0420) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2021

Koordinácia izolácie zariadení v nízkonapäťových napájacích sieťach. Časť 1: Zásady, požiadavky a skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac