SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 33 2000 (33 2000) zrušená

Dátum vydania: 11.03.1983

Elektrotechnické predpisy. Základné ustanovenia pre elektrické zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 33 2000/a (33 2000) zrušená

Dátum vydania: 01.03.1986

Elektrotechnické predpisy. Základné ustanovenia pre elektrické zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 2000-1 (33 2000) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2000

Elektrické inštalácie budov. Časť 1: Rozsah platnosti, účel a základné princípy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 2000-1 (33 2000) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Elektrické inštalácie budov. Časť 1: Rozsah platnosti, účel a základné princípy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 2000-1 (33 2000)

Dátum vydania: 01.04.2009

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 1: Základné princípy, stanovenie všeobecných charakteristík, definície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN 33 2000-1/A11 (33 2000)

Dátum vydania: 01.03.2018

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 1: Základné princípy, stanovenie všeobecných charakteristík, definície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 2000-2 (33 2000)

Dátum vydania: 01.11.2004

Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 826: Elektrické inštalácie budov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 2000-3 (33 2000) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2000

Elektrické inštalácie budov. Časť 3: Stanovenie základných charakteristík

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 2000-4-41 (33 2000) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2000

Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 41: Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 2000-4-41 (33 2000) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2007

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN 33 2000-4-41 (33 2000) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2018

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 2000-4-41 (33 2000)

Dátum vydania: 01.03.2019

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 2000-4-41/A1 (33 2000) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2003

Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 41: Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN 33 2000-4-41/A11 (33 2000)

Dátum vydania: 01.04.2019

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN 33 2000-4-41/A11 (33 2000) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2018

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN 33 2000-4-41/A12 (33 2000)

Dátum vydania: 01.02.2020

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 2000-4-41/O1 (33 2000)

Dátum vydania: 01.05.2020

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 2000-4-41/O1 (33 2000) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2018

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 2000-4-41/O1 (33 2000) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2009

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 2000-4-41/O1 (33 2000) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2002

Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 41: Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 2000-4-41/Z1 (33 2000) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2005

Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 41: Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 2000-4-42 (33 2000) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 42: Ochrana pred účinkami tepla

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 2000-4-42 (33 2000)

Dátum vydania: 01.04.2012

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-42: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred účinkami tepla

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 2000-4-42/A1 (33 2000)

Dátum vydania: 01.12.2015

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-42: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred účinkami tepla

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN 33 2000-4-42/A1 (33 2000) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2015

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-42: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred účinkami tepla

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 2000-4-42/A1/O1 (33 2000)

Dátum vydania: 01.10.2018

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-42: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred účinkami tepla

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN 33 2000-4-42/A11 (33 2000)

Dátum vydania: 01.03.2022

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-42: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred účinkami tepla

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 2000-4-42/O1 (33 2000)

Dátum vydania: 01.08.2013

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-42: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred účinkami tepla

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 2000-4-42/Oa (33 2000)

Dátum vydania: 01.05.2012

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-42: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred účinkami tepla

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 33 2000-4-43 (33 2000) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1995

Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4. časť: Bezpečnosť. Kapitola 43: Ochrana proti nadprúdom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 2000-4-43 (33 2000) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2004

Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 43: Ochrana pred nadprúdom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 2000-4-43 (33 2000)

Dátum vydania: 01.12.2010

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-43: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred nadprúdom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN 33 2000-4-43/C1 (33 2000) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2006

Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 43: Ochrana pred nadprúdom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 2000-4-43/O1 (33 2000) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2005

Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 43: Ochrana pred nadprúdom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 2000-4-43/O1 (33 2000) zrušená

Dátum vydania: 24.08.1995

Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4. časť: Bezpečnosť. Kapitola 43: Ochrana proti nadprúdom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 33 2000-4-43/Z1 (33 200) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2004

Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4. časť: Bezpečnosť. Kapitola 43: Ochrana proti nadprúdom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 2000-4-442 (33 2000) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2000

Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti Kapitola 44: Ochrana pred prepätiami. Oddiel 442: Ochrana inštalácií nn pri zemných poruchových spojeniach v sieťach s vysokým napätím

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 2000-4-442 (33 2000)

Dátum vydania: 01.01.2013

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-442: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana elektrických inštalácií nízkeho napätia pred dočasnými prepätiami v dôsledku zemných spojení v sieťach vysokého napätia a v dôsledku porúch v sieťach nízkeho napätia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN 33 2000-4-443 (33 2000) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2016

Elektrické inštalácie budov. Časť 4-44: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred rušivými napätiami a elektromagnetickým rušením. Oddiel 443: Ochrana pred prechodnými prepätiami atmosférického pôvodu alebo pred spínacími prepätiami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 2000-4-443 (33 2000)

Dátum vydania: 01.03.2017

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-44: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred rušivými napätiami a elektromagnetickým rušením. Oddiel 443: Ochrana pred prechodnými prepätiami atmosférického pôvodu alebo pred spínacími prepätiami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 2000-4-443 (33 2000) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2007

Elektrické inštalácie budov. Časť 4-44: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred rušivými napätiami a elektromagnetickým rušením. Oddiel 443: Ochrana pred prepätiami atmosférického pôvodu a pred spínacími prepätiami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 2000-4-443 (33 2000) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2004

Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 44: Ochrana pred prepätiami. Oddiel 443: Ochrana pred prepätiami atmosférického pôvodu alebo od spínania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 2000-4-443/Z1 (33 2000) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2007

Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 44: Ochrana pred prepätiami. Oddiel 443: Ochrana pred prepätiami atmosférického pôvodu alebo od spínania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 2000-4-444 (33 2000)

Dátum vydania: 01.07.2011

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-444: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred rušivými prepätiami a elektromagnetickým rušením

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 2000-4-444/O1 (33 2000)

Dátum vydania: 01.11.2013

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-444: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred rušivými prepätiami a elektromagnetickým rušením

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 2000-4-444/O2 (33 2000)

Dátum vydania: 01.03.2022

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-444: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred rušivými prepätiami a elektromagnetickým rušením

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 2000-4-45 (33 2000)

Dátum vydania: 01.08.2001

Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti Kapitola 45: Ochrana pred podpätím

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 2000-4-46 (33 2000) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 46: Bezpečné odpojenie a spínanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 2000-4-46 (33 2000) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2004

Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 46: Bezpečné odpojenie a spínanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 2000-4-46 (33 2000)

Dátum vydania: 01.07.2018

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-46: Zaistenie bezpečnosti. Bezpečné odpojenie a spínanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN 33 2000-4-46 (33 2000) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2017

Elektrické inštalácie budov. Časť 4-46: Zaistenie bezpečnosti. Bezpečné odpojenie a spínanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 2000-4-46/A1 (33 2000) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 46: Bezpečné odpojenie a spínanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN 33 2000-4-46/A11 (33 2000)

Dátum vydania: 01.07.2018

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-46: Zaistenie bezpečnosti. Bezpečné odpojenie a spínanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 2000-4-46/O1 (33 2000) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 46: Bezpečné odpojenie a spínanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 33 2000-4-46/O1 (33 2000) zrušená

Dátum vydania: 24.09.2001

Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 46: Bezpečné odpojenie a spínanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 2000-4-46/Z1 (33 2000) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 46: Bezpečné odpojenie a spínanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 2000-4-47 (33 2000) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 47: Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti. Oddiel 470: Všeobecne. Oddiel 471: Opatrenia na zaistenie ochrany pred úrazom elektrickým prúdom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 33 2000-4-473 (33 2000)

Dátum vydania: 01.02.1995

Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4. časť: Bezpečnosť. Kapitola 47: Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti. Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadprúdom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 2000-4-473/O1 (33 2000)

Dátum vydania: 24.08.1995

Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4. časť: Bezpečnosť. Kapitola 47: Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti. Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadprúdom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 2000-4-482 (33 2000)

Dátum vydania: 01.08.2001

Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 48: Výber ochranných opatrení vzhľadom na vonkajšie vplyvy. Oddiel 482: Ochrana proti požiaru pri osobitných rizikách alebo nebezpečenstve

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN 33 2000-5-51 (33 2000) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2006

Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá.

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 2000-5-51 (33 2000) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2007

Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 2000-5-51 (33 2000)

Dátum vydania: 01.05.2010

Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 2000-5-51/A11 (33 2000)

Dátum vydania: 01.12.2013

Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN 33 2000-5-51/A12 (33 2000)

Dátum vydania: 01.03.2018

Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 2000-5-51/O1 (33 2000)

Dátum vydania: 01.08.2014

Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 2000-5-51/O2 (33 2000)

Dátum vydania: 01.10.2019

Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 2000-5-52 (33 2000)

Dátum vydania: 01.04.2012

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-52: Výber a stavba elektrických zariadení. Elektrické rozvody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 2000-5-52 (33 2000) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. Kapitola 52: Elektrické rozvody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 2000-5-52/A1 (33 2000) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. Kapitola 52: Elektrické rozvody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN 33 2000-5-52/A11 (33 2000)

Dátum vydania: 01.06.2018

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-52: Výber a stavba elektrických zariadení. Elektrické rozvody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 2000-5-52/O1 (33 2000)

Dátum vydania: 01.08.2014

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-52: Výber a stavba elektrických zariadení. Elektrické rozvody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 33 2000-5-523 (33 2000) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1995

Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 5. časť: Výber a stavba elektrických zariadení. Kapitola 52: Výber sústav a stavba vedení. Oddiel 523: Dovolené prúdy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 2000-5-523 (33 2000) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2004

Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. Oddiel 523: Prúdová zaťažiteľnosť elektrických rozvodov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 2000-5-53 (33 2000)

Dátum vydania: 01.04.2017

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-53: Výber a stavba elektrických zariadení. Spínacie a riadiace zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN 33 2000-5-53 (33 2000) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2016

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-53: Výber a stavba elektrických zariadení. Spínacie a riadiace zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN 33 2000-5-53 (33 2000) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2016

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-53: Výber a stavba elektrických zariadení. Spínacie a riadiace zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN 33 2000-5-53 (33 2000)

Dátum vydania: 01.08.2022

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-53: Výber a stavba elektrických zariadení. Spínacie a riadiace zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN 33 2000-5-53/A11 (33 2000)

Dátum vydania: 01.03.2018

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-53: Výber a stavba elektrických zariadení. Spínacie a riadiace zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 2000-5-534 (33 2000)

Dátum vydania: 01.02.2017

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-53: Výber a stavba elektrických zariadení. Bezpečné odpojenie, spínanie a ovládanie. Oddiel 534: Prístroje na ochranu pred prechodnými prepätiami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN 33 2000-5-534 (33 2000) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2016

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-53: Výber a stavba elektrických zariadení. Bezpečné odpojenie, spínanie a ovládanie. Oddiel 534: Prístroje na ochranu pred prechodnými prepätiami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 2000-5-534 (33 2000) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2009

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-53: Výber a stavba elektrických zariadení. Bezpečné odpojenie, spínanie a ovládanie. Oddiel 534: Prístroje na ochranu pred prepätiami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 2000-5-537 (33 2000) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2003

Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. Kapitola 53: Spínacie a riadiace zariadenia. Oddiel 537: Prístroje na bezpečné odpojenie a spínanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 2000-5-537 (33 2000)

Dátum vydania: 01.07.2018

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-53: Výber a stavba elektrických zariadení. Prístroje na ochranu, bezpečné odpojenie, spínanie, ovládanie a monitorovanie. Oddiel 537: Bezpečné odpojenie a spínanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN 33 2000-5-537 (33 2000) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2017

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-53: Výber a stavba elektrických zariadení. Prístroje na ochranu, bezpečné odpojenie, spínanie, riadenie a monitorovanie. Oddiel 537: Bezpečné odpojenie a spínanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN 33 2000-5-537/A11 (33 2000)

Dátum vydania: 01.07.2018

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-53: Výber a stavba elektrických zariadení. Prístroje na ochranu, bezpečné odpojenie, spínanie, ovládanie a monitorovanie. Oddiel 537: Bezpečné odpojenie a spínanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 2000-5-54 (33 2000)

Dátum vydania: 01.08.2012

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 2000-5-54 (33 2000) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2000

Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. Kapitola 54: Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN 33 2000-5-54 (33 2000) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2007

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy, ochranné vodiče a vodiče na ochranné pospájanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 2000-5-54 (33 2000) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2008

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy, ochranné vodiče a vodiče na ochranné pospájanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN 33 2000-5-54/A11 (33 2000)

Dátum vydania: 01.03.2018

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN 33 2000-5-54/C1 (33 2000) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2006

Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. Kapitola 54: Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 2000-5-54/O1 (33 2000) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2002

Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. Kapitola 54: Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 2000-5-54/O1 (33 2000)

Dátum vydania: 01.08.2014

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 2000-5-54/Z1 (33 2000) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2005

Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. Kapitola 54: Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 2000-5-551 (33 2000)

Dátum vydania: 01.09.2010

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-55: Výber a stavba elektrických zariadení. Iné zariadenia. Oddiel 551: Nízkonapäťové generátorové agregáty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 2000-5-551 (33 2000) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2002

Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. Kapitola 55: Iné zariadenia. Oddiel 551: Nízkonapäťové generátorové agregáty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN 33 2000-5-551/A11 (33 2000) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2016

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-55: Výber a stavba elektrických zariadení. Iné zariadenia. Oddiel 551: Nízkonapäťové generátorové agregáty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 2000-5-551/A11 (33 2000)

Dátum vydania: 01.07.2018

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-55: Výber a stavba elektrických zariadení. Iné zariadenia. Oddiel 551: Nízkonapäťové generátorové agregáty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN 33 2000-5-551/C1 (33 2000)

Dátum vydania: 01.07.2011

Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-55: Výber a stavba elektrických zariadení. Iné zariadenia. Oddiel 551: Nízkonapäťové generátorové agregáty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>