SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 33 2200-1 (33 2200) zrušená

Dátum vydania: 15.02.1988

Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia pracovných strojov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 33 2200-1/Z1 (33 2200) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1992

Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia pracovných strojov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 33 2200-3-1 (33 2200) zrušená

Dátum vydania: 29.08.1990

Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia pracovných strojov. Zvláštne požiadavky na šijacie stroje, jednotky a systémy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 33 2210 (33 2210)

Dátum vydania: 01.10.1993

Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia valcovní a upravárenských liniek. Spoločné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60204-1 (33 2200) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1995

Bezpečnosť strojov. Elektické vybavenie strojov. Časť 1: Všeobecné požiadavky *

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60204-1 (33 2200) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1997

Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 1: Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60204-1 (33 2200) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 1: Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60204-1 (33 2200) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2007

Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 1: Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60204-1 (33 2200) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2019

Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 1: Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60204-1 (33 2200)

Dátum vydania: 01.12.2019

Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 1: Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60204-1/A1 (33 2200) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2009

Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 1: Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60204-1/C1 (33 2200) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2010

Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 1: Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60204-1/O1 (33 2200) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2007

Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 1: Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60204-1/O1 (33 2200)

Dátum vydania: 01.09.2020

Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 1: Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60204-1/Z1 (33 2200) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2007

Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 1: Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60204-1/Z1 (33 2200) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 1: Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 60204-11 (33 2200) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2002

Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 11: Požiadavky na vysokonapäťové zariadenia na striedavé napätie nad 1 000 V alebo na jednosmerné napätie nad 1 500 V a neprevyšujúce 36 kV

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60204-11 (33 2200) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 11: Požiadavky na vysokonapäťové zariadenia na striedavé napätie nad 1000 V alebo jednosmerné napätie nad 1500 V a neprevyšujúce 36 kV

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60204-11/C1 (33 2200) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2010

Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 11: Požiadavky na vysokonapäťové zariadenia na striedavé napätie nad 1 000 V alebo na jednosmerné napätie nad 1 500 V a neprevyšujúce 36 kV

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 60204-31 (33 2200) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 31: Osobitné požiadavky na šijacie stroje, jednotky a systémy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60204-31 (33 2200)

Dátum vydania: 01.05.2014

Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 31: Osobitné požiadavky na bezpečnosť a EMC na šijacie stroje, jednotky a systémy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60204-32 (33 2200) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2002

Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 32: Požiadavky na zdvíhacie stroje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60204-32 (33 2200)

Dátum vydania: 01.06.2009

Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 32: Požiadavky na zdvíhacie stroje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60204-32 (33 2200) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 32: Požiadavky na zdvíhacie stroje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60204-33 (33 2200)

Dátum vydania: 01.09.2011

Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 33: Požiadavky na zariadenia na výrobu polovodičov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61310-1 (33 2200)

Dátum vydania: 01.09.2008

Bezpečnosť strojových zariadení. Indikácia, označovanie a ovládanie. Časť 1: Požiadavky na vizuálne, akustické a dotykové signály

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61310-1 (33 2200) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2000

Bezpečnosť strojových zariadení. Indikácia, označovanie a ovládanie. Časť 1: Požiadavky na vizuálne, akustické a dotykové signály

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61310-2 (33 2200) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2000

Bezpečnosť strojových zariadení. Indikácia, označovanie a ovládanie. Časť 2: Požiadavky na označovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61310-2 (33 2200)

Dátum vydania: 01.09.2008

Bezpečnosť strojových zariadení. Indikácia, označovanie a ovládanie. Časť 2: Požiadavky na označovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61310-3 (33 2200)

Dátum vydania: 01.09.2008

Bezpečnosť strojových zariadení. Indikácia, označovanie a ovládanie. Časť 3: Požiadavky na umiestnenie a činnosť ovládačov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 61310-3 (33 2200) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Bezpečnosť strojových zariadení. Indikácia, označovanie a ovládanie. Časť 3: Požiadavky na umiestnenie a činnosť ovládačov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61491 (33 2201) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Elektrické zariadenie priemyselných strojov. Sériové dátové spojenie pre komunikáciu medzi riadením a pohonmi v reálnom čase

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61496-1 (33 2205) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2000

Bezpečnosť strojových zariadení. Elektro-senzitívne ochranné zariadenia. Časť l: Všeobecné požiadavky a skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61496-1 (33 2205) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2005

Bezpečnosť strojových zariadení. Elektro-senzitívne ochranné zariadenia. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61496-1 (33 2205)

Dátum vydania: 01.05.2014

Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrosenzitívne ochranné zariadenia. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61496-1/A1 (33 2205) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2009

Bezpečnosť strojových zariadení. Elektro-senzitívne ochranné zariadenia. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61496-1/AC (33 2205)

Dátum vydania: 01.10.2015

Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrosenzitívne ochranné zariadenia. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61496-1/C1 (33 2205) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2010

Bezpečnosť strojových zariadení. Elektro-senzitívne ochranné zariadenia. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61496-1/Z1 (33 2205) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2005

Bezpečnosť strojových zariadení. Elektro-senzitívne ochranné zariadenia. Časť l: Všeobecné požiadavky a skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61496-2 (33 2205)

Dátum vydania: 01.05.2014

Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrosenzitívne ochranné zariadenia. Časť 2: Osobitné požiadavky na zariadenia s optoelektronickými ochrannými prístrojmi (AOPD)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61496-3 (33 2205) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2002

Bezpečnosť strojových zariadení. Elektro-senzitívne ochranné zariadenia. Časť 3: Osobitné požiadavky na optoelektronické ochranné zariadenia citlivé na rozptylové odrazy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62745 (33 2200)

Dátum vydania: 01.10.2017

Bezpečnosť strojových zariadení. Požiadavky na bezkáblové riadiace zariadenia strojov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62745/A11 (33 2200)

Dátum vydania: 01.10.2020

Bezpečnosť strojových zariadení. Požiadavky na bezkáblové riadiace zariadenia strojov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN IEC 60204-11 (33 2200)

Dátum vydania: 01.02.2020

Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 11: Požiadavky na vysokonapäťové zariadenia na striedavé napätie nad 1 000 V alebo na jednosmerné napätie nad 1 500 V a neprevyšujúce 36 kV

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 60204-11 (33 2200) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2019

Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 11: Požiadavky na zariadenia na striedavé napätie nad 1 000 V alebo na jednosmerné napätie nad 1 500 V a neprevyšujúce 36 kV

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN IEC 60204-11/O1 (33 2200)

Dátum vydania: 01.09.2020

Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 11: Požiadavky na vysokonapäťové zariadenia na striedavé napätie nad 1 000 V alebo na jednosmerné napätie nad 1 500 V a neprevyšujúce 36 kV

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 61496-1 (33 2205)

Dátum vydania: 01.01.2021

Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrosenzitívne ochranné zariadenia. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 61496-2 (33 2205)

Dátum vydania: 01.01.2021

Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrosenzitívne ochranné zariadenia. Časť 2: Osobitné požiadavky na zariadenia s aktívnymi optoelektronickými ochrannými prístrojmi (AOPD)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 61496-3 (33 2205)

Dátum vydania: 01.06.2019

Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrosenzitívne ochranné zariadenia. Časť 3: Osobitné požiadavky na aktívne optoelektronické ochranné zariadenia citlivé na rozptylové odrazy (AOPDDR)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN IEC 62046 (33 2206)

Dátum vydania: 01.12.2019

Bezpečnosť strojových zariadení. Aplikácia ochranných zariadení na detekciu prítomnosti osôb

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 62046 (33 2206) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2018

Bezpečnosť strojových zariadení. Aplikácia ochranných zariadení na detekciu prítomnosti osôb

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN IEC 60204-2 (33 2200) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1993

Elektrické zariadenia pracovných strojov. Časť 2: Označovanie funkčných jednotiek, príklady výkresov, schém, tabuliek a pokynov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CLC/TS 61496-2 (33 2205) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2006

Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrosenzitívne ochranné zariadenia. Časť 2: Osobitné požiadavky na zariadenia s optoelektronickými ochrannými prístrojmi (AOPD)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CLC/TS 61496-3 (33 2205) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2008

Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrosenzitívne ochranné zariadenia. Časť 3: Osobitné požiadavky na aktívne optoelektronické ochranné zariadenia citlivé na rozptylové odrazy (AOPDDR)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN P CLC/TS 62046 (33 2206) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2009

Bezpečnosť strojových zariadení. Aplikácia ochranných zariadení na detekciu prítomnosti osôb

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CLC/TR 61491 (33 2201)

Dátum vydania: 01.03.2011

Elektrické zariadenia priemyselných strojov. Sériové dátové spojenie na komunikáciu medzi riadením a pohonmi v reálnom čase

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac