SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 33 2310 (33 2310) zrušená

Dátum vydania: 23.02.1987

Elektrotechnické predpisy. Predpisy pre elektrické zariadenia v rôznych prostrediach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 33 2310/Z1 (33 2310) zrušená

Dátum vydania: 01.03.1992

Elektrotechnické predpisy. Predpisy pre elektrické zariadenia v rôznych prostrediach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 2312 (33 2312) zrušená

Dátum vydania: 08.05.1985

Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia v horľavých látkach a na nich

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 2312 (33 2312)

Dátum vydania: 01.09.2013

Elektrické zariadenia malého a nízkeho napätia v tuhých horľavých materiáloch a na nich

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 2312/Z1 (33 2312) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2005

Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia v horľavých látkach a na nich

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 2312/Z1 (33 2312)

Dátum vydania: 01.01.2021

Elektrické zariadenia malého a nízkeho napätia v tuhých horľavých materiáloch a na nich

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 33 2320 (33 2320) zrušená

Dátum vydania: 23.07.1980

Elektrotechnické predpisy. Predpisy pre elektrické zariadenia na miestach s nebezpečenstvom výbuchu horľavých plynov a pár

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 33 2320/a (33 2320) zrušená

Dátum vydania: 01.06.1981

Elektrotechnické predpisy. Predpisy pre elektrické zariadenia na miestach s nebezpečenstvom výbuchu horľavých plynov a pár

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 33 2320/b (33 2320) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1982

Elektrotechnické predpisy. Predpisy pre elektrické zariadenia na miestach s nebezpečenstvom výbuchu horľavých plynov a pár

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 33 2320/c (33 2320) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1986

Elektrotechnické predpisy. Predpisy pre elektrické zariadenia na miestach s nebezpečenstvom výbuchu horľavých plynov a pár

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 33 2330 (33 2330) zrušená

Dátum vydania: 27.04.1979

Elektrotechnické predpisy. Predpisy pre elektrické zariadenia v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu horľavých prachov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 33 2330/a (33 2330) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1981

Elektrotechnické predpisy. Predpisy pre elektrické zariadenia v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu horľavých prachov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 2330/Z2 (33 2330) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2002

Elektrotechnické predpisy. Predpisy pre elektrické zariadenia v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu horľavých prachov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 33 2340 (33 2340)

Dátum vydania: 24.07.1979

Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia v prostrediach s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu výbušnín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 33 2340/a (33 2340)

Dátum vydania: 01.10.1982

Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia v prostrediach s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu výbušnín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 33 2340/b (33 2340)

Dátum vydania: 01.12.1987

Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia v prostrediach s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu výbušnín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 33 2350 (33 2350) zrušená

Dátum vydania: 19.10.1982

Elektrotechnické predpisy. Predpisy pre elektrické zariadenia v sťažených klimatických podmienkach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50281-1-1 (33 2330) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2002

Elektrické zariadenia do priestorov s horľavým prachom. Časť 1-1: Elektrické zariadenia chránené krytom. Konštrukcia a skúšanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50281-1-1/A1 (33 2330) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2003

Elektrické zariadenia do priestorov s horľavým prachom. Časť 1-1: Elektrické zariadenia chránené krytom. Konštrukcia a skúšanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50281-1-2 (33 2330) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2002

Elektrické zariadenia do priestorov s horľavým prachom. Časť 1-2: Elektrické zariadenia chránené krytom. Výber, inštalácia a údržba

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50281-1-2/A1 (33 2330) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2003

Elektrické zariadenia do priestorov s horľavým prachom. Časť 1-2: Elektrické zariadenia chránené krytom. Výber, inštalácia a údržba

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50281-1-2/Z1 (33 2330) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2006

Elektrické zariadenia do priestorov s horľavým prachom. Časť 1-2: Elektrické zariadenia chránené krytom. Výber, inštalácia a údržba

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 50281-2-1 (33 2330) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2002

Elektrické zariadenia do priestorov s horľavým prachom. Časť 2-1: Skúšobné metódy. Metódy na stanovenie minimálnych teplôt vznietenia prachu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50281-3 (33 2330) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2003

Zariadenia do priestorov s horľavým prachom. Časť 3: Určovanie priestorov s možnosťou výskytu horľavých prachov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50281-3/Z1 (33 2330) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2005

Zariadenia do priestorov s horľavým prachom. Časť 3: Určovanie priestorov s možnosťou výskytu horľavých prachov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50495 (33 2330)

Dátum vydania: 01.12.2010

Bezpečnostné zariadenia na bezpečnú prevádzku zariadení s ohľadom na riziká výbuchu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50628 (33 2315)

Dátum vydania: 01.01.2017

Stavba elektrických inštalácií v hlbinných baniach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60079-0 (33 2320) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2013

Výbušné atmosféry. Časť 0: Zariadenia. Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60079-0 (33 2320) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2010

Výbušné atmosféry. Časť 0: Zariadenia. Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60079-0 (33 2320) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2007

Elektrické zariadenia do výbušných plynných atmosfér. Časť 0: Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60079-0 (33 2320) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2004

Elektrické zariadenia do výbušných plynných atmosfér. Časť 0: Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60079-0/A11 (33 2320) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2014

Výbušné atmosféry. Časť 0: Zariadenia. Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60079-0/Z1 (33 2320) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2007

Elektrické zariadenia do výbušných plynných atmosfér. Časť 0: Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60079-1 (33 2320) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2005

Elektrické zariadenia do výbušných plynných atmosfér. Časť 1: Pevný uzáver "d"

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60079-1 (33 2320) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2015

Výbušné atmosféry. Časť 1: Ochrana zariadení pevným uzáverom "d"

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60079-1 (33 2320)

Dátum vydania: 01.10.2016

Výbušné atmosféry. Časť 1: Ochrana zariadení pevným uzáverom "d"

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60079-1 (33 2320) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2008

Výbušné atmosféry. Časť 1: Ochrana zariadení pevným uzáverom "d"

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60079-1/AC (33 2320)

Dátum vydania: 01.03.2019

Výbušné atmosféry. Časť 1: Ochrana zariadení pevným uzáverom "d"

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60079-1/C1 (33 2320) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2006

Elektrické zariadenia do výbušných plynných atmosfér. Časť 1: Pevný uzáver "d"

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60079-10 (33 2320) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2004

Elektrické zariadenia do výbušných plynných atmosfér. Časť 10: Určovanie priestorov s nebezpečenstvom výbuchu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60079-10 (33 2320) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2000

Elektrické zariadenia do výbušných plynných atmosfér. Časť 10: Určovanie priestorov s nebezpečenstvom výbuchu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60079-10/O1 (33 2320) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2000

Elektrické zariadenia do výbušných plynných atmosfér. Časť 10: Určovanie priestorov s nebezpečenstvom výbuchu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60079-10/Z1 (33 2320) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2004

Elektrické zariadenia do výbušných plynných atmosfér. Časť 10: Určovanie priestorov s nebezpečenstvom výbuchu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60079-10-1 (33 2320) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2009

Výbušné atmosféry. Časť 10-1: Určovanie priestorov. Výbušné plynné atmosféry

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60079-10-1 (33 2320)

Dátum vydania: 01.07.2016

Výbušné atmosféry. Časť 10-1: Určovanie priestorov. Výbušné plynné atmosféry

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60079-10-2 (33 2320)

Dátum vydania: 01.09.2015

Výbušné atmosféry. Časť 10-2: Určovanie priestorov. Výbušné prachové atmosféry

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60079-10-2 (33 2320) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2010

Výbušné atmosféry. Časť 10-2: Určovanie priestorov. Výbušné prachové atmosféry

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60079-11 (33 2320)

Dátum vydania: 01.11.2012

Výbušné atmosféry. Časť 11: Ochrana zariadení iskrovou bezpečnosťou „i“

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60079-11 (33 2320) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2007

Výbušné atmosféry. Časť 11: Ochrana zariadení iskrovou bezpečnosťou "i"

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60079-11 (33 2320) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2007

Výbušné atmosféry. Časť 11: Ochrana zariadení iskrovou bezpečnosťou "i"

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60079-13 (33 2320) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2012

Výbušné atmosféry. Časť 13: Ochrana zariadenia priestormi s vnútorným pretlakom "p"

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60079-13 (33 2320) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2011

Výbušné atmosféry. Časť 13: Zariadenia chránené priestormi s vnútorným pretlakom "p"

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60079-13 (33 2320)

Dátum vydania: 01.04.2018

Výbušné atmosféry. Časť 13: Zariadenia chránené priestormi s vnútorným pretlakom "p" a priestormi s umelým vetraním "v"

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60079-14 (33 2320)

Dátum vydania: 01.05.2016

Výbušné atmosféry. Časť 14: Návrh, výber a montáž elektrických inštalácií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60079-14 (33 2320) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2014

Výbušné atmosféry. Časť 14: Návrh, výber a montáž elektrických inštalácií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60079-14 (33 2320) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2009

Výbušné atmosféry. Časť 14: Návrh, výber a montáž elektrických inštalácií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60079-14 (33 2320) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2004

Elektrické zariadenia do výbušných plynných atmosfér. Časť 14: Elektrické inštalácie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu (okrem baní)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60079-14 (33 2320) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2000

Elektrické zariadenia do výbušných plynných atmosfér. Časť 14: Elektrické inštalácie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu (okrem baní)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60079-14/AC (33 2320) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2012

Výbušné atmosféry. Časť 14: Návrh, výber a montáž elektrických inštalácií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60079-14/AC (33 2320)

Dátum vydania: 01.12.2016

Výbušné atmosféry. Časť 14: Návrh, výber a montáž elektrických inštalácií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60079-14/O1 (33 2320) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2013

Výbušné atmosféry. Časť 14: Návrh, výber a montáž elektrických inštalácií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60079-14/Z1 (33 2320) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2004

Elektrické zariadenia do výbušných plynných atmosfér. Časť 14: Elektrické inštalácie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu (okrem baní)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60079-15 (33 2320) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2004

Elektrické zariadenia do výbušných plynných atmosfér. Časť 15: Typ ochrany ,,n"

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60079-15 (33 2320) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2006

Elektrické zariadenia do výbušných plynných atmosfér. Časť 15: Konštrukcia, skúšanie a označovanie elektrických zariadení s typom ochrany ,,n"

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60079-15 (33 2320) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2006

Elektrické zariadenia do výbušných plynných atmosfér. Časť 15: Konštrukcia, skúšanie a označovanie elektrických zariadení s typom ochrany "n"

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60079-15 (33 2320) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2011

Výbušné atmosféry. Časť 15: Ochrana zariadení druhom ochrany "n"

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60079-15/Z1 (33 2320) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2006

Elektrické zariadenia do výbušných plynných atmosfér. Časť 15: Typ ochrany ,,n"

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60079-17 (33 2320) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2004

Elektrické zariadenia do výbušných plynných atmosfér. Časť 17: Prehliadka a údržba elektrických inštalácií v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu (okrem baní)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60079-17 (33 2320) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Elektrické zariadenia do výbušných plynných atmosfér. Časť 17: Prehliadky a údržba elektrických inštalácií v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu (okrem baní)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60079-17 (33 2320) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2008

Výbušné atmosféry. Časť 17: Prehliadka a údržba elektrických inštalácií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60079-17 (33 2320) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2014

Výbušné atmosféry. Časť 17: Prehliadka a údržba elektrických inštalácií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60079-17 (33 2320)

Dátum vydania: 01.12.2015

Výbušné atmosféry. Časť 17: Revízia a údržba elektrických inštalácií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60079-17/C1 (33 2320) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2008

Výbušné atmosféry. Časť 17: Prehliadka a údržba elektrických inštalácií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60079-17/Z1 (33 2320) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2004

Elektrické zariadenia do výbušných plynných atmosfér. Časť 17: Prehliadky a údržba elektrických inštalácií v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu (okrem baní)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60079-18 (33 2320) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2005

Elektrické zariadenia do výbušných plynných atmosfér. Časť 18: Konštrukcia, skúšky a označovanie elektrických zariadení chránených zapuzdrením ,,m"

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60079-18 (33 2320) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2010

Výbušné atmosféry. Časť 18: Ochrana zariadení zapuzdrením "m"

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60079-18 (33 2320)

Dátum vydania: 01.09.2015

Výbušné atmosféry. Časť 18: Ochrana zariadení zapuzdrením "m"

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60079-18/A1 (33 2320)

Dátum vydania: 01.08.2018

Výbušné atmosféry. Časť 18: Ochrana zariadení zapuzdrením "m"

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60079-18/AC (33 2320)

Dátum vydania: 01.03.2019

Výbušné atmosféry. Časť 18: Ochrana zariadení zapuzdrením "m"

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60079-18/C1 (33 2320) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2006

Elektrické zariadenia do výbušných plynných atmosfér. Časť 18: Konštrukcia, skúšky a označovanie elektrických zariadení chránených zapuzdrením ,,m"

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60079-19 (33 2320)

Dátum vydania: 01.01.2012

Výbušné atmosféry. Časť 19: Oprava, podrobná prehliadka a obnova zariadení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60079-19 (33 2320) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2011

Výbušné atmosféry. Časť 19: Oprava, podrobná prehliadka a obnova zariadení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60079-19 (33 2320) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2008

Výbušné atmosféry. Časť 19: Oprava, podrobná prehliadka a obnova zariadení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60079-19/A1 (33 2320)

Dátum vydania: 01.09.2015

Výbušné atmosféry. Časť 19: Oprava, podrobná prehliadka a obnova zariadení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60079-2 (33 2320)

Dátum vydania: 01.08.2015

Výbušné atmosféry. Časť 2: Ochrana zariadenia krytom s vnútorným pretlakom "p"

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60079-2 (33 2320) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2008

Výbušné atmosféry. Časť 2: Ochrana zariadení krytom s vnútorným pretlakom "p"

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60079-2 (33 2320) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2005

Elektrické zariadenia do výbušných plynných atmosfér. Časť 2: Uzávery s vnútorným pretlakom "p"

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60079-2/AC (33 2320)

Dátum vydania: 01.01.2016

Výbušné atmosféry. Časť 2: Ochrana zariadenia krytom s vnútorným pretlakom "p"

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60079-2/C1 (33 2320) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2006

Elektrické zariadenia do výbušných plynných atmosfér. Časť 2: Uzávery s vnútorným pretlakom "p"

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60079-20-1 (33 2320) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2010

Výbušné atmosféry. Časť 20-1: Vlastnosti látok na klasifikovanie plynov a pár. Skúšobné metódy a údaje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60079-25 (33 2320)

Dátum vydania: 01.07.2011

Výbušné atmosféry. Časť 25: Iskrovo bezpečné elektrické systémy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60079-25 (33 2320) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2004

Elektrické zariadenia do výbušných plynných atmosfér. Časť 25: Iskrovo bezpečné systémy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60079-25 (33 2320) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2004

Elektrické zariadenia do výbušných plynných atmosfér. Časť 25: Iskrovo bezpečné systémy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60079-25/AC (33 2320)

Dátum vydania: 01.01.2014

Výbušné atmosféry. Časť 25: Iskrovo bezpečné elektrické systémy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60079-25/C1 (33 2320) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2006

Elektrické zariadenia do výbušných plynných atmosfér. Časť 25: Iskrovo bezpečné systémy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60079-26 (33 2320) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2005

Elektrické zariadenia do výbušných plynných atmosfér. Časť 26: Konštrukcia, skúšanie a označovanie elektrických zariadení skupiny II, kategórie 1G

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60079-26 (33 2320) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2015

Výbušné atmosféry. Časť 26: Zariadenia s úrovňou ochrany (EPL) Ga

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60079-26 (33 2320)

Dátum vydania: 01.08.2016

Výbušné atmosféry. Časť 26: Zariadenia s úrovňou ochrany (EPL) Ga

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60079-26 (33 2320) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2007

Výbušné atmosféry. Časť 26: Zariadenia s úrovňou ochrany (EPL) Ga

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60079-27 (33 2320)

Dátum vydania: 01.02.2009

Výbušné atmosféry. Časť 27: Koncepcia iskrovo bezpečnej prevádzkovej zbernice (FISCO)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>