SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 33 3430 (33 3430) zrušená

Dátum vydania: 28.02.1985

Elektrotechnické predpisy. Požiadavky na elektrické zariadenia z hľadiska vplyvu na elektrizačnú sústavu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50065-1 (33 3435) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Signalizácia v nízkonapäťových inštaláciách vo frekvenčnom rozsahu od 3 kHz do 148,5 kHz. Časť 1: Všeobecné požiadavky, frekvenčné pásma a elektromagnetické rušenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50065-1 (33 3435)

Dátum vydania: 01.02.2012

Signalizácia v nízkonapäťových elektrických inštaláciách vo frekvenčnom rozsahu od 3 kHz do 148,5 kHz. Časť 1: Všeobecné požiadavky, frekvenčné pásma a elektromagnetické rušenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50065-1/A1 (33 3435) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2010

Signalizácia v nízkonapäťových inštaláciách vo frekvenčnom rozsahu od 3 kHz do 148,5 kHz. Časť 1: Všeobecné požiadavky, frekvenčné pásma a elektromagnetické rušenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50065-1+A1 (33 3435) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2001

Signalizácia v nízkonapäťových inštaláciách vo frekvenčnom rozsahu od 3 kHz do 148,5 kHz. Časť 1: Všeobecné požiadavky, frekvenčné pásma a elektromagnetické rušenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50065-1+A1/A2 (33 3435) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2001

Signalizácia v nízkonapäťových inštaláciách vo frekvenčnom rozsahu od 3 kHz do 148,5 kHz. Časť 1: Všeobecné požiadavky, frekvenčné pásma a elektromagnetické rušenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50065-1+A1/A3 (33 3435) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2001

Signalizácia v nízkonapäťových inštaláciách vo frekvenčnom rozsahu od 3 kHz do 148,5 kHz. Časť 1: Všeobecné požiadavky, frekvenčné pásma a elektromagnetické rušenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50065-1+A1/Z1 (33 3435) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Signalizácia v nízkonapäťových inštaláciách vo frekvenčnom rozsahu od 3 kHz do 148,5 kHz. Časť 1: Všeobecné požiadavky, frekvenčné pásma a elektromagnetické rušenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50065-2-1 (33 3435)

Dátum vydania: 01.07.2003

Prenos signálov v inštaláciách nízkeho napätia vo frekvenčnom rozsahu od 3 kHz do 148,5 kHz. Časť 2-1: Požiadavky na odolnosť komunikačných zariadení a systémov rozvodnej siete, pracujúcich v rozsahu frekvencií od 95 kHz do 148,5 kHz a určených na používanie v obytnom prostredí, v obchodoch a v ľahkom priemysle

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50065-2-1/A1 (33 3435)

Dátum vydania: 01.07.2006

Prenos signálov v inštaláciách nízkeho napätia vo frekvenčnom rozsahu od 3 kHz do 148,5 kHz. Časť 2-1: Požiadavky na odolnosť komunikačných zariadení a systémov rozvodnej siete, pracujúcich v rozsahu frekvencií od 95 kHz do 148,5 kHz a určených na používanie v obytnom prostredí, v obchodoch a v ľahkom priemysle

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50065-2-1/C1 (33 3435)

Dátum vydania: 01.12.2003

Prenos signálov v inštaláciách nízkeho napätia vo frekvenčnom rozsahu od 3 kHz do 148,5 kHz. Časť 2-1: Požiadavky na odolnosť komunikačných zariadení a systémov rozvodnej siete, pracujúcich v rozsahu frekvencií od 95 kHz do 148,5 kHz a určených na používanie v obytnom prostredí, v obchodoch a v ľahkom priemysle

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50065-2-2 (33 3435)

Dátum vydania: 01.09.2003

Prenos signálov v inštaláciách nízkeho napätia vo frekvenčnom rozsahu od 3 kHz do 148,5 kHz. Časť 2-2: Požiadavky na odolnosť komunikačných zariadení a systémov rozvodnej siete pracujúcich v rozsahu frekvencií od 95 kHz do 148,5 kHz a určených pre priemyselné prostredie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50065-2-2/A1 (33 3435)

Dátum vydania: 01.07.2006

Prenos signálov v inštaláciách nízkeho napätia vo frekvenčnom rozsahu od 3 kHz do 148,5 kHz. Časť 2-2: Požiadavky na odolnosť komunikačných zariadení a systémov rozvodnej siete pracujúcich v rozsahu frekvencií od 95 kHz do 148,5 kHz a určených pre priemyselné prostredie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50065-2-2/A1/C2 (33 3435)

Dátum vydania: 01.01.2007

Prenos signálov v inštaláciách nízkeho napätia vo frekvenčnom rozsahu od 3 kHz do 148,5 kHz. Časť 2-2: Požiadavky na odolnosť komunikačných zariadení a systémov rozvodnej siete pracujúcich v rozsahu frekvencií od 95 kHz do 148,5 kHz a určených pre priemyselné prostredie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50065-2-2/C1 (33 3435)

Dátum vydania: 01.12.2003

Prenos signálov v inštaláciách nízkeho napätia vo frekvenčnom rozsahu od 3 kHz do 148,5 kHz. Časť 2-2: Požiadavky na odolnosť komunikačných zariadení a systémov rozvodnej siete pracujúcich v rozsahu frekvencií od 95 kHz do 148,5 kHz a určených pre priemyselné prostredie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50065-2-3 (33 3435)

Dátum vydania: 01.09.2003

Prenos signálov v inštaláciách nízkeho napätia vo frekvenčnom rozsahu od 3 kHz do 148,5 kHz. Časť 2-3: Požiadavky na odolnosť komunikačných zariadení a systémov rozvodnej siete pracujúcich v rozsahu frekvencií od 3 kHz do 95 kHz a určených dodávateľom a distribútorom elektrickej energie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50065-2-3/A1 (33 3435)

Dátum vydania: 01.07.2006

Prenos signálov v inštaláciách nízkeho napätia vo frekvenčnom rozsahu od 3 kHz do 148,5 kHz. Časť 2-3: Požiadavky na odolnosť komunikačných zariadení a systémov rozvodnej siete pracujúcich v rozsahu frekvencií od 3 kHz do 95 kHz a určených dodávateľom a distribútorom elektrickej energie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50065-2-3/C1 (33 3435)

Dátum vydania: 01.12.2003

Prenos signálov v inštaláciách nízkeho napätia vo frekvenčnom rozsahu od 3 kHz do 148,5 kHz. Časť 2-3: Požiadavky na odolnosť komunikačných zariadení a systémov rozvodnej siete pracujúcich v rozsahu frekvencií od 3 kHz do 95 kHz a určených dodávateľom a distribútorom elektrickej energie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50065-4-1 (33 3435)

Dátum vydania: 01.07.2002

Prenos signálov v inštaláciách nízkeho napätia vo frekvenčnom rozsahu od 3 kHz do 148,5 kHz. Časť 4-1: Oddeľovacie filtre na nízke napätia. Kmeňová špecifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50065-4-2 (33 3435)

Dátum vydania: 01.07.2002

Prenos signálov v inštaláciách nízkeho napätia vo frekvenčnom rozsahu od 3 kHz do 148,5 kHz. Časť 4-2: Oddeľovacie filtre na nízke napätia. Bezpečnostné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50065-4-2/A1 (33 3435)

Dátum vydania: 01.05.2004

Prenos signálov v inštaláciách nízkeho napätia vo frekvenčnom rozsahu od 3 kHz do 148,5 kHz. Časť 4-2: Oddeľovacie filtre na nízke napätia. Bezpečnostné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50065-4-2/A2 (33 3435)

Dátum vydania: 01.01.2006

Prenos signálov v inštaláciách nízkeho napätia vo frekvenčnom rozsahu od 3 kHz do 148,5 kHz. Časť 4-2: Oddeľovacie filtre na nízke napätia. Bezpečnostné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50065-4-3 (33 3435)

Dátum vydania: 01.07.2003

Prenos signálov v inštaláciách nízkeho napätia vo frekvenčnom rozsahu od 3 kHz do 148,5 kHz. Časť 4-3: Oddeľovacie filtre na nízke napätia. Vstupný filter

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50065-4-4 (33 3435)

Dátum vydania: 01.07.2003

Prenos signálov v inštaláciách nízkeho napätia vo frekvenčnom rozsahu od 3 kHz do 148,5 kHz. Časť 4-4: Oddeľovacie filtre na nízke napätia. Impedančný filter

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50065-4-5 (33 3435)

Dátum vydania: 01.07.2003

Prenos signálov v inštaláciách nízkeho napätia vo frekvenčnom rozsahu od 3 kHz do 148,5 kHz. Časť 4-5: Oddeľovacie filtre na nízke napätia. Úsekový filter

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50065-4-6 (33 3435)

Dátum vydania: 01.02.2005

Prenos signálov v inštaláciách nízkeho napätia vo frekvenčnom rozsahu od 3 kHz do 148,5 kHz. Časť 4-6: Oddeľovacie filtre na nízke napätie. Fázový väzobný člen

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50065-4-7 (33 3435)

Dátum vydania: 01.01.2006

Prenos signálov v inštaláciách nízkeho napätia vo frekvenčnom rozsahu od 3 kHz do 148,5 kHz a od 1,6 MHz do 30 MHz. Časť 4-7: Prenosné oddeľovacie filtre na nízke napätia. Bezpečnostné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50065-4-7/C1 (33 3435)

Dátum vydania: 01.02.2007

Prenos signálov v inštaláciách nízkeho napätia vo frekvenčnom rozsahu od 3 kHz do 148,5 kHz a od 1,6 MHz do 30 MHz. Časť 4-7: Prenosné oddeľovacie filtre na nízke napätia. Bezpečnostné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50065-7 (33 3435)

Dátum vydania: 01.07.2002

Prenos signálov v inštaláciách nízkeho napätia vo frekvenčnom rozsahu od 3 kHz do 148,5 kHz. Časť 7: Impedancia zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 50081-1 (33 3433) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1995

Elektromagnetická kompatibilita - všeobecná norma týkajúca sa vyžarovania. Časť 1: Priestory obytné, obchodné a ľahkého priemyslu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50081-1/Z1 (33 3433) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2003

Elektromagnetická kompatibilita - všeobecná norma týkajúca sa vyžarovania. Časť 1: Priestory obytné, obchodné a ľahkého priemyslu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50081-2 (33 3433) zrušená

Dátum vydania: 22.07.1998

Elektromagnetická kompatibilita. Všeobecná norma pre vyžarovanie. Časť 2: Priemyselné prostredie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50081-2/Z1 (33 3433) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2003

Elektromagnetická kompatibilita. Všeobecná norma pre vyžarovanie. Časť 2: Priemyselné prostredie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50082-1 (33 3434) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1995

Elektromagnetická kompatibilita - všeobecná norma týkajúca sa odolnosti. Časť 1: Priestory obytné, obchodné a ľahkého priemyslu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50082-1 (33 3434) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2002

Elektromagnetická kompatibilita. Všeobecná norma na odolnosť. Časť 1: Priestory obytné, obchodné a ľahkého priemyslu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50082-1/Z1 (33 3434) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2003

Elektromagnetická kompatibilita. Všeobecná norma na odolnosť. Časť 1: Priestory obytné, obchodné a ľahkého priemyslu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50082-2 (33 3434) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1999

Elektromagnetická kompatibilita. Všeobecná norma týkajúca sa odolnosti. Časť 2: Priemyselné prostredie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50293 (33 3435) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Cestné dopravné signálne systémy. Norma na výrobky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50293 (33 3435)

Dátum vydania: 01.10.2012

Systémy cestnej dopravnej signalizácie. Elektromagnetická kompatibilita

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50370-1 (33 3432) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2005

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Norma na skupinu výrobkov na obrábacie stroje. Časť 1: Vyžarovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50370-1 (33 3432)

Dátum vydania: 01.03.2006

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Norma na skupinu výrobkov na obrábacie stroje. Časť 1: Vyžarovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50370-2 (33 3432)

Dátum vydania: 01.01.2004

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Norma na skupinu výrobkov na obrábacie stroje. Časť 2: Odolnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50412-2-1 (33 3436)

Dátum vydania: 01.03.2006

Prístroje a systémy na komunikáciu po silnoprúdovom vedení v inštaláciách nízkeho napätia vo frekvenčnom rozsahu od 1,6 MHz do 30 MHz. Časť 2-1: Obytné, obchodné a priemyselné prostredie. Požiadavky na odolnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50412-2-1/C1 (33 3436)

Dátum vydania: 01.06.2009

Prístroje a systémy na komunikáciu po silnoprúdovom vedení v inštaláciách nízkeho napätia vo frekvenčnom rozsahu od 1,6 MHz do 30 MHz. Časť 2-1: Obytné, obchodné a priemyselné prostredie. Požiadavky na odolnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50498 (33 3422)

Dátum vydania: 01.02.2011

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Norma na skupinu výrobkov pre elektronické zariadenia dodatočne montované vo vozidlách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50529-1 (33 3437)

Dátum vydania: 01.06.2011

Norma EMC na siete. Časť 1: Drôtové telekomunikačné siete s telefónnymi vedeniami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50529-2 (33 3437)

Dátum vydania: 01.06.2011

Norma EMC na siete. Časť 2: Drôtové telekomunikačné siete s koaxiálnymi káblami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50715 (33 3431)

Dátum vydania: 01.09.2022

Elektromagnetická kompatibilita. Vysokofrekvenčné emisie. Štatistické hľadiská pri určovaní zhody sériovo vyrábaných výrobkov s emisnými požiadavkami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 55032 (33 3440) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2012

Elektromagnetická kompatibilita multimediálnych zariadení. Požiadavky na vyžarovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 60555-1 (33 3443)

Dátum vydania: 01.10.2001

Rušenie v distribučných sieťach spôsobené domácimi spotrebičmi a podobnými elektrickými zariadeniami. Časť 1: Definície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60555-3+A1 (33 3443) zrušená

Dátum vydania: 01.03.1995

Rušenia v distribučných sieťach spôsobené domácimi spotrebičmi a podobnými elektrickými zariadeniami. Časť 3: Kolísanie napätia (obsahuje zmenu A1:1991)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 60868 (33 3447)

Dátum vydania: 01.11.2002

Merač blikania. Špecifikácia funkcie a dimenzovania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 60868-0 (33 3447)

Dátum vydania: 01.11.2002

Merač blikania. Časť 0: Vyhodnotenie miery vnímania blikania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61000-1-2 (33 3432)

Dátum vydania: 01.03.2017

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 1-2: Všeobecne. Metodika na dosiahnutie funkčnej bezpečnosti elektrických a elektronických systémov s ohľadom na elektromagnetické javy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61000-2-10 (33 3432)

Dátum vydania: 01.01.2001

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Prostredie. Popis prostredia HEMP. Rušenia šírené vedením

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61000-2-12 (33 3432)

Dátum vydania: 01.01.2004

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 2-12: Prostredie. Úrovne kompatibility pre nízkofrekvenčné rušenie šírené vedením a signalizáciu vo verejných rozvodných sieťach stredného napätia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61000-2-2 (33 3432)

Dátum vydania: 01.02.2004

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 2-2: Prostredie. Kompatibilitné úrovne nízkofrekvenčných rušení šírených vedením a signalizácie vo verejných rozvodných sieťach nízkeho napätia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61000-2-2/A1 (33 3432) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2018

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 2-2: Prostredie. Kompatibilitné úrovne nízkofrekvenčných rušení šírených vedením a signalizácie vo verejných rozvodných sieťach nízkeho napätia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61000-2-2/A1 (33 3432)

Dátum vydania: 01.12.2018

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 2-2: Prostredie. Kompatibilitné úrovne nízkofrekvenčných rušení šírených vedením a signalizácie vo verejných rozvodných sieťach nízkeho napätia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61000-2-2/A2 (33 3432) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2019

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 2-2: Prostredie. Kompatibilitné úrovne nízkofrekvenčných rušení šírených vedením a signalizácie vo verejných rozvodných sieťach nízkeho napätia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61000-2-2/A2 (33 3432)

Dátum vydania: 01.02.2020

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 2-2: Prostredie. Kompatibilitné úrovne nízkofrekvenčných rušení šírených vedením a signalizácie vo verejných rozvodných sieťach nízkeho napätia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61000-2-4 (33 3432)

Dátum vydania: 01.04.2003

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 2-4: Prostredie. Úrovne kompatibility nízkofrekvenčných rušení šírených vedením v priemyselných podnikoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61000-2-4 (33 3432) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2001

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Prostredie. Úrovne kompatibility nízkofrekvenčných rušení šírených vedením v priemyselných podnikoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61000-2-9 (33 3432)

Dátum vydania: 01.01.2001

Elektromagnetická kompatibilita. Popis prostredia HEMP. Rušenia šírené vlnením. Základná norma EMC

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61000-3-11 (33 3432) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 3-11: Medze. Obmedzenie zmien napätia, kolísania napätia a blikania v rozvodných sieťach nízkeho napätia pre podmienečne pripájané zariadenia s menovitým prúdom <= 75 A

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 61000-3-11 (33 3432)

Dátum vydania: 01.09.2002

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 3-11: Medze. Obmedzenie zmien napätia, kolísania napätia a blikania v rozvodných sieťach nízkeho napätia pre podmienečne pripájané zariadenia s menovitým prúdom <= 75 A

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61000-3-12 (33 3432) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2005

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 3-12: Medze harmonických prúdov spôsobených zariadením s napájacím fázovým prúdom > 16 A <= 75 A pripojeným k verejným sieťam nízkeho napätia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61000-3-12 (33 3432) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2006

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 3-12: Medze. Medze harmonických zložiek prúdu vytváraných zariadeniami so vstupným fázovým prúdom > 16 A a <= 75 A, ktoré sa pripájajú k verejným rozvodným sieťam nízkeho napätia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61000-3-12 (33 3432)

Dátum vydania: 01.08.2012

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 3-12: Medze. Medze harmonických zložiek prúdu vytváraných zariadeniami so vstupným fázovým prúdom > 16 A a <= 75 A, ktoré sa pripájajú k verejným rozvodným sieťam nízkeho napätia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61000-3-2 (33 3432) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2015

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 3-2: Medze. Medze vyžarovania harmonických zložiek prúdu (zariadenia so vstupným fázovým prúdom <= 16 A)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61000-3-2 (33 3432) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2006

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 3-2: Medze. Medze vyžarovania harmonických zložiek prúdu (zariadenia so vstupným fázovým prúdom <= 16 A)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61000-3-2 (33 3432) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2002

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 3-2: Medze. Medze vyžarovania harmonických zložiek prúdu (zariadenia so vstupným fázovým prúdom do 16 A vrátane)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61000-3-2 (33 3432) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2000

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 3: Medze. Oddiel 2: Medze vyžarovania harmonických prúdov (zariadenia so vstupným fázovým prúdom <= 16 A)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61000-3-2/A1 (33 3432) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2001

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 3: Medze. Oddiel 2: Medze vyžarovania harmonických prúdov (zariadenia so vstupným fázovým prúdom <= 16 A)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61000-3-2/A1 (33 3432) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2010

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 3-2: Medze. Medze vyžarovania harmonických zložiek prúdu (zariadenia so vstupným fázovým prúdom <= 16 A)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61000-3-2/A14 (33 3432) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2002

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 3: Medze. Oddiel 2: Medze vyžarovania harmonických prúdov (zariadenia so vstupným fázovým prúdom <= 16 A)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61000-3-2/A2 (33 3432) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2005

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 3-2: Medze. Medze vyžarovania harmonických zložiek prúdu (zariadenia so vstupným fázovým prúdom do 16 A vrátane)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61000-3-2/A2 (33 3432) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2001

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 3: Medze. Oddiel 2: Medze vyžarovania harmonických prúdov (zariadenia so vstupným fázovým prúdom <= 16 A)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61000-3-2/A2 (33 3432) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2010

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 3-2: Medze. Medze vyžarovania harmonických zložiek prúdu (zariadenia so vstupným fázovým prúdom <= 16 A)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61000-3-2/O1 (33 3432) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2001

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 3: Medze. Oddiel 2: Medze vyžarovania harmonických prúdov (zariadenia so vstupným fázovým prúdom <= 16 A)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61000-3-2/Z1 (33 3432) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2006

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 3-2: Medze. Medze vyžarovania harmonických zložiek prúdu (zariadenia so vstupným fázovým prúdom do 16 A vrátane)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61000-3-3 (33 3432) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2000

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 3-3: Medze. Obmedzenie zmien, kolísanie napätia a blikania vo verejných rozvodných sietiach nízkeho napätia pre zariadenia s menovitým fázovým prúdom <= 16 A nepodliehajúce podmienečnému pripojeniu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61000-3-3 (33 3432) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2009

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 3-3: Medze. Obmedzenie zmien, kolísanie napätia a blikania vo verejných rozvodných sieťach nízkeho napätia pre zariadenia s menovitým fázovým prúdom <= 16 A nepodliehajúce podmienečnému pripojeniu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61000-3-3 (33 3432)

Dátum vydania: 01.05.2014

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 3-3: Medze. Obmedzenie zmien napätia, kolísania napätia a blikania vo verejných rozvodných sieťach nízkeho napätia pre zariadenia s menovitým fázovým prúdom <= 16 A nepodliehajúce podmienečnému pripojeniu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61000-3-3/A1 (33 3432) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2020

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 3-3: Medze. Obmedzenie zmien napätia, kolísania napätia a blikania vo verejných rozvodných sieťach nízkeho napätia pre zariadenia s menovitým fázovým prúdom <= 16 A nepodliehajúce podmienečnému pripojeniu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61000-3-3/A1 (33 3432)

Dátum vydania: 01.09.2020

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 3-3: Medze. Obmedzenie zmien napätia, kolísania napätia a blikania vo verejných rozvodných sieťach nízkeho napätia pre zariadenia s menovitým fázovým prúdom <= 16 A nepodliehajúce podmienečnému pripojeniu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61000-3-3/A1 (33 3432) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2003

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 3-3: Medze. Obmedzenie zmien, kolísanie napätia a blikania vo verejných rozvodných sietiach nízkeho napätia pre zariadenia s menovitým fázovým prúdom <= 16 A nepodliehajúce podmienečnému pripojeniu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61000-3-3/A2 (33 3432) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2006

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 3-3: Medze. Obmedzenie zmien, kolísanie napätia a blikania vo verejných rozvodných sietiach nízkeho napätia pre zariadenia s menovitým fázovým prúdom <= 16 A nepodliehajúce podmienečnému pripojeniu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61000-3-3/A2 (33 3432)

Dátum vydania: 01.02.2022

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 3-3: Medze. Obmedzenie zmien napätia, kolísania napätia a blikania vo verejných rozvodných sieťach nízkeho napätia pre zariadenia s menovitým fázovým prúdom <= 16 A nepodliehajúce podmienečnému pripojeniu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61000-3-3/A2/AC (33 3432)

Dátum vydania: 01.04.2022

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 3-3: Medze. Obmedzenie zmien napätia, kolísania napätia a blikania vo verejných rozvodných sieťach nízkeho napätia pre zariadenia s menovitým fázovým prúdom <= 16 A nepodliehajúce podmienečnému pripojeniu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61000-3-3/IS1 (33 3432) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2006

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 3-3: Medze. Obmedzenie zmien, kolísanie napätia a blikania vo verejných rozvodných sietiach nízkeho napätia pre zariadenia s menovitým fázovým prúdom <= 16 A nepodliehajúce podmienečnému pripojeniu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61000-4-1 (33 3432) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Časť 4: Metódy skúšania a merania. Oddiel 1: Prehľad skúšok odolnosti. Základná norma EMC

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61000-4-1 (33 3432) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2002

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-1: Metódy skúšania a merania. Prehľad noriem súboru IEC 61000-4

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61000-4-1 (33 3432) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1995

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). 4. Časť: Metódy skúšania a merania. 1. oddiel: Prehľad skúšok odolnosti. Kmeňová norma EMC

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61000-4-1 (33 3432) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2007

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-1: Metódy skúšania a merania. Prehľad noriem súboru IEC 61000-4

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61000-4-1/O1 (33 3432) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2002

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Časť 4: Metódy skúšania a merania. Oddiel 1: Prehľad skúšok odolnosti. Základná norma EMC

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61000-4-10 (33 3432) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2001

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-10: Metódy skúšania a merania. Skúška odolnosti proti tlmene kmitajúcemu magnetickému poľu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61000-4-10 (33 3432)

Dátum vydania: 01.07.2017

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-10: Metódy skúšania a merania. Skúška odolnosti proti tlmene kmitajúcemu magnetickému poľu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61000-4-10/A1 (33 3432) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2002

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-10: Metódy skúšania a merania. Skúška odolnosti proti tlmene kmitajúcemu magnetickému poľu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61000-4-11 (33 3432)

Dátum vydania: 01.02.2005

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-11: Metódy skúšania a merania. Skúšky odolnosti proti krátkodobým poklesom napätia, krátkym prerušeniam a kolísaniam napätia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>