Tlačiť

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 33 4000 (33 4000)

Dátum vydania: 12.10.1987

Elektrotechnické predpisy. Požiadavky na odolnosť oznamovacích zariadení proti prepätiu a nadprúdu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 33 4000/a (33 4000)

Dátum vydania: 01.09.1990

Elektrotechnické predpisy. Požiadavky na odolnosť oznamovacích zariadení proti prepätiu a nadprúdu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 33 4010 (33 4010)

Dátum vydania: 13.12.1989

Elektrotechnické predpisy. Ochrana oznamovacích vedení a zariadení pred prepätím a nadprúdom atmosférického pôvodu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 33 4010 (33 4010) zrušená

Dátum vydania: 24.12.1981

ELEKTROTECHNICKE~PREDPISY.~OCHRANA~SDELOVACICH~VEDENI A~ZARIZENI PROTI PREPETI A NADPROUDU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 33 4010/A (33 4010) zrušená

Dátum vydania: 01.06.1984

ELEKTROTECHNICKE~PREDPISY.~OCHRANA~SDELOVACICH~VEDENI A~ZARIZENI PROTI PREPETI A NADPROUDU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 33 4010/B (33 4010) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1989

ELEKTROTECHNICKE~PREDPISY.~OCHRANA~SDELOVACICH~VEDENI A~ZARIZENI PROTI PREPETI A NADPROUDU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 33 4050 (33 4050) zrušená

Dátum vydania: 11.01.1982

Predpisy pre podzemné oznamovacie vedenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 33 4060 (33 4060) zrušená

Dátum vydania: 29.04.1986

Ochrana zariadení telekomunikačnej siete a obsluhujúceho personálu pred vplyvmi elektromagnetických polí. Metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac