SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 33 4200 (33 4200) zrušená

Dátum vydania: 29.12.1981

Elektrotechnické predpisy. Ochrana rádiového príjmu pred rušením. Základné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 33 4210 (33 4210) zrušená

Dátum vydania: 17.01.1986

Elektrotechnické predpisy. Prístroje na meranie rušenia. Technické požiadavky a metódy skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 33 4211 (33 4211) zrušená

Dátum vydania: 17.01.1986

Elektrotechnické predpisy. Prístroje na zisťovanie a približné meranie rušenia. Technické požiadavky a metódy skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 33 4225 (33 4225) zrušená

Dátum vydania: 05.04.1986

ELEKTROTECHNICKE PREDPISY. ODRUSENI VYSOKOFREKVENCNICH UCELOVYCH ZARIZENI. MEZE RUSENI. MERICI METODY

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 33 4225/A (33 4225) zrušená

Dátum vydania: 01.06.1988

ELEKTROTECHNICKE PREDPISY. ODRUSENI VYSOKOFREKVENCNICH UCELOVYCH ZARIZENI. MEZE RUSENI. MERICI METODY

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 33 4230 (33 4230) zrušená

Dátum vydania: 20.12.1984

Elektrotechnické predpisy. Odrušenie rádiových prijímačov. Hranice rušenia a metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 4230/Z1 (33 4230) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1999

Elektrotechnické predpisy. Odrušenie rádiových prijímačov. Hranice rušenia a metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 33 4240 (33 4240) zrušená

Dátum vydania: 04.06.1980

Elektrotechnické predpisy. Odrušenie vedení a rozvodní VN a VVN

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN CISPR 16-1 (33 4216) zrušená

Dátum vydania: 01.03.1995

Špecifikácia metód a meracích prístrojov na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. 1. časť: Prístroje na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN CISPR 16-1 (33 4216) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2003

Špecifikácia metód a meracích prístrojov na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Časť 1: Prístroje na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN CISPR 16-1/A1 (33 4216) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2003

Špecifikácia metód a meracích prístrojov na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Časť 1: Prístroje na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN CISPR 16-1/A2 (33 4216) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2003

Špecifikácia metód a meracích prístrojov na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Časť 1: Prístroje na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN CISPR 16-2 (33 4216) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Špecifikácia metód a meracích prístrojov na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Časť 2: Metódy merania rušenia a odolnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 50147-1 (33 4211)

Dátum vydania: 01.09.2001

Bezodrazové komory. Časť 1: Meranie útlmu tienenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 50147-2 (33 4211)

Dátum vydania: 01.10.2001

Bezodrazové komory. Časť 2: Voľba vhodného skúšobného miesta s ohľadom na jeho útlm

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 55011 (33 4211) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2002

Priemyselné, vedecké a zdravotnícke (ISM) vysokofrekvenčné zariadenia. Charakteristiky rádiového rušenia. Medze a metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 55011 (33 4211) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2007

Priemyselné, vedecké a zdravotnícke (ISM) vysokofrekvenčné zariadenia. Charakteristiky elektromagnetického rušenia. Medze a metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 55011 (33 4211) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2010

Priemyselné, vedecké a zdravotnícke zariadenia. Charakteristiky vysokofrekvenčného rušenia. Medze a metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 55011 (33 4211)

Dátum vydania: 01.08.2016

Priemyselné, vedecké a zdravotnícke zariadenia. Charakteristiky vysokofrekvenčného rušenia. Medze a metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 55011 (33 4225) zrušená

Dátum vydania: 01.03.1995

Medze a metódy merania charakteristík elektromagnetického rušenia od priemyselných, vedeckých a lekárskych (PVL) zariadení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 55011/A1 (33 4211) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2002

Priemyselné, vedecké a zdravotnícke (ISM) vysokofrekvenčné zariadenia. Charakteristiky rádiového rušenia. Medze a metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 55011/A1 (33 4211)

Dátum vydania: 01.09.2017

Priemyselné, vedecké a zdravotnícke zariadenia. Charakteristiky vysokofrekvenčného rušenia. Medze a metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 55011/A1 (33 4211) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2011

Priemyselné, vedecké a zdravotnícke zariadenia. Charakteristiky vysokofrekvenčného rušenia. Medze a metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 55011/A11 (33 4211)

Dátum vydania: 01.07.2020

Priemyselné, vedecké a zdravotnícke zariadenia. Charakteristiky vysokofrekvenčného rušenia. Medze a metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 55011/A2 (33 4211)

Dátum vydania: 01.08.2021

Priemyselné, vedecké a zdravotnícke zariadenia. Charakteristiky vysokofrekvenčného rušenia. Medze a metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 55011/A2 (33 4211) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2003

Priemyselné, vedecké a zdravotnícke (ISM) vysokofrekvenčné zariadenia. Charakteristiky rádiového rušenia. Medze a metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 55011/A2 (33 4211) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2008

Priemyselné, vedecké a zdravotnícke (ISM) vysokofrekvenčné zariadenia. Charakteristiky elektromagnetického rušenia. Medze a metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 55011/A2 (33 4211) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2008

Priemyselné, vedecké a zdravotnícke (ISM) vysokofrekvenčné zariadenia. Charakteristiky elektromagnetického rušenia. Medze a metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 55011/O1 (33 4211) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2008

Priemyselné, vedecké a zdravotnícke (ISM) vysokofrekvenčné zariadenia. Charakteristiky elektromagnetického rušenia. Medze a metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 55012 (33 4212)

Dátum vydania: 01.05.2008

Vozidlá, člny a stroje s vnútorným spaľovaním. Charakteristiky rádiového rušenia. Medze a metódy merania na ochranu prijímačov mimo paluby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 55012 (33 4212) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2003

Vozidlá, člny a zariadenia poháňané spaľovacími motormi. Charakteristiky rádiového rušenia. Medze a metódy merania na ochranu prijímačov s výnimkou tých, ktoré sú inštalované priamo vo vozidlách (člnoch), zariadeniach alebo v susedných vozidlách (člnoch) a zariadeniach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 55012/A1 (33 4212)

Dátum vydania: 01.10.2009

Vozidlá, člny a stroje s vnútorným spaľovaním. Charakteristiky rádiového rušenia. Medze a metódy merania na ochranu prijímačov mimo paluby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 55012/A1 (33 4212) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2005

Vozidlá, člny a zariadenia poháňané spaľovacími motormi. Charakteristiky rádiového rušenia. Medze a metódy merania na ochranu prijímačov s výnimkou tých, ktoré sú inštalované priamo vo vozidlách (člnoch), zariadeniach alebo v susedných vozidlách (člnoch) a zariadeniach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 55013 (33 4213) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2002

Rozhlasové a televízne prijímače a pridružené zariadenia. Charakteristiky elektromagnetického rušenia. Medze a metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 55013 (33 4213) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2003

Rozhlasové a televízne prijímače a pridružené zariadenia. Charakteristiky rádiového rušenia. Medze a metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 55013 (33 4213) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1999

Medze a metódy merania charakteristík elektromagnetického rušenia rozhlasových a televíznych prijímačov a pridružených zariadení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 55013 (33 4213) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2014

Rozhlasové a televízne prijímače a pridružené zariadenia. Charakteristiky rádiového rušenia. Medze a metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 55013/A1 (33 4213) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2016

Rozhlasové a televízne prijímače a pridružené zariadenia. Charakteristiky rádiového rušenia. Medze a metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 55013/A1 (33 4213) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2004

Rozhlasové a televízne prijímače a pridružené zariadenia. Charakteristiky rádiového rušenia. Medze a metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 55013/A12 (33 4213) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1999

Medze a metódy merania charakteristík elektromagnetického rušenia rozhlasových a televíznych prijímačov a pridružených zariadení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 55013/A13 (33 4213) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1999

Medze a metódy merania charakteristík elektromagnetického rušenia rozhlasových a televíznych prijímačov a pridružených zariadení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 55013/A2 (33 4213) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2006

Rozhlasové a televízne prijímače a pridružené zariadenia. Charakteristiky rádiového rušenia. Medze a metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 55013/IS1 (33 4213) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2010

Rozhlasové a televízne prijímače a pridružené zariadenia. Charakteristiky rádiového rušenia. Medze a metódy merania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 55013+A12 (33 4213) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2002

Medze a metódy merania charakteristík elektromagnetického rušenia rozhlasových a televíznych prijímačov a pridružených zariadení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 55013+A12/A13 (33 4213) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2002

Medze a metódy merania charakteristík elektromagnetického rušenia rozhlasových a televíznych prijímačov a pridružených zariadení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 55013+A12/A14 (33 4213) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2002

Medze a metódy merania charakteristík elektromagnetického rušenia rozhlasových a televíznych prijímačov a pridružených zariadení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 55013+A12/Z1 (33 4213) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2003

Medze a metódy merania charakteristík elektromagnetického rušenia rozhlasových a televíznych prijímačov a pridružených zariadení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
FR
STN EN 55014 (33 4214) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1995

Medze a metódy merania charakteristík elektromagnetického rušenia od spotrebičov s elektromotormi, tepelných spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely, elektrického náradia a podobných elektrických prístrojov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
FR
STN EN 55014 (33 4214) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1995

Medze a metódy merania charakteristík elektromagnetického rušenia od spotrebičov s elektromotormi, tepelných spotrebičov pre domácnosť a na podobné účely, elektrického náradia a podobných elektrických prístrojov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 55014-1 (33 4214) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2007

Elektromagnetická kompatibilita. Požiadavky na spotrebiče pre domácnosť, elektrické náradie a podobné prístroje. Časť 1: Vyžarovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 55014-1 (33 4214) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Elektromagnetická kompatibilita. Požiadavky na spotrebiče pre domácnosť, elektrické náradie a podobné prístroje. Časť 1: Vyžarovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 55014-1 (33 4214) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1997

Elektromagnetická kompatibilita. Požiadavky na domáce spotrebiče, elektrické náradie a podobné zariadenia. Časť 1: Norma na skupinu výrobkov: Vyžarovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 55014-1 (33 4214) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2002

Elektromagnetická kompatibilita. Požiadavky na spotrebiče pre domácnosť, elektrické náradie a podobné prístroje. Časť 1: Vyžarovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 55014-1 (33 4214)

Dátum vydania: 01.10.2017

Elektromagnetická kompatibilita. Požiadavky na spotrebiče pre domácnosť, elektrické náradie a podobné prístroje. Časť 1: Vyžarovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 55014-1/A1 (33 4214) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2003

Elektromagnetická kompatibilita. Požiadavky na spotrebiče pre domácnosť, elektrické náradie a podobné prístroje. Časť 1: Vyžarovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 55014-1/A1 (33 4214) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2003

Elektromagnetická kompatibilita. Požiadavky na spotrebiče pre domácnosť, elektrické náradie a podobné prístroje. Časť 1: Vyžarovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 55014-1/A1 (33 4214) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2001

Elektromagnetická kompatibilita. Požiadavky na domáce spotrebiče, elektrické náradie a podobné zariadenia. Časť 1: Norma na skupinu výrobkov: Vyžarovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 55014-1/A1 (33 4214) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2010

Elektromagnetická kompatibilita. Požiadavky na spotrebiče pre domácnosť, elektrické náradie a podobné prístroje. Časť 1: Vyžarovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 55014-1/A11 (33 4214)

Dátum vydania: 01.07.2020

Elektromagnetická kompatibilita. Požiadavky na spotrebiče pre domácnosť, elektrické náradie a podobné prístroje. Časť 1: Vyžarovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 55014-1/A2 (33 4214) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2012

Elektromagnetická kompatibilita. Požiadavky na spotrebiče pre domácnosť, elektrické náradie a podobné prístroje. Časť 1: Vyžarovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 55014-1/A2 (33 4214) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2001

Elektromagnetická kompatibilita. Požiadavky na domáce spotrebiče, elektrické náradie a podobné zariadenia. Časť 1: Norma na skupinu výrobkov: Vyžarovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 55014-1/A2 (33 4214) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2003

Elektromagnetická kompatibilita. Požiadavky na spotrebiče pre domácnosť, elektrické náradie a podobné prístroje. Časť 1: Vyžarovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 55014-1/A2 (33 4214) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2003

Elektromagnetická kompatibilita. Požiadavky na spotrebiče pre domácnosť, elektrické náradie a podobné prístroje. Časť 1: Vyžarovanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 55014-2 (33 4214) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2002

Elektromagnetická kompatibilita. Požiadavky na spotrebiče pre domácnosť, elektrické náradie a podobné prístroje. Časť 2: Odolnosť. Norma na skupinu výrobkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 55014-2 (33 4214) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1999

Elektromagnetická kompatibilita. Požiadavky na domáce spotrebiče, elektrické náradie a podobné zariadenia. Časť 2: Norma na skupinu výrobkov: Odolnosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 55014-2 (33 4214)

Dátum vydania: 01.09.2015

Elektromagnetická kompatibilita. Požiadavky na spotrebiče pre domácnosť, elektrické náradie a podobné prístroje. Časť 2: Odolnosť. Norma na skupinu výrobkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 55014-2/A1 (33 4214) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2003

Elektromagnetická kompatibilita. Požiadavky na spotrebiče pre domácnosť, elektrické náradie a podobné prístroje. Časť 2: Odolnosť. Norma na skupinu výrobkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 55014-2/A2 (33 4214) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2009

Elektromagnetická kompatibilita. Požiadavky na spotrebiče pre domácnosť, elektrické náradie a podobné prístroje. Časť 2: Odolnosť. Norma na skupinu výrobkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 55014-2/IS1 (33 4214) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2007

Elektromagnetická kompatibilita. Požiadavky na spotrebiče pre domácnosť, elektrické náradie a podobné prístroje. Časť 2: Odolnosť. Norma na skupinu výrobkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 55015 (33 4215) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2007

Medze a metódy merania charakteristík rádiového rušenia zariadení elektrického osvetlenia a podobných zariadení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 55015 (33 4215) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2002

Medze a metódy merania charakteristík rádiového rušenia spôsobovaného zariadeniami elektrického osvetlenia a podobnými zariadeniami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 55015 (33 4215) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2002

Medze a metódy merania charakteristík rádiového rušenia spôsobovaného zariadeniami elektrického osvetlenia a podobnými zariadeniami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 55015 (33 4215) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1999

Medze a metódy merania charakteristík elektromagnetického rušenia zariadení elektrického osvetlenia a podobných zariadení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 55015 (33 4215) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Medze a metódy merania charakteristík rádiového rušenia zariadení elektrického osvetlenia a podobných zariadení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 55015 (33 4215) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2014

Medze a metódy merania charakteristík rádiového rušenia zariadení elektrického osvetlenia a podobných zariadení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 55015/A1 (33 4215) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2015

Medze a metódy merania charakteristík rádiového rušenia zariadení elektrického osvetlenia a podobných zariadení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 55015/A1 (33 4215) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2017

Medze a metódy merania charakteristík rádiového rušenia zariadení elektrického osvetlenia a podobných zariadení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 55015/A1 (33 4215) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1999

Medze a metódy merania charakteristík elektromagnetického rušenia zariadení elektrického osvetlenia a podobných zariadení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 55015/A1 (33 4215) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2002

Medze a metódy merania charakteristík rádiového rušenia spôsobovaného zariadeniami elektrického osvetlenia a podobnými zariadeniami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 55015/A1 (33 4215) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2003

Medze a metódy merania charakteristík rádiového rušenia spôsobovaného zariadeniami elektrického osvetlenia a podobnými zariadeniami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 55015/A1 (33 4215) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2008

Medze a metódy merania charakteristík rádiového rušenia zariadení elektrického osvetlenia a podobných zariadení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 55015/A2 (33 4215) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2009

Medze a metódy merania charakteristík rádiového rušenia zariadení elektrického osvetlenia a podobných zariadení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 55015/A2 (33 4215) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2003

Medze a metódy merania charakteristík rádiového rušenia spôsobovaného zariadeniami elektrického osvetlenia a podobnými zariadeniami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 55015/A2 (33 4215) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2003

Medze a metódy merania charakteristík rádiového rušenia spôsobovaného zariadeniami elektrického osvetlenia a podobnými zariadeniami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 55015/A2 (33 4215) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2002

Medze a metódy merania charakteristík rádiového rušenia spôsobovaného zariadeniami elektrického osvetlenia a podobnými zariadeniami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 55016-1-1 (33 4216) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2007

Špecifikácia metód a meracích prístrojov na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Časť 1-1: Meracie prístroje na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Meracie prístroje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 55016-1-1 (33 4216) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2005

Špecifikácia metód a meracích prístrojov na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Časť 1-1: Meracie prístroje na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Meracie prístroje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 55016-1-1 (33 4216) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2010

Špecifikácia metód a meracích prístrojov na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Časť 1-1: Meracie prístroje na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Meracie prístroje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 55016-1-1/A1 (33 4216) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2011

Špecifikácia metód a meracích prístrojov na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Časť 1-1: Meracie prístroje na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Meracie prístroje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 55016-1-1/A1 (33 4216) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2006

Špecifikácia metód a meracích prístrojov na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Časť 1-1: Meracie prístroje na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Meracie prístroje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 55016-1-1/A1 (33 4216) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2007

Špecifikácia metód a meracích prístrojov na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Časť 1-1: Meracie prístroje na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Meracie prístroje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 55016-1-1/A2 (33 4216) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2008

Špecifikácia metód a meracích prístrojov na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Časť 1-1: Meracie prístroje na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Meracie prístroje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 55016-1-1/A2 (33 4216) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2015

Špecifikácia metód a meracích prístrojov na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Časť 1-1: Meracie prístroje na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Meracie prístroje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 55016-1-2 (33 4216)

Dátum vydania: 01.12.2014

Špecifikácia metód a meracích prístrojov na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Časť 1-2: Meracie prístroje na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Spájacie zariadenia pre meranie rušenia šíreného vedením

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 55016-1-2 (33 4216) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2005

Špecifikácia metód a meracích prístrojov na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Časť 1-2: Meracie prístroje na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Pomocné zariadenia. Rušenie šírené vedením

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 55016-1-2/A1 (33 4216) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2005

Špecifikácia metód a meracích prístrojov na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Časť 1-2: Meracie prístroje na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Pomocné zariadenia. Rušenie šírené vedením

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 55016-1-2/A1 (33 4216)

Dátum vydania: 01.06.2018

Špecifikácia metód a meracích prístrojov na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Časť 1-2: Meracie prístroje na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Spájacie zariadenia pre meranie rušenia šíreného vedením

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 55016-1-2/A2 (33 4216) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2007

Špecifikácia metód a meracích prístrojov na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Časť 1-2: Meracie prístroje na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Pomocné zariadenia. Rušenie šírené vedením

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 55016-1-3 (33 4216)

Dátum vydania: 01.07.2007

Špecifikácia metód a meracích prístrojov na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Časť 1-3: Meracie prístroje na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Pomocné zariadenia. Rušivý výkon

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 55016-1-3 (33 4216) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2005

Špecifikácia metód a meracích prístrojov na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Časť 1-3: Meracie prístroje na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Pomocné zariadenia. Rušivý výkon

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>