SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 33 4570 (33 4570) zrušená

Dátum vydania: 23.12.1981

Elektrotechnické predpisy. Hromadné diaľkové ovládanie. Navrhovanie a prevádzka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 33 4570/a (33 4570) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1991

Elektrotechnické predpisy. Hromadné diaľkové ovládanie. Navrhovanie a prevádzka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 33 4590 (33 4590) zrušená

Dátum vydania: 04.02.1986

Elektrotechnické predpisy. Zariadenia elektrickej zabezpečovacej signalizácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 4590/Z1 (33 4590) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1998

Elektrotechnické predpisy. Zariadenia elektrickej zabezpečovacej signalizácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 4590-1 (33 4590) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1998

Zariadenia poplachových systémov na hlásenie narušenia. Časť 1: Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 4590-2 (33 4590) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1998

Zariadenia poplachových systémov na hlásenie narušenia. Časť 2: Detektory

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 4590-3 (33 4590) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1998

Zariadenia poplachových systémov na hlásenie narušenia. Časť 3: Riadiace a indikačné zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 4590-4 (33 4590) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1998

Zariadenia poplachových systémov na hlásenie narušenia. Časť 4: Poplachové prenosové systémy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 4590-5 (33 4590) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1998

Zariadenia poplachových systémov na hlásenie narušenia. Časť 5: Tiesňové hlásiče

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 4590-6 (33 4590) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1998

Zariadenia poplachových systémov na hlásenie narušenia. Časť 6: Prepúšťacie zámky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 4590-7 (33 4590) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1998

Zariadenia poplachových systémov na hlásenie narušenia. Časť 7: Zariadenia vonkajšej signalizácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 33 4590-8 (33 4590) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1998

Zariadenia poplachových systémov na hlásenie narušenia. Časť 8: Revízie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50130-4 (33 4590) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1999

Poplachové systémy. Časť 4: Elektromagnetická kompatibilita. Norma na výrobky: požiadavky na odolnosť súčastí požiarnych, zabezpečovacích a varovných poplachových systémov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50130-4 (33 4590)

Dátum vydania: 01.06.2012

Poplachové systémy. Časť 4: Elektromagnetická kompatibilita. Norma na skupinu výrobkov: Požiadavky na odolnosť súčastí požiarnych, zabezpečovacích a tiesňových systémov, systémov CCTV, systémov kontroly vstupu a systémov privolania pomoci

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50130-4/A1 (33 4590) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Poplachové systémy. Časť 4: Elektromagnetická kompatibilita. Norma na výrobky: požiadavky na odolnosť súčastí požiarnych, zabezpečovacích a varovných poplachových systémov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50130-4/A1 (33 4590)

Dátum vydania: 01.04.2015

Poplachové systémy. Časť 4: Elektromagnetická kompatibilita. Norma na skupinu výrobkov: Požiadavky na odolnosť súčastí požiarnych, zabezpečovacích a tiesňových systémov, systémov CCTV, systémov kontroly vstupu a systémov privolania pomoci

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50130-4/A2 (33 4590) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2003

Poplachové systémy. Časť 4: Elektromagnetická kompatibilita. Norma na výrobky: požiadavky na odolnosť súčastí požiarnych, zabezpečovacích a varovných poplachových systémov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 50130-5 (33 4590) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2002

Poplachové systémy. Časť 5: Skúšobné metódy vplyvu prostredia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50130-5 (33 4590) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Poplachové systémy. Časť 5: Skúšobné metódy prostredia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50130-5 (33 4590)

Dátum vydania: 01.07.2012

Poplachové systémy. Časť 5: Skúšobné metódy vplyvu prostredia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50131-1 (33 4590) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Poplachové systémy. Systémy proti vniknutiu. Časť 1: Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 50131-1 (33 4591) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2002

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie systémy. Časť 1: Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50131-1 (33 4591)

Dátum vydania: 01.06.2007

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové poplachové systémy. Časť 1: Požiadavky na systém

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50131-1/A1 (33 4591)

Dátum vydania: 01.04.2010

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové poplachové systémy. Časť 1: Požiadavky na systém

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50131-1/A2 (33 4591)

Dátum vydania: 01.02.2018

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové poplachové systémy. Časť 1: Požiadavky na systém

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50131-1/A3 (33 4591)

Dátum vydania: 01.10.2020

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové poplachové systémy. Časť 1: Požiadavky na systém

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50131-1/C1 (33 4591) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2004

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie systémy. Časť 1: Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50131-1/IS1 (33 4591) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2009

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové poplachové systémy. Časť 1: Požiadavky na systém

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50131-1/IS2 (33 4591)

Dátum vydania: 01.04.2011

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové poplachové systémy. Časť 1: Požiadavky na systém

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50131-1/Z1 (33 4591) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2003

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie systémy. Časť 1: Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50131-1/Z2 (33 4591) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2007

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie systémy. Časť 1: Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50131-10 (33 4591)

Dátum vydania: 01.02.2015

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 10: Špecifické požiadavky na použitie prijímača/vysielača chránených priestorov (SPT)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50131-13 (33 4591)

Dátum vydania: 01.09.2020

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 13: Bezpečnostné pyrotechnické ochranné zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50131-13/AC (33 4591)

Dátum vydania: 01.08.2021

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 13: Bezpečnostné pyrotechnické ochranné zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50131-2-10 (33 4591)

Dátum vydania: 01.02.2019

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-10: Detektory narušenia. Kontakty stavu zopnutia (magnetické)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50131-2-2 (33 4591)

Dátum vydania: 01.08.2018

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-2: Detektory narušenia. Pasívne infračervené detektory

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50131-2-2 (33 4591)

Dátum vydania: 01.03.2022

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-2: Požiadavky na pasívne infračervené detektory

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50131-2-2 (33 4591) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2008

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-2: Detektory narušenia. Pasívne infračervené detektory

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50131-2-2/IS1 (33 4591) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2014

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-2: Detektory narušenia. Pasívne infračervené detektory

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50131-2-3 (33 4591)

Dátum vydania: 01.03.2009

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-3: Požiadavky na mikrovlnné detektory

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50131-2-3 (33 4591)

Dátum vydania: 01.03.2022

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-3: Požiadavky na mikrovlnné detektory

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50131-2-3/IS1 (33 4591)

Dátum vydania: 01.08.2014

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-3: Požiadavky na mikrovlnné detektory

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50131-2-4 (33 4591)

Dátum vydania: 01.07.2008

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-4: Požiadavky na kombinované pasívne infračervené a mikrovlnné detektory

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50131-2-4 (33 4591)

Dátum vydania: 01.11.2020

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-4: Požiadavky na kombinované pasívne infračervené a mikrovlnné detektory

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50131-2-4/IS1 (33 4591)

Dátum vydania: 01.08.2014

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-4: Požiadavky na kombinované pasívne infračervené a mikrovlnné detektory

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50131-2-5 (33 4591) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2009

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-5: Požiadavky na kombinované pasívne infračervené a ultrazvukové detektory

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50131-2-5/IS1 (33 4591) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2014

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-5: Požiadavky na kombinované pasívne infračervené a ultrazvukové detektory

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50131-2-6 (33 4591)

Dátum vydania: 01.03.2009

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-6: Kontakty otvorenia (magnetické)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50131-2-6/IS1 (33 4591)

Dátum vydania: 01.08.2014

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-6: Kontakty otvorenia (magnetické)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50131-2-7-1 (33 4591)

Dátum vydania: 01.08.2013

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-7-1: Detektory narušenia. Detektory rozbitia skla (akustické)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50131-2-7-1/A1 (33 4591)

Dátum vydania: 01.06.2014

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-7-1: Detektory narušenia. Detektory rozbitia skla (akustické)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50131-2-7-1/A2 (33 4591)

Dátum vydania: 01.01.2017

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-7-1: Detektory narušenia. Detektory rozbitia skla (akustické)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50131-2-7-1/IS1 (33 4591)

Dátum vydania: 01.08.2014

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-7-1: Detektory narušenia. Detektory rozbitia skla (akustické)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50131-2-7-2 (33 4591)

Dátum vydania: 01.08.2013

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-7-2: Detektory narušenia. Detektory rozbitia skla (pasívne)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50131-2-7-2/A1 (33 4591)

Dátum vydania: 01.06.2014

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-7-2: Detektory narušenia. Detektory rozbitia skla (pasívne)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50131-2-7-2/A2 (33 4591)

Dátum vydania: 01.01.2017

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-7-2: Detektory narušenia. Detektory rozbitia skla (pasívne)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50131-2-7-2/IS1 (33 4591)

Dátum vydania: 01.08.2014

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-7-2: Detektory narušenia. Detektory rozbitia skla (pasívne)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50131-2-7-3 (33 4591)

Dátum vydania: 01.08.2013

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-7-3: Detektory narušenia. Detektory rozbitia skla (aktívne)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50131-2-7-3/A1 (33 4591)

Dátum vydania: 01.06.2014

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-7-3: Detektory narušenia. Detektory rozbitia skla (aktívne)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50131-2-7-3/A2 (33 4591)

Dátum vydania: 01.01.2017

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-7-3: Detektory narušenia. Detektory rozbitia skla (aktívne)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50131-2-7-3/IS1 (33 4591)

Dátum vydania: 01.08.2014

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-7-3: Detektory narušenia. Detektory rozbitia skla (aktívne)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50131-2-8 (33 4591)

Dátum vydania: 01.06.2017

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 2-8: Detektory narušenia. Detektory otrasov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50131-3 (33 4591)

Dátum vydania: 01.02.2010

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 3: Ústredne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50131-4 (33 4591) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2010

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 4: Výstražné zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50131-4 (33 4591)

Dátum vydania: 01.08.2019

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 4: Výstražné zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50131-5-3 (33 4591)

Dátum vydania: 01.07.2017

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 5-3: Požiadavky na prepojovacie zariadenia využívajúce techniku rádiového prenosu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50131-5-3 (33 4591) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2006

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie systémy. Časť 5-3: Požiadavky na prepojovacie zariadenia využívajúce techniku rádiového prenosu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50131-5-3/A1 (33 4591) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2009

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie systémy. Časť 5-3: Požiadavky na prepojovacie zariadenia využívajúce techniku rádiového prenosu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50131-5-3/IS1 (33 4591) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2011

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie systémy. Časť 5-3: Požiadavky na prepojovacie zariadenia využívajúce techniku rádiového prenosu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50131-6 (33 4591) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2008

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 6: Napájacie zdroje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50131-6 (33 4591) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Poplachové systémy. Systémy proti vniknutiu. Časť 6: Napájacie zdroje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 50131-6 (33 4591) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2002

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie systémy. Časť 6: Napájacie zdroje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50131-6 (33 4591)

Dátum vydania: 01.08.2018

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 6: Napájacie zdroje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50131-6/A1 (33 4591) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2015

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 6: Napájacie zdroje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50131-6/A1 (33 4591)

Dátum vydania: 01.09.2021

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 6: Napájacie zdroje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50131-6/O1 (33 4591) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2002

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie systémy. Časť 6: Napájacie zdroje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50131-8 (33 4591) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2009

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 8: Zabezpečovacie zahmlievacie zariadenia/systémy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50131-8 (33 4591)

Dátum vydania: 01.11.2019

Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 8: Zabezpečovacie zahmlievacie zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50132-1 (33 4592) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2011

Poplachové systémy. Sledovacie systémy CCTV na používanie v bezpečnostných aplikáciách. Časť 1: Požiadavky na systém

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 50132-2-1 (33 4592) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2002

Poplachové systémy. Sledovacie systémy CCTV na používanie v bezpečnostných aplikáciách. Časť 2-1: Čiernobiele kamery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50132-2-1 (33 4592) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Poplachové systémy. Sledovacie systémy CCTV na používanie v bezpečnostných aplikáciách. Časť 2-1: Čiernobiele kamery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 50132-4-1 (33 4592) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2002

Poplachové systémy. Sledovacie systémy CCTV na používanie v bezpečnostných aplikáciách. Časť 4-1: Čiernobiele monitory

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50132-4-1 (33 4592) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2002

Poplachové systémy. Sledovacie systémy CCTV na používanie v bezpečnostných aplikáciách. Časť 4-1: Čiernobiele monitory

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50132-5 (33 4592) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2002

Poplachové systémy. Sledovacie systémy CCTV na používanie v bezpečnostných aplikáciách. Časť 5: Obrazový prenos

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 50132-5 (33 4592) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2002

Poplachové systémy. Sledovacie systémy CCTV na používanie v bezpečnostných aplikáciách. Časť 5: Obrazový prenos

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50132-5-1 (33 4592) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2012

Poplachové systémy. Sledovacie systémy CCTV na používanie v bezpečnostných aplikáciách. Časť 5-1: Prenos obrazu. Všeobecné požiadavky na prenos obrazu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50132-5-1/AC (33 4592) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2012

Poplachové systémy. Sledovacie systémy CCTV na používanie v bezpečnostných aplikáciách. Časť 5-1: Prenos obrazu. Všeobecné požiadavky na prenos obrazu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50132-5-2 (33 4592) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2012

Poplachové systémy. Sledovacie systémy CCTV na používanie v bezpečnostných aplikáciách. Časť 5-2: Protokoly na prenos IP obrazu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50132-5-2/AC (33 4592) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2012

Poplachové systémy. Sledovacie systémy CCTV na používanie v bezpečnostných aplikáciách. Časť 5-2: Protokoly na prenos IP obrazu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50132-5-3 (33 4592) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2012

Poplachové systémy. Sledovacie systémy CCTV na používanie v bezpečnostných aplikáciách. Časť 5-3: Prenos obrazu. Analógový a digitálny prenos obrazu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50132-7 (33 4592) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2013

Poplachové systémy. Sledovacie systémy CCTV na používanie v bezpečnostných aplikáciách. Časť 7: Pokyny na používanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50132-7 (33 4592) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Poplachové systémy. Sledovacie systémy CCTV na používanie v bezpečnostných aplikáciách. Časť 7: Používateľská príručka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 50132-7 (33 4592) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2002

Poplachové systémy. Sledovacie systémy CCTV na používanie v bezpečnostných aplikáciách. Časť 7: Pokyny na používanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50132-7/O1 (33 4592) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2002

Poplachové systémy. Sledovacie systémy CCTV na používanie v bezpečnostných aplikáciách. Časť 7: Pokyny na používanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50133-1 (33 4593) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Poplachové systémy. Prístupové ovládacie systémy na používanie v bezpečnostných aplikáciách. Časť 1: Požiadavky na systém

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 50133-1 (33 4593) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2002

Poplachové systémy. Systémy kontroly vstupov na používanie v bezpečnostných aplikáciách. Časť 1: Požiadavky na systém

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50133-1/A1 (33 4593) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2003

Poplachové systémy. Systémy kontroly vstupov na používanie v bezpečnostných aplikáciách. Časť 1: Požiadavky na systém

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50133-2-1 (33 4593) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Poplachové systémy. Systémy kontroly vstupov na použitie v bezpečnostných aplikáciách. Časť 2-1: Všeobecné požiadavky na komponenty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 50133-2-1 (33 4593) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2002

Poplachové systémy. Systémy kontroly vstupov na používanie v bezpečnostných aplikáciách. Časť 2-1: Všeobecné požiadavky na súčasti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50133-7 (33 4593) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Poplachové systémy. Prístupové ovládacie systémy na používanie v bezpečnostných aplikáciách. Časť 7: Používateľská príručka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>