SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 33 4600-3 (33 4600)

Dátum vydania: 01.07.2002

Zariadenia a systémy diaľkového ovládania. Časť 3: Rozhrania (elektrické charakteristiky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 33 4600-4 (33 4600)

Dátum vydania: 01.07.2002

Zariadenia a systémy diaľkového ovládania. Časť 4: Požiadavky na spôsobilosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 33 4640 (33 4640) zrušená

Dátum vydania: 09.06.1981

Elektrotechnické predpisy. Vysokofrekvenčný prenos po vedeniach nad 1000 V

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN 33 4690-1 (33 4690) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Spôsobilosť a skúšanie zariadení diaľkových ochrán elektrizačnej sústavy. Časť 1: Úzkopásmové povelové systémy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN 33 4690-2 (33 4690)

Dátum vydania: 01.08.2001

Spôsobilosť a skúšanie zariadení diaľkových ochrán elektrizačnej sústavy. Časť 2: Analógové porovnávacie systémy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60495 (33 4691) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Koncové zariadenia pre prenos signálov jednostranným pásmom po vedeniach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 60834-1 (33 4690)

Dátum vydania: 01.02.2002

Zariadenia na prenos povelov diaľkovej ochrany elektrizačnej sústavy. Prevádzka a skúšanie. Časť 1: Povelové systémy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60870-2-1 (33 4600)

Dátum vydania: 01.06.2002

Zariadenia a systémy diaľkového ovládania. Časť 2: Prevádzkové podmienky. Oddiel 1: Napájanie a elektromagnetická kompatibilita

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60870-2-1 (33 4600) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Zariadenia a systémy diaľkového ovládania. Časť 2: Prevádzkové podmienky. Oddiel 1: Napájanie a elektromagnetická kompatibilita

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60870-2-2 (33 4600) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Zariadenia a systémy diaľkového ovládania. Časť 2: Prevádzkové podmienky. Oddiel 2: Podmienky prostredia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60870-2-2 (33 4600)

Dátum vydania: 01.06.2002

Zariadenia a systémy diaľkového ovládania. Časť 2: Prevádzkové podmienky. Oddiel 2: Podmienky prostredia (klimatické, mechanické a ďalšie neelektrické vplyvy)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60870-5-1 (33 4600)

Dátum vydania: 01.08.2001

Zariadenia a systémy diaľkového ovládania. Časť 5: Prenosové protokoly. Oddiel 1: Formáty prenosového rámca

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60870-5-101 (33 4600) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Zariadenia a systémy diaľkového ovládania. Časť 5: Prenosové protokoly. Oddiel 101: Pridružená norma pre základné úlohy diaľkového ovládania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60870-5-101 (33 4600)

Dátum vydania: 01.10.2003

Zariadenia a systémy diaľkového ovládania. Časť 5-101: Prenosové protokoly. Pridružená norma pre základné úlohy diaľkového ovládania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60870-5-101/A1 (33 4600) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2002

Zariadenia a systémy diaľkového ovládania. Časť 5: Prenosové protokoly. Oddiel 101: Pridružená norma pre základné úlohy diaľkového ovládania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60870-5-101/A1 (33 4600)

Dátum vydania: 01.08.2016

Zariadenia a systémy diaľkového ovládania. Časť 5-101: Prenosové protokoly. Pridružená norma pre základné úlohy diaľkového ovládania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60870-5-101/A2 (33 4600) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2002

Zariadenia a systémy diaľkového ovládania. Časť 5: Prenosové protokoly. Oddiel 101: Pridružená norma pre základné úlohy diaľkového ovládania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60870-5-102 (33 4600)

Dátum vydania: 01.08.2001

Zariadenia a systémy diaľkového ovládania. Časť 5: Prenosové protokoly. Oddiel 102: Pridružená norma pre prenos integrovaných súčtových hodnôt v elektrizačných sústavách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60870-5-103 (33 4600)

Dátum vydania: 01.08.2001

Zariadenia a systémy diaľkového ovládania. Časť 5: Prenosové protokoly. Oddiel 103: Pridružená norma pre informačné rozhranie ochranných zariadení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60870-5-104 (33 4600) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2002

Zariadenia a systémy diaľkového ovládania. Časť 5-104: Prenosové protokoly. Sieťový prístup pre IEC 60870-5-101 používajúci normalizované prenosné profily

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60870-5-104 (33 4600)

Dátum vydania: 01.04.2007

Zariadenia a systémy diaľkového ovládania. Časť 5-104: Prenosové protokoly. Sieťový prístup pre IEC 60870-5-101 používajúci normalizované prenosné profily

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60870-5-104/A1 (33 4600)

Dátum vydania: 01.06.2017

Zariadenia a systémy diaľkového ovládania. Časť 5-104: Prenosové protokoly. Sieťový prístup pre IEC 60870-5-101 používajúci normalizované prenosné profily

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60870-5-2 (33 4600)

Dátum vydania: 01.08.2001

Zariadenia a systémy diaľkového ovládania. Časť 5: Prenosové protokoly. Oddiel 2: Postupy linkového prenosu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60870-5-3 (33 4600)

Dátum vydania: 01.08.2001

Zariadenia a systémy diaľkového ovládania. Časť 5: Prenosové protokoly. Oddiel 3: Všeobecná štruktúra používaných údajov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60870-5-4 (33 4600)

Dátum vydania: 01.08.2001

Zariadenia a systémy diaľkového ovládania. Časť 5: Prenosové protokoly. Oddiel 4: Definície a kódovanie používaných informačných prvkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60870-5-5 (33 4600)

Dátum vydania: 01.08.2001

Zariadenia a systémy diaľkového ovládania. Časť 5: Prenosové protokoly. Oddiel 5: Základné funkcie používania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60870-5-6 (33 4600)

Dátum vydania: 01.01.2010

Zariadenia a systémy diaľkového ovládania. Časť 5-6: Návod na posudzovanie zhody podľa pomocných noriem EN 60870-5

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60870-6-2 (33 4600)

Dátum vydania: 01.08.2001

Zariadenia a systémy diaľkového ovládania. Časť 6: Protokoly diaľkového ovládania kompatibilné s normami ISO a odporúčaniami ITU-T. Oddiel 2: Použitie základných noriem (vrstvy OSI 1-4)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60870-6-501 (33 4600)

Dátum vydania: 01.08.2001

Zariadenia a systémy diaľkového ovládania. Časť 6: Protokoly diaľkového ovládania kompatibilné s normami ISO a odporúčaniami ITU-T. Oddiel 501: Definície služieb TASE.1

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60870-6-502 (33 4600)

Dátum vydania: 01.08.2001

Zariadenia a systémy diaľkového ovládania. Časť 6: Protokoly diaľkového ovládania kompatibilné s normami ISO a odporúčaniami ITU-T. Oddiel 502: Definície protokolu TASE.1

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60870-6-503 (33 4600) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Zariadenia a systémy diaľkového ovládania. Časť 6: Protokoly diaľkového ovládania kompatibilné s normami ISO a odporúčaniami ITU-T. Oddiel 503: Služby a protokol TASE.2

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60870-6-503 (33 4600) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2002

Zariadenia a systémy diaľkového ovládania. Časť 6-503: Protokoly diaľkového ovládania kompatibilné s normami ISO a odporúčaniami ITU-T. Služby a protokol TASE.2

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60870-6-503 (33 4600)

Dátum vydania: 01.04.2015

Zariadenia a systémy diaľkového ovládania. Časť 6-503: Protokoly diaľkového ovládania kompatibilné s normami ISO a odporúčaniami ITU-T. Služby a protokol TASE.2

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60870-6-601 (33 4600)

Dátum vydania: 01.08.2001

Zariadenia a systémy diaľkového ovládania. Časť 6: Protokoly diaľkového ovládania kompatibilné s normami ISO a odporúčaniami ITU-T. Oddiel 601: Funkčný profil pre poskytovanie spojovo-orientovanej transportnej služby v koncovom systéme pripojenom pomocou trvalého prístupu na paketovo spínanú dátovú sieť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60870-6-701 (33 4600)

Dátum vydania: 01.08.2001

Zariadenia a systémy diaľkového ovládania. Časť 6: Protokoly diaľkového ovládania kompatibilné s normami ISO a odporúčaniami ITU-T. Oddiel 701: Funkčný profil pre poskytovanie služby TASE.1 v koncových systémoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60870-6-702 (33 4600) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Zariadenia a systémy diaľkového ovládania. Časť 6: Protokoly diaľkového ovládania kompatibilné s normami ISO a odporúčaniami ITU-T. Oddiel 702: Funkčný profil pre poskytovanie služby TASE.2 v koncových systémoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60870-6-702 (33 4600)

Dátum vydania: 01.04.2015

Zariadenia a systémy diaľkového ovládania. Časť 6-702: Protokoly diaľkového ovládania kompatibilné s normami ISO a odporúčaniami ITU-T. Funkčný profil pre poskytovanie služby TASE.2 v koncových systémoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60870-6-802 (33 4600)

Dátum vydania: 01.04.2015

Zariadenia a systémy diaľkového ovládania. Časť 6-802: Protokoly diaľkového ovládania kompatibilné s normami ISO a odporúčaniami ITU-T. Modely objektu TASE.2

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60870-6-802 (33 4600) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Zariadenia a systémy diaľkového ovládania. Časť 6: Protokoly diaľkového ovládania kompatibilné s normami ISO a odporúčaniami ITU-T. Oddiel 802: Modely objektu TASE.2

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60870-6-802 (33 4600) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2002

Zariadenia a systémy diaľkového ovládania. Časť 6-802: Protokoly diaľkového ovládania kompatibilné s normami ISO a odporúčaniami ITU-T. Modely objektu TASE.2

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60870-6-802/A1 (33 4600) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2005

Zariadenia a systémy diaľkového ovládania. Časť 6-802: Protokoly diaľkového ovládania kompatibilné s normami ISO a odporúčaniami ITU-T. Modely objektu TASE.2

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61968-1 (33 4620)

Dátum vydania: 01.07.2013

Integrácia aplikácií v energetických spoločnostiach. Systém rozhrania na riadenie dodávky elektrickej energie. Časť 1: Architektúra rozhrania a všeobecné odporúčania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61968-1 (33 4620) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2004

Integrácia aplikácií v energetických spoločnostiach. Systém rozhrania pre riadenie dodávky elektrickej energie. Časť 1: Architektúra rozhrania a všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61968-100 (33 4620)

Dátum vydania: 01.04.2014

Integrácia aplikácií v energetických spoločnostiach. Systém rozhrania na riadenie dodávky elektrickej energie. Časť 100: Zavedenie profilov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61968-11 (33 4620)

Dátum vydania: 01.01.2014

Integrácia aplikácií v energetických spoločnostiach. Systém rozhrania na riadenie dodávky elektrickej energie. Časť 11: Rozšírenia pre všeobecný informačný model (CIM) dodávky elektrickej energie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61968-11 (33 4620) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2011

Integrácia aplikácií v energetických spoločnostiach. Systém rozhrania na riadenie dodávky elektrickej energie. Časť 11: Všeobecný informačný model (CIM) rozšírenia dodávky elektrickej energie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61968-13 (33 4620)

Dátum vydania: 01.04.2009

Integrácia aplikácií v energetických spoločnostiach. Systém rozhrania na riadenie dodávky elektrickej energie. Časť 13: Modelové zmeny formy dodávky elektrickej energie CIM RDF

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61968-3 (33 4620) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2004

Integrácia aplikácií v energetických spoločnostiach. Systém rozhrania na riadenie dodávky elektrickej energie. Časť 3: Rozhranie prevádzok sietí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61968-4 (33 4620) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2008

Integrácia aplikácií v energetických spoločnostiach. Systém rozhrania na riadenie dodávky elektrickej energie. Časť 4: Rozhranie na organizáciu výkazov a pohľadávok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61968-6 (33 4620)

Dátum vydania: 01.05.2016

Integrácia aplikácií v energetických spoločnostiach. Systémové rozhrania na riadenie dodávky elektrickej energie. Časť 6: Rozhrania na údržbu a výstavbu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61968-8 (33 4620)

Dátum vydania: 01.10.2016

Integrácia aplikácií v energetických spoločnostiach. Systémové rozhrania na riadenie dodávky elektrickej energie. Časť 8: Rozhrania na zákaznícku podporu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61968-9 (33 4620)

Dátum vydania: 01.09.2014

Integrácia aplikácií v energetických spoločnostiach. Systém rozhrania na riadenie dodávky elektrickej energie. Časť 9: Rozhranie odčítania a ovládania elektromerov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61968-9 (33 4620) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2010

Integrácia aplikácií v energetických spoločnostiach. Systém rozhrania na riadenie dodávky elektrickej energie. Časť 9: Rozhranie odčítania a ovládania elektromerov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61970-1 (33 4621)

Dátum vydania: 01.11.2006

Rozhranie aplikačného programu pre systémy riadenia elektrickej energie (EMS-API). Časť 1: Smernice a všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61970-301 (33 4621) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2012

Rozhranie aplikačného programu pre systémy riadenia elektrickej energie (EMS-API). Časť 301: Základ všeobecného informačného modelu (CIM)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61970-301 (33 4621) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2014

Rozhranie aplikačného programu pre systémy riadenia elektrickej energie (EMS-API). Časť 301: Základ všeobecného informačného modelu (CIM)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61970-301 (33 4621) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2015

Rozhranie aplikačného programu pre systémy riadenia elektrickej energie (EMS-API). Časť 301: Základ všeobecného informačného modelu (CIM)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61970-301 (33 4621) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2004

Rozhranie aplikačného programu pre systémy riadenia elektrickej energie (EMS-API). Časť 301: Základ všeobecného informačného modelu (CIM)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61970-301 (33 4621)

Dátum vydania: 01.08.2017

Rozhranie aplikačného programu pre systémy riadenia elektrickej energie (EMS-API). Časť 301: Základ všeobecného informačného modelu (CIM)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61970-402 (33 4621) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2009

Rozhranie aplikačného programu pre systémy riadenia elektrickej energie (EMS-API). Časť 402: Všeobecné služby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61970-403 (33 4621) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2009

Rozhranie aplikačného programu pre systémy riadenia elektrickej energie (EMS-API). Časť 403: Generický prístup k dátam

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61970-404 (33 4621) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2008

Rozhranie aplikačného programu pre systémy riadenia elektrickej energie (EMS-API). Časť 404: Vysokorýchlostný prístup k dátam (HSDA)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61970-405 (33 4621) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2008

Rozhranie aplikačného programu pre systémy riadenia elektrickej energie (EMS-API). Časť 405: Generické výsledky a úpisy (GES)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61970-407 (33 4621) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2008

Rozhranie aplikačného programu pre systémy riadenia elektrickej energie (EMS-API). Časť 407: Prístup k dátam v časových sériách (TSDA)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61970-452 (33 4621) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2016

Rozhranie aplikačného programu pre systémy riadenia elektrickej energie (EMS-API). Časť 452: Špecifikácia výmeny pre model CIM

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61970-452 (33 4621) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2014

Rozhranie aplikačného programu pre systémy riadenia elektrickej energie (EMS-API). Časť 452: Model profilov CIM pre statický prenos siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61970-452 (33 4621)

Dátum vydania: 01.05.2018

Rozhranie aplikačného programu pre systémy riadenia elektrickej energie (EMS-API). Časť 452: Statické profily CIM prenosovej siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61970-453 (33 4621)

Dátum vydania: 01.02.2015

Rozhranie aplikačného programu pre systémy riadenia elektrickej energie (EMS-API). Časť 453: Profil usporiadania schém

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61970-453 (33 4621) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2009

Rozhranie aplikačného programu pre systémy riadenia elektrickej energie (EMS-API). Časť 453: Výmena grafických údajov založená na CIM

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61970-453/A1 (33 4621)

Dátum vydania: 01.07.2019

Rozhranie aplikačného programu pre systémy riadenia elektrickej energie (EMS-API). Časť 453: Profil usporiadania schém

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61970-456 (33 4621) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2014

Rozhranie aplikačného programu pre systémy riadenia elektrickej energie (EMS-API). Časť 456: Stanovené profily riešenej elektrizačnej sústavy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61970-456/A1 (33 4621) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2016

Rozhranie aplikačného programu pre systémy riadenia elektrickej energie (EMS-API). Časť 456: Stanovené profily riešenej elektrizačnej sústavy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61970-501 (33 4621)

Dátum vydania: 01.11.2006

Rozhranie aplikačného programu pre systémy riadenia elektrickej energie (EMS-API). Časť 501: Rámcová schéma opisu zdroja všeobecného informačného modelu (CIM RDF)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61970-552 (33 4621) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2014

Rozhranie aplikačného programu pre systémy riadenia elektrickej energie (EMS-API). Časť 552: Formát výmeny modelu CIM XML

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61970-552 (33 4621)

Dátum vydania: 01.08.2017

Rozhranie aplikačného programu pre systémy riadenia elektrickej energie (EMS-API). Časť 552: Formát výmeny modelu CIMXML

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62351-11 (33 4622)

Dátum vydania: 01.08.2017

Riadenie elektrických výkonových sústav a pridružená výmena informácií. Bezpečnosť údajov a komunikácií. Časť 11: Bezpečnosť súborov XML

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62351-3 (33 4622)

Dátum vydania: 01.08.2015

Riadenie elektrických výkonových sústav a pridružená výmena informácií. Bezpečnosť údajov a komunikácií. Časť 3: Bezpečnosť komunikačných sietí a systémov. Profily vrátane TCP/IP

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62351-3/A1 (33 4622)

Dátum vydania: 01.03.2019

Riadenie elektrických výkonových sústav a pridružená výmena informácií. Bezpečnosť údajov a komunikácií. Časť 3: Bezpečnosť komunikačných sietí a systémov. Profily vrátane TCP/IP

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62351-3/A2 (33 4622)

Dátum vydania: 01.09.2020

Riadenie elektrických výkonových sústav a pridružená výmena informácií. Bezpečnosť údajov a komunikácií. Časť 3: Bezpečnosť komunikačných sietí a systémov. Profily vrátane TCP/IP

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62351-7 (33 4622)

Dátum vydania: 01.05.2018

Riadenie elektrických výkonových sústav a pridružená výmena informácií. Bezpečnosť údajov a komunikácií. Časť 7: Objektové modely údajov pre riadenie siete a systémov (NSM)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62351-9 (33 4622)

Dátum vydania: 01.12.2017

Riadenie elektrických výkonových sústav a pridružená výmena informácií. Bezpečnosť údajov a komunikácií. Časť 9: Manažérstvo kľúčov kybernetickej bezpečnosti pre zariadenia elektrických výkonových sústav

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62361-100 (33 4622)

Dátum vydania: 01.04.2017

Riadenie elektrických výkonových sústav a pridružené výmeny informácií. Dlhodobá interoperabilita. Časť 100: Mapovanie profilov CIM do schém XML

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62361-2 (33 4622)

Dátum vydania: 01.07.2014

Riadenie elektrických výkonových sústav a pridružené výmeny informácií. Dlhodobá interoperabilita. Časť 2: Koncové kódy kvality pre dispečerské riadenie a zber dát (SCADA)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62488-1 (33 4691)

Dátum vydania: 01.09.2013

Komunikačné systémy po distribučných vedeniach pre aplikácie v energetike. Časť 1: Plánovanie analógových a digitálnych prenosových systémov po vedení pracujúcich v elektrickej sieti EHV/HV/MV

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62488-2 (33 4691)

Dátum vydania: 01.05.2018

Systémy na komunikáciu po vysokonapäťových vedeniach pre aplikácie v energetike. Časť 2: Terminály na analógový prenos po vysokonapäťových vedeniach (APLC)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62488-2/AC (33 4691)

Dátum vydania: 01.08.2020

Systémy na komunikáciu po vysokonapäťových vedeniach pre aplikácie v energetike. Časť 2: Terminály na analógový prenos po vysokonapäťových vedeniach (APLC)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 61968-1 (33 4620)

Dátum vydania: 01.10.2020

Integrácia aplikácií v energetických spoločnostiach. Systémové rozhrania na riadenie dodávky elektrickej energie. Časť 1: Architektúra rozhrania a všeobecné odporúčania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 61968-100 (33 4620)

Dátum vydania: 01.06.2022

Integrácia aplikácií v energetických spoločnostiach. Systém rozhrania na riadenie dodávky elektrickej energie. Časť 100: Implementačné profily IEC pre integráciu aplikácií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 61968-13 (33 4620)

Dátum vydania: 01.08.2021

Integrácia aplikácií v energetických spoločnostiach. Systémy rozhrania na riadenie dodávky elektrickej energie. Časť 13: Modelové profily distribučných sústav

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 61968-3 (33 4620)

Dátum vydania: 01.09.2021

Integrácia aplikácií v energetických spoločnostiach. Systémové rozhrania na riadenie dodávky elektrickej energie. Časť 3: Rozhranie pre prevádzku sietí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 61968-3 (33 4620)

Dátum vydania: 01.09.2018

Integrácia aplikácií v energetických spoločnostiach. Systémové rozhrania na riadenie dodávky elektrickej energie. Časť 3: Rozhranie pre prevádzku sietí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 61968-4 (33 4620)

Dátum vydania: 01.10.2019

Integrácia aplikácií v energetických spoločnostiach. Systémové rozhrania na riadenie dodávky elektrickej energie. Časť 4: Rozhrania na riadenie výkazov a aktív

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 61968-5 (33 4630)

Dátum vydania: 01.01.2021

Integrácia aplikácií v energetických spoločnostiach. Systémové rozhrania na riadenie dodávky elektrickej energie. Časť 5: Optimalizácia decentralizovanej energie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 61970-301 (33 4621)

Dátum vydania: 01.12.2020

Rozhranie aplikačného programu pre systémy riadenia elektrickej energie (EMS-API). Časť 301: Základ všeobecného informačného modelu (CIM)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 61970-301/A1 (33 4621)

Dátum vydania: 01.07.2022

Rozhranie aplikačného programu pre systémy riadenia elektrickej energie (EMS-API). Časť 301: Základ všeobecného informačného modelu (CIM)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 61970-302 (33 4621)

Dátum vydania: 01.01.2019

Rozhranie aplikačného programu pre systémy riadenia elektrickej energie (EMS-API). Časť 302: Všeobecný informačný model (CIM) - dynamika

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 61970-452 (33 4621)

Dátum vydania: 01.02.2022

Rozhranie aplikačného programu pre systémy riadenia elektrickej energie (EMS-API). Časť 452: Statické profily CIM prenosovej siete

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 61970-456 (33 4621)

Dátum vydania: 01.05.2022

Rozhranie aplikačného programu pre systémy riadenia elektrickej energie (EMS-API). Časť 456: Profily riešenia stavu elektrizačnej sústavy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 61970-456 (33 4621)

Dátum vydania: 01.01.2019

Rozhranie aplikačného programu pre systémy riadenia elektrickej energie (EMS-API). Časť 456: Profily riešenia stavu elektrizačnej sústavy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 61970-457 (33 4621)

Dátum vydania: 01.08.2021

Rozhranie aplikačného programu pre systémy riadenia elektrickej energie (EMS-API). Časť 457: Profil dynamiky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>