SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 33 5001 (33 5001) zrušená

Dátum vydania: 14.07.1983

Elektrotechnické predpisy. Priemyselné odporové elektrotepelné zariadenia. Elektrické odporové priemyselné pece

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN 33 5004 (33 5004) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2013

Skúšobné metódy pre pece s ponoreným oblúkom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50379-1 (33 5010) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2005

Požiadavky na prenosné elektrické zariadenia určené na meranie parametrov spalín vyhrievacích zariadení. Časť 1: Všeobecné požiadavky a metódy skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50379-1 (33 5010)

Dátum vydania: 01.03.2013

Požiadavky na prenosné elektrické prístroje určené na meranie parametrov spalín vykurovacích zariadení. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50379-2 (33 5010)

Dátum vydania: 01.03.2013

Požiadavky na prenosné elektrické prístroje určené na meranie parametrov spalín vykurovacích zariadení. Časť 2: Požiadavky na prevádzkové vlastnosti prístrojov používaných pri povinných kontrolách a hodnoteniach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50379-2 (33 5010) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2005

Požiadavky na prenosné elektrické zariadenia určené na meranie parametrov spalín vyhrievacích zariadení. Časť 2: Funkčné požiadavky na zariadenia používané pri povinných kontrolách a hodnoteniach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50379-3 (33 5010) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2005

Požiadavky na prenosné elektrické zariadenia určené na meranie parametrov spalín vyhrievacích zariadení. Časť 3: Funkčné požiadavky na zariadenia používané pri nepovinných servisných službách plynových vyhrievacích zariadení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50379-3 (33 5010)

Dátum vydania: 01.03.2013

Požiadavky na prenosné elektrické prístroje určené na meranie parametrov spalín vykurovacích zariadení. Časť 3: Požiadavky na prevádzkové vlastnosti prístrojov používaných pri nepovinných servisných službách plynových vykurovacích zariadení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60519-1 (33 5002)

Dátum vydania: 01.10.2015

Bezpečnosť inštalácií pre elektrotepelné a elektromagnetické procesy. Časť 1: Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60519-1 (33 5002) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2004

Bezpečnosť elektrotepelných zariadení. Časť 1: Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60519-1 (33 5002) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2001

Bezpečnosť elektrotepelných zariadení. Časť 1: Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60519-1 (33 5002) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2011

Bezpečnosť elektrotepelných zariadení. Časť 1: Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60519-1/Z1 (33 5002) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2004

Bezpečnosť elektrotepelných zariadení. Časť 1: Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60519-10 (33 5002) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2006

Bezpečnosť elektrotepelných zariadení. Časť 10: Osobitné požiadavky na elektrické odporové povrchové ohrievacie sústavy na priemyselné a komerčné účely

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60519-10 (33 5002)

Dátum vydania: 01.12.2013

Bezpečnosť elektrotepelných zariadení. Časť 10: Osobitné požiadavky na elektrické odporové povrchové ohrievacie systémy na priemyselné a komerčné účely

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60519-11 (33 5002)

Dátum vydania: 01.02.2008

Bezpečnosť elektrotepelných zariadení. Časť 11: Osobitné požiadavky na inštalácie využívajúce účinok elektromagnetických síl na kvapalné kovy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60519-11 (33 5002) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Bezpečnosť elektrotepelných zariadení. Časť 11: Osobitné požiadavky na zariadenia na elektromagnetické miešanie, dopravu a liatie roztavených kovov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60519-12 (33 5002) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2014

Bezpečnosť elektrotepelných zariadení. Časť 12: Osobitné požiadavky na infračervené elektrotepelné zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60519-2 (33 5002) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2007

Bezpečnosť elektrotepelných zariadení. Časť 2: Osobitné požiadavky na odporové ohrievacie zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60519-2 (33 5002) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2007

Bezpečnosť elektrotepelných zariadení. Časť 2: Osobitné požiadavky na odporové ohrievacie zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60519-2 (33 5002) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2001

Bezpečnosť elektrotepelných zariadení. Časť 2: Osobitné požiadavky na odporové elektrotepelné zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60519-21 (33 5002) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Bezpečnosť elektrotepelných zariadení. Časť 21: Osobitné požiadavky na odporové ohrievacie zariadenia. Zariadenia na ohrev a tavenie skla

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60519-21 (33 5002) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2009

Bezpečnosť elektrotepelných zariadení. Časť 21: Osobitné požiadavky na odporové ohrievacie zariadenia. Zariadenia na ohrev a tavenie skla

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60519-3 (33 5002) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2001

Bezpečnosť elektrotepelných zariadení. Časť 3: Osobitné požiadavky na indukčné a kondukčné ohrievacie zariadenia a na indukčné taviace zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60519-3 (33 5002)

Dátum vydania: 01.12.2005

Bezpečnosť elektrotepelných zariadení. Časť 3: Osobitné požiadavky na indukčné a kondukčné ohrievacie zariadenia a indukčné taviace zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60519-4 (33 5002) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2001

Bezpečnosť elektrotepelných zariadení. Časť 4: Osobitné požiadavky na oblúkové pece

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60519-4 (33 5002) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2007

Bezpečnosť elektrotepelných zariadení. Časť 4: Osobitné požiadavky na oblúkové pece

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60519-4 (33 5002) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2007

Bezpečnosť elektrotepelných zariadení. Časť 4: Osobitné požiadavky na inštalácie oblúkových pecí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60519-4 (33 5002)

Dátum vydania: 01.04.2014

Bezpečnosť elektrotepelných zariadení. Časť 4: Osobitné požiadavky na oblúkové pece

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 60519-4/A1 (33 5002) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2002

Bezpečnosť elektrotepelných zariadení. Časť 4: Osobitné požiadavky na oblúkové pece

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60519-6 (33 5002) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2003

Bezpečnosť elektrotepelných zariadení. Časť 6: Špecifikácie bezpečnosti priemyselných mikrovlnných zariadení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60519-6 (33 5002) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2003

Bezpečnosť elektrotepelných zariadení. Časť 6: Špecifikácie bezpečnosti priemyselných mikrovlnných ohrievacích zariadení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60519-6 (33 5002) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2011

Bezpečnosť elektrotepelných zariadení. Časť 6: Špecifikácie bezpečnosti priemyselných mikrovlnných ohrievacích zariadení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60519-6 (33 5002)

Dátum vydania: 01.05.2012

Bezpečnosť elektrotepelných zariadení. Časť 6: Špecifikácie bezpečnosti priemyselných mikrovlnných ohrievacích zariadení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60519-7 (33 5002)

Dátum vydania: 01.06.2009

Bezpečnosť elektrotepelných zariadení. Časť 7: Osobitné požiadavky na zariadenia s elektrónovými tryskami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60519-8 (33 5002)

Dátum vydania: 01.08.2006

Bezpečnosť elektrotepelných zariadení. Časť 8: Osobitné požiadavky na elektrotroskové pretavovacie pece

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60519-9 (33 5002)

Dátum vydania: 01.07.2006

Bezpečnosť elektrotepelných zariadení. Časť 9: Osobitné požiadavky na zariadenia na vysokofrekvenčný dielektrický ohrev

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60519-9 (33 5002) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Bezpečnosť elektrotepelných zariadení. Časť 9: Osobitné požiadavky na zariadenia na vysokofrekvenčný dielektrický ohrev

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60683 (33 5004)

Dátum vydania: 01.07.2012

Priemyselné elektrotepelné zariadenia. Skúšobné metódy pre pece s ponoreným oblúkom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62395-1 (33 5003) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2007

Elektrické odporové sprievodné ohrievacie systémy na priemyselné a komerčné použitie. Časť 1: Všeobecné a skúšobné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62395-1 (33 5003)

Dátum vydania: 01.06.2014

Elektrické odporové sprievodné ohrievacie systémy na priemyselné a komerčné použitie. Časť 1: Všeobecné a skúšobné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62395-2 (33 5003)

Dátum vydania: 01.06.2014

Elektrické odporové sprievodné ohrievacie systémy na priemyselné a komerčné použitie. Časť 2: Návod na postup pri navrhovaní systému, inštalácii a údržbe

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 60519-1 (33 5002)

Dátum vydania: 01.10.2020

Bezpečnosť inštalácií pre elektrotepelné a elektromagnetické procesy. Časť 1: Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 60519-12 (33 5002)

Dátum vydania: 01.09.2018

Bezpečnosť zariadení v elektrotepelných a elektromagnetických procesoch. Časť 12: Osobitné požiadavky na infračervené elektrotepelné zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 60519-4 (33 5002)

Dátum vydania: 01.04.2022

Bezpečnosť inštalácií pre elektrotepelné a elektromagnetické procesy. Časť 4: Osobitné požiadavky na oblúkové pece

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 60519-8 (33 5002)

Dátum vydania: 01.10.2020

Bezpečnosť v zariadeniach na elektrotepelné a elektromagnetické spracovanie. Časť 8: Osobitné požiadavky na elektrotroskové pretavovacie pece

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CLC/TS 50612 (33 5010)

Dátum vydania: 01.01.2017

Prenosné elektrické prístroje na meranie parametrov spalín. Návod na používanie v procese uvádzania do prevádzky, údržby a opráv plynových kotlov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CLC/TS 50612 (33 5010) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2014

Prenosné elektrické prístroje na meranie parametrov spalín. Použitie v procese uvádzania do prevádzky, údržby a opráv plynových kotlov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CLC/TS 62395-2 (33 5003) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2011

Elektrické odporové sprievodné ohrievacie systémy na priemyselné a komerčné použitie. Časť 2: Návod na postup pri navrhovaní systému, inštalácii a údržbe

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac