SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 34 0870 (34 0870) zrušená

Dátum vydania: 13.03.1968

Ultrazvukové zariadenia. Rad menovitých elektrických výkonov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 34 0875 (34 0875) zrušená

Dátum vydania: 05.12.1988

Zariadenia pre ultrazvukové čistenie. Všeobecné technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60500 (34 0880)

Dátum vydania: 01.02.2018

Akustika v kvapalinách. Hydrofóny. Vlastnosti hydrofónov vo frekvenčnom rozsahu 1 Hz až 500 kHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60565 (34 0881)

Dátum vydania: 01.07.2007

Akustika v kvapalinách. Hydrofóny. Kalibrácia vo frekvenčnom rozsahu 0,01 Hz až 1 MHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61101 (34 0871) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Absolútne kalibrovanie hydrofónov s použitím rovinnej vzorkovacej metódy vo frekvenčnom rozsahu od 0,5 MHz do 15 MHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61101/Z1 (34 0871) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Absolútne kalibrovanie hydrofónov s použitím rovinnej vzorkovacej metódy vo frekvenčnom rozsahu od 0,5 MHz do 15 MHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61102 (34 0883) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Meranie a charakteristika ultrazvukových polí hydrofónom vo frekvenčnom rozsahu od 0,5 MHz do 15 MHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61102/A1 (34 0883) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Meranie a charakteristika ultrazvukových polí hydrofónom vo frekvenčnom rozsahu od 0,5 MHz do 15 MHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61161 (34 0876)

Dátum vydania: 01.08.2013

Ultrazvuk. Meranie výkonu. Váhy na meranie radiačnej sily a požiadavky na ich prevádzkové vlastnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61161 (34 0876) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2007

Ultrazvuk. Meranie výkonu. Váhy na meranie radiačnej sily a požiadavky na ich prevádzkové vlastnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61161 (34 0876) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Meranie ultrazvukového výkonu v kvapalinách vo frekvenčnom rozsahu od 0,5 MHz do 25 MHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61161/A1 (34 0876) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2002

Meranie ultrazvukového výkonu v kvapalinách vo frekvenčnom rozsahu od 0,5 MHz do 25 MHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61161/Z1 (34 0876) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Meranie ultrazvukového výkonu v kvapalinách vo frekvenčnom rozsahu od 0,5 MHz do 25 MHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61206 (34 0871)

Dátum vydania: 01.12.2001

Ultrazvuk. Dopplerovské systémy s kontinuálnou vlnou. Skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61206/Z1 (34 0871)

Dátum vydania: 01.12.2001

Ultrazvuk. Dopplerovské systémy s kontinuálnou vlnou. Skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61220 (34 0873) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Ultrazvuk - polia. Návod na meranie a charakterizovanie ultrazvukových polí generovaných lekárskym ultrazvukovým zariadením používajúcim hydrofóny vo frekvenčnom rozsahu od 0,5 MHz do 15 MHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61220/Z1 (34 0873) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Ultrazvuk - polia. Návod na meranie a charakterizovanie ultrazvukových polí generovaných lekárskym ultrazvukovým zariadením používajúcim hydrofóny vo frekvenčnom rozsahu od 0,5 MHz do 15 MHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62127-1 (34 0883)

Dátum vydania: 01.03.2008

Ultrazvuk. Hydrofóny. Časť 1: Meranie a charakterizácia zdravotníckych ultrazvukových polí do 40 MHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62127-1/A1 (34 0883)

Dátum vydania: 01.12.2013

Ultrazvuk. Hydrofóny. Časť 1: Meranie a charakterizácia zdravotníckych ultrazvukových polí do 40 MHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62127-2 (34 0883)

Dátum vydania: 01.03.2008

Ultrazvuk. Hydrofóny. Časť 2: Kalibrácia pre ultrazvukové polia do 40 MHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62127-2/A1 (34 0883)

Dátum vydania: 01.08.2013

Ultrazvuk. Hydrofóny. Časť 2: Kalibrácia pre ultrazvukové polia do 40 MHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62127-2/A2 (34 0883)

Dátum vydania: 01.02.2018

Ultrazvuk. Hydrofóny. Časť 2: Kalibrácia pre ultrazvukové polia do 40 MHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62127-3 (34 0883)

Dátum vydania: 01.03.2008

Ultrazvuk. Hydrofóny. Časť 3: Vlastnosti hydrofónov pre ultrazvukové polia do 40 MHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62127-3/A1 (34 0883)

Dátum vydania: 01.01.2014

Ultrazvuk. Hydrofóny. Časť 3: Vlastnosti hydrofónov pre ultrazvukové polia do 40 MHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62359 (34 0874) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2006

Ultrazvuk. Charakterizovanie polí. Skúšobné metódy na zistenie tepelných a mechanických indexov vzťahujúcich sa na medicínske diagnostické ultrazvukové polia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62359 (34 0874)

Dátum vydania: 01.07.2011

Ultrazvuk. Charakterizovanie polí. Skúšobné metódy na určenie tepelných a mechanických indexov ultrazvukových polí používaných v lekárskej diagnostike

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62359/A1 (34 0874)

Dátum vydania: 01.07.2018

Ultrazvuk. Charakterizovanie polí. Skúšobné metódy na určenie tepelných a mechanických indexov ultrazvukových polí používaných v lekárskej diagnostike

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62555 (34 0876)

Dátum vydania: 01.11.2014

Ultrazvuk. Meranie výkonu. Meranie výstupného výkonu vysokointenzívnych terapeutických ultrazvukových (HITU) meničov a systémov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 60263 (34 0887)

Dátum vydania: 01.01.2021

Mierky a pomery veľkostí pre zobrazovanie frekvenčných charakteristík a polárnych diagramov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 60565-1 (34 0881)

Dátum vydania: 01.10.2020

Akustika v kvapalinách. Hydrofóny. Kalibrácia hydrofónov. Časť 1: Postupy pri kalibrácii vo voľnom zvukovom poli

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 60565-2 (34 0881)

Dátum vydania: 01.04.2020

Akustika v kvapalinách. Hydrofóny. Kalibrácia hydrofónov. Postupy pri nízkofrekvenčnej tlakovej kalibrácii

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 62127-1 (34 0883)

Dátum vydania: 01.08.2022

Ultrazvuk. Hydrofóny. Časť 1: Meranie a charakterizácia zdravotníckych ultrazvukových polí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 63009 (34 0899)

Dátum vydania: 01.02.2020

Ultrazvuk. Fyzioterapeutické systémy. Špecifikácie poľa a metódy merania vo frekvenčnom rozsahu od 20 kHz do 500 kHz

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 63045 (34 0890)

Dátum vydania: 01.11.2020

Ultrazvuk. Zdroje nefokusovaných krátkych tlakových impulzov vrátane balistických zdrojov tlakových impulzov. Charakteristiky polí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 60150 (34 0878) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1993

Skúšanie a overovanie ultrazvukových terapeutických zariadení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 60500 (34 0880) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1993

Etalónový hydrofón IEC

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 60565 (34 0881) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1993

Kalibrovanie hydrofónov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 60653 (34 0876) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1992

Všeobecné zásady o čistení ultrazvukom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 60782 (34 0879)

Dátum vydania: 01.04.1993

Meranie ultrazvukových magnetostrikčných meničov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 60854 (34 0877)

Dátum vydania: 01.02.1993

Stanovenie charakteristík diagnostických prístrojov využívajúcich ultrazvukové impulzy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN IEC 61088 (34 0872)

Dátum vydania: 01.05.1995

Charakteristiky a merania ultrazvukových piezokeramických meničov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac