SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
STN 34 1301 (34 1301) zrušená

Dátum vydania: 18.03.1970

PREDPISY PRO~ELEKTRICKA ZARIZENI V KINECH

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 34 1330 (34 1330)

Dátum vydania: 27.11.1974

Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre elektrické silnoprúdové zariadenia v pojazdných a prevozných prostriedkoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 34 1330/a (34 1330)

Dátum vydania: 01.08.1976

Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre elektrické silnoprúdové zariadenia v pojazdných a prevozných prostriedkoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 34 1330/b (34 1330)

Dátum vydania: 01.12.1985

Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre elektrické silnoprúdové zariadenia v pojazdných a prevozných prostriedkoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 34 1370 (34 1370) zrušená

Dátum vydania: 17.07.1973

Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre elektrické zariadenia so svietiacimi trubicami vn

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 34 1373 (34 1373)

Dátum vydania: 28.12.1966

Elektrotechnické predpisy STN. Sériový rozvod svetelného zabezpečovacieho zariadenia letísk

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 34 1382 (34 1382)

Dátum vydania: 13.06.1988

Skúšanie elektrostatických vlastností materiálov a výrobkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 34 1382/Z1 (34 1382)

Dátum vydania: 01.11.1998

Skúšanie elektrostatických vlastností materiálov a výrobkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 34 1382/Z2 (34 1382)

Dátum vydania: 01.06.2002

Skúšanie elektrostatických vlastností materiálov a výrobkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 34 1390 (34 1390) zrušená

Dátum vydania: 29.01.1969

Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy na ochranu pred bleskom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 34 1390/a (34 1390) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1979

Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy na ochranu pred bleskom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 34 1390/b (34 1390) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1985

Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy na ochranu pred bleskom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 34 1390/c (34 1390) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1988

Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy na ochranu pred bleskom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 34 1390/Z4 (34 1390) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2000

Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy na ochranu pred bleskom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 34 1390/Z5 (34 1390) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2007

Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy na ochranu pred bleskom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 34 1391 (34 1391) zrušená

Dátum vydania: 19.06.1998

Elektrotechnické predpisy. Výber a stavba elektrických zariadení. Ochrana pred bleskom. Aktívne bleskozvody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 34 1391/Z1 (34 1391) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2004

Elektrotechnické predpisy. Výber a stavba elektrických zariadení. Ochrana pred bleskom. Aktívne bleskozvody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 34 1391/Z2 (34 1391) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2007

Elektrotechnické predpisy. Výber a stavba elektrických zariadení. Ochrana pred bleskom. Aktívne bleskozvody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 34 1391/Z3 (34 1391) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2008

Elektrotechnické predpisy. Výber a stavba elektrických zariadení. Ochrana pred bleskom. Aktívne bleskozvody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 34 1391/Z4 (34 1391) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2008

Elektrotechnické predpisy. Výber a stavba elektrických zariadení. Ochrana pred bleskom. Aktívne bleskozvody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 34 1398 (34 1398) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2014

Ochrana pred účinkami blesku. Aktívne bleskozvody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50107 (34 1370) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Inštalácie so svietiacimi výbojkami s menovitým výstupným napätím naprázdno vyšším ako 1 kV a nižším ako 10 kV

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50107-1 (34 1370) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2003

Inštalácie so svietiacimi výbojkami s menovitým výstupným napätím naprázdno vyšším ako 1 kV a neprevyšujúcim 10 kV. Časť 1: Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50468 (34 1392)

Dátum vydania: 01.01.2010

Požiadavky na odolnosť proti prepätiam a nadprúdom spôsobeným bleskom pri zariadeniach s telekomunikačným portom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50539-11 (34 1395) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2013

Nízkonapäťové prepäťové ochranné prístroje. Prepäťové ochranné prístroje na osobitné aplikácie vrátane jednosmerného prúdu. Časť 11: Požiadavky a skúšky na SPD vo fotovoltických aplikáciách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50539-11/A1 (34 1395) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2015

Nízkonapäťové prepäťové ochranné prístroje. Prepäťové ochranné prístroje na osobitné aplikácie vrátane jednosmerného prúdu. Časť 11: Požiadavky a skúšky na SPD vo fotovoltických aplikáciách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50550 (34 1396)

Dátum vydania: 01.12.2011

Prístroje chrániace pred prepätím sieťovej frekvencie určené pre domácnosť a na podobné použitie (POP)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50550/A1 (34 1396)

Dátum vydania: 01.06.2015

Prístroje chrániace pred prepätím sieťovej frekvencie určené pre domácnosť a na podobné použitie (POP)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50550/AC (34 1396)

Dátum vydania: 01.09.2012

Prístroje chrániace pred prepätím sieťovej frekvencie určené pre domácnosť a na podobné použitie (POP)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61643-11 (34 1395)

Dátum vydania: 01.08.2013

Nízkonapäťové prepäťové ochranné prístroje. Časť 11: Prepäťové ochranné prístroje zapojené v sieťach nízkeho napätia. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61643-11 (34 1395) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2003

Nízkonapäťová ochrana pred prepätím. Časť 11: Ochrana pred prepätím zapojená v nízkonapäťových distribučných sieťach. Požiadavky a skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61643-11 (34 1395) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2005

Nízkonapäťové prepäťové ochrany. Časť 11: Prepäťové ochrany zapojené v sieťach nízkeho napätia. Požiadavky a skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61643-11/A11 (34 1395) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2007

Nízkonapäťové prepäťové ochrany. Časť 11: Prepäťové ochrany zapojené v sieťach nízkeho napätia. Požiadavky a skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61643-11/A11 (34 1395)

Dátum vydania: 01.02.2019

Nízkonapäťové prepäťové ochranné prístroje. Časť 11: Prepäťové ochranné prístroje zapojené v sieťach nízkeho napätia. Požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61643-21 (34 1392)

Dátum vydania: 01.08.2002

Nízkonapäťové ochrany pred prepätím. Časť 21: Ochrany pred prepätím zapojené do telekomunikačných a signálnych sietí. Požiadavky na spôsobilosť a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61643-21/A1 (34 1392)

Dátum vydania: 01.01.2010

Nízkonapäťové ochrany pred prepätím. Časť 21: Ochrany pred prepätím zapojené do telekomunikačných a signálnych sietí. Požiadavky na spôsobilosť a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61643-21/A2 (34 1392)

Dátum vydania: 01.07.2013

Nízkonapäťové ochrany pred prepätím. Časť 21: Ochrany pred prepätím zapojené do telekomunikačných a signálnych sietí. Požiadavky na spôsobilosť a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61643-31 (34 1393)

Dátum vydania: 01.10.2019

Nízkonapäťové prepäťové ochranné prístroje. Časť 31: Požiadavky a skúšobné metódy pre prepäťové ochranné prístroje (SPD) vo fotovoltických inštaláciách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61643-311 (34 1393)

Dátum vydania: 01.01.2014

Súčasti pre nízkonapäťové prepäťové ochranné prístroje. Časť 311: Požiadavky na prevádzkové vlastnosti a skúšobné obvody plynových výbojok (GDT)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61643-311 (34 1393) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2002

Súčasti pre nízkonapäťové ochrany pred prepätím. Časť 311: Špecifikácia na plynové výbojky (GDT)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61643-312 (34 1393)

Dátum vydania: 01.01.2014

Súčasti pre nízkonapäťové prepäťové ochranné prístroje. Časť 312: Princípy výberu a aplikácie plynových výbojok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61643-321 (34 1395)

Dátum vydania: 01.10.2002

Súčasti pre nízkonapäťovú ochranu pred prepätím. Časť 321: Špecifikácia na lavínové diódy (ABD)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61643-331 (34 1395) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2004

Súčasti pre nízkonapäťovú ochranu pred napätím. Časť 331: Špecifikácia varistorov na báze oxidov kovov (MOV)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61643-341 (34 1395)

Dátum vydania: 01.08.2002

Súčasti pre nízkonapäťové ochrany pred prepätím. Časť 341: Špecifikácia na tyristorové prepäťové odrušovače (TSS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61643-351 (34 1395)

Dátum vydania: 01.07.2017

Súčasti pre nízkonapäťové prepäťové ochranné prístroje. Časť 351: Požiadavky na prevádzkové vlastnosti a skúšobné metódy na oddeľovacie transformátory na ochranu pred rázom (SIT) v telekomunikačných a signalizačných sieťach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 61663-1 (34 1391) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2003

Ochrana pred bleskom. Telekomunikačné vedenia. Časť 1: Inštalácie s optickými káblami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61663-1 (34 1391) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Ochrana pred bleskom. Telekomunikačné vedenia. Časť 1: Inštalácie s optickými káblami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 61663-2 (34 1391) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2003

Ochrana pred bleskom. Telekomunikačné vedenia. Časť 2: Vedenia s kovovými vodičmi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62305-1 (34 1390) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2006

Ochrana pred zásahom blesku. Časť 1: Všeobecné princípy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 62305-1 (34 1390) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2007

Ochrana pred bleskom. Časť 1: Všeobecné princípy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62305-1 (34 1390) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2011

Ochrana pred bleskom. Časť 1: Všeobecné princípy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 62305-1 (34 1390)

Dátum vydania: 01.04.2012

Ochrana pred bleskom. Časť 1: Všeobecné princípy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62305-1/AC (34 1390)

Dátum vydania: 01.04.2017

Ochrana pred bleskom. Časť 1: Všeobecné princípy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 62305-2 (34 1390)

Dátum vydania: 01.05.2013

Ochrana pred bleskom. Časť 2: Manažérstvo rizika

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 62305-2 (34 1390) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2008

Ochrana pred bleskom. Časť 2: Manažérstvo rizika

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62305-2 (34 1390) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2006

Ochrana pri zásahu blesku. Časť 2: Manažérstvo rizika

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62305-3 (34 1390) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2006

Ochrana pri zásahu blesku. Časť 3: Fyzické poškodenie objektov a ohrozenie života

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 62305-3 (34 1390) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2007

Ochrana pred bleskom. Časť 3: Ochrana stavieb a ohrozenie života

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 62305-3 (34 1390)

Dátum vydania: 01.06.2012

Ochrana pred bleskom. Časť 3: Hmotné škody na stavbách a ohrozenie života

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 62305-3/A11 (34 1390) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2009

Ochrana pred bleskom. Časť 3: Ochrana stavieb a ohrozenie života

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62305-3/C1 (34 1390) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2009

Ochrana pred bleskom. Časť 3: Ochrana stavieb a ohrozenie života

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 62305-3/O1 (34 1390)

Dátum vydania: 01.11.2012

Ochrana pred bleskom. Časť 3: Hmotné škody na stavbách a ohrozenie života

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 62305-3/Z1 (34 1390) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2008

Ochrana pred bleskom. Časť 3: Ochrana stavieb a ohrozenie života

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 62305-4 (34 1390) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2007

Ochrana pred bleskom. Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 62305-4 (34 1390)

Dátum vydania: 01.02.2013

Ochrana pred bleskom. Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62305-4 (34 1390) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2011

Ochrana pred bleskom. Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62305-4/AC (34 1390)

Dátum vydania: 01.04.2017

Ochrana pred bleskom. Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62305-4/C1 (34 1390) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2007

Ochrana pred bleskom. Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62858 (34 1390)

Dátum vydania: 01.05.2016

Hustota bleskov založená na systémoch lokalizácie bleskov (LLS). Všeobecné princípy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 61643-331 (34 1395)

Dátum vydania: 01.02.2019

Súčasti pre nízkonapäťové prepäťové ochranné prístroje. Časť 331: Prevádzkové charakteristiky a skúšobné metódy varistorov na báze oxidov kovov (MOV)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 61643-331 (34 1395)

Dátum vydania: 01.09.2020

Súčasti pre nízkonapäťové prepäťové ochranné prístroje. Časť 331: Prevádzkové požiadavky a skúšobné metódy pre varistory na báze oxidov kovov (MOV)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 61643-341 (34 1395)

Dátum vydania: 01.10.2020

Súčasti pre nízkonapäťovú prepäťovú ochranu. Časť 341: Výkonové požiadavky a skúšobné obvody na tyristorové prepäťové odrušovače (TSS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 61643-352 (34 1395)

Dátum vydania: 01.02.2019

Súčasti pre nízkonapäťové prepäťové ochranné prístroje. Časť 352: Princípy výberu a aplikácie oddeľovacích transformátorov na ochranu pred rázom (SIT) v telekomunikačných a signalizačných sieťach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 62793 (34 1390)

Dátum vydania: 01.01.2021

Systémy na výstrahu pred búrkou. Ochrana pred bleskom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 62793 (34 1390)

Dátum vydania: 01.09.2018

Ochrana pred bleskom. Systémy na výstrahu pred búrkou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 62858 (34 1390)

Dátum vydania: 01.05.2020

Hustota úderov bleskov založená na systémoch lokalizácie bleskov (LLS). Všeobecné princípy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 63052 (34 1396)

Dátum vydania: 01.11.2021

Prístroje chrániace pred prepätím sieťovej frekvencie určené pre domácnosť a na podobné použitie (POP)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CLC/TS 50539-12 (34 1392) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2014

Nízkonapäťové prepäťové ochranné prístroje. Prepäťové ochranné prístroje pre špecifické aplikácie vrátane jednosmerného prúdu. Časť 12: Princípy výberu a použitia. SPD pripojené k fotovoltickým inštaláciám

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CLC/TS 50539-12 (34 1392) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2010

Nízkonapäťové prepäťové ochranné prístroje. Prepäťové ochranné prístroje pre špecifické aplikácie vrátane jednosmerného prúdu. Časť 12: Princípy výberu a použitia. Prepäťové ochranné prístroje (SPD) pripojené k fotovoltickým inštaláciám

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CLC/TS 50539-22 (34 1392)

Dátum vydania: 01.10.2010

Nízkonapäťové prepäťové ochranné prístroje. Prepäťové ochranné prístroje pre špecifické aplikácie vrátane jednosmerného prúdu. Časť 22: Princípy výberu a použitia. Použitie veterných turbín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CLC/TS 50544 (34 1394)

Dátum vydania: 01.06.2010

Nízkonapäťové jednosmerné prepäťové ochrany pre trakčnú sieť. Pravidlá výberu a aplikovania zvodičov prepätia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CLC/TS 51643-32 (34 1392)

Dátum vydania: 01.10.2020

Ochranné zariadenia proti prepätiu nízkeho napätia. Časť 32: Prepäťové ochranné zariadenia pripojené na stranu DC fotovoltických zariadení. Zásady výberu a použitia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CLC/TS 61643-12 (34 1392)

Dátum vydania: 01.06.2010

Nízkonapäťové ochrany pred prepätím. Časť 12: Ochrany pred prepätím zapojené v nízkonapäťových distribučných sieťach. Výber a princípy aplikácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CLC/TS 61643-22 (34 1392)

Dátum vydania: 01.10.2016

Nízkonapäťové ochrany pred prepätím. Časť 22: Ochrany pred prepätím zapojené do telekomunikačných a signálnych sietí. Výber a princípy používania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CLC/TS 61643-22 (34 1392) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2006

Nízkonapäťové ochrany pred prepätím. Časť 22: Ochrany pred prepätím zapojené do telekomunikačných a signálnych sietí. Výber a princípy aplikácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CLC/TR 50656 (34 1397)

Dátum vydania: 01.10.2016

Používanie SPD v spojení so zariadením triedy ochrany II

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac