SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 34 1720 (34 1720) zrušená

Dátum vydania: 23.07.1969

Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre zdravotnícke röntgenové pracoviská

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 34 1720/a (34 1720) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1971

Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre zdravotnícke röntgenové pracoviská

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 34 1720/b (34 1720) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1987

Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre zdravotnícke röntgenové pracoviská

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 34 1725 (34 1725) zrušená

Dátum vydania: 24.07.1968

Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre technické röntgenové pracoviská do 500 kV

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 34 1730 (34 1730) zrušená

Dátum vydania: 17.06.1959

Predpisy pre pracoviská s rádioaktívnymi látkami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 100012 (34 1770) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2000

Základná špecifikácia. Röntgenologická kontrola elektronických súčiastok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12626 (34 1703) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2000

Bezpečnosť strojov. Laserové obrábacie stroje. Bezpečnostné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50689 (34 1701)

Dátum vydania: 01.02.2022

Bezpečnosť laserových zariadení. Osobitné požiadavky na spotrebné laserové zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60825-1 (34 1701) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Bezpečnosť laserových výrobkov a zariadení. 1. časť: Klasifikácia zariadení, požiadavky a návod pre užívateľov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60825-1 (34 1701) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2008

Bezpečnosť laserových zariadení. Časť 1: Klasifikácia zariadení a požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60825-1 (34 1701) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2015

Bezpečnosť laserových zariadení. Časť 1: Klasifikácia zariadení a požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60825-1 (34 1701)

Dátum vydania: 01.06.2016

Bezpečnosť laserových zariadení. Časť 1: Klasifikácia zariadení a požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60825-1/A1 (34 1701) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2003

Bezpečnosť laserových výrobkov a zariadení. 1. časť: Klasifikácia zariadení, požiadavky a návod pre užívateľov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60825-1/A11 (34 1701) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Bezpečnosť laserových výrobkov a zariadení. 1. časť: Klasifikácia zariadení, požiadavky a návod pre užívateľov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60825-1/A11 (34 1701) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Bezpečnosť laserových výrobkov a zariadení. 1. časť: Klasifikácia zariadení, požiadavky a návod pre užívateľov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60825-1/A11 (34 1701)

Dátum vydania: 01.06.2022

Bezpečnosť laserových zariadení. Časť 1: Klasifikácia zariadení a požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60825-1/A11 (34 1701) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2021

Bezpečnosť laserových zariadení. Časť 1: Klasifikácia zariadení a požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 60825-1/A2 (34 1701) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2002

Bezpečnosť laserových výrobkov a zariadení. 1. časť: Klasifikácia zariadení, požiadavky a návod pre užívateľov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60825-1/AC (34 1701)

Dátum vydania: 01.11.2017

Bezpečnosť laserových zariadení. Časť 1: Klasifikácia zariadení a požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60825-1/C1 (34 1701) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2004

Bezpečnosť laserových výrobkov a zariadení. 1. časť: Klasifikácia zariadení, požiadavky a návod pre užívateľov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60825-1/Z1 (34 1701) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Bezpečnosť laserových výrobkov a zariadení. 1. časť: Klasifikácia zariadení, požiadavky a návod pre užívateľov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60825-12 (34 1701) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2004

Bezpečnosť laserových zariadení. Časť 12: Bezpečnosť optických komunikačných systémov vo voľnom priestore používaných na prenos informácií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60825-2 (34 1701)

Dátum vydania: 01.08.2005

Bezpečnosť laserových zariadení. Časť 2: Bezpečnosť komunikačných systémov s optickými vláknami (OFCS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 60825-2 (34 1701) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2002

Bezpečnosť laserových zariadení. Časť 2: Bezpečnosť komunikačných systémov s optickými vláknami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60825-2 (34 1701) zrušená

Dátum vydania: 15.02.1998

Bezpečnosť laserových výrobkov. Časť 2: Bezpečnosť komunikačných systémov s optickými vláknami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60825-2/A1 (34 1701) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Bezpečnosť laserových výrobkov. Časť 2: Bezpečnosť komunikačných systémov s optickými vláknami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60825-2/A1 (34 1701)

Dátum vydania: 01.08.2007

Bezpečnosť laserových zariadení. Časť 2: Bezpečnosť komunikačných systémov s optickými vláknami (OFCS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60825-2/A2 (34 1701)

Dátum vydania: 01.07.2011

Bezpečnosť laserových zariadení. Časť 2: Bezpečnosť komunikačných systémov s optickými vláknami (OFCS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60825-2/Z1 (34 1701) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2005

Bezpečnosť laserových zariadení. Časť 2: Bezpečnosť komunikačných systémov s optickými vláknami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN EN 60825-2/Z1 (34 1701)

Dátum vydania: 06.12.2001

Bezpečnosť laserových zariadení. Časť 2: Bezpečnosť komunikačných systémov s optickými vláknami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60825-2/Z1 (34 1701) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2002

Bezpečnosť laserových výrobkov. Časť 2: Bezpečnosť komunikačných systémov s optickými vláknami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60825-4 (34 1701) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2000

Bezpečnosť laserových zariadení. Časť 4: Ochranné kryty laserov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60825-4 (34 1701)

Dátum vydania: 01.07.2007

Bezpečnosť laserových zariadení. Časť 4: Ochranné kryty laserov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60825-4/A1 (34 1701)

Dátum vydania: 01.06.2009

Bezpečnosť laserových zariadení. Časť 4: Ochranné kryty laserov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60825-4/A1 (34 1701) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2003

Bezpečnosť laserových zariadení. Časť 4: Ochranné kryty laserov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60825-4/A2 (34 1701) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2004

Bezpečnosť laserových zariadení. Časť 4: Ochranné kryty laserov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60825-4/A2 (34 1701) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2004

Bezpečnosť laserových zariadení. Časť 4: Ochranné kryty laserov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60825-4/A2 (34 1701)

Dátum vydania: 01.04.2012

Bezpečnosť laserových zariadení. Časť 4: Ochranné kryty laserov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60825-4/Z1 (34 1701) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2007

Bezpečnosť laserových zariadení. Časť 4: Ochranné kryty laserov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61040 (34 1751)

Dátum vydania: 01.05.2001

Detektory, prístroje a zariadenia na meranie výkonu a energie laserového žiarenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 60825-12 (34 1701)

Dátum vydania: 01.10.2019

Bezpečnosť laserových zariadení. Časť 12: Bezpečnosť optických komunikačných systémov vo voľnom priestore používaných na prenos informácií

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI IEC/TR 60825-14 (34 1701)

Dátum vydania: 01.06.2008

Bezpečnosť laserových zariadení. Časť 14: Návod na používanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac