Tlačiť

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 34 5308 (34 5308) zrušená

Dátum vydania: 18.12.1963

Napájacie napätie telefónnych a telegrafných ústrední

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 34 5308/a (34 5308) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1965

Napájacie napätie telefónnych a telegrafných ústrední

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 34 5352 (34 5352)

Dátum vydania: 06.06.1960

Základné rozdelenie kmitočtových pásiem

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 34 5353 (34 5353) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1993

Kmitočtové pásma pre šírenie televíznych a rozhlasových signálov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 34 5353 (34 5353)

Dátum vydania: 01.09.2001

Frekvenčné pásma na šírenie televíznych a rozhlasových signálov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac