SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 34 5608 (34 5608)

Dátum vydania: 21.12.1990

Skúšanie elektrotechnických výrobkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 34 5608 (34 5608) zrušená

Dátum vydania: 20.07.1954

TYPOVE, KONTROLNI A INFORMACNI~ZKOUSKY ELEKTROTECHNICKYCH VYROBKU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 34 5609 (34 5609) zrušená

Dátum vydania: 11.01.1985

Označovanie druhu vyhotovenia elektrotechnických výrobkov pre sťažené klimatické podmienky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 34 5609/a (34 5609) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1986

Označovanie druhu vyhotovenia elektrotechnických výrobkov pre sťažené klimatické podmienky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 34 5610 (34 5610)

Dátum vydania: 08.04.1970

Základné skúšky bezpečnosti elektrických predmetov. Základné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 34 5610/a (34 5610)

Dátum vydania: 01.05.1977

Základné skúšky bezpečnosti elektrických predmetov. Základné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 34 5611 (34 5611)

Dátum vydania: 08.04.1970

Základné skúšky bezpečnosti elektrických predmetov. Elektrické skúšky elektrických predmetov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 34 5611/a (34 5611)

Dátum vydania: 01.05.1977

Základné skúšky bezpečnosti elektrických predmetov. Elektrické skúšky elektrických predmetov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 34 5612 (34 5612) zrušená

Dátum vydania: 01.06.1966

ZAKLDNI ZKOUSKY KRYTI ELEKTRICKYCH PREDMETU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 34 5612/A (34 5612) zrušená

Dátum vydania: 01.01.1980

ZAKLDNI ZKOUSKY KRYTI ELEKTRICKYCH PREDMETU

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 34 5613 (34 5613)

Dátum vydania: 08.04.1970

Základné skúšky bezpečnosti elektrických predmetov. Mechanické skúšky elektrických predmetov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 34 5613/a (34 5613)

Dátum vydania: 01.05.1977

Základné skúšky bezpečnosti elektrických predmetov. Mechanické skúšky elektrických predmetov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 34 5613/b (34 5613)

Dátum vydania: 01.02.1989

Základné skúšky bezpečnosti elektrických predmetov. Mechanické skúšky elektrických predmetov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 34 5614 (34 5614)

Dátum vydania: 08.04.1970

Základné skúšky bezpečnosti elektrických predmetov. Skúšky elektrických predmetov vo vlhku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 34 5614/a (34 5614)

Dátum vydania: 01.05.1977

Základné skúšky bezpečnosti elektrických predmetov. Skúšky elektrických predmetov vo vlhku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 34 5615 (34 5615)

Dátum vydania: 21.05.1984

Základné skúšky bezpečnosti elektrických predmetov. Skúšky odolnosti elektrických predmetov proti teplu a horeniu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 34 5615/a (34 5615)

Dátum vydania: 01.03.1986

Základné skúšky bezpečnosti elektrických predmetov. Skúšky odolnosti elektrických predmetov proti teplu a horeniu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 34 5615/Z2 (34 5615)

Dátum vydania: 01.07.1997

Základné skúšky bezpečnosti elektrických predmetov. Skúšky odolnosti elektrických predmetov proti teplu a horeniu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 34 5616 (34 5616)

Dátum vydania: 08.04.1970

Základné skúšky bezpečnosti elektrických predmetov. Skúšky vhodnosti použitia konštrukčných materiálov elektrických predmetov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 34 5616/a (34 5616)

Dátum vydania: 01.05.1977

Základné skúšky bezpečnosti elektrických predmetov. Skúšky vhodnosti použitia konštrukčných materiálov elektrických predmetov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 34 5617 (34 5617)

Dátum vydania: 29.09.1975

Skúšky elektrotechnických výrobkov proti účinkom skondenzovanej vody

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 34 5618 (34 5618)

Dátum vydania: 26.11.1984

Základné skúšky bezpečnosti elektrických predmetov. Skúšanie elektrických prístrojov na montáž na horľavé hmoty a do horľavých hmôt

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 34 5620 (34 5620) zrušená

Dátum vydania: 11.01.1985

Voľba klimatických skúšok elektrotechnických výrobkov pre sťažené klimatické podmienky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 34 5621 (34 5621)

Dátum vydania: 28.02.1982

Výrobky elektrotechnické a elektronické. Skúšky odolnosti proti vonkajším vplyvom. Stanovenie odolnosti elektrotechnických funkčných celkov proti plesniam

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 34 5622 (34 5622) zrušená

Dátum vydania: 07.03.1986

Stanovenie účinnosti baktericídov v pevných materiáloch pre elektrotechniku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 34 5623 (34 5623) zrušená

Dátum vydania: 23.02.1987

Určenie stability mikrobicídov v elektrotechnických materiáloch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 34 5638 (34 5638) zrušená

Dátum vydania: 10.05.1983

ELEKTROTECHNICKE A~ELEKTRONICKE~VYROBKY.~ZKOUSKY~ODOLNOSTI PROTI VNEJSIM VLIVUM. ZKOUSKA ATMOSFEROU OBSAHUJICI SIROVODIK

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 34 5639 (34 5639)

Dátum vydania: 09.04.1975

Skúška klimatickej odolnosti elektrotechnických výrobkov určených na prevádzku v banskom prostredí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 34 5640 (34 5640) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1973

Základné skúšky vysokým napätím

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 34 5640/A (34 5640) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1983

Základné skúšky vysokým napätím

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 34 5640/B (34 5640) zrušená

Dátum vydania: 01.03.1990

Základné skúšky vysokým napätím

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 34 5641 (34 5641) zrušená

Dátum vydania: 27.12.1983

Elektrické zariadenia. Metódy merania charakteristík čiastočných výbojov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 34 5642 (34 5642) zrušená

Dátum vydania: 04.11.1982

Elektrické zariadenia. Metódy merania pri skúškach vysokým napätím

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 34 5644 (34 5644) zrušená

Dátum vydania: 18.10.1989

Elektrické zariadenia. Metódy skúšok vysokým napätím

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 34 5645 (34 5645) zrušená

Dátum vydania: 05.04.1986

Elektrické zariadenia. Skúšky elektrickej pevnosti izolácie elektrických zariadení s napätím od 3 do 750 kV. Hodnoty skúšobných napätí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 34 5646 (34 5646) zrušená

Dátum vydania: 21.11.1988

Elektrické zariadenia na striedavý prúd na napätie od 3 do 750 kV. Požiadavky na elektrickú pevnosť izolácie rozvádzačov, transformovní a zapuzdrených vodičov na napätia od 3 do 35 kV

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 34 5660 (34 5660)

Dátum vydania: 09.07.1953

Meranie elektrického odporu vodičov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 34 5682 (34 5682) zrušená

Dátum vydania: 06.11.1974

Klimatická skúška elektrických zariadení určených do prostredia živočíšnej výroby

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 34 5684 (34 5684) zrušená

Dátum vydania: 29.06.1981

Klimatické skúšky elektrických zariadení. Cyklická skúška v atmosfére obsahujúcej oxidy dusíka NO a NO|idx(2)|

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 34 5687 (34 5687) zrušená

Dátum vydania: 05.11.1980

ELEKTROTECHNICKE A~RADIOELEKTRONICKE~VYROBKY.~ZKOUSKY~ODOLNOSTI VUCI VNEJSIM VLIVUM. ZKOUSKY PLISNEMI

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 34 5688 (34 5688) zrušená

Dátum vydania: 05.11.1980

ELEKTROTECHNICKE A RADIOELEKTRONICKE VYROBKY. ZKOUSKY ODOLNOSTI VUCI VNEJSIM VLIVUM. ZKOUSKA VLHKYM TEPLEM KONSTANTNIM

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 34 5689 (34 5689) zrušená

Dátum vydania: 19.05.1981

Výrobky elektrotechnické a elektronické. Skúšky odolnosti proti vonkajším vplyvom. Skúška prachom s vysokou koncentráciou prašnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 34 5690 (34 5690) zrušená

Dátum vydania: 05.06.1981

VYROBKY ELEKTROTECHNICKE A ELEKTRONICKE. ZKOUSKY ODOLNOSTI VUCI VNEJSIM VLIVUM. ZKOUSKA VLIVU SLUNECNIHO ZARENI

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50699 (34 5610)

Dátum vydania: 01.04.2021

Opakované skúšky elektrických zariadení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60052 (34 5643)

Dátum vydania: 01.06.2003

Meranie napätia pomocou normalizovaných iskrísk na vzduchu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60060-1 (34 5640)

Dátum vydania: 01.09.2011

Technika skúšok vysokým napätím. Časť 1: Všeobecné definície a skúšobné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60060-2 (34 5640)

Dátum vydania: 01.11.2011

Technika skúšok vysokým napätím. Časť 2: Meracie systémy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 60060-2 (34 5640) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2003

Technika skúšok vysokým napätím. Časť 2: Meracie systémy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60060-2 (34 5640) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Technika skúšok vysokým napätím. Časť 2: Meracie systémy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 60060-2/A11 (34 5640) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2003

Technika skúšok vysokým napätím. Časť 2: Meracie systémy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60060-2/A11 (34 5640) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Technika skúšok vysokým napätím. Časť 2: Meracie systémy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60060-3 (34 5640)

Dátum vydania: 01.10.2006

Technika skúšok vysokým napätím. Časť 3: Definície a požiadavky na skúšky na mieste inštalácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60060-3/C1 (34 5640)

Dátum vydania: 01.03.2007

Technika skúšok vysokým napätím. Časť 3: Definície a požiadavky na skúšky na mieste inštalácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 60270 (34 5641)

Dátum vydania: 01.10.2002

Technika skúšok vysokým napätím. Meranie čiastočných výbojov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60270/A1 (34 5641)

Dátum vydania: 01.10.2016

Technika skúšok vysokým napätím. Meranie čiastočných výbojov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60695-10-2 (34 5630)

Dátum vydania: 01.11.2014

Skúšanie nebezpečenstva požiaru. Časť 10-2: Abnormálne teplo. Tlaková skúška guľkou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60695-10-2 (34 5630) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2004

Skúšanie nebezpečenstva požiaru. Časť 10-2: Abnormálne teplo. Tlaková skúška guľôčkou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60695-10-2 (34 5630) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2004

Skúšanie nebezpečenstva požiaru. Časť 10-2: Abnormálne teplo. Tlaková skúška guľkou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60695-10-3 (34 5630) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2002

Skúšanie nebezpečenstva požiaru. Časť 10-3: Abnormálne teplo. Skúška deformácie znižovaním vnútorného napätia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60695-10-3 (34 5630) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2003

Skúšanie nebezpečenstva požiaru. Časť 10-3: Abnormálne teplo. Skúška deformácie spôsobenej uvoľnením napätí pri tvárnení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60695-10-3 (34 5630)

Dátum vydania: 01.04.2017

Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 10-3: Abnormálne teplo. Skúška deformácie spôsobenej uvoľnením napätí vzniknutých pri tvárnení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60695-1-1 (34 5630) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Skúšanie nebezpečenstva požiaru. Časť 1: Návod na posudzovanie nebezpečenstva požiaru. Oddiel 1: Všeobecné pokyny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 60695-1-1 (34 5630) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Skúšanie nebezpečenstva požiaru. Časť 1-1: Návod na posudzovanie požiarneho nebezpečenstva elektrotechnických výrobkov. Všeobecné pokyny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60695-1-10 (34 5630) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2010

Skúšanie nebezpečenstva požiaru. Časť 1-10: Návod na posudzovanie požiarneho nebezpečenstva elektrotechnických výrobkov. Všeobecné usmernenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60695-1-10 (34 5630)

Dátum vydania: 01.07.2017

Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 1-10: Návod na posudzovanie požiarneho nebezpečenstva elektrotechnických výrobkov. Všeobecné usmernenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60695-1-11 (34 5630)

Dátum vydania: 01.07.2016

Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 1-11: Návod na posudzovanie požiarneho nebezpečenstva elektrotechnických výrobkov. Hodnotenie požiarneho nebezpečenstva

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60695-1-11 (34 5630) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2011

Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 1-11: Návod na posudzovanie požiarneho nebezpečenstva elektrotechnických výrobkov. Hodnotenie požiarneho nebezpečenstva

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60695-11-10 (34 5630)

Dátum vydania: 01.04.2014

Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 11-10: Skúšobné plamene. Metódy skúšok plameňom s výkonom 50 W pri vodorovnej a zvislej polohe vzorky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 60695-11-10 (34 5630) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Skúšanie nebezpečenstva požiaru. Časť 11-10: Skúšobné plamene. Metódy skúšok plameňom s výkonom 50 W pri horizontálnej a vertikálnej polohe vzorky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60695-11-10/A1 (34 5630) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2004

Skúšanie nebezpečenstva požiaru. Časť 11-10: Skúšobné plamene. Metódy skúšok plameňom s výkonom 50 W pri horizontálnej a vertikálnej polohe vzorky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60695-11-10/A1 (34 5630) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2004

Skúšanie nebezpečenstva požiaru. Časť 11-10: Skúšobné plamene. Metódy skúšok plameňom s výkonom 50 W pri horizontálnej a vertikálnej polohe vzorky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60695-11-10/AC (34 5630)

Dátum vydania: 01.04.2015

Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 11-10: Skúšobné plamene. Metódy skúšok plameňom s výkonom 50 W pri vodorovnej a zvislej polohe vzorky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60695-11-2 (34 5630)

Dátum vydania: 01.03.2018

Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 11-2: Skúšobné plamene. Zmiešaný plameň1 kW. Zariadenie, zostava na overovaciu skúšku a návod

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60695-11-2 (34 5630) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2014

Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 11-2: Skúšobné plamene. Zmiešaný plameň s menovitým výkonom 1 kW: zariadenie, zostava na overovaciu skúšku a návod

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60695-11-2 (34 5630) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2004

Skúšanie nebezpečenstva požiaru. Časť 11-2: Skúšobné plamene. Zmiešaný plameň s menovitým výkonom 1 kW. Zariadenie, zostava na overovaciu skúšku a návod

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60695-11-2 (34 5630) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2004

Skúšanie nebezpečenstva požiaru. Časť 11-2: Skúšobné plamene. Zmiešaný plameň s menovitým výkonom 1 kW. Zariadenie, zostava na overovaciu skúšku a pokyn.

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 60695-11-20 (34 5630) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Skúšanie nebezpečenstva požiaru. Časť 11-20: Skúšobné plamene. Metódy skúšok plameňom s výkonom 500 W

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60695-11-20 (34 5630)

Dátum vydania: 01.01.2016

Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 11-20: Skúšobné plamene. Metódy skúšok plameňom s výkonom 500 W

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60695-11-20/A1 (34 5630) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2004

Skúšanie nebezpečenstva požiaru. Časť 11-20: Skúšobné plamene. Metódy skúšok plameňom s výkonom 500 W

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60695-11-20/A1 (34 5630) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2004

Skúšanie nebezpečenstva požiaru. Časť 11-20: Skúšobné plamene. Metódy skúšok plameňom s výkonom 500 W

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60695-11-20/AC (34 5630)

Dátum vydania: 01.07.2016

Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 11-20: Skúšobné plamene. Metódy skúšok plameňom s výkonom 500 W

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60695-11-3 (34 5630)

Dátum vydania: 01.06.2013

Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 11-3: Skúšobné plamene. 500 W plameň. Zariadenie a overovacie skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60695-11-4 (34 5630)

Dátum vydania: 01.09.2012

Skúšanie požiarneho nebezbečenstva. Časť 11-4: Skúšobné plamene. 50 W plameň. Zariadenie a overovacie skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60695-11-5 (34 5630)

Dátum vydania: 01.02.2018

Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 11-5: Skúšobné plamene. Metóda skúšky ihlovým plameňom. Zariadenie, zostava na overovaciu skúšku a návod

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60695-11-5 (34 5630) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2005

Skúšanie nebezpečenstva požiaru. Časť 11-5: Skúšobné plamene. Metóda skúšky ihlovým plameňom. Zariadenie, zostava na overovaciu skúšku a návod

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60695-1-20 (34 5630)

Dátum vydania: 01.10.2016

Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 1-20: Návod na posudzovanie požiarneho nebezpečenstva elektrotechnických výrobkov. Zapáliteľnosť. Všeobecné pokyny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60695-1-21 (34 5630)

Dátum vydania: 01.04.2017

Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 1-21: Návod na posudzovanie požiarneho nebezpečenstva elektrotechnických výrobkov. Zapáliteľnosť. Súhrn a relevantnosť skúšobných metód

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60695-1-30 (34 5630)

Dátum vydania: 01.02.2018

Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 1-30: Návod na posudzovanie požiarneho nebezpečenstva elektrotechnických výrobkov. Skúšobné procesy predbežného výberu. Všeobecné usmernenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60695-1-30 (34 5630) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2009

Skúšanie nebezpečenstva požiaru. Časť 1-30: Návod na posudzovanie požiarneho nebezpečenstva elektrotechnických výrobkov. Skúšobné procesy predbežného výberu. Všeobecné usmernenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60695-1-30 (34 5630) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2003

Skúšanie nebezpečenstva požiaru. Časť 1-30: Návod na posudzovanie požiarneho nebezpečenstva elektrotechnických výrobkov. Používanie skúšobných postupov predbežného výberu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60695-1-40 (34 5630)

Dátum vydania: 01.11.2014

Skúšanie požiarneho nebezpečenstva. Časť 1-40: Návod na posudzovanie požiarneho nebezpečenstva elektrotechnických výrobkov. Izolačné kvapaliny

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60695-2-1/0 (34 5630) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Skúšanie nebezpečenstva požiaru. Časť 2: Metódy skúšok. Oddiel 1/list 0: Metódy skúšok žeravým drôtom. Všeobecné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60695-2-1/0/Z1 (34 5630) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Skúšanie nebezpečenstva požiaru. Časť 2: Metódy skúšok. Oddiel 1/list 0: Metódy skúšok žeravým drôtom. Všeobecné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60695-2-1/0/Z2 (34 5630) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2002

Skúšanie nebezpečenstva požiaru. Časť 2: Metódy skúšok. Oddiel 1/list 0: Metódy skúšok žeravým drôtom. Všeobecné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60695-2-1/1 (34 5630) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Skúšanie nebezpečenstva požiaru. Časť 2: Metódy skúšok. Oddiel 1/list 1: Skúška finálnych výrobkov žeravým drôtom a návod

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60695-2-1/1/Z1 (34 5630) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Skúšanie nebezpečenstva požiaru. Časť 2: Metódy skúšok. Oddiel 1/list 1: Skúška finálnych výrobkov žeravým drôtom a návod

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60695-2-1/1/Z2 (34 5630) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2002

Skúšanie nebezpečenstva požiaru. Časť 2: Metódy skúšok. Oddiel 1/list 1: Skúška finálnych výrobkov žeravým drôtom a návod

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60695-2-1/2 (34 5630) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Skúšanie nebezpečenstva požiaru. Časť 2: Metódy skúšok. Oddiel 1/list 2: Skúška horľavosti materiálov žeravým drôtom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60695-2-1/2/Z1 (34 5630) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Skúšanie nebezpečenstva požiaru. Časť 2: Metódy skúšok. Oddiel 1/list 2: Skúška horľavosti materiálov žeravým drôtom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60695-2-1/2/Z2 (34 5630) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2002

Skúšanie nebezpečenstva požiaru. Časť 2: Metódy skúšok. Oddiel 1/list 2: Skúška horľavosti materiálov žeravým drôtom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>