SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tuďalšie záznamy >>>
 JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
SK SK
STN 34 6401 (34 6401) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2002

Štandardné prostredia pri príprave a skúšaní tuhých elektroizolačných materiálov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 34 6401 (34 6401) zrušená

Dátum vydania: 13.08.1982

Tuhé elektroizolačné materiály. Prostredia pri príprave skúšobných telies a skúšaní

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 34 6401/A (34 6401) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1984

Tuhé elektroizolačné materiály. Prostredia pri príprave skúšobných telies a skúšaní

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 34 6401/Z1 (34 6401) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2002

Štandardné prostredia pri príprave a skúšaní tuhých elektroizolačných materiálov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 34 6402 (34 6402) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Skúšobné metódy na určenie zápalnosti elektroizolačných materiálov vystavených pôsobeniu elektricky vyhrievaných drôtov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 34 6402/Z1 (34 6402) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Skúšobné metódy na určenie zápalnosti elektroizolačných materiálov vystavených pôsobeniu elektricky vyhrievaných drôtov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 34 6410 (34 6410) zrušená

Dátum vydania: 19.07.1961

Skúšky tepelného starnutia elektroizolačných materiálov a systémov. Základná norma

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 34 6410/a (34 6410) zrušená

Dátum vydania: 01.03.1971

Skúšky tepelného starnutia elektroizolačných materiálov a systémov. Základná norma

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 34 6412 (34 6412) zrušená

Dátum vydania: 28.02.1985

Skúšobné metódy elektroizolačných materiálov. Stanovenie odolnosti elektrotechnických materiálov proti plesniam meraním povrchového elektrického odporu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 34 6412/a (34 6412) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1987

Skúšobné metódy elektroizolačných materiálov. Stanovenie odolnosti elektrotechnických materiálov proti plesniam meraním povrchového elektrického odporu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 34 6413 (34 6413) zrušená

Dátum vydania: 28.02.1985

Skúšobné metódy elektroizolačných materiálov. Stanovenie odolnosti materiálov proti napadnutiu komplexnou pôdnou mikroflórou metódou respiračných testov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 34 6413/a (34 6413) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1987

Skúšobné metódy elektroizolačných materiálov. Stanovenie odolnosti materiálov proti napadnutiu komplexnou pôdnou mikroflórou metódou respiračných testov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 34 6415 (34 6415) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2003

Skúšobný postup na stanovenie dlhodobej teplotnej odolnosti elektroizolačných lakov. Metóda skúšky elektrickej pevnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN 34 6417 (34 6417) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Skúšobné metódy na stanovenie dlhodobej teplotnej odolnosti ohybných vrstvených materiálov metódou navinutia na rúrku

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 34 6427 (34 6427) zrušená

Dátum vydania: 19.07.1961

Skúšky starnutia elektroizolačných materiálov. Skúšky životnosti izolantov pomocou modelových cievok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 34 6432 (34 6432) zrušená

Dátum vydania: 25.04.1983

Skúšobné metódy elektroizolačných materiálov. Elektrické vlastnosti kvapalných izolantov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 34 6432/O1 (34 6432) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2004

Skúšobné metódy elektroizolačných materiálov. Elektrické vlastnosti kvapalných izolantov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 34 6432/Z1 (34 6432) zrušená

Dátum vydania: 26.05.1994

Skúšobné metódy elektroizolačných materiálov. Elektrické vlastnosti kvapalných izolantov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 34 6432/Z2 (34 6432) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1999

Skúšobné metódy elektroizolačných materiálov. Elektrické vlastnosti kvapalných izolantov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 34 6433 (34 6433) zrušená

Dátum vydania: 17.01.1985

Skúšobné metódy elektroizolačných materiálov. Odber vzoriek kvapalných izolantov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 34 6460 (34 6460) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2002

Metódy merania vnútornej rezistivity a povrchovej rezistivity tuhých elektroizolačných materiálov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 34 6460 (34 6460) zrušená

Dátum vydania: 09.04.1983

SKUSKY TUHYCH ELEKTROIZOLACNICH MATERIALOV. ELEKTRICKY ODPOR PRI JEDNOSMERNOM NAPATI

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 34 6460/Z1 (34 6460) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2002

Metódy merania vnútornej rezistivity a povrchovej rezistivity tuhých elektroizolačných materiálov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 34 6461 (34 6461) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2002

Skúšobné metódy na stanovenie izolačného odporu tuhých elektroizolačných materiálov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 34 6461/Z1 (34 6461) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2002

Skúšobné metódy na stanovenie izolačného odporu tuhých elektroizolačných materiálov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 34 6463 (34 6463) zrušená

Dátum vydania: 14.07.1983

Skúšobné metódy elektroizolačných materiálov. Elektrická pevnosť pri priemyselnej frekvencii

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN 34 6464 (34 6464)

Dátum vydania: 01.11.2001

Skúšobné metódy na stanovenie iónových nečistôt v elektroizolačných materiáloch kvapalinovou extrakciou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 34 6464 (34 6464) zrušená

Dátum vydania: 13.12.1985

Skúšobné metódy elektroizolačných materiálov. Určenie iónových prímesí extrakciou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 34 6464/a (34 6464) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1989

Skúšobné metódy elektroizolačných materiálov. Určenie iónových prímesí extrakciou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 34 6465 (34 6465) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2002

Metóda merania elektrického izolačného odporu a rezistivity elektroizolačných materiálov pri zvýšených teplotách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 34 6465/Z1 (34 6465) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2002

Metóda merania elektrického izolačného odporu a rezistivity elektroizolačných materiálov pri zvýšených teplotách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 34 6466 (34 6466) zrušená

Dátum vydania: 27.04.1983

Skúšobné metódy elektroizolačných materiálov. Permitivita a stratový činiteľ

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 34 6467 (34 6467) zrušená

Dátum vydania: 13.10.1986

Skúšobné metódy elektroizolačných materiálov. Metóda určenia odolnosti proti pôsobeniu jednosmerného elektrického oblúka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 34 6468 - IEC 60112 (34 6468) zrušená

Dátum vydania: 16.03.1990

Skúšky tuhých elektroizolačných materiálov. Metóda určovania porovnávacích indexov a indexov odolnosti tuhých izolačných materiálov proti plazivým prúdom za vlhka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 34 6468 - IEC 60112/Z1 (34 6468) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2004

Skúšky tuhých elektroizolačných materiálov. Metóda určovania porovnávacích indexov a indexov odolnosti tuhých izolačných materiálov proti plazivým prúdom za vlhka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 34 6469 (34 6469) zrušená

Dátum vydania: 10.04.1987

Skúšobné metódy elektroizolačných materiálov. Elektrický šum pri jednosmernom napätí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 34 6471 (34 6471) zrušená

Dátum vydania: 29.04.1986

Skúšobné metódy elektroizolačných materiálov. Metóda určovania odolnosti proti pôsobeniu vysokonapäťového elektrického oblúka

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 34 6472 (34 6472) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2002

Skúšobné metódy na hodnotenie odolnosti proti plazivým prúdom a erózii elektroizolačných materiálov používaných v sťažených podmienkach okolitého prostredia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 34 6472/Z1 (34 6472) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2002

Skúšobné metódy na hodnotenie odolnosti proti plazivým prúdom a erózii elektroizolačných materiálov používaných v sťažených podmienkach okolitého prostredia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 34 6481 (34 6481) zrušená

Dátum vydania: 09.02.1973

Elektroizolačné materiály. Lakované papiere a lakované tkaniny. Skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 34 6491 (34 6491) zrušená

Dátum vydania: 07.05.1963

ZISTOVANIE KOROZNYCH UCINKOV IZOLANTOV. ELEKTROLYTICKA METODA

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60112 (34 6468) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2003

Metóda určovania porovnávacích indexov a indexov odolnosti tuhých izolačných materiálov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60112 (34 6468)

Dátum vydania: 01.02.2004

Metóda určovania porovnávacieho indexu a indexu odolnosti tuhých izolačných materiálov proti tvorbe plazivých stôp

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60112/A1 (34 6468)

Dátum vydania: 01.05.2010

Metóda určovania porovnávacieho indexu a indexu odolnosti tuhých izolačných materiálov proti tvorbe plazivých stôp

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60112/O1 (34 6468)

Dátum vydania: 01.06.2004

Metóda určovania porovnávacieho indexu a indexu odolnosti tuhých izolačných materiálov proti tvorbe plazivých stôp

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60156 (34 6432)

Dátum vydania: 12.10.1999

Izolačné kvapaliny. Stanovenie prierazného napätia pri sieťovej frekvencii. Skúšobná metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60212 (34 6401)

Dátum vydania: 01.12.2011

Štandardné podmienky na použitie pred skúšaním a pri skúšaní tuhých elektroizolačných materiálov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60243-1 (34 6463)

Dátum vydania: 01.01.2014

Elektrická pevnosť izolačných materiálov. Skúšobné metódy. Časť 1: Skúšky pri priemyselných frekvenciách

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60243-1 (34 6463) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2001

Elektrická pevnosť izolačných materiálov. Skúšobné metódy. Časť 1: Skúšky pri priemyselných kmitočtoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60243-2 (34 6463) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Elektrická pevnosť izolačných materiálov. Skúšobné metódy. Časť 2: Prídavné požiadavky na skúšky jednosmerným napätím

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60243-2 (34 6463)

Dátum vydania: 01.08.2014

Elektrická pevnosť izolačných materiálov. Skúšobné metódy. Časť 2: Prídavné požiadavky na skúšky jednosmerným napätím

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60243-3 (34 6463)

Dátum vydania: 01.08.2014

Elektrická pevnosť izolačných materiálov. Skúšobné metódy. Časť 3: Prídavné požiadavky na impulzné skúšky 1,2/50 µs

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60243-3 (34 6463) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2002

Elektrická pevnosť izolačných materiálov. Skúšobné metódy. Časť 3: Prídavné požiadavky na impulzné skúšky 1,2/50 |mi|s

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60243-3 (34 6463) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Skúšobné metódy na stanovenie elektrickej pevnosti tuhých elektroizolačných materiálov. Časť 3: Prídavné požiadavky na impulzné skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60243-3/Z1 (34 6463) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Skúšobné metódy na stanovenie elektrickej pevnosti tuhých elektroizolačných materiálov. Časť 3: Prídavné požiadavky na impulzné skúšky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60343 (34 6423)

Dátum vydania: 01.07.2001

Odporúčané skúšobné metódy na stanovenie pomernej odolnosti izolačných materiálov proti prierazu spôsobenému povrchovými výbojmi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60422 (34 6435)

Dátum vydania: 01.02.2014

Minerálne izolačné oleje v elektrických zariadeniach. Návod na kontrolu a údržbu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60422 (34 6435) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2013

Minerálne izolačné oleje v elektrických zariadeniach. Návod na kontrolu a údržbu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60422 (34 6435) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2007

Minerálne izolačné oleje v elektrických zariadeniach. Návod na kontrolu a údržbu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60426 (34 6491)

Dátum vydania: 01.10.2007

Stanovenie elektrolytickej korózie spôsobenej izolačnými materiálmi. Skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60544-1 (34 6411)

Dátum vydania: 01.04.2014

Elektroizolačné materiály. Stanovenie vplyvov ionizujúceho žiarenia. Časť 1: Interakcia žiarenia a dozimetria

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60544-1 (34 6411) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2001

Elektroizolačné materiály. Stanovenie vplyvov ionizujúceho žiarenia. Časť 1: Interakcia žiarenia a dozimetra

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60544-2 (34 6411)

Dátum vydania: 01.05.2013

Elektroizolačné materiály. Návod na stanovenie vplyvov ionizujúceho žiarenia na izolačné materiály. Časť 2: Postupy pri ožarovaní a skúške

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60544-4 (34 6411)

Dátum vydania: 01.04.2004

Elektroizolačné materiály. Stanovenie vplyvu ionizujúceho žiarenia. Časť 4: Klasifikačný systém na používanie v prostredí radiácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60544-5 (34 6411) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2003

Elektroizolačné materiály. Stanovenie vplyvov ionizujúceho žiarenia. Časť 5: Spôsob vyhodnotenia starnutia počas prevádzky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60544-5 (34 6411)

Dátum vydania: 01.09.2012

Elektroizolačné materiály. Stanovenie vplyvov ionizujúceho žiarenia. Časť 5: Spôsoby vyhodnotenia starnutia počas prevádzky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60587 (34 6472)

Dátum vydania: 01.01.2008

Elektroizolačné materiály používané v sťažených podmienkach okolitého prostredia. Skúšobné metódy na hodnotenie odolnosti proti plazivým prúdom a erózii

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60814 (34 6434)

Dátum vydania: 01.10.2000

Izolačné kvapaliny. Olejom impregnovaný papier a lesklá lepenka. Stanovenie vody automatickou coulometrickou titráciou podľa Karl Fischera

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61006 (34 6424) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2001

Skúšobné metódy na stanovenie teploty sklovatenia elektroizolačných materiálov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61006 (34 6424)

Dátum vydania: 01.10.2004

Elektroizolačné materiály. Skúšobné metódy na stanovenie teploty sklovatenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61033 (34 6461)

Dátum vydania: 01.05.2007

Skúšky tuhých elektroizolačných materiálov. Skúšobné metódy na stanovenie sily spevnenia lakovaných drôtov impregnačnými prostriedkami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61074 (34 6425)

Dátum vydania: 01.05.2001

Stanovenie tepla a teploty topenia a kryštalizácie elektroizolačných materiálov metódou diferenčnej skenovacej kalorimetrie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 61234-1 (34 6475)

Dátum vydania: 01.09.2001

Metódy skúšania hydrolytickej stability elektroizolačných materiálov. Časť 1: Plastové fólie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61234-2 (34 6475)

Dátum vydania: 01.09.2001

Elektroizolačné materiály. Metódy skúšania hydrolytickej stability. Časť 2: Tvárnené reaktoplasty

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 61302 (34 6426)

Dátum vydania: 01.09.2001

Elektroizolačné materiály. Metóda vyhodnocovania odolnosti proti plazivým prúdom a erózii. Skúška ponorením rotujúceho kolesa

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61340-2-1 (34 6440) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2003

Elektrostatika. Časť 2-1: Spôsoby merania. Schopnosť materiálov a výrobkov odvádzať elektrostatický náboj

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61340-2-1 (34 6440)

Dátum vydania: 01.07.2016

Elektrostatika. Časť 2-1: Metódy merania. Schopnosť materiálov a výrobkov odvádzať elektrostatický náboj

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61340-2-3 (34 6440)

Dátum vydania: 01.04.2017

Elektrostatika. Skúšobné metódy na stanovenie rezistancie a rezistivity tuhých rovinných materiálov používaných na zabránenie akumulácie elektrostatického náboja

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61340-2-3 (34 6440) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2001

Elektrostatika. Skúšobné metódy na stanovenie rezistancie a rezistivity tuhých rovinných materiálov používaných na zabránenie akumulácie elektrostatického náboja

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61340-3-1 (34 6440) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2002

Elektrostatika. Časť 3-1: Spôsob simulácie elektrostatických účinkov. Model ľudského tela (HBM). Skúšanie zložiek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61340-3-1 (34 6440)

Dátum vydania: 01.04.2008

Elektrostatika. Časť 3-1: Metódy simulácie elektrostatických javov. Časové priebehy na skúšanie vplyvu elektrostatického výboja pre model ľudského tela (HBM)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61340-3-2 (34 6440)

Dátum vydania: 01.11.2007

Elektrostatika. Časť 3-2: Metódy simulácie elektrostatických javov. Skúška časového priebehu elektrostatického výboja na modeli stroja (MM)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61340-3-2 (34 6440) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2002

Elektrostatika. Časť 3-2: Spôsob simulácie elektrostatických účinkov. Model stroja (MM). Skúšanie zložiek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61340-4-1 (34 6440)

Dátum vydania: 01.10.2004

Elektrostatika. Časť 4-1: Normalizované skúšobné metódy na špeciálne používanie. Elektrický odpor podlahových krytín a inštalovaných podláh

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61340-4-1/A1 (34 6440)

Dátum vydania: 01.01.2016

Elektrostatika. Časť 4-1: Normalizované skúšobné metódy na špeciálne používanie. Elektrický odpor podlahových krytín a inštalovaných podláh

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61340-4-3 (34 6440) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2002

Elektrostatika. Časť 4-3: Normalizované skúšobné metódy na špeciálne používanie. Obuv

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61340-4-4 (34 6440) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2012

Elektrostatika. Časť 4-4: Normalizované skúšobné metódy na špeciálne používanie. Elektrostatická klasifikácia pružných strednoobjemových kontajnerov (FIBC)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61340-4-4 (34 6440) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2006

Elektrostatika. Časť 4-4: Normalizované skúšobné metódy na špeciálne používanie. Elektrostatická klasifikácia pružných veľkoobjemových odpadových kontajnerov (FIBC)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61340-4-4/A1 (34 6440) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2015

Elektrostatika. Časť 4-4: Normalizované skúšobné metódy na špeciálne používanie. Elektrostatická klasifikácia pružných strednoobjemových kontajnerov (FIBC)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61340-4-5 (34 6440) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2005

Elektrostatika. Časť 4-5: Normalizované skúšobné metódy na špeciálne používanie. Metódy na charakteristiku elektrostatickej ochrany obuvi a podlahy v kombinácii s osobou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61340-4-6 (34 6440)

Dátum vydania: 01.01.2016

Elektrostatika. Časť 4-6: Normalizované skúšobné metódy na špeciálne používanie. Náramkové zostavy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61340-4-7 (34 6440)

Dátum vydania: 01.07.2017

Elektrostatika. Časť 4-7: Normalizované skúšobné metódy na špeciálne používanie. Ionizácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61340-4-9 (34 6440)

Dátum vydania: 01.04.2017

Elektrostatika. Časť 4-9: Normalizované skúšobné metódy na špeciálne používanie. Odevy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61340-5-1 (34 6440)

Dátum vydania: 01.04.2017

Elektrostatika. Časť 5-1: Ochrana elektronických súčiastok pred elektrostatickými javmi. Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61340-5-1 (34 6440) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2008

Elektrostatika. Časť 5-1: Ochrana elektronických súčiastok pred elektrostatickými javmi. Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 61340-5-1 (34 6440) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2002

Elektrostatika. Časť 5-1: Ochrana elektronických súčiastok pred elektrostatickými javmi. Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61340-5-1 (34 6440) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Elektrostatika. Časť 5-1: Ochrana elektronických zariadení pred elektrostatickými vplyvmi. Všeobecné požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61340-5-2 (34 6440) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2001

Elektrostatika. Časť 5-2: Ochrana elektronických zariadení pred elektrostatickými vplyvmi. Návod na použitie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 61340-5-2 (34 6440) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2002

Elektrostatika. Časť 5-2: Ochrana elektronických súčiastok pred elektrostatickými javmi. Návod na používanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61340-5-3 (34 6440) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2011

Elektrostatika. Časť 5-3: Ochrana elektronických súčiastok pred elektrostatickými javmi. Vlastnosti a požiadavky na klasifikáciu obalov určených na súčiastky citlivé na elektrostatický náboj

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

ďalšie záznamy >>>