SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
SK SK
STN 34 6700 (34 6700) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2001

Všeobecná klasifikácia izolačných kvapalín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN 34 6713 (34 6713)

Dátum vydania: 01.11.2001

Plynovanie izolačných kvapalín pri elektrickom namáhaní a ionizácii

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN 34 6714 (34 6714)

Dátum vydania: 01.09.2001

Stanovenie obsahu aromatických uhľovodíkov v nepoužitých minerálnych izolačných olejoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN 34 6719 (34 6719) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Detekcia a stanovenie špecifikovaných antioxidantov v izolačných olejoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN 34 6731 (34 6731) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2001

Špecifikácia silikónových kvapalín na elektrotechnické účely

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN 34 6737 (34 6737)

Dátum vydania: 01.11.2001

Špecifikácia nepoužitých polybuténov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50353 (34 6716)

Dátum vydania: 01.08.2002

Izolačné oleje. Stanovenie znečistenia vláknami metódou sčítania pomocou mikroskopu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50375 (34 6720)

Dátum vydania: 01.04.2003

Skúšobná metóda na stierky používané v elektroizolačných olejoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60247 (34 6717) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2004

Izolačné kvapaliny. Meranie relatívnej permitivity, dielektrického stratového činiteľa (tan d) a rezistivity

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60247 (34 6717)

Dátum vydania: 01.04.2005

Izolačné kvapaliny. Meranie relatívnej permitivity, dielektrického stratového činiteľa (tan d) a jednosmernej rezistivity

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60296 (34 6733) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2005

Kvapaliny na elektrotechnické aplikácie. Nepoužité minerálne izolačné oleje pre transformátory a spínače

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60296 (34 6733) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2004

Kvapaliny pre elektrotechnické aplikácie. Nepoužité minerálne izolačné oleje pre transformátory a spínače

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60296 (34 6733) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2012

Kvapaliny na elektrotechnické aplikácie. Nepoužité minerálne izolačné oleje pre transformátory a spínače

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60296 (34 6733)

Dátum vydania: 01.06.2013

Kvapaliny na elektrotechnické aplikácie. Nepoužité minerálne izolačné oleje pre transformátory a spínače

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60376 (34 6728) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2006

Špecifikácia stupňa technickej čistoty hexafluoridu síry (SF6) používaného v elektronických zariadeniach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60465 (34 6735)

Dátum vydania: 01.05.2001

Špecifikácia nepoužitých minerálnych izolačných olejov na olejové káble

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60475 (34 6708)

Dátum vydania: 01.05.2012

Spôsob odberu vzoriek izolačných kvapalín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60480 (34 6727) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2005

Smernice na skúšanie a úpravu hexafluóru síry odobratého z elektrických zariadení a špecifikácia na jeho opätovné používanie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60567 (34 6725) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2006

Elektrické zariadenia plnené olejom. Odber vzoriek plynov a oleja na analýzu voľných a rozpustených plynov. Návod

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 60567 (34 6725) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Návod na odber vzoriek plynov a oleja z elektrických zariadení plnených olejom na analýzu voľných a rozpustených plynov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60567 (34 6725) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2006

Elektrické zariadenia plnené olejom. Odber vzoriek plynov a oleja na analýzu voľných a rozpustených plynov. Návod

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60567 (34 6725)

Dátum vydania: 01.05.2012

Elektrické zariadenia plnené olejom. Odber vzoriek plynov a analýza voľných a rozpustených plynov. Návod

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60567/Z1 (34 6725) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2006

Návod na odber vzoriek plynov a oleja z elektrických zariadení plnených olejom na analýzu voľných a rozpustených plynov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60599 (34 6726) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2001

Elektrické zariadenia v prevádzke plnené izolačným olejom. Pokyny na interpretáciu výsledkov analýz rozpustených a voľných plynov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60599 (34 6726)

Dátum vydania: 01.05.2016

Elektrické zariadenia v prevádzke plnené minerálnym olejom. Pokyny na interpretáciu analýzy rozpustených a voľných plynov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60599/A1 (34 6726) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2007

Elektrické zariadenia v prevádzke plnené izolačným olejom. Pokyny na interpretáciu výsledkov analýz rozpustených a voľných plynov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60666 (34 6719)

Dátum vydania: 01.12.2010

Detekcia a stanovenie špecifikovaných prísad v minerálnych izolačných olejoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60836 (34 6731)

Dátum vydania: 01.03.2016

Špecifikácie nepoužitých silikónových izolačných kvapalín na elektrotechnické účely

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60836 (34 6731) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2006

Špecifikácia nepoužitých silikónových izolačných kvapalín na elektrotechnické účely

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60867 (34 6733)

Dátum vydania: 01.05.2001

Izolačné kvapaliny. Špecifikácia nepoužitých kvapalín na základe syntetických aromatických uhľovodíkov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60970 (34 6707)

Dátum vydania: 01.01.2008

Izolačné materiály. Spôsob počítania a merania častíc

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60970/C1 (34 6707)

Dátum vydania: 01.04.2008

Izolačné materiály. Spôsob počítania a merania častíc

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61039 (34 6700)

Dátum vydania: 01.04.2009

Klasifikácia izolačných kvapalín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61065 (34 6714)

Dátum vydania: 01.05.2001

Metóda vyhodnocovania prietokových vlastností minerálnych izolačných olejov pri nízkych teplotách po starnutí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 61099 (34 6732) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Technické podmienky pre nové syntetické organické estery na elektrotechnické účely

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61099 (34 6732)

Dátum vydania: 01.04.2011

Izolačné kvapaliny. Špecifikácia nových syntetických organických esterov na elektrotechnické účely

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 61100 (34 6701)

Dátum vydania: 01.11.2001

Klasifikácia izolačných kvapalín podľa bodu horenia a výhrevnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 61181 (34 6750) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Impregnované izolačné materiály. Použitie analýzy rozpustených plynov (DGA) na prevádzkové skúšky elektrického zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61181 (34 6750)

Dátum vydania: 01.10.2007

Elektrické zariadenia plnené minerálnym olejom. Použitie analýzy rozpustených plynov (DGA) na prevádzkové skúšky elektrických zariadení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61181/A1 (34 6750)

Dátum vydania: 01.08.2012

Elektrické zariadenia plnené minerálnym olejom. Použitie analýzy rozpustených plynov (DGA) na prevádzkové skúšky elektrických zariadení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61197 (34 6715)

Dátum vydania: 01.05.2001

Izolačné kvapaliny. Lineárne šírenie plameňa. Skúšobná metóda s použitím pásky zo sklených vlákien

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61198 (34 6712)

Dátum vydania: 01.05.2001

Minerálne izolačné oleje. Metódy stanovenia 2-furfuralu a podobných zlúčenín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61221 (34 6736) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2001

Ropné výrobky a mazivá. Kvapaliny na báze triarylesteru kyseliny fosforečnej na reguláciu turbín (kategória ISO-L-TCD). Špecifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61221 (34 6736)

Dátum vydania: 01.04.2005

Ropné výrobky a mazivá. Kvapaliny na báze triarylesteru kyseliny fosforečnej na reguláciu turbín (kategória ISO-L-TCD). Špecifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61619 (34 6705)

Dátum vydania: 01.03.2001

Izolačné kvapaliny. Kontaminácia polychlórovanými bifenylmi (PCB). Stanovenie metódou kapilárnej plynovej chromatografie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 61620 (34 6717)

Dátum vydania: 01.06.2001

Izolačné kvapaliny. Stanovenie dielektrického stratového činiteľa meraním vodivosti a kapacitancie. Skúšobná metóda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 62021-1 (34 6706)

Dátum vydania: 01.10.2004

Izolačné kvapaliny. Určovanie čísla kyslosti. Časť 1: Automatická potenciometrická titrácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62021-1 (34 6706) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2004

Izolačné kvapaliny. Stanovenie čísla kyslosti. Časť 1: Automatická potenciometrická titrácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62021-2 (34 6706)

Dátum vydania: 01.12.2007

Izolačné materiály. Určovanie čísla kyslosti. Časť 2: Kolorimetrická titrácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62021-3 (34 6706)

Dátum vydania: 01.04.2015

Izolačné kvapaliny. Určovanie čísla kyslosti. Časť 3: Skúšobné metódy pre neminerálne izolačné oleje

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62321 (34 6705) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2009

Postupy na stanovenie obsahu šiestich regulovaných látok (olovo, ortuť, kadmium, polybrómované bifenyly, polybrómované di-fenyl-estery) v elektrotechnických výrobkoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62321-1 (34 6705)

Dátum vydania: 01.12.2013

Stanovenie obsahu určených látok v elektrotechnických výrobkoch. Časť 1: Úvod a prehľad

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62321-2 (34 6705)

Dátum vydania: 01.10.2014

Stanovenie obsahu určených látok v elektrotechnických výrobkoch. Časť 2: Demontáž, oddelenie a mechanická príprava vzoriek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62321-3-1 (34 6705)

Dátum vydania: 01.10.2014

Stanovenie obsahu určených látok v elektrotechnických výrobkoch. Časť 3-1: Preverovanie elektrotechnických výrobkov na olovo, ortuť, kadmium, celkový obsah chrómu a celkový obsah brómu pomocou röntgenovej fluorescenčnej spektrometrie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62321-3-2 (34 6705)

Dátum vydania: 01.10.2014

Stanovenie obsahu určených látok v elektrotechnických výrobkoch. Časť 3-2: Preverovanie celkového obsahu brómu v elektrických a elektronických výrobkoch pomocou spaľovacej iónovej chromatografie (C-IC)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62321-4 (34 6705)

Dátum vydania: 01.10.2014

Stanovenie obsahu určených látok v elektrotechnických výrobkoch. Časť 4: Stanovenie ortuti v polyméroch, kovoch a elektronike pomocou CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES a ICP-MS

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62321-4/A1 (34 6705)

Dátum vydania: 01.04.2018

Stanovenie obsahu určených látok v elektrotechnických výrobkoch. Časť 4: Stanovenie ortuti v polyméroch, kovoch a elektronike pomocou CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES a ICP-MS

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62321-5 (34 6705)

Dátum vydania: 01.10.2014

Stanovenie obsahu určených látok v elektrotechnických výrobkoch. Časť 5: Stanovenie obsahu kadmia, olova a chrómu v polyméroch a elektronike a kadmia a olova v kovoch pomocou AAS, AFS, ICP-OES a ICP-MS

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62321-6 (34 6705)

Dátum vydania: 01.02.2016

Stanovenie určitých látok v elektrotechnických výrobkoch. Časť 6: Polybrómované bifenyly a polybrómované difenylétery v polyméroch stanovené plynovou chromatografiou v kombinácii s hmotnostnou spektrometriou (GC-MS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62321-7-1 (34 6705)

Dátum vydania: 01.05.2016

Stanovenie obsahu určených látok v elektrotechnických výrobkoch. Časť 7-1: Stanovenie prítomnosti šesťmocného chrómu (Cr(VI)) kolorimetrickou metódou vo farebných a bezfarebných protikoróznych povlakoch na kovoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62321-7-2 (34 6705)

Dátum vydania: 01.01.2018

Stanovenie obsahu určených látok v elektrotechnických výrobkoch. Časť 7-2: Stanovenie obsahu šesťmocného chrómu (Cr(VI)) v polyméroch a elektronike kolorimetrickou metódou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62321-8 (34 6705)

Dátum vydania: 01.01.2018

Stanovenie obsahu určených látok v elektrotechnických výrobkoch. Časť 8: Ftaláty v polyméroch stanovené plynovou chromatografiou v kombinácii s hmotnostnou spektrometriou (GC-MS), pyrolitickou/termálnou desorpciou v kombinácii s hmotnostnou spektrometriou (Py/TD-GC-MS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62535 (34 6729)

Dátum vydania: 01.07.2009

Izolačné kvapaliny. Skúšobná metóda na stanovenie potenciálne korozívnej síry v použitých a nepoužitých izolačných olejoch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62697-1 (34 6721)

Dátum vydania: 01.04.2013

Skúšobné metódy na stanovenie zlúčenín korozívnej síry v nových a použitých izolačných kvapalinách. Časť 1: Skúšobná metóda na stanovenie množstva dibenzyldisulfidu (DBDS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62701 (34 6734) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2015

Kvapaliny na elektrotechnické aplikácie. Recyklované minerálne izolačné oleje pre transformátory a spínacie zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62770 (34 6733)

Dátum vydania: 01.10.2014

Kvapaliny pre elektrotechnické aplikácie. Nepoužité prírodné esterové kvapaliny pre transformátory a podobné elektrické zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 60296 (34 6733)

Dátum vydania: 01.12.2020

Kvapaliny na elektrotechnické aplikácie. Minerálne izolačné oleje pre elektrické zariadenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 60376 (34 6728)

Dátum vydania: 01.03.2019

Špecifikácia hexafluoridu síry (SF6) technického stupňa čistoty a plynov používaných v zmesiach s SF6 na používanie v elektrických zariadeniach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 60475 (34 6708)

Dátum vydania: 01.09.2022

Spôsob odberu vzoriek izolačných kvapalín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 60480 (34 6727)

Dátum vydania: 01.11.2019

Špecifikácia na opätovné používanie fluoridu sírového (SF6) a jeho zmesí v elektrických zariadeniach

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 60599 (34 6726)

Dátum vydania: 01.09.2022

Elektrické zariadenia v prevádzke plnené minerálnym olejom. Pokyny na interpretáciu analýzy rozpustených a voľných plynov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 62321-2 (34 6705)

Dátum vydania: 01.01.2022

Stanovenie obsahu určených látok v elektrotechnických výrobkoch. Časť 2: Demontáž, oddelenie a mechanická príprava vzoriek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 62321-3-3 (34 6705)

Dátum vydania: 01.01.2022

Stanovenie obsahu určitých látok v elektrotechnických výrobkoch. Časť 3-3: Preverovanie polybrómovaných bifenylov, polybrómovaných difenyléterov a ftalátov v polyméroch plynovou chromatografiou s hmotnostnou spektrometriou s použitím príslušenstva pyrolyzér/tepelná desorpcia (Py/TD-GC-MS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 62321-9 (34 6705)

Dátum vydania: 01.01.2022

Stanovenie obsahu určených látok v elektrotechnických výrobkoch. Časť 9: Hexabrómcyklododekán v polyméroch stanovený plynovou chromatografiou s hmotnostnou spektrometriou (GC-MS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 62961 (34 6723)

Dátum vydania: 01.05.2019

Izolačné kvapaliny. Skúšobné metódy na stanovenie medzipovrchového napätia izolačných kvapalín. Stanovenie pomocou prstencovej metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 63012 (34 6732)

Dátum vydania: 01.01.2020

Izolačné kvapaliny. Nové modifikované estery alebo zmesi esterov na elektrotechnické účely

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CLC/TR 50503 (34 6704)

Dátum vydania: 01.05.2010

Pokyny na inventarizáciu, manažérstvo, dekontamináciu a/alebo likvidáciu elektrických zariadení a izolačných kvapalín obsahujúcich PCB

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac