SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 34 8210 (34 8210) zrušená

Dátum vydania: 20.11.1984

Drevené stožiare a drevené stožiare na betónových pätkách pre vonkajšie elektrické vedenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 34 8240 (34 8240) zrušená

Dátum vydania: 18.03.1986

Priehradové oceľové stožiare pre vonkajšie silové vedenia do 35 kV

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12465 (34 8220) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Drevené stĺpy na nadzemné vedenia. Požiadavky na trvanlivosť

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12479 (34 8221) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Drevené stĺpy na nadzemné vedenia. Rozmery. Metódy merania a dovolené odchýlky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12509 (34 8222) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Drevené stĺpy na nadzemné vedenia. Skúšobné metódy. Stanovenie modulu pružnosti, pevnosti v ohybe, hustoty a vlhkosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12510 (34 8223) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Drevené stĺpy na nadzemné vedenia. Kritériá triedenia podľa pevnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12510/AC (34 8223) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2006

Drevené stĺpy na nadzemné vedenia. Kritériá triedenia podľa pevnosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12511 (34 8224) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Drevené stĺpy na nadzemné vedenia. Stanovenie charakteristických veličín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60652 (34 8205)

Dátum vydania: 01.07.2004

Zaťažovacie skúšky konštrukcií vonkajšieho elektrického vedenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 60652 (34 8205)

Dátum vydania: 01.12.2021

Konštrukcie vonkajšieho elektrického vedenia. Skúšky zaťaženia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac