SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 34 8340 (34 8340)

Dátum vydania: 26.06.1968

Osvetľovacie stožiare

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 34 8340/a (34 8340)

Dátum vydania: 01.10.1973

Osvetľovacie stožiare

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 34 8340/b (34 8340)

Dátum vydania: 01.09.1979

Osvetľovacie stožiare

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 34 8340/c (34 8340)

Dátum vydania: 01.12.1984

Osvetľovacie stožiare

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 34 8340/d (34 8340)

Dátum vydania: 01.10.1986

Osvetľovacie stožiare

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 34 8340/Z5 (34 8340)

Dátum vydania: 01.02.1997

Osvetľovacie stožiare

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 34 8340/Z6 (34 8340)

Dátum vydania: 01.12.2002

Osvetľovacie stožiare

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 34 8340/Z7 (34 8340)

Dátum vydania: 01.09.2005

Osvetľovacie stožiare

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 34 8340/Z8 (34 8340)

Dátum vydania: 01.07.2006

Osvetľovacie stožiare

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 34 8346 (34 8346)

Dátum vydania: 01.11.1993

Stožiare pre trakčné vedenie električkových a trolejbusových tratí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 34 8346/Z1 (34 8346)

Dátum vydania: 01.09.1997

Stožiare pre trakčné vedenie električkových a trolejbusových tratí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 40-1 (34 8340)

Dátum vydania: 01.02.1997

Osvetľovacie stožiare. 1. časť: Definície a názvoslovie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 40-2 (34 8340)

Dátum vydania: 01.09.2005

Osvetľovacie stožiare. Časť 2: Všeobecné požiadavky a rozmery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 40-3-1 (34 8340)

Dátum vydania: 01.10.2013

Osvetľovacie stožiare. Časť 3-1: Návrh a overenie. Špecifikácia pre charakteristické zaťaženia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 40-3-1 (34 8340) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Osvetľovacie stožiare. Časť 3-1: Návrh a overenie. Špecifikácia pre charakteristické zaťaženia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 40-3-2 (34 8340) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2002

Osvetľovacie stožiare. Časť 3-2: Návrh a overenie. Overenie skúškami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 40-3-2 (34 8340)

Dátum vydania: 01.10.2013

Osvetľovacie stožiare. Časť 3-2: Návrh a overenie. Overenie skúškami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 40-3-3 (34 8340)

Dátum vydania: 01.10.2013

Osvetľovacie stožiare. Časť 3-3: Návrh a overenie. Overenie výpočtom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 40-3-3 (34 8340) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2003

Osvetľovacie stožiare. Časť 3-3: Návrh a overenie. Overenie výpočtom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 40-4 (34 8340)

Dátum vydania: 01.07.2006

Osvetľovacie stožiare. Časť 4: Požiadavky na osvetľovacie stožiare zo železobetónu a predpätého betónu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 40-4/O1 (34 8340)

Dátum vydania: 01.12.2006

Osvetľovacie stožiare. Časť 4: Požiadavky na osvetľovacie stožiare zo železobetónu a predpätého betónu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 40-4/Oa (34 8340)

Dátum vydania: 01.05.2008

Osvetľovacie stožiare. Časť 4: Požiadavky na osvetľovacie stožiare zo železobetónu a predpätého betónu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 40-5 (34 8340)

Dátum vydania: 01.12.2002

Osvetľovacie stožiare. Časť 5: Požiadavky na oceľové osvetľovacie stožiare

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 40-6 (34 8340)

Dátum vydania: 01.12.2002

Osvetľovacie stožiare. Časť 6: Požiadavky na hliníkové osvetľovacie stožiare

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 40-7 (34 8340)

Dátum vydania: 01.08.2003

Osvetľovacie stožiare. Časť 7: Požiadavky na osvetľovacie stožiare z polymérov vystužených vláknom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 40-9 (34 8340) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2003

Osvetľovacie stožiare. Časť 9: Špeciálne požiadavky na osvetľovacie stožiare zo železobetónu a predpätého betónu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac