SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 01 1300 (01 1300) zrušená

Dátum vydania: 10.04.1987

Zákonné meracie jednotky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 01 1300/Z1 (01 1300) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1992

Zákonné meracie jednotky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 1301 (01 1301) zrušená

Dátum vydania: 18.01.1983

Veličiny, jednotky a rovnice. Spoločné ustanovenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 1302 (01 1302) zrušená

Dátum vydania: 08.10.1976

Veličiny a jednotky v mechanike tuhých a poddajných telies

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 1303 (01 1303) zrušená

Dátum vydania: 08.10.1976

Veličiny a jednotky v mechanike tekutín a termomechanike

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 1304 (01 1304) zrušená

Dátum vydania: 18.01.1983

Veličiny a jednotky v akustike

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 01 1304/Z1 (01 1304) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1997

Veličiny a jednotky v akustike

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 1305 (01 1305) zrušená

Dátum vydania: 16.01.1984

Veličiny a jednotky v elektrotechnike

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 1306 (01 1306)

Dátum vydania: 11.08.1986

Veličiny a jednotky svetla a príbuzných elektromagnetických žiarení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 01 1306/Z1 (01 1306)

Dátum vydania: 01.12.1997

Veličiny a jednotky svetla a príbuzných elektromagnetických žiarení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 1307 (01 1307) zrušená

Dátum vydania: 17.02.1984

Veličiny a jednotky vo fyzikálnej chémii

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 1308 (01 1308) zrušená

Dátum vydania: 07.03.1986

Veličiny a jednotky v atómovej a jadrovej fyzike

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 01 1310 (01 1310)

Dátum vydania: 12.10.1999

Veličiny a jednotky. Ochrana pred ionizujúcim žiarením

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 1312 (01 1312) zrušená

Dátum vydania: 19.11.1981

Mechanické kmitanie a rázy. Značky a jednotky veličín

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 1320 (01 1320)

Dátum vydania: 31.07.1978

Veličiny, značky a jednotky v hydraulike

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 1323 (01 1323)

Dátum vydania: 11.08.1986

Veličiny a jednotky šírenia tepla a prenosu látok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 01 1323/Z1 (01 1323)

Dátum vydania: 01.09.1997

Veličiny a jednotky šírenia tepla a prenosu látok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 1326 (01 1326)

Dátum vydania: 31.03.1976

Veličiny a jednotky vo vákuovej technike

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 1326/a (01 1326)

Dátum vydania: 01.03.1988

Veličiny a jednotky vo vákuovej technike

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 1329 (01 1329) zrušená

Dátum vydania: 16.11.1979

Oznamovacia technika po vedení. Jednotka decibel na meranie úrovní, útlmov a ziskov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 1390 (01 1390) zrušená

Dátum vydania: 29.06.1981

Meranie mechanického kmitania

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 01 1391 (01 1391)

Dátum vydania: 07.11.1973

Zariadenia na meranie mechanického kmitania. Základné pojmy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62428 (01 1305)

Dátum vydania: 01.05.2009

Elektrická energia. Modálne komponenty v trojfázovom striedavom systéme. Veličiny a transformácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 80000-13 (01 1301)

Dátum vydania: 01.03.2009

Veličiny a jednotky. Časť 13: Informačná veda a technika

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 80000-14 (01 1301) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2010

Veličiny a jednotky. Časť 14: Telebiometrika súvisiaca s fyziológiou ľudí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 80000-6 (01 1301)

Dátum vydania: 01.02.2009

Veličiny a jednotky. Časť 6: Elektromagnetizmus

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 80000-1 (01 1301)

Dátum vydania: 01.12.2013

Veličiny a jednotky. Časť 1: Všeobecne (ISO 80000-1: 2009 + Cor 1: 2011)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 80000-10 (01 1301) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2017

Veličiny a jednotky. Časť 10: Atómová a jadrová fyzika (ISO 80000-10: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 80000-10 (01 1301) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2013

Veličiny a jednotky. Časť 10: Atómová a jadrová fyzika (ISO 80000-10: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 80000-10 (01 1301) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2020

Veličiny a jednotky. Časť 10: Atómová a jadrová fyzika (ISO 80000-10: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 80000-10 (01 1301)

Dátum vydania: 01.01.2022

Veličiny a jednotky. Časť 10: Atómová a jadrová fyzika (ISO 80000-10: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 80000-11 (01 1301)

Dátum vydania: 01.02.2022

Veličiny a jednotky. Časť 11: Podobnostné čísla (ISO 80000-11: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 80000-11 (01 1301) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2021

Veličiny a jednotky. Časť 11: Podobnostné čísla (ISO 80000-11: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 80000-11 (01 1301) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2013

Veličiny a jednotky. Časť 11: Podobnostné čísla (ISO 80000-11: 2008)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 80000-11 (01 1301) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2017

Veličiny a jednotky. Časť 11: Podobnostné čísla (ISO 80000-11: 2008)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 80000-12 (01 1301) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2020

Veličiny a jednotky. Časť 12: Fyzika kondenzovaných látok (ISO 80000-12: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 80000-12 (01 1301) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2013

Veličiny a jednotky. Časť 12: Fyzika tuhých látok (ISO 80000-12: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 80000-12 (01 1301)

Dátum vydania: 01.02.2022

Veličiny a jednotky. Časť 12: Fyzika kondenzovaných látok (ISO 80000-12: 2019, opravená verzia 2021-11)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 80000-2 (01 1301)

Dátum vydania: 01.03.2022

Veličiny a jednotky. Časť 2: Matematika (ISO 80000-2: 2019, opravená verzia 2021-11)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 80000-2 (01 1301) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2022

Veličiny a jednotky. Časť 2: Matematika (ISO 80000-2: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 80000-2 (01 1301) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2013

Veličiny a jednotky. Časť 2: Matematické značky a symboly používané v prírodných vedách a v technike (ISO 80000-2: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 80000-2 (01 1301) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2020

Veličiny a jednotky. Časť 2: Matematika (ISO 80000-2: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 80000-2 (01 1301) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2017

Veličiny a jednotky. Časť 2: Matematické znaky a značky používané v prírodných vedách a v technike (ISO 80000-2: 2009)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 80000-3 (01 1301) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2017

Veličiny a jednotky. Časť 3: Priestor a čas (ISO 80000-3: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 80000-3 (01 1301) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2013

Veličiny a jednotky. Časť 3: Priestor a čas (ISO 80000-3: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 80000-3 (01 1301) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2021

Veličiny a jednotky. Časť 3: Priestor a čas (ISO 80000-3: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 80000-3 (01 1301)

Dátum vydania: 01.01.2022

Veličiny a jednotky. Časť 3: Priestor a čas (ISO 80000-3: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 80000-4 (01 1301)

Dátum vydania: 01.01.2022

Veličiny a jednotky. Časť 4: Mechanika (ISO 80000-4: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 80000-4 (01 1301) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2013

Veličiny a jednotky. Časť 4: Mechanika (ISO 80000-4: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 80000-4 (01 1301) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2016

Veličiny a jednotky. Časť 4: Mechanika (ISO 80000-4: 2006)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 80000-4 (01 1301) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2020

Veličiny a jednotky. Časť 4: Mechanika (ISO 80000-4: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 80000-5 (01 1301) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2016

Veličiny a jednotky. Časť 5: Termodynamika (ISO 80000-5: 2007)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 80000-5 (01 1301) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2013

Veličiny a jednotky. Časť 5: Termodynamika (ISO 80000-5: 2007)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 80000-5 (01 1301) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2020

Veličiny a jednotky. Časť 5: Termodynamika (ISO 80000-5: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 80000-5 (01 1301)

Dátum vydania: 01.01.2022

Veličiny a jednotky. Časť 5: Termodynamika (ISO 80000-5: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 80000-8 (01 1301) zrušená

Dátum vydania: 01.09.2020

Veličiny a jednotky. Časť 8: Akustika (ISO 80000-8: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 80000-8 (01 1301)

Dátum vydania: 01.11.2021

Veličiny a jednotky. Časť 8: Akustika (ISO 80000-8: 2020)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 80000-8 (01 1301) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2008

Veličiny a jednotky. Časť 8: Akustika (ISO 80000-8: 2007)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 80000-8 (01 1301) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2008

Veličiny a jednotky. Časť 8: Akustika (ISO 80000-8: 2007)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 80000-9 (01 1301) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2020

Veličiny a jednotky. Časť 9: Fyzikálna chémia a molekulová fyzika (ISO 80000-9: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN ISO 80000-9 (01 1301)

Dátum vydania: 01.02.2022

Veličiny a jednotky. Časť 9: Fyzikálna chémia a molekulová fyzika (ISO 80000-9: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 80000-9 (01 1301) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2013

Veličiny a jednotky. Časť 9: Fyzikálna chémia a molekulová fyzika (ISO 80000-9: 2009 + Amd 1: 2011)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 1000+Amd 1 (01 1300) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2005

Jednotky SI a odporúčanie na používanie ich násobkov a niektoré jednotky mimo SI (obsahuje zmenu Amd 1: 1998)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 31-0 (01 1301) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1997

Veličiny a jednotky. 0. časť: Všeobecné zásady

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 31-1 (01 1301) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1997

Veličiny a jednotky. 1. časť: Priestor a čas

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 31-10 (01 1301) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1997

Veličiny a jednotky. 10. časť: Jadrové reakcie a ionizujúce žiarenie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 31-11 (01 1301) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1998

Veličiny a jednotky. 11. časť: Matematické značky používané vo fyzikálnych vedách a v technike

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 31-12 (01 1301) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1997

Veličiny a jednotky. 12. časť: Podobnostné čísla

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 31-13 (01 1301) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1997

Veličiny a jednotky. 13. časť: Fyzika tuhých látok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 31-2 (01 1301) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1997

Veličiny a jednotky. 2. časť: Periodické a príbuzné javy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 31-3 (01 1301) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1997

Veličiny a jednotky. 3. časť: Mechanika

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 31-4 (01 1301) zrušená

Dátum vydania: 01.07.1997

Veličiny a jednotky. 4. časť: Teplo

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 31-5 (01 1301) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1997

Veličiny a jednotky. 5. časť: Elektrina a magnetizmus

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 31-6 (01 1301) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1997

Veličiny a jednotky. 6. časť: Svetlo a príbuzné elektromagnetické žiarenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 31-7 (01 1301) zrušená

Dátum vydania: 01.09.1997

Veličiny a jednotky. 7. časť: Akustika

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 31-7/Z1 (01 1301) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1999

Veličiny a jednotky. 7. časť: Akustika

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 31-8 (01 1301) zrušená

Dátum vydania: 01.08.1997

Veličiny a jednotky. 8. časť: Fyzikálna chémia a molekulová fyzika

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 31-9 (01 1301) zrušená

Dátum vydania: 01.12.1997

Veličiny a jednotky. 9. časť: Atómová a jadrová fyzika

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 80000-1 (01 1301) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2011

Veličiny a jednotky. Časť 1: Všeobecné zásady

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac