SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 35 1009 (35 1009) zrušená

Dátum vydania: 16.12.1961

Elektromagnetické stroje netočivé. Označovanie svoriek elektromagnetických strojov netočivých

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 1031 (35 1031) zrušená

Dátum vydania: 24.10.1984

Elektromagnetické stroje netočivé. Výkonnostné štítky pre transformátory

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 1035 (35 1035) zrušená

Dátum vydania: 20.12.1967

Elektromagnetické stroje netočivé. Výkonnostné štítky pre transformátorčeky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 1037 (35 1037) zrušená

Dátum vydania: 25.10.1984

Elektromagnetické stroje netočivé. Výkonnostné štítky pre tlmivky a reaktory

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 1039 (35 1039) zrušená

Dátum vydania: 20.12.1967

Elektromagnetické stroje netočivé. Výkonnostné štítky pre bremenové elektromagnety

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 35 1080 (35 1080) zrušená

Dátum vydania: 21.03.1990

Základné skúšky výkonových transformátorov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 35 1080 (35 1080) zrušená

Dátum vydania: 27.07.1967

ELEKTROMAGNETICKE STROJE NETOCIVE.~ZAKLADNI~ZKOUSKY~ELEKTROMAGNETICKYCH STROJU NETOCIVYCH

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 35 1080/A (35 1080) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1975

ELEKTROMAGNETICKE STROJE NETOCIVE.~ZAKLADNI~ZKOUSKY~ELEKTROMAGNETICKYCH STROJU NETOCIVYCH

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 35 1080/B (35 1080) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1976

ELEKTROMAGNETICKE STROJE NETOCIVE.~ZAKLADNI~ZKOUSKY~ELEKTROMAGNETICKYCH STROJU NETOCIVYCH

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 35 1080/C (35 1080) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1982

ELEKTROMAGNETICKE STROJE NETOCIVE.~ZAKLADNI~ZKOUSKY~ELEKTROMAGNETICKYCH STROJU NETOCIVYCH

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 35 1080/D (35 1080) zrušená

Dátum vydania: 01.03.1985

ELEKTROMAGNETICKE STROJE NETOCIVE.~ZAKLADNI~ZKOUSKY~ELEKTROMAGNETICKYCH STROJU NETOCIVYCH

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 35 1080/E (35 1080) zrušená

Dátum vydania: 01.05.1985

ELEKTROMAGNETICKE STROJE NETOCIVE.~ZAKLADNI~ZKOUSKY~ELEKTROMAGNETICKYCH STROJU NETOCIVYCH

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 35 1080/F (35 1080) zrušená

Dátum vydania: 01.04.1987

ELEKTROMAGNETICKE STROJE NETOCIVE.~ZAKLADNI~ZKOUSKY~ELEKTROMAGNETICKYCH STROJU NETOCIVYCH

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 35 1080/Z1 (35 1080) zrušená

Dátum vydania: 01.11.1997

Základné skúšky výkonových transformátorov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 1082 (35 1082) zrušená

Dátum vydania: 10.11.1986

Elektromagnetické stroje netočivé. Výkonové transformátory. Metódy otepľovacích skúšok

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 1083 (35 1083) zrušená

Dátum vydania: 05.12.1985

Skratové skúšky výkonových transformátorov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 1084 (35 1084) zrušená

Dátum vydania: 13.12.1985

Výkonové transformátory a tlmivky. Metódy skúšok elektrickej pevnosti izolácie atmosférickým impulzom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 1085 (35 1085) zrušená

Dátum vydania: 31.08.1987

Výkonové transformátory. Metódy merania hladín čiastočných výbojov výkonových transformátorov pri striedavom napätí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 1086 (35 1086) zrušená

Dátum vydania: 12.05.1981

Elektromagnetické stroje netočivé. Metódy elektromagnetických skúšok a meranie odporu vinutia jednosmerným prúdom

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 1087 (35 1087) zrušená

Dátum vydania: 22.11.1983

Výkonové transformátory. Metódy skúšania elektrickej pevnosti vnútornej izolácie spínacími impulzmi

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 1088 (35 1088) zrušená

Dátum vydania: 20.11.1984

Výkonové transformátory. Metódy skúšok elektrickej pevnosti izolácie napätím priemyslového kmitočtu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN 35 1089 (35 1089) zrušená

Dátum vydania: 20.12.1984

Výkonové transformátory. Metóda určenia hladiny akustického výkonu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 1090 (35 1090) zrušená

Dátum vydania: 16.03.1987

Elektromagnetické stroje netočivé. Metódy merania dielektrických parametrov izolácie výkonových transformátorov

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60551 (35 1089) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2002

Stanovenie hladín hluku transformátorov a tlmiviek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60551/A1 (35 1089) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2002

Stanovenie hladín hluku transformátorov a tlmiviek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60551/Z1 (35 1089) zrušená

Dátum vydania: 01.04.2003

Stanovenie hladín hluku transformátorov a tlmiviek

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61007 (35 1062)

Dátum vydania: 01.08.2001

Transformátory a induktory pre elektronické a telekomunikačné zariadenia. Metódy merania a skúšobné postupy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61248-1 (35 1060)

Dátum vydania: 01.08.2001

Transformátory a induktory pre elektronické a telekomunikačné zariadenia. Časť 1: Kmeňová špecifikácia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61248-2 (35 1060)

Dátum vydania: 01.08.2001

Transformátory a induktory pre elektronické a telekomunikačné zariadenia. Časť 2: Čiastková špecifikácia pre signálne transformátory s postupom na schválenie spôsobilosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61248-3 (35 1060)

Dátum vydania: 01.08.2001

Transformátory a induktory pre elektronické a telekomunikačné zariadenia. Časť 3: Čiastková špecifikácia pre výkonové transformátory s postupom na schválenie spôsobilosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61248-4 (35 1060)

Dátum vydania: 01.08.2001

Transformátory a induktory pre elektronické a telekomunikačné zariadenia. Časť 4: Čiastková špecifikácia pre výkonové transformátory spínaných napájacích zdrojov (SMPS) s postupom na schválenie spôsobilosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61248-5 (35 1060)

Dátum vydania: 01.08.2001

Transformátory a induktory pre elektronické a telekomunikačné zariadenia. Časť 5: Čiastková špecifikácia pre impulzné transformátory s postupom na schválenie spôsobilosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61248-6 (35 1060)

Dátum vydania: 01.08.2001

Transformátory a induktory pre elektronické a telekomunikačné zariadenia. Časť 6: Čiastková špecifikácia pre induktory s postupom na schválenie spôsobilosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61248-7 (35 1060)

Dátum vydania: 01.08.2001

Transformátory a induktory pre elektronické a telekomunikačné zariadenia. Časť 7: Čiastková špecifikácia pre vysokofrekvenčné induktory a medzifrekvenčné transformátory s postupom na schválenie spôsobilosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61605 (35 1061) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Nepremenné induktory pre elektronické a telekomunikačné zariadenia. Kódy značenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61605 (35 1061) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2006

Nepremenné induktory pre elektronické a telekomunikačné zariadenia. Kódy označenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 61605 (35 1061)

Dátum vydania: 01.05.2017

Nepremenné induktory pre elektronické a telekomunikačné zariadenia. Kódy označenia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62211 (35 1065)

Dátum vydania: 01.10.2017

Indukčné súčiastky. Zabezpečenie spoľahlivosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 62211 (35 1065) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2004

Indukčné súčiastky. Zabezpečenie spoľahlivosti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 61007 (35 1062)

Dátum vydania: 01.12.2020

Transformátory a induktory pre elektronické a telekomunikačné zariadenia. Metódy merania a skúšobné postupy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 61007/AC (35 1062)

Dátum vydania: 01.09.2021

Transformátory a induktory pre elektronické a telekomunikačné zariadenia. Metódy merania a skúšobné postupy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac