SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 35 1420 (35 1420) zrušená

Dátum vydania: 01.06.1955

Toroidné jadrá z magneticky mäkkých ocelí

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 1421 (35 1421) zrušená

Dátum vydania: 17.06.1965

Toroidné jadrá z niklových magneticky mäkkých zliatin

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 1451 (35 1451) zrušená

Dátum vydania: 19.10.1989

Výkonové transformátory. Prepínacie zariadenie odbočiek vinutia pri zaťažení. Technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 35 1451 (35 1451) zrušená

Dátum vydania: 15.10.1979

VYKONOVE TRANSFORMATORY.~PREPINACI ZARIZENI~ODBOCEK VINUTI POD ZATIZENIM. ~TECHNICKE POZADAVKY

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN 35 1452 (35 1452) zrušená

Dátum vydania: 24.10.1984

Výkonové transformátory. Prepínacie zariadenie odbočiek vinutia. Skušobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50216-1 (35 1400) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2002

Príslušenstvo výkonových transformátorov a tlmiviek. Časť 1: Všeobecne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50216-1 (35 1400)

Dátum vydania: 01.03.2004

Príslušenstvo výkonových transformátorov a tlmiviek. Časť 1: Všeobecne

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50216-10 (35 1400) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2009

Príslušenstvo výkonových transformátorov a tlmiviek. Časť 10: Výmenníky tepla olej-vzduch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50216-11 (35 1400)

Dátum vydania: 01.04.2009

Príslušenstvo výkonových transformátorov a tlmiviek. Časť 11: Indikátory teploty oleja a vinutia

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50216-12 (35 1400)

Dátum vydania: 01.10.2011

Príslušenstvo výkonových transformátorov a tlmiviek. Časť 12: Ventilátory

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50216-2 (35 1400)

Dátum vydania: 01.11.2002

Príslušenstvo výkonových transformátorov a tlmiviek. Časť 2: Plynové relé pre transformátory a tlmivky plnené kvapalinou s dilatačnou nádobou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50216-2/A1 (35 1400)

Dátum vydania: 01.06.2003

Príslušenstvo výkonových transformátorov a tlmiviek. Časť 2: Plynové relé pre transformátory a tlmivky plnené kvapalinou s dilatačnou nádobou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50216-3 (35 1400)

Dátum vydania: 01.11.2002

Príslušenstvo výkonových transformátorov a tlmiviek. Časť 3: Ochranné relé pre hermetizované transformátory a tlmivky plnené kvapalinou bez plynového vankúša

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50216-3/A1 (35 1400)

Dátum vydania: 01.06.2003

Príslušenstvo výkonových transformátorov a tlmiviek. Časť 3: Ochranné relé pre hermetizované transformátory a tlmivky plnené kvapalinou bez plynového vankúša

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50216-3/A2 (35 1400)

Dátum vydania: 01.04.2007

Príslušenstvo výkonových transformátorov a tlmiviek. Časť 3: Ochranné relé pre hermetizované transformátory a tlmivky plnené kvapalinou bez plynového vankúša

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 50216-4 (35 1400) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2004

Príslušenstvo výkonových transformátorov a tlmiviek. Časť 4: Základné príslušenstvo (uzemňovacia svorka, vypúšťacie a plniace zariadenie, ponorná rúrka na teplomer, zostava kolies)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50216-4 (35 1400) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2002

Príslušenstvo výkonových transformátorov a tlmiviek. Časť 4: Základné príslušenstvo (uzemňovacia svorka, vypúšťacie a plniace zariadenie, puzdro na teplomer, podvozok)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50216-4 (35 1400)

Dátum vydania: 01.09.2015

Príslušenstvo výkonových transformátorov a tlmiviek. Časť 4: Základné príslušenstvo (uzemňovacia svorka, vypúšťacie a plniace zariadenie, ponorná rúrka na teplomer, zostava kolies)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50216-5 (35 1400)

Dátum vydania: 01.11.2002

Príslušenstvo výkonových transformátorov a tlmiviek. Časť 5: Ukazovateľ hladiny kvapaliny, tlakomery a prietokomery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50216-5/A1 (35 1400) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2003

Príslušenstvo výkonových transformátorov a tlmiviek. Časť 5: Ukazovateľ hladiny kvapaliny, tlakomery a prietokomery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50216-5/A2 (35 1400)

Dátum vydania: 01.10.2005

Príslušenstvo výkonových transformátorov a tlmiviek. Časť 5: Ukazovateľ hladiny kvapaliny, tlakomery a prietokomery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50216-5/A2/C1 (35 1400)

Dátum vydania: 01.04.2007

Príslušenstvo výkonových transformátorov a tlmiviek. Časť 5: Ukazovateľ hladiny kvapaliny, tlakomery a prietokomery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50216-5/A3 (35 1400)

Dátum vydania: 01.04.2007

Príslušenstvo výkonových transformátorov a tlmiviek. Časť 5: Ukazovateľ hladiny kvapaliny, tlakomery a prietokomery

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50216-6 (35 1400)

Dátum vydania: 01.11.2002

Príslušenstvo výkonových transformátorov a tlmiviek. Časť 6: Chladiace zariadenie. Odoberateľné radiátory pre olejové transformátory

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50216-7 (35 1400)

Dátum vydania: 01.11.2002

Príslušenstvo výkonových transformátorov a tlmiviek. Časť 7: Elektrické čerpadlá na transformátorový olej

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50216-8 (35 1400)

Dátum vydania: 01.10.2005

Príslušenstvo výkonových transformátorov a tlmiviek. Časť 8: Uzatváracie ventily na rúrkové vedenie s izolačnou kvapalinou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50216-8/A1 (35 1400)

Dátum vydania: 01.04.2007

Príslušenstvo výkonových transformátorov a tlmiviek. Časť 8: Uzatváracie ventily na rúrkové vedenie s izolačnou kvapalinou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50216-9 (35 1400) zrušená

Dátum vydania: 01.07.2009

Príslušenstvo výkonových transformátorov a tlmiviek. Časť 9: Výmenníky tepla olej-voda

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50299 (35 1455) zrušená

Dátum vydania: 01.06.2003

Olejom plnené pripájacie káblové súbory pre transformátory a tlmivky s najvyšším napätím pre zariadenie Um od 72,5 kV do 550 kV

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50299/C1 (35 1455) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2004

Olejom plnené pripájacie káblové súbory pre transformátory a tlmivky s najvyšším napätím pre zariadenie Um od 72,5 kV do 550 kV

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50299-1 (35 1455)

Dátum vydania: 01.09.2015

Olejom plnené pripájacie káblové súbory pre transformátory a tlmivky s najvyšším napätím pre zariadenie Um od 72,5 kV do 550 kV. Časť 1: Káblové koncovky plnené kvapalinou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 50299-2 (35 1455)

Dátum vydania: 01.09.2015

Olejom plnené pripájacie káblové súbory pre transformátory a tlmivky s najvyšším napätím pre zariadenie Um od 72,5 kV do 550 kV. Časť 2: Suché káblové koncovky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60214 (35 1451) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Prepínače odbočiek pri zaťažení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60214-1 (35 1451) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2003

Prepínače odbočiek pri zaťažení. Časť 1: Prevádzkové požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60214-1 (35 1451)

Dátum vydania: 01.02.2015

Prepínače odbočiek pri zaťažení. Časť 1: Prevádzkové požiadavky a skúšobné metódy

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 5826 (35 1404)

Dátum vydania: 01.08.2014

Zariadenie na zváranie odporom. Transformátory. Všeobecné požiadavky na všetky transformátory (ISO 5826:2014)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 5826 (35 1404) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2004

Zariadenie na zváranie odporom. Transformátory. Všeobecné požiadavky na všetky transformátory (ISO 5826: 2003)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac