SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 35 4870 (35 4870) zrušená

Dátum vydania: 11.04.1988

Ventilové bleskoistky na striedavé napätie. Všeobecné technické požiadavky

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 60099-1 (35 4870) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2002

Zvodiče prepätia. Časť 1: Bleskoistky s nelineárnymi odpormi a iskrišťami pre siete so striedavým napätím

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60099-1 (35 4870) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Zvodiče prepätia. Časť 1: Bleskoistky s nelineárnymi odpormi a iskrišťami pre siete so striedavým napätím

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN EN 60099-1/A1 (35 4870) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2002

Zvodiče prepätia. Časť 1: Bleskoistky s nelineárnymi odpormi a iskrišťami pre siete so striedavým napätím

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60099-1/A1 (35 4870) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Zvodiče prepätia. Časť 1: Bleskoistky s nelineárnymi odpormi a iskrišťami pre siete so striedavým napätím

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60099-4 (35 4870) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2003

Zvodiče prepätia. Časť 4: Beziskriskové obmedzovače prepätia na báze oxidov kovov pre sústavy so striedavým napätím

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60099-4 (35 4870) zrušená

Dátum vydania: 01.02.2005

Zvodiče prepätia. Časť 4: Beziskriskové obmedzovače prepätia na báze oxidov kovov pre sústavy so striedavým napätím

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60099-4 (35 4870)

Dátum vydania: 01.02.2015

Zvodiče prepätia. Časť 4: Beziskriskové zvodiče prepätia na báze oxidov kovov pre sústavy so striedavým napätím

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60099-4/A1 (35 4870) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2007

Zvodiče prepätia. Časť 4: Beziskriskové obmedzovače prepätia na báze oxidov kovov pre sústavy so striedavým napätím

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60099-4/A1 (35 4870) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2003

Zvodiče prepätia. Časť 4: Beziskriskové obmedzovače prepätia na báze oxidov kovov pre sústavy so striedavým napätím

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60099-4/A2 (35 4870) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2003

Zvodiče prepätia. Časť 4: Beziskriskové obmedzovače prepätia na báze oxidov kovov pre sústavy so striedavým napätím

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60099-4/A2 (35 4870) zrušená

Dátum vydania: 01.01.2010

Zvodiče prepätia. Časť 4: Beziskriskové obmedzovače prepätia na báze oxidov kovov pre sústavy so striedavým napätím

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60099-5 (35 4870) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Zvodiče prepätia. Časť 5: Odporúčania na voľbu a použitie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60099-5 (35 4870) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2014

Zvodiče prepätia. Časť 5: Odporúčania na voľbu a použitie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 60099-5/A1 (35 4870) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2001

Zvodiče prepätia. Časť 5: Odporúčania na voľbu a použitie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60099-8 (35 4870) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2011

Zvodiče prepätia. Časť 8: Obmedzovače napätia na báze oxidov kovov s vonkajším sériovým iskrišťom (EGLA) pre vonkajšie prenosové a distribučné vedenia pre sústavy so striedavým napätím nad 1 kV

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 60099-9 (35 4870)

Dátum vydania: 01.02.2015

Zvodiče prepätia. Časť 9: Beziskriskové zvodiče prepätia na báze oxidov kovov pre meniarne na prenos jednosmerného prúdu vysokého napätia (HVDC)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 60099-5 (35 4870)

Dátum vydania: 01.02.2019

Zvodiče prepätia. Časť 5: Odporúčania na voľbu a použitie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN IEC 60099-8 (35 4870)

Dátum vydania: 01.02.2019

Zvodiče prepätia. Časť 8: Zvodiče prepätia na báze oxidov kovov s vonkajším sériovým iskriskom (EGLA) pre nadzemné prenosové a distribučné vedenia sústav so striedavým napätím nad 1 kV

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
CS CS
STN IEC 60099-3 (35 4870) zrušená

Dátum vydania: 01.10.2002

Zvodiče prepätia. Časť 3: Skúšky bleskoistiek pri umelom znečistení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN IEC 60099-3 (35 4870) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2001

Zvodiče prepätia. Časť 3: Skúšky bleskoistiek pri umelom znečistení

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac